nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
11/2012. (II. 29.) KIM rendelet
a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól
2015-01-03
2017-04-03
9
Jogszabály

11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § a) pontjában,

az 1. § (1) bekezdés 40–42. pontja, 8. § (5) bekezdése és 12. §-a tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § b) pontjában és

az 1. § (1) bekezdés 39. pontja tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet

1. 1. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az egyesület nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

2. 2. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

3. 3. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a párt nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

4. 4. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a köztestület nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

5. 5. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az országos sportági szakszövetség nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

6. 6. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

7. 7. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

8. 8. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti és a jogelőd szervezetek nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

9. 9. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

10. 10. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

11.1

12. 12. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az 1–11. pontban nem szereplő szervezet nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

13. 13. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

14. 14. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az alapítvány változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

15. 15. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a párt változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

16. 16. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a köztestület változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

17. 17. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az országos sportági szakszövetség változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

18. 18. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a magánnyugdíjpénztár változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

19. 19. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

20. 20. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a vegyes nyugdíjpénztár változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

21. 21. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

22. 22. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

23.2

24. 24. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az 1–11. pontban nem szereplő szervezet változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

25. 25. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

26. 26. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az alapítvány nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

27. 27. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a párt nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

28. 28. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a köztestület nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

29. 29. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az országos sportági szakszövetség nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

30. 30. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a magánnyugdíjpénztár nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

31. 31. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

32. 32. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

33. 33. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

34. 34. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

35.3

36. 36. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az 1–11. pontban nem szereplő szervezet nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

37. 37. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

38. 38. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített elektronikus űrlapon kell előterjeszteni az 1–37. pontban nem szereplő elektronikus kérelmet,

39. 40. melléklet 1. pontjában meghatározott kódtárból kell az alapítvány és az egyesület – létesítő okiratban meghatározott céljával összhangban álló – célja szerinti besorolását megadni,

40. 41. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített elektronikus űrlapon kell előterjeszteni az egyesület egyszerűsített nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolandó alapszabályt,

41. 42. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített elektronikus űrlapon kell előterjeszteni az alapítvány egyszerűsített nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolandó alapító okiratot,

42. 43. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített elektronikus űrlapon kell előterjeszteni az egyszerűsített nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolandó formalizált mellékleteket,

43.4 36/A. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az egyesületek egyesülésének bejegyzése iránti elektronikus kérelmet,

44.5 36/B. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az egyesületek szétválásának bejegyzése iránti elektronikus kérelmet,

45.6 36/C. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az egyesületek beolvadásos szétválásának bejegyzése iránti elektronikus kérelmet,

46.7 36/D. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az alapítványok egyesülésének bejegyzése iránti elektronikus kérelmet,

47.8 36/E. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az alapítványok szétválásának bejegyzése iránti elektronikus kérelmet,

48.9 36/F. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az alapítványok beolvadásos szétválásának bejegyzése iránti elektronikus kérelmet.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt űrlapok és a 40. mellékletben meghatározott kitöltést segítő kódtárak rendszeresítése az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) feladata.

2. § (1)10 Az OBH az 1. § (1) bekezdésben nem szereplő kérelmek előterjesztésére mind papír alapú, mind elektronikus űrlapot rendszeresíthet.

(2) Az OBH a 40. mellékletben meghatározott kódtárakon túlmenően is rendszeresíthet kitöltést segítő kódtárat.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében, a 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott űrlapok, valamint kitöltést segítő kódtárak alkalmazása kötelező.

(4) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételére az űrlapot úgy kell rendszeresíteni, hogy az állami adóhatóság által az OBH részére megküldött nyilatkozat mintát kell az űrlap részévé tenni.

(5)11 Az OBH a végelszámolás iránti kérelem előterjesztésére olyan változásbejegyzési eljárás iránti kérelem benyújtására szolgáló űrlapot rendszeresíthet, amely kizárólag a végelszámolás iránti kérelem előterjesztésére vehető igénybe.

3. § (1) Az OBH az űrlapokat a bíróságok központi internetes honlapján (a továbbiakban: honlap) közzéteszi.

(2) A honlapon fel kell tüntetni az űrlapok közzétételének időpontját, a közzététel időpontjától az űrlap alkalmazása kötelező.

4. § (1) Ha az űrlap módosítására kerül sor, az OBH ennek tényéről a honlapon a módosított űrlap közzététele előtt hét nappal tájékoztatást ad.

(2) Az OBH a módosított űrlap közzétételét követően a honlapon tizennégy napon keresztül jelzi annak tényét, hogy az űrlap megváltozott.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott módon kell eljárni:

a) új űrlap rendszeresítésénél,

b) kitöltést segítő kódtár rendszeresítésénél és

c) kitöltést segítő kódtár módosítása esetében.

5. § Ha az űrlap nem felel meg a jogszabályoknak, az OBH az űrlapot haladéktalanul módosítja vagy új űrlapot rendszeresít.

2. Az űrlapokkal szembeni általános követelmények

6. § (1) Az OBH-nak a honlapon szereplő tájékoztatásokat úgy kell kialakítania, hogy egyértelműen kitűnjön belőlük, hogy az űrlap igénybevétele kötelező.

(2) Az űrlapot úgy kell kialakítani, hogy azon kellő hely álljon rendelkezésre a kérelem előterjesztésére.

7. § (1) Az űrlapot – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – el kell látni az egyes kérelmek joghatásaira és késedelmes előterjesztésük jogkövetkezményeire, valamint az űrlap kitöltésének módjára vonatkozó tájékoztatással.

(2) Ha az OBH részletes tájékoztatást tesz közzé a honlapon az űrlap kitöltésének menetéről, s abban kellő részletezettséggel szerepelteti az (1) bekezdésében meghatározott adatokat, az űrlapot külön figyelmeztetéssel ellátni nem kell.

(3) A papír alapú űrlaphoz az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást külön íven is meg lehet szövegezni, ebben az esetben e tájékoztatót ugyanolyan módon kell elérhetővé tenni, mint az ahhoz tartozó űrlapot. Ezt a rendelkezést az űrlap kitöltéséhez szükséges kódok listájára is alkalmazni kell.

7/A. §12 (1) A nyilvántartásba vételi és a változásbejegyzési űrlap úgy is kialakítható, hogy az űrlapon annak jelölésére kell lehetőséget biztosítani, hogy benyújtásra kerül-e az adószám és a statisztikai számjel megállapítása, illetve kiadása iránti kérelem. A nyilvántartásba vételi és a változásbejegyzési űrlap eltérően is kialakítható. A változásbejegyzési űrlap úgy is kialakítható, hogy az űrlapon annak jelölésére kell lehetőséget biztosítani, hogy benyújtásra kerül-e az adószám és a statisztikai számjel törlése iránti kérelem.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben az adószám és a statisztikai számjel megállapítása, illetve kiadása iránti kérelem benyújtására az OBH külön űrlapot rendszeresít.

3. A papír alapú űrlapok rendszeresítésének szabályai

8. § (1) A papír alapú űrlapot – a (3)–(5) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a rendelet mellékletben rendszeresített, a kérelem benyújtására szolgáló elektronikus űrlap adattartalmával megegyező adattartalommal kell rendszeresíteni.

(2) A 39. mellékletben meghatározott adattartalmat is figyelembe véve papír alapú űrlapot kell rendszeresíteni

a) az egyesület nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,

b) az alapítvány nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,

c) a párt nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,

d) a vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,

e) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,

f)13

g) a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti,

h)14 az egyesületek egyesülésének, szétválásának, beolvadásos különválásának és beolvadásos kiválásának bejegyzése iránti,

i)15 az alapítványok egyesülésének, szétválásának, beolvadásos különválásának és beolvadásos kiválásának bejegyzése iránti

kérelem előterjesztésére.

