nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2013. évi CXV. törvény
egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról
2013-07-31
2017-12-12
6
Jogszabály

2013. évi CXV. törvény

egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról1

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

1–2. §2

2. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

3. §3

3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

4. §4

4. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

5–6. §5

5. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

7–10. §6

6. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

11. §7

7. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

12–13. §8

8. Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosítása

14–16. §9

9. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. § és az 5–6. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 7–10. § 2013. július 30-án lép hatályba.

18. § E törvény 12. §-a az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!