nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2014-02-28
2014-03-01
4

537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és

az 1. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (3) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdésében,

a 10. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ában,

a 11. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés c) pontjában és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (2) bekezdésében,

a 15. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában,

a 16. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában, valamint a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § a) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 21. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 24. alcím tekintetében a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 28. alcím tekintetében devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában,

a 29. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (3) bekezdésében,

a 31. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés a)–l) pontjában,

82. § a) pontja tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés c) pontjában,

82. § b), c), e) és f) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,

82. § d) pontja tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés d) pontjában,

82. § g)–i) pontja tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f) pontjában,

82. § j) pontja tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

1. §2

2. A lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

4. §5

5. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. §6

6. A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. §7

7. A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

7. §8

8. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

8. §9

9. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Fiatalok otthonteremtési támogatására jogosultak a gyermeke(ke)t nevelő, 35 év alatti házastársak, legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy egyedülálló személyek a használt, legalább komfortos lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében, amennyiben az ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 12 millió forintot, vidéken a 8 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 10%-kal térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől, de nem lehet több, mint a település besorolása szerinti, e bekezdésben meghatározott vételár korlát. Azt, hogy a használt lakás a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelel, a hitelintézet a helyszínen is köteles ellenőrizni. A fiatalok otthonteremtési támogatásának összege megegyezik az (5) bekezdés szerinti kedvezménnyel, de nem haladhatja meg az adásvételi szerződés szerinti vételár 70%-át.”

(2) A 12/2001. Korm. rend. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (3) bekezdés szerinti támogatás abban az esetben is igényelhető a gyermek születésének vagy örökbefogadásának időpontjában meglévő, b) pont szerinti kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére, ha

a) a támogatott személy a (3) bekezdés szerinti támogatást a b) pont szerinti szerződést megelőzően született vagy örökbefogadott gyermeke után már igénybe vette,

b) a támogatott személy 2009. július 1-jét megelőzően