(3) A papír alapú űrlapon a bíróság érkeztető bélyegzője lenyomatának helyét ki kell alakítani.

(4) A papír alapú és az elektronikus űrlapok kitöltést segítő kódtára eltérhet egymástól.

(5) A papír alapú űrlapot úgy kell kialakítani, hogy az ne tartalmazzon mezőt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 34. §-ában meghatározott kérelem előterjesztésére.

4. A papír alapú űrlapok kitöltésénél irányadó általános követelmények

9. § (1) Az űrlapot kódokkal kell kitölteni, ha a kérelem adatára vonatkozóan a rendelet melléklete annak alkalmazását írja elő, vagy ha az OBH az űrlap kitöltésénél alkalmazandó kódlistát tesz közzé.

(2) Ha az űrlapon a rendelkezésre álló hely nem elegendő a beadvány hiánytalan előterjesztésére, a kérelmezőnek a beadvány adatainak kitöltését másik űrlapon kell folytatnia azzal, hogy a további űrlapon fel kell tüntetnie annak tényét, hogy azok az első űrlap pótlapjai. Az űrlapon fel kell tüntetni a pótlap csatolásának tényét és a pótlapok számát, a pótlapon pedig fel kell tüntetni annak tényét, hogy az űrlap pótlap és a pótlap sorszámát.

5. Egyéb rendelkezések

10. § Az OBH-nak a bíróságok, valamint a kérelmezők és az eljárásban részt vevő egyéb személyek részére rendelkezésre álló, az interneten elérhető országosan egységes számítástechnikai rendszerét (a továbbiakban: informatikai rendszer) úgy kell kialakítani, hogy az elektronikus űrlaphoz melléklet legyen csatolható.

11. § (1) Az OBH a honlapon közzéteszi a papír alapú eljárásban alkalmazandó letölthető és kitölthető, a kitöltést megelőzően vagy azt követően kinyomtatható űrlapot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint közzétett űrlap elektronikus eljárásra nem alkalmazható.

6. Egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás

12. § Ha a szervezet a kérelemhez a 41. vagy 42. mellékletben meghatározott minta szerinti okiratot nyújt be a bíróság részére, e mellékletet az OBH által rendszeresített űrlapon kell elkészítenie és mind az elektronikus úton kitöltött űrlapot, mind az elektronikus űrlap kinyomtatott és aláírt példányának elektronikus másolatát meg kell küldenie a bíróság részére. Ugyanígy kell eljárni a kérelemhez csatolandó egyéb mellékletek esetében, melyeket a 43. melléklet alapján az OBH rendszeresít.

7. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. március 1. napján lép hatályba.

(2)16 E rendelet 1. § (1) bekezdésének 1–38. és 40–42. pontja, 2. § (4) bekezdése, 8. § (2) bekezdésének d)–f) pontja, 8. § (4) és (5) bekezdése, 10. §-a, 12. §-a, 15. §-a, 1–38. és 41–44. melléklete 2015. január 1. napján lép hatályba.

(3)17 E rendelet 16. § c) pontja 2015. január 2. napján lép hatályba.

(4) Az űrlapokat a rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

14. §18 A papír alapú űrlapot 2014. december 31. napjáig úgy kell kialakítani, hogy az ne tartalmazzon mezőt

a) az 1. melléket 5.3.5., 6.3.4., 6.3.5., 8.1.–8.7. pontjában,

b) a 2. melléklet 3.3.5., 3.4.3., 3.5.3. pontjában és

c) a 13. melléklet 8.5., 13., 13.1.–13.7., és 14., 14.1., 14.2. pontjában,

d)19 a 36/A–36/C. melléklet 11. pontjaiban

meghatározott adatok megadására.

15. §20

16. §21

1. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az eljáró bíróság megjelölése.

2. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:

2.1. neve

2.2. lakóhelye/székhelye

3. Képviselő esetén:

3.1. neve

3.2. címe

3.3. személyének típusa

4. A nyilvántartásba vétel iránti határozott kérelem.

5. A szervezettel kapcsolatos kötelező adatok:

5.1. név

5.2. székhely

5.3. szervezet képviselőjének

5.3.1. neve

5.3.2. címe

5.3.3. a képviseleti jog gyakorlásának módja

5.3.3.1. együttes képviseleti jog esetén a képviselőtárs

5.3.3.1.1. neve

5.3.3.1.2. tisztsége

5.3.4. a képviseleti jog terjedelme

5.3.4.1. különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése

5.3.5.22 a képviseleti megbízás időtartama

5.3.5.1. a képviseleti jog megszűnésének időpontja

5.3.6.23 anyja születési neve

5.5. a szervezet 5.4. szerinti céljával összhangban álló célja szerinti besorolása

5.5.1. 40. mellékletben meghatározott kódtárból választva

5.5.2. az elsődleges cél szerinti besorolás megjelölése

5.6. a létesítő okirat kelte

5.7. az egyesület formája

5.7.1. 40. mellékletben meghatározott kódtárból választva

6. A szervezettel kapcsolatos szükség szerint kötelező adatok:

6.1. a szervezet idegen nyelvű elnevezése

6.2. a szervezet rövidített neve

6.3. szervezet szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánítása esetén

6.3.1. jogi személy szervezeti egység neve

6.3.2. jogi személy szervezeti egység székhelye

6.3.3.24 jogi személy szervezeti egység ügyvezető szervének neve

6.3.4.25 a jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve

6.3.5.26 a jogi személy szervezeti egység képviselőjének anyja születési neve

6.4. a szervezet képviselőjének tisztsége, ha a képviseleti jog gyakorlása (terjedelme) a képviselő tisztségéhez kötődik

7. Egyéb kötelező adatok:

7.1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott szövetség esetén – az 5. pontban foglaltakon túlmenően – kötelező adatok

7.1.1. a szövetséget alapító egyesületek

7.1.1.1. neve

7.1.1.2. székhelye

7.1.1.3. nyilvántartási száma

7.2. sportegyesület, sportszövetség, ide nem értve az országos sportági szakszövetséget szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánítása esetén – a 6.3.1. és 6.3.2. pontban foglaltakon túlmenően – kötelező adatok

7.2.1. jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve

7.2.2. jogi személy szervezeti egység képviselőjének lakóhelye

8. A kérelmező választása szerint megadható adatok:

8.1.27 a szervezet kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével

8.2. a szervezet gazdálkodási formája (GFO kód szerint)

8.3.28 a jogi személy szervezeti egység kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével

8.4. a jogi személy szervezeti egység gazdálkodási formája (GFO kód szerint)

8.5. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat

8.6. a szervezet képviselőjének adóazonosító jele és természetes azonosító adatai

8.7. a jogi személy szervezeti egység képviselőjének adóazonosító jele és természetes azonosító adatai

8.8. kérelmező hivatkozási száma

8.9. képviselő hivatkozási száma

8.10. kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

8.11. képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

8.12. egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelem

9. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése.

10. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

10.1. lényeges joghatások

10.2. a kérelemhez csatolandó iratok

10.3. az űrlap kitöltésének módja

2. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően – az űrlap 2., 5. és 7. pontja kivételével –:

2.29 A kérelmezővel – alapítóval, alapítók gyűlésének képviselőjével – kapcsolatos kötelező adatok:

2.1. név

2.2. lakóhely/székhely

3. Az alapítvánnyal kapcsolatos kötelező adatok:

3.1. név

3.2. székhely

3.3. az alapítvány képviselőjének

3.3.1. neve

3.3.2. lakóhelye/székhelye

3.3.3. a képviseleti jog módja

3.3.3.1. együttes képviseleti jog esetén a képviselőtárs

3.3.3.1.1. neve

3.3.3.1.2. tisztsége

3.3.4. képviseleti jog terjedelme

3.3.4.1. különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése

3.3.5.30 anyja születési neve3.4.31 kurátor esetén

3.4.1. neve

3.4.2. lakóhelye/székhelye

3.4.3.32 – szükség szerint – anyja születési neve

3.5.33 kuratórium esetén

3.5.1. tagjainak neve

3.5.2. tagjainak lakóhelye

3.5.3.34 anyja születési neve

3.6. a szervezet célja

3.7. a szervezet célja szerinti besorolása

3.7.1. 40. melléklet szerinti kódtárból választva

3.7.2. az elsődleges cél szerinti besorolás megjelölése

3.8. az alapító okirat kelte

3.9. az alapítvány típusa

3.9.1. kitöltést segítő kódtár

3.10. az alapítvány vagyonfelhasználási módja

3.11. a felhasználható vagyon mértéke

3.12. annak jelölése, hogy az alapítványhoz lehet-e csatlakozni

4.35

4.1.36

4.2.37

3. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A párt nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően – az űrlap 5.7., 7. és. 8.12. pontja kivételével –:

1.1. a párt formája

1.1.1. párt

1.2. nyilatkozat arról, hogy a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el

4. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A köztestület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma az űrlap 5.7., 7. és 8.12. pontja kivételével.

5. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az országos sportági szakszövetség nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően – az űrlap 5.7., 6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével –:

1.1. szervezeti egység jogi személlyé nyilvánítása esetén határozott kérelem a jogi személy szervezeti egység nyilvántartásba történő bejegyzésére

1.1.1. jogi személy szervezeti egység neve

1.1.2. jogi személy szervezeti egység székhelye

1.1.3. jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve

1.1.4. jogi személy szervezeti egység képviselőjének lakóhelye

1.2. nyilatkozat arról, hogy a sportágban nem működik sportági szakszövetség

1.3. nyilatkozat arról, hogy a sportág

1.3.1. a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportág vagy

1.3.2. a sportág nemzetközi szövetségét felvették a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségébe (Sportaccord)

1.4. nyilatkozat arról, hogy legalább tíz, az adott sportágban tevékenykedő sportszervezet a tagja, legalább három éve folyamatosan országos versenyrendszert (bajnokságot) működtet és a versenyrendszerében rendszeresen legalább száz fő, sportági versenyengedéllyel rendelkező sportoló vesz részt

6. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően – az űrlap 5.4., 5.5., 5.7., 6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével –:

2. Annak jelzése, hogy az adószámról, a társadalombiztosítási nyilvántartásba vételi számról szóló igazolást és a számlavezetésre feljogosított pénzforgalmi szolgáltató igazolását a pénzforgalmi számla megnyitásáról pótlólag megküldi.

7. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően – az űrlap 5.4., 5.5., 5.7., 6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével –:

1.1. az alakuló közgyűlés napja

2. Annak jelzése, hogy a számlavezetésre feljogosított pénzforgalmi szolgáltató igazolását pénzforgalmi számla megnyitásáról pótlólag megküldi.

8. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti és a jogelőd szervezetek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően – az űrlap 5.4., 5.5., 5.7., 6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével –:

2. Az átalakulással kapcsolatos adatok:

2.1. az átalakult önkéntes nyugdíjpénztár nyilvántartási száma

2.2. az átalakult magánnyugdíjpénztár nyilvántartási száma

2.3. az átalakulás jogelődök által meghatározott időpontja, ha az átalakulás időpontját meghatározták

9. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma az űrlap 5.4., 5.5., 5.7., 6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével.

10. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően – az űrlap 5.4., 5.5., 5.7., 6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével –:

1.1. nyilatkozat arról, hogy a társaság munkavállalóinak legalább 40 százaléka a szervezet megalakulását az alakuló közgyűlésen – személyesen gyakorolt szavazati jogával élve – kimondta, a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvényben foglalt követelményeknek (9. §) megfelelő alapszabályát megállapította, továbbá ügyintéző szervét megválasztotta.

11. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez38

12. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Egyéb szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően – az űrlap 5–7. és 8.12. pontja kivételével –:

2. A szervezettel kapcsolatos – törvényben meghatározott – kötelező adatok.

3. A szervezettel kapcsolatos – törvényben meghatározott – szükség szerint kötelező adatok.

13. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. A nyilvántartást vezető bíróság megjelölése.

2. A szervezet:

2.1. neve

2.2. székhelye

2.3. nyilvántartási száma

3. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:

3.1. arra való utalás, hogy a kérelmező a 2. pontban meghatározott szervezet

4. Képviselő esetében:

4.1. neve

4.2. címe

4.3. képviselő személyének típusa

5. A kérelmező választása szerint megadható adat:

5.1. a kérelmező hivatkozási száma

5.2. a képviselő hivatkozási száma

5.3. kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

6. A bíróság eljárása iránti határozott kérelem.

7. A változásbejegyzési kérelemmel érintett nyilvántartásba bejegyzett adat.

8. A bejelentett:

8.1. új nyilvántartási adat

8.2. törölni kért adat

8.3. változatlan adat

8.4. arra való utalás, hogy a változásbejegyzési kérelem az új létesítő okirat benyújtására irányul

8.5.39 – ha a bejelentett új nyilvántartási adat a szervezet vagy a szervezet jogi személy szervezeti egysége új képviselőjének nyilvántartásba vételére irányul és a szervezet vagy a szervezet jogi személy szervezeti egysége adószámmal és statisztikai számjellel rendelkezik –az új képviselő adóazonosító száma

9. A változásbejegyzési kérelemmel érintett adat:

9.1. típusa

9.2. megjelölése

10. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése

11. Egyszerűsített változásbejegyzési eljárás iránti kérelem.

12. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

12.1. lényeges joghatások

12.2. a kérelemhez csatolandó iratok

12.3. az űrlap kitöltésének módja

13.40 A kérelmező választása szerint megadandó adatok – ha adószám, illetve statisztikai számjel megállapítása, illetve beszerzése iránti kérelmet is előterjeszt –:

13.1.41 a szervezet kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével

13.2.42 a szervezet gazdálkodási formája (GFO kód szerint)

13.3.43 a jogi személy szervezeti egység kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével

13.4.44 a jogi személy szervezeti egység gazdálkodási formája (GFO kód szerint)

13.5.45 az általános forgalmi adó alanyának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti, az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozata

13.6.46 a szervezet képviselőjének adóazonosító száma

13.7.47 a jogi személy szervezeti egység képviselőjének adóazonosító száma

14.48 A kérelmező választása szerint megadandó adatok – ha adószám törlése iránti kérelmet is előterjeszt –

14.1.49 a szervezet adóköteles tevékenysége megszüntetésének bejelentése és a szervezet adószáma törlése iránti kérelem

14.2.50 – jogi személy szervezeti egység esetében – a jogi személy szervezeti egység adóköteles tevékenysége megszüntetésének bejelentése és a jogi személy szervezeti egység adószáma törlése iránti kérelem

14. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az alapítvány változásbejegyzési eljárás iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően – az űrlap 3. pontja kivételével –:

2.51 A kérelmezővel – alapítóval, alapítók gyűlésének képviselőjével – kapcsolatos adatok:

2.1. név

2.2. lakóhely/székhely

15. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A párt változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

16. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A köztestület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

17. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az országos sportági szakszövetség változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

18. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A magánnyugdíjpénztár változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

19. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

20. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A vegyes nyugdíjpénztár változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

21. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

22. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

23. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez52

24. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

az egyéb szervezet változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

25. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. A nyilvántartást vezető bíróság megjelölése.

