nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról
2014-01-01
2014-12-31
5
Jogszabály

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén:

a) havibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 77 300 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 17 800 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 3560 forint.

(2) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén kötelező legkisebb összege 2014. január 1-jétől 77 300 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhető. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg többlettámogatás.

(3) Részmunkaidő esetén az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb 22 800 forintnál.

2. §2 (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 99 100 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 22 840 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 4568 forint.

(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2014. január 1-jétől 99 100 forint/hó.

2/A. §3 (1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 85 050 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 19 600 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 3920 forint.

(2) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 109 040 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 25 120 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 5024 forint.

(3) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2014. január 1-jétől 85 050 forint/hó,

b) a közfoglalkoztatási garantált bér kötelező, legkisebb összege 2014. január 1-jétől 109 040 forint/hó.

2/B. §4 (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat arra az időre, ha a közfoglalkoztató a foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő), naponta 2013. január 1-jétől 1160 forint illeti meg.

(2) Részmunkaidő esetén a közfoglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott összeg időarányos része illeti meg.

3. § (1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér mértékére vonatkozó szabályokat az e rendelet hatálybalépését követően létesített közfoglalkoztatási jogviszony alapján járó bérek megállapításánál kell alkalmazni.

(3)5 E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 496/2013. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: K2 rendelet) megállapított rendelkezéseit első alkalommal a 2014. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni a rendelet hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is.

(3a)6 E rendeletnek a K2 rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdésének, 2. § (1) bekezdésének, 2/A. § (1) és (2) bekezdésének nyitó szövegrészét első esetben a K2 rendelet hatálybalépését követően indult Start-munkaprogramokban részt vevő közfoglalkoztatottakkal kötött szerződések tekintetében kell alkalmazni.

(4)7 E rendeletnek a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 85/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 2. § (1)–(2) bekezdésével megállapított rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is alkalmazni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!