nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozat
az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról
2012-12-30
infinity
2

1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozat

az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról

A Kormány – figyelembe véve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évi akciótervének módosításáról szóló 1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozatot, amely az „ESR – az egységes európai hívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer” kiemelt projektet 5 milliárd forint keretösszeggel nevesíti – az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) kialakításának érdekében a korábbi célkitűzéseket módosítva az ütemezést és a feladatmegosztást az alábbiak szerint határozza meg:

1.1 A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy a emberi erőforrások minisztere, a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter részvételével hozzon létre egy szakmai munkacsoportot (a továbbiakban: munkacsoport), amely kidolgozza az Egységes Segélyhívó Rendszer szakmai specifikációját, és előkészíti a szükséges jogszabály-módosításokat.

Felelős: belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: a munkacsoport létrehozására: azonnal

a feladat végrehajtására: 2013. április 1.

2.2 A Kormány kijelöli az Egységes Segélyhívó Rendszer fejlesztési projekt megvalósítására létrehozandó konzorcium tagjaként a Belügyminisztériumot, az Országos Rendőr-főkapitányságot, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, az Emberi Erőforrások Minisztériumát, az Országos Mentőszolgálatot és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a konzorcium vezetőjének és projektgazdának a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget.

A Kormány felkéri a projekt megvalósítására kijelölt konzorciumot, hogy készítse elő a konzorciumi megállapodást és készítse el a projekt megvalósításához szükséges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, valamint készítse elő az európai uniós támogatás elnyeréséhez szükség pályázatot.

Felelős: kijelölt konzorciumi tagok

Határidő: 2011. szeptember 30.

3. Az Egységes Segélyhívó Rendszer kialakítása érdekében a projektben érintett állami szervezetek kötelesek együttműködni a nemzeti fejlesztési miniszter koordinálása mellett a konzorciumi megállapodásban megjelölt projektgazda szervezettel. E határozat közzétételének napjától az Egységes Segélyhívó Rendszer által lefedni tervezett funkciókra vonatkozó, költségvetési és európai uniós forrásból megvalósuló távközlési, informatikai és térinformatikai fejlesztések az érintett szerveknél a nemzeti fejlesztési miniszter jóváhagyásával történhetnek.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatosan

4.3 Az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszert a készenléti szervek egységei pozícióadatainak meghatározását biztosító egységes digitális rádiótávközlő rendszer (a továbbiakban: EDR), valamint a hívó fél helyének meghatározására szolgáló – a telekommunikációs szolgáltatók által működtetett földi és rádiótelefon rendszerekből származó, az 1. pontban meghatározott munkacsoport által kidolgozott műszaki tartalom szerinti – adatok felhasználásával kell működtetni. A rendszert automatikus – a gazdasági lehetőségekhez képest lehető legpontosabb – helymeghatározással és térinformatikai ábrázolásokkal kibővítve kell létrehozni, amely valamennyi készenléti szervezet tevékenység-irányítását megfelelően elő-feldolgozott adatokkal, információkkal szolgálja ki.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

A teljes projekt megvalósulásának határideje: 2013. december 31.

5.4 A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a belügyminisztert, illetve az emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozzák ki az Egységes Segélyhívó Rendszer üzemeltetési koncepcióját, részletesen bemutatva az egyes alrendszerek üzemeltetése kapcsán kialakításra kerülő felelősségi köröket.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. február 28.

6.5 A Kormány az Egységes Segélyhívó Rendszer működtetése érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Egységes Segélyhívó Rendszer működtetésének költségeit a 2014. évi költségvetésbe tervezzék be.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése során

7.6 A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak az Országos Mentőszolgálat mentésirányítási rendszerének korszerűsítésére szolgáló TIOP 2.3.4. és KMOP 4.3.3./B európai uniós projekteknek az Egységes Segélyhívó Rendszer kialakítása érdekében létrejövő projekthez való kapcsolódásáról, a fejlesztési programok végrehajtásának nyomon követéséért felelős Nemzeti Fejlesztési Ügynökség illetékes Irányító Hatóságának iránymutatásai szerint, nem korlátozva a pályázatban szereplő Mentés-irányítási Rendszer tesztüzemének megvalósítását.

Felelős: emberi erőforrások miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatosan

8.7 A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy szükség esetén a jogszabályban meghatározott EDR-szolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződés módosításával gondoskodjon az Egységes Segélyhívó Rendszer tevékenység-irányítási követelményeiben szereplő EDR-integráció megvalósulásáról, valamint az Egységes Segélyhívó Rendszer felhasználói szervezetei hálózati végpontjainak konszolidálásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2013. április 1.

9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. Hatályát veszti a „112-es” Európai Segélyhívó Rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokról szóló 2031/2007. (III. 7.) Korm. határozat.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!