2. A szervezet:

2.1. neve

2.2. székhelye

2.3. nyilvántartási száma

3. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adat:

3.1. az arra való utalás, hogy a kérelmező a 2. pontban meghatározott szervezet

4. Az arra való utalás, hogy a szervezet nyilvántartásból való törlésének feltételei bekövetkeztek.

5. A képviselővel kapcsolatos kötelező adat:

5.1. neve

5.2. címe

5.3. személyének típusa

6. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése.

7. A nyilvántartásból való törlés iránti határozott kérelem.

8. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

8.1. lényeges joghatások

8.2. a kérelemhez csatolandó iratok

8.3. az űrlap kitöltésének módja

26. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az alapítvány nyilvántartásból való törlése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma – az űrlap 3. pontja kivételével –:

1.1.53 a kérelmezővel – alapítóval, alapítók gyűlésének képviselőjével – kapcsolatos adatok:

1.1.1. név

1.1.2. lakóhely/székhely

1.2. a végelszámolást megelőző bírósági határozat száma

1.3. ha 1.2. pontban jelölt határozat nem tartalmazza az alapítvány megszűnések okát, nyilatkozni kell annak indokáról

27. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A párt nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1.54 az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

2.55

2.1.56

2.2.57

2.3.58

3.59

3.1.60

3.2.61

3.3.62

28. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A köztestület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

29. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az országos sportági szakszövetség nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

30. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A magánnyugdíjpénztár nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

31. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

32. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

33. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

34. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

35. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez63

36. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az egyéb szervezet nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

36/A. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez64

Az egyesületek egyesülésének bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az eljáró bíróság megjelölése

2. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:

2.1. neve

2.2. székhelye

3. Képviselő esetén:

3.1. neve

3.2. címe

3.3. személyének típusa

4. A szervezetek egyesülésének bejegyzése iránti határozott kérelem

5. A kérelmező választása szerint megadható adat:

5.1. a kérelmező hivatkozási száma

5.2. a képviselő hivatkozási száma

5.3. a kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

5.4. a képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

6. Az egyesülő szervezetekkel kapcsolatos kötelező adatok:

6.1. neve

6.2. székhelye

6.3. nyilvántartási száma

7. A törlés iránti határozott kérelem

7.1. az összeolvadó szervezetek

7.2. a beolvadó szervezet

8. Az arra való utalás, hogy az egyesülő szervezetek nyilvántartásból való törlésének feltételei bekövetkeztek

9. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése

10. Annak jelzése, hogy a jogutód szervezet adatait

10.1. összeolvadás esetén a nyilvántartásba vétel iránti kérelem űrlapja tartalmazza

10.2. beolvadás esetén a változásbejegyzés iránti kérelem űrlapja tartalmazza

11. Annak jelölése, hogy a nyilvántartásba vételi űrlapon, illetve a változásbejegyzési űrlapon benyújtásra kerül-e az adószám és a statisztikai számjel megállapítása, illetve kiadása iránti kérelem

12. A kérelmező választása szerint megadható adat:

12.1. a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti határozott kérelem

12.2. nyilatkozat arról, hogy a jogutód az Ectv. 10/D. §-a alapján a közhasznú minősítésre és a közhasznú jogállása nyilvántartásba történő bejegyzésére jogosult

13. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

13.1. lényeges joghatások

13.2. a kérelemhez csatolandó iratok

13.3. az űrlap kitöltésének módja

36/B. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez65

Az egyesületek szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az eljáró bíróság megjelölése

2. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:

2.1. neve

2.2. székhelye

3. Képviselő esetén:

3.1. neve

3.2. címe

3.3. személyének típusa

4. A szétválás bejegyzése iránti határozott kérelem

5. A kérelmező választása szerint megadható adat:

5.1. a kérelmező hivatkozási száma

5.2. a képviselő hivatkozási száma

5.3. a kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

5.4. a képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

6. A különváló szervezettel kapcsolatos kötelező adatok:

6.1. neve

6.2. székhelye

6.3. nyilvántartási száma

7. A különváló szervezet törlése iránti határozott kérelem

8. Az arra való utalás, hogy a különváló szervezet nyilvántartásból való törlésének feltételei bekövetkeztek

9. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése

10. Annak jelzése, hogy

10.1. a jogutód szervezet adatait a nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza

10.2. kiválás esetén a fennmaradó szervezet adatait a változásbejegyzés iránti kérelem tartalmazza

11. Annak jelölése, hogy a nyilvántartásba vételi űrlapon, illetve a változásbejegyzési űrlapon benyújtásra kerül-e az adószám és a statisztikai számjel megállapítása, illetve kiadása iránti kérelem

12. A kérelmező választása szerint megadható adat:

12.1. a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti határozott kérelem

12.2. nyilatkozat arról, hogy a jogutód az Ectv. 10/D. §-a alapján a közhasznú minősítésre és a közhasznú jogállása nyilvántartásba történő bejegyzésére jogosult

13. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

13.1. lényeges joghatások

13.2. a kérelemhez csatolandó iratok

13.3. az űrlap kitöltésének módja

36/C. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez66

Az egyesületek beolvadásos szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az eljáró bíróság megjelölése

2. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:

2.1. neve

2.2. székhelye

3. Képviselő esetén:

3.1. neve

3.2. címe

3.3. személyének típusa

4. A beolvadásos szétválás bejegyzése iránti határozott kérelem

4.1. beolvadásos különválás

4.2. beolvadásos kiválás

5. A kérelmező választása szerint megadható adat:

5.1. a kérelmező hivatkozási száma

5.2. a képviselő hivatkozási száma

5.3. a kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

5.4. a képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

6. A különváló szervezettel kapcsolatos kötelező adatok:

6.1. neve

6.2. székhelye

6.3. nyilvántartási száma

7. A különváló szervezet törlése iránti határozott kérelem

8. Az arra való utalás, hogy a különváló szervezet nyilvántartásból való törlésének feltételei bekövetkeztek

9. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése

10. Annak jelzése, hogy

10.1. a jogutód szervezet adatait a változásbejegyzés iránti kérelem tartalmazza

10.2. kiválás esetén a fennmaradó szervezet adatait a változásbejegyzés iránti kérelem tartalmazza

11. Annak jelölése, hogy a nyilvántartásba vételi űrlapon, illetve a változásbejegyzési űrlapon benyújtásra kerül-e az adószám és a statisztikai számjel megállapítása, illetve kiadása iránti kérelem

12. A kérelmező választása szerint megadható adat:

12.1. a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti határozott kérelem

12.2. nyilatkozat arról, hogy a jogutód az Ectv. 10/D. §-a alapján a közhasznú minősítésre és a közhasznú jogállása nyilvántartásba történő bejegyzésére jogosult

13. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

13.1. lényeges joghatások

13.2. a kérelemhez csatolandó iratok

13.3. az űrlap kitöltésének módja

36/D. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez67

Az alapítványok egyesülésének bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesületek egyesülésének bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően – az űrlap 2. és 6. pontja kivételével –:

2. A kérelmezővel – alapítóval vagy az alapítók gyűlésének képviselőjével – kapcsolatos adatok:

2.1. név

2.2. lakóhely/székhely

3. Az egyesülő alapítványokkal (közalapítványokkal) kapcsolatos kötelező adatok:

3.1. neve

3.2. székhelye

3.3. nyilvántartási száma

3.4. alapítvány képviselőjének neve

36/E. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez68

Az alapítványok szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesületek szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően – az űrlap 2. és 6. pontja kivételével –:

2. A kérelmezővel – alapítóval vagy az alapítók gyűlésének képviselőjével – kapcsolatos adatok:

2.1. név

2.2. lakóhely/székhely

3. A szétváló alapítványokkal (közalapítványokkal) kapcsolatos kötelező adatok:

3.1. neve

3.2. székhelye

3.3. nyilvántartási száma

3.4. alapítvány képviselőjének neve

36/F. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez69

Az alapítványok beolvadásos szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesületek beolvadásos szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően – az űrlap 2. és 6. pontja kivételével –:

2. A kérelmezővel – alapítóval vagy az alapítók gyűlésének képviselőjével – kapcsolatos adatok:

2.1. név

2.2. lakóhely/székhely

3. A különváló alapítványokkal (közalapítványokkal) kapcsolatos kötelező adatok:

3.1. neve

3.2. székhelye

3.3. nyilvántartási száma

3.4. alapítvány képviselőjének neve

37. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A szervezet közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. A nyilvántartást vezető bíróság megjelölése.

2. A szervezet:

2.1. neve

2.2. székhelye

2.3. nyilvántartási száma

3. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:

3.1. – ha a kérelmező a 2. pontban meghatározott szervezet – az arra való utalás, hogy a kérelmező a 2. pontban meghatározott szervezet

3.2. – ha a kérelmező nem a 2. pontban meghatározott szervezet – a kérelmező

3.2.1. neve

3.2.2. lakóhelye/székhelye

4. Képviselő esetében:

4.1. neve

4.2. címe

4.3. személyének típusa

5.70 Nyilatkozat arról, hogy a létesítő okirat tartalmazza-e az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben előírt rendelkezéseket.

6. Annak jelölése, ha a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelemmel egyidejűleg változásbejegyzési űrlap került benyújtásra.

7. A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti határozott kérelem.

8. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése.

9. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

9.1. lényeges joghatások

9.2. a kérelemhez csatolandó iratok

9.3. az űrlap kitöltésének módja

38. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az egyéb – az 1–37. és 39. pontban nem szereplő – kérelmek előterjesztésére szolgáló elektronikus űrlap adattartalma

1. Az eljáró bíróság megjelölése.

2. A kérelem megnevezése.

3. Szükség szerint kötelező adat:

3.1. ügyszám/lajstromszám

3.2. a szervezet nyilvántartási száma

4. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:

4.1. neve

4.2. lakóhelye/székhelye

5. Képviselő esetén:

5.1. neve

5.2. címe

5.3. személyének típusa

6. A bíróság eljárása iránti határozott kérelem.

7. A kérelem előterjesztése.

8. A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése.

9. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

9.1. lényeges joghatások

9.2. az űrlap kitöltésének módja

39. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A papír alapú kérelmek adattartalma az adott kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően

1. A kérelmező aláírásának:

1.1. helye

1.2. ideje

2. Az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet:

2.1. neve

2.2. címe

40. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez71

Az űrlapok kitöltését segítő kódtárak

1. Az egyesület, az alapítvány és az egyéb szervezet célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:

1.1. kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

1.1.1. kód: 0100.

1.2. vallási tevékenység (pl. hitéleti tevékenység)

1.2.1. kód: 0200.

1.3. sporttevékenység (pl. fizikai, szellemi és technikai sport, diáksport, sportélet)

1.3.1. kód: 0300.

1.4. szabadidős és hobbitevékenység (pl. természethez kötődő szabadidős tevékenység, öregdiákok, ifjúsági és nyugdíjas szervezetek, gyűjtőtevékenység, horgászat, vadászat)

1.4.1. kód: 0400.

1.5. oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnőttoktatás, ismeretterjesztés)

1.5.1. kód: 0500.

1.6. kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány)

1.6.1. kód: 0600.

1.7. egészségügyi tevékenység (pl. kórházi és járóbeteg-ellátás, mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelkisegély-nyújtás, közegészségügy)

1.7.1. kód: 0700.

1.8. szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása, humanitárius szervezetek)

1.8.1. kód: 0800.

1.9. polgári védelmi, tűzoltási tevékenység (pl. tűzoltószervezetek, katasztrófa-elhárítás)

1.9.1. kód: 0900.

1.10. környezetvédelmi tevékenység (pl. természetvédelem, talajvédelem, éghajlatvédelem, szennyezés megelőzés, zöldfelület védelem)

1.10.1. kód: 1000.

1.11. településfejlesztési és lakásügyi tevékenység (pl. helyi és regionális településfejlesztés, kommunális és közlekedésfejlesztés, közösségfejlesztés, ingatlantulajdonosok szervezetei, lakásellátás javítása)

1.11.1. kód: 1100.

1.12. gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység (pl. vállalkozások és szakmák támogatása, idegenforgalom fejlesztése, munkanélküliség kezelése, szociális foglalkoztatás)

1.12.1. kód: 1200.

1.13. jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem, kisebbségvédelem)

1.13.1. kód: 1300.

1.14. közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, vagyonvédelem közlekedés-biztonság, bűnözők társadalmi rehabilitációja)

1.14.1. kód: 1400.

1.15. adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek (pl. többcélú és általános adományosztás, sport- szakmai és egyéb nonprofit szövetségek, civilügyi szolgáltatás)

1.15.1. kód: 1500.

1.16. nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi gazdasági, jogi, kulturális, baráti és cserekapcsolatok, határon átnyúló együttműködés)

1.16.1. kód: 1600.

1.17. szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység (pl. vállalkozói érdekképviselet, munkavállalói érdekképviselet, szakmai érdekképviselet)

1.17.1. kód: 1700.

1.18. politikai tevékenység (pl. nem párt jellegű politikai tevékenység, politikai ifjúsági szervezetek)

1.18.1. kód: 1800.

1.19. egyéb tevékenység

1.19.1. kód: 1900.

2. Az egyesület formája:

2.1. egyesület

2.2. sportegyesület

2.3. alapcél szerint vallási tevékenységet végző szervezet

2.4. szakszervezet

2.5. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejövő szövetség

2.6. polgárőr szervezet

2.7. nemzetiségi egyesület

2.8. egyéb, törvényben meghatározott egyesületi forma

41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az egyesület alapszabályának adattartalma

1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében:

1.1. az egyesület neve

1.2. az egyesület székhelye

1.3. az egyesület célja

1.4. az egyesület tevékenysége

1.5.72

1.6.73 az első ügyvezető vagy az elnökség első tagjainak neve

2. Szükség szerint kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében:

2.1. az egyesület rövidített neve

2.2. az egyesület idegen nyelvű elnevezése

3. A létesítő okirat kötelező rendelkezései az egyesület tagjai vonatkozásában:

3.1.74 az egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely

3.1.1. nyilatkozik a belépési szándékról

3.1.2. elfogadja az egyesület célját (céljait)

3.1.3. a létesítő okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja

3.1.4.75 a belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz

3.1.4.1.76

3.1.4.2.77

4.78

5. Az alapszabály kötelező rendelkezései a tagsági viszony megszűnése körében:

5.1.79 a tagság megszűnik, ha a tag a az egyesületből kilép

5.1.1.80 a kilépésről írásban, igazolható módon kell nyilatkozni

5.1.2.81 a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni

5.1.2.82 a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg

5.2.83

5.3. a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell

5.3.1. halála esetén

5.3.2.84 jogutód nélküli megszűnése esetén

5.4.85 a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el

5.4.1. az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal

5.4.2. ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik

5.5.86

6. Az alapszabály rendelkezései a tag jogai tekintetében:

6.1.87 kötelező rendelkezései a tag jogai tekintetében

6.1.1.88 a közgyűlésen részt vehet

6.1.2.89 a közgyűlésen szavazhat

6.1.3. – ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz – az egyesület bármely tisztségére választható

6.1.4.90 a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet

6.1.5.91 a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet

6.1.6. jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait

6.2.92

7.93

8. Az alapszabály kötelező rendelkezései a tagok kötelezettségei tekintetében:

8.1.94 az egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni

8.2.95 az egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit

8.3.96 az egyesület tagja köteles betartani a közgyűlés határozatait

8.4.97 az egyesület tagja köteles betartani az elnökség határozatait

8.5.98 az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét

9. Az alapszabálynak az egyesület szervezetével kapcsolatos kötelező rendelkezései:

9.1. az egyesület legfőbb szerve tekintetében

9.1.1.99 az egyesület legfőbb szervének megnevezése közgyűlés

9.1.1.1.100 a közgyűlés az egyesület tagjaiból áll

9.1.2.101 kötelező rendelkezés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tekintetében

9.1.2.1. döntés az alapszabály elfogadásáról

9.1.2.2. döntés az alapszabály módosításáról

9.1.2.3.102 döntés az egyesület megszűnéséről, más egyesülettel való egyesüléséről és a szétválásról

9.1.2.4. döntés az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról

9.1.2.5. döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról

9.1.2.6. döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról

9.1.2.7.103 döntés az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezetésnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadásáról

9.1.2.8.104 az egyesület éves költségvetésének elfogadása

9.1.2.9.105 a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll

9.1.2.10.106 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt

9.1.2.11.107 a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés

9.1.2.12.108 a végelszámoló kijelölése

9.1.3.109 a közgyűlés összehívása

9.1.3.1. évente legalább egyszer össze kell hívni

9.1.3.2.110 az elnökség hívja össze

9.1.3.2.1.111

9.1.3.2.2.112

9.1.3.3.113 a meghívót a közgyűlés kezdő napját 30 nappal megelőzően kell a tagoknak megküldeni

9.1.3.4. biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a taggyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek

9.1.3.5.114

9.1.3.6.115 igazolható módon a helyszín megjelölésével kell összehívni

9.1.3.6.1.1.116

9.1.3.6.1.2.117

9.1.3.7. a napirend közlésével kell összehívni

9.1.3.8.118 a közgyűlést össze kell hívni:

9.1.3.8.1.119 az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi

9.1.3.8.2.120 az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni

9.1.3.8.3.121 az egyesület céljainak elérése veszélybe került

9.1.3.8.4.122 az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri

9.1.3.9.123 a közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában szerepel

10.124 Az alapszabály kötelező rendelkezései a közgyűlés határozatképessége, döntési rendje tekintetében:

10.1. rendelkezés arról, hogy a taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz

10.2. döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza

10.3. a 10.2. ponttól eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt

10.3.1. az elnökség tagjainak megválasztásáról

10.3.2.125

10.4. az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni

10.5.126 a taggyűlés levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja

10.6.127

11.128 Az alapszabály nem kötelező rendelkezései a közgyűlés határozatképessége, döntési rendje tekintetében:

11.1. az alapítók döntése szerint az 10.2. ponttól eltérően meghatározható szavazati arány

11.1.1.129 az alapszabály módosításához

11.1.1.1.130 az összes tag több mint fele

11.1.1.2.131 az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbsége

11.1.2.132

11.1.3.133 az egyesület megszűnésének elhatározásához

11.1.3.1.134 az összes tag több mint fele

10.1.3.1.135

10.1.3.2.136

10.1.3.3.137

11.1.3.4.138 az összes tag háromnegyedes szótöbbsége

11.1.4.139 az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 10%-ának indítványára határozhat, ha az elnökség tagja az egyesület céjaival ellentétes tevékenyéget folytat; az elnökség valamely tagjának visszahívásához10.1.4.1.140

11.1.4.1.141 az összes tag több mint fele

10.1.4.2.142

10.1.4.3.143

11.1.5. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló elfogadásához az összes tag több mint fele

11.1.6. az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadásához az összes tag több mint fele

11.2. rendelkezés arról, hogy a tagok 20%-ának indítványára írásban, titkosan szavaz

11.3.144

11.4.145

11.5.146

11.6.147 az alapszabály kötelezően választható rendelkezése a határozatok közlése tekintetében:

11.6.1.148 az egyesület székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel

11.6.2.149 az egyesület honlapján történő közzététellel

11.6.3.150 a tag által erre célra megadott e-mail címre történő megküldéssel

12.151 Az alapszabály kötelező rendelkezései a megismételt közgyűlés tekintetében:

12.1.152 akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes

12.2. kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg

12.3.153 a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza

12.4.154 az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni

12.5.155 egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint a fele részt vesz

13. Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület ügyintéző és képviseleti szervezete tekintetében:

13.1.156 az ügyvezetés megnevezése elnökség

13.2.157 az elnökség tagjai az alapítók döntése szerinti időszakra választhatóak

13.2.1. 1 évre

13.2.2. 2 évre

13.2.3. 3 évre

13.2.4. 4 évre

13.2.5. 5 évre

13.3. elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételek teljesíti, és nem esik kizáró ok alá

13.4. tagjai

13.4.1.158 a közgyűlés által választott elnök

13.4.2.159 a közgyűlés által választott alelnök

13.4.3.160 a közgyűlés által választott 1 elnökégi tag

13.4.4.161

13.5. az elnökségi tagság megszűnése

13.5.1. a tisztségről való lemondással

13.5.1.1.162 a kilépést az elnökség ülésén kell bejelenteni jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy

13.5.1.2.163 a kilépést írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel

13.5.2. visszahívással

13.5.3.164 a határozott idő lejártával

13.5.4.165 ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól

13.5.5.166 törvényben meghatározott ok bekövetkezte

13.6.167 az elnökség tagjainak díjazása tekintetében

13.6.1.168 ülésenként meghatározott összeg

13.6.2.169 havonkénti bontásban meghatározott összeg

13.6.3.170 ingyenes

14. Az alapszabály kötelező rendelkezései az elnökség feladatai, döntési rendje tekintetében:

14.1.171 az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe

14.2.172 az elnökség határozatképes, ha azon a tagok legalább fele részt vesz

14.3. az elnökség határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza

14.4.173

14.4.1.174

14.4. az elnökség határozatait közzé kell tenni a határozatok tárában

14.5. az elnökség döntéseiről határozatot hoz

14.6. az elnökség tevékenységéről éves beszámoló készít

15. Az alapszabály kötelező rendelkezései az elnök tekintetében:

15.1.175 az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer – írásban igazolható módon – össze kell hívnia

15.1.1.176

15.1.2.177

15.2. össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik

15.3.178 az elnök feladatai különösen

15.3.1.179 képviseli az egyesületet

15.3.2.180

15.3.3.181

15.3.4.182

15.3.5. kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol

15.3.6.183

15.3.7. kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait

15.3.8. vezeti az egyesület tagnyilvántartását

15.4.9.184 vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket

15.4. az elnököt akadályozatása esetén az alelnök helyettesíti

16. Az alapszabály kötelező rendelkezései a határozathozatal rendje tekintetében:

16.1. az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni

16.2. a jegyzőkönyvet elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, taggyűlés esetén a levezető elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá

16.3.185 az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja

16.4.186 a határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell őrizni

16.5.187

16.188

17.189 Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület képviselete tekintetében:

17.1.190 az egyesületet az elnök önállóan képviseli

17.1.1.191

17.1.2.192

18. Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület vagyona, gazdálkodása körében:

18.1.193 az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg

18.2. az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

18.3.194 az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el

18.4. az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet

19. Az alapszabály egyéb kötelező rendelkezése:

19.1.195 az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat

19.2.196 ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja

19.3.197 az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban

19.4.198 a jegyzőkönyvnek – ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba – tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét

20. A létesítő okirat egyéb – az alapítók döntése szerint – választható rendelkezése:

20.1. az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt

21. Egyéb kötelező adattartalmak:

21.1. az alapszabály elfogadásának

21.1.1. helye

21.1.2. ideje

21.2. az alapszabály aláírójának

21.2.1. neve

21.2.2. címe

21.3. az alapszabály aláírásának helye

21.4. az alapszabály aláírásának ideje

42. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az alapítvány alapító okiratának adattartalma

1. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítók tekintetében:

1.1. név

1.2. lakóhely/székhely

1.3. az alapítvány céljára rendelt vagyon

2. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az általános rendelkezések körében:

2.1. alapítvány neve

2.2. alapítvány székhelye

2.3. alapítvány célja

2.4. az alapítvány tevékenysége

2.5.199

2.6.200 rendelkezés arról, hogy az alapítvány határozatlan időre jött létre

3. Az alapító okirat – alapítók döntése szerint – választható rendelkezései az általános rendelkezések körében:

3.1. alapítvány rövidített neve

3.2. alapítvány idegen nyelvű elnevezése

4.201 Az alapító okirat kötelező rendelkezései az kuratóriummal kapcsolatosan:

4.1.202 az ügyvezető szerv megnevezése kuratórium

4.2. az alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve

4.3. a kuratórium feladatai különösen

4.3.1.203 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadása

4.3.2. az éves költségvetés elfogadása és

4.3.3.204 döntés kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalakozási tevékenység folytatásáról

4.3.4.205 döntés az alapítványi vagyon felhasználásról

4.4.206 a kuratórium három tagból áll

4.4.1. elnök

4.4.1.1. neve

4.4.1.2. lakóhelye

4.4.1.3. anyja születési neve

4.4.2. kuratóriumi tagok

4.4.2.1. neve

4.4.2.2. lakóhelye

4.4.2.3. anyja születési neve

4.5. a kuratórium tagjainak tisztségének időtartalma – az alapítók döntése szerint –

4.5.1. határozatlan időre szól

4.5.2. 2 évre szól

4.5.3. 3 évre szól

4.5.4. 4 évre szól

4.5.5. 5 évre szól

4.6. a kuratórium tagjainak tisztségének megszűnése

4.6.1. lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével

4.6.2. – határozott időre szóló kijelölés esetén – a határozott idő lejártával, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével

4.6.3. – határozott időre szóló kijelölés esetén – ha a kuratórium tagjai közül a tagok valamelyikének kuratóriumi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan kijelölt tag tisztsége az eredetileg kinevezett tag kijelölése idejének hátralévő időtartamára szól

4.6.4.207 törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén

4.6.5.208 visszahívással

4.7.209 a kuratórium tagjainak díjazása tekintetében

4.7.1.210 ülésenként meghatározott összeg

4.7.2.211 havonkénti bontásban meghatározott összeg

4.7.3.212 ingyenes

5. Az alapító okirat kötelező rendelkezési a kuratórium döntési és eljárási rendje tekintetében:

5.1.213 a kuratórium határozatképes, ha azon legalább két tag részt vesz

5.2.214 a kuratórium évente legalább egyszer ülésezik

5.2.1.215

5.2.1.216

5.2.3.217

5.2.4.218

5.3. kötelező összehívás

5.3.1.219 bármely kuratóriumi tag kéri

5.3.2.220

5.3.2.1.221

5.3.2.2.222

5.4. üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni

5.5. döntéseit határozati formában hozza meg

5.6.223 határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazásával hozza

5.7.224 a határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell őrizni

6.225

7. Az alapító okirat kötelező rendelkezései a kuratórium elnökével kapcsolatosan:

7.1. a kuratórium elnökének feladatai

7.1.1.226 a kuratórium ülésének összehívása

7.1.2.227 képviseli az alapítványt

7.1.3.228

7.1.4. intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban

7.1.5. kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol

7.1.6.229

7.1.7.230

7.1.8.231 vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket

7.2. a kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratórium tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti

8. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítvány vagyonával, gazdálkodásával kapcsolatosan

8.1. az alapítvány céljára rendelt vagyonnak legalább 100 000 forintnak kell lennie

8.2. az alapítványhoz lehet csatlakozni

8.3. az alapítvány az adományokat célja elérése érdekében használja fel

8.4. az alapítvány célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági- vállalkozási tevékenységet végezhet

8.5. az alapítvány céljaira – az alapítók döntése szerint – felhasználható alapítványi vagyon mértéke

8.5.1. 70%-a

8.5.2. 80%-a

8.5.3. 90%-a

8.5.4. 100%-a

8.6. az alapítvány céljaira minden – az alapítványi vagyont meghaladó – vagyon felhasználható

8.7.232 a vagyonfelhasználás módja

8.7.1. az alapítvány céljához kapcsolódó támogatás iránti kérelemre

8.7.2. pályázat eljárás útján

8.7.3. egyéb, az ügyvezető szerv által elfogadott vagyon-felhasználási szabályzat szerint

9. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítvány képviselete tekintetében

9.1.233 az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli

9.1.1.234

9.1.2.235

10. Az alapító okirat választható rendelkezése – az alapítók döntése szerint – az alapítvány megszűnése esetére

10.1. annak meghatározása, hogy a hitelezők kielégítését követően megmaradt alapítványi vagyon kit illet

11. Az alapító okirat egyéb kötelező rendelkezése

11.1.236 az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat

11.2.237 nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn

12. Az alapító okirat – alapítók választása szerint – kötelezően választandó rendelkezése

12.1. nem lehet a kuratórium tagja az alapító vagy más olyan személy, aki

12.1.1. az alapító hozzátartozója

12.1.2. az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll vagy

12.1.3. az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll

12.2. a kuratórium határozatképességének számításakor figyelmen kívül kell hagyni az alapítót, és azt a személyt, aki

12.2.1. az alapító hozzátartozója

12.2.2. az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll vagy

12.2.3. az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll

13. Az alapító okirat egyéb – az alapítók döntése szerint – választható rendelkezése

13.1. az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt

14. Egyéb kötelező adattartalmak

14.1. az alapító okirat elfogadásának

14.1.1. helye

14.1.2. ideje

14.2. az alapító okirat aláírójának

14.2.1. neve

14.2.2. címe

14.3. az alapító okirat aláírásának helye

14.4. az alapító okirat aláírásának ideje

43. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A minta alapján készült létesítő okirathoz csatolandó formalizált mellékletek adattartalma

I. A székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat minta

1. A székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat adattartalma:

1.1. a székhelyhasználatot engedélyező személy

1.1.1. neve

1.1.2. lakóhelye/székhelye

1.1.3. anyja születési neve

1.1.4. nyilvántartási szám/cégjegyzékszám

1.2. ingatlan adatai

1.2.1. cím

1.2.2. helyrajzi szám

1.2.2.1. tulajdoni hányad

1.3. a székhelyhasználatot engedélyező személy ingatlan feletti rendelkezési jogot megalapozó jogcímének megnevezése

1.4. a székhelyhasználat jogcímének megnevezése

1.5.238 a székhelyhasználatot engedélyező személy nyilatkozata arról, hogy az ingatlanban az szervezet székhelyet létesíthet

1.6.239 a székhelyhasználatot engedélyező személy nyilatkozata arról, hogy az szervezet az ingatlant az szervezet központi ügyviteli helyeként használhatja

1.7.240 a székhelyhasználatot engedélyező személy nyilatkozata arról, hogy az szervezet az ingatlant székhelyeként hivatalos irataiban megjelölheti

1.8.241 a székhelyhasználatot engedélyező személy nyilatkozata arról, hogy az szervezet az ingatlanban hirdetményként kifüggesztheti a határozatokat

1.9. ha a székhelyhasználat engedélyezéséhez a polgári jog szabályai alapján hozzájárulás szükséges

1.9.1. a hozzájárulás jogcíme

1.9.2. a hozzájáruló személy

1.9.2.1. neve

1.9.2.2. lakóhelye/székhelye

1.9.2.3. anyja születési neve

1.9.2.4. nyilvántartási szám/cégjegyzékszám

1.10. a székhelyhasználatot engedélyező személy aláírásának helye

1.11. az okirat aláírásának helye

1.12. az okirat aláírásának időpontja

1.13. az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában készítik elő az okiratot

1.13.1. neve

1.13.2. címe

II. Elfogadó nyilatkozat

1. A tisztséget elfogadó okirat adattartalma:

1.1. a tisztség pontos megjelölése

1.2. a tisztséget elfogadó személy

1.2.1. azonosító adatai

1.3.242 a tisztséget elfogadó személy nyilatkozata, hogy a törvényben előírt feltételeknek megfelel

1.3.1. egyesület esetén

1.3.1.1. megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában meghatározott követelményeknek, az ott meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények vele szemben nem állnak fenn

1.3.1.2. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2) bekezdés i) pontja szerint nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt

1.3.2. alapítvány esetén az 1.3.1.1. és az 1.3.1.2. pontban foglaltak mellett

1.3.2.1. megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:397. § (3) bekezdésében foglaltaknak, mert nem az alapítvány kedvezményezettje vagy annak hozzátartozója

1.3.2.2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:397. § (4) bekezdése szerinti személyi körbe tartozik

1.3.2.2.1. igen

1.3.2.2.2. nem

1.4. szükség szerint a tisztséget elfogadó személy nyilatkozata, hogy a létesítő okiratban előírt feltételeknek megfelel

1.5. a tisztséget elfogadó személy elfogadó nyilatkozata

1.6. a tisztséget elfogadó személy aláírásának helye

1.7. az okirat aláírásának helye

1.8. az okirat aláírásának időpontja

1.9. az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában készítik elő az okiratot

1.9.1. neve

1.9.2. címe

III. Névhasználat engedélyezése

1. A névhasználatot engedélyező okirat adattartalma:

1.1. a névhasználatot engedélyező személy

1.1.1. neve

1.1.2. lakóhelye/székhelye

1.1.3. anyja születési neve

1.1.4. nyilvántartási száma/cégjegyzékszáma

1.2. a névhasználat engedélyezésének jogcíme

1.3. a névhasználat engedélyezése

1.4. a névhasználatot engedélyező személy aláírásának helye

1.5. az okirat aláírásának helye

1.6. az okirat aláírásának időpontja

1.7. az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában készítik elő az okiratot

1.7.1. neve

1.7.2. címe

IV.243 Egyesület taggyűlésének jelenléti íve

1. Jelenléti ív adattartalma

1.1. megjelentek

1.1.1. természetes személy esetén

1.1.1.1. neve

1.1.1.2. lakóhelye

1.1.1.3. aláírása

1.1.2. nem természetes személy esetén

1.1.2.1. elnevezése

1.1.2.2. székhelye

1.1.2.3. képviselő

1.1.2.3.1. neve

1.1.2.3.2. képviseleti minőségének jelölése

1.1.2.3.3. aláírása

1.2. taggyűlés időpontja

1.2.1. év

1.2.2. hónap

1.2.3. nap

1.3. – nem alakuló taggyűlés esetén – annak jelölése, ha megismételt taggyűlés jelenléti íve

1.4. az okirat aláírásának helye

1.5. az okirat aláírásának időpontja

1.6. az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában készítik elő az okiratot

V.244 Jegyzőkönyv minta

1. jegyzőkönyv adattartalma

1.1. szerv megnevezése melyen a jegyzőkönyv készült

1.1.1. egyesület esetén

1.1.1.1. taggyűlés

1.1.1.2. elnökség

1.1.2. alapítvány esetén

1.1.2.1. kuratórium

1.2. szerv ülésének időpontja

1.2.1. év

1.2.2. hónap

1.2.3. nap

1.3. megjelentek

1.3.1. taggyűlés esetén az arra való utalást, hogy a jelenléti íven szereplők jelentek meg

1.3.2. elnökség esetén megjelent tagok

1.3.3. kuratórium esetén megjelent tagok

1.4. határozatképesség

1.4.1. vizsgálata

1.4.2. megállapítása

1.5.245 a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tag megválasztása

1.5.1. jegyzőkönyvvezető neve

1.5.2. hitelesítő tagok neve

1.6.246 egyesület esetén

1.6.1. a levezető elnök, a szavazatszámláló bizottság megválasztása

1.6.1.1. levezető elnök neve

1.6.1.2. szavazatszámláló bizottság tagjainak neve

1.7. napirend

1.7.1. napirendi pontok ismertetése

1.7.2. napirend elfogadása

1.8. napirendi pontok

1.8.1. a napirendi pont kapcsán elhangzottak lényegének szerepeltetése

1.8.2. határozathozatal

1.8.2.1. határozathozatal módjának szerepeltetése

1.8.2.1.1. nyilvános

1.8.2.1.2. titkos

1.8.2.2. szavazás eredménye

1.8.2.2.1. látható többség jelölése

1.8.2.2.2. szavazás pontos eredménye

1.8.2.3. határozat pontos szövegének szerepeltetése

1.8.2.3.1. jegyzőkönyvben

1.8.2.3.1.1. határozat egyedi jelölése [pl. 12/2014 (III.15.) számú taggyűlési határozat]

1.8.2.3.1.2. határozat szövege

1.8.2.3.2. külön dokumentumban

1.8.2.3.2.1. jegyzőkönyvben

1.8.2.3.2.1.1. határozati javaslat ismertetése

1.8.2.3.2.1.2. döntésre utalás

1.8.2.3.2.2. külön dokumentumban

1.8.2.3.2.2.1. határozat egyedi jelölése [pl. 12/2014 (III.15.) számú taggyűlési határozat]

1.8.2.3.2.2.2. határozat szövege

1.8.2.3.2.2.3. okirat aláírásának helye

1.8.2.3.2.2.4. okirat aláírásának időpontja

1.8.2.3.2.2.5. okirat aláírásának módja

1.8.2.3.2.2.6. aláírás

1.8.2.3.2.2.6.1. ülést vezető aláírása

1.8.2.3.2.2.6.2. – taggyűlés esetén – hitelesítő tagok aláírása

1.8.2.3.2.2.6.3. – nem taggyűlés esetén – az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában készítik elő az okiratot

1.9. az okirat aláírásának helye

1.10. az okirat aláírásának időpontja

1.11. aláírás

1.11.1. ülést vezető aláírása

1.11.2. – taggyűlés esetén – hitelesítő tag aláírása

1.11.3. – nem taggyűlés esetén – az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában készítik elő az okiratot

44. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez247

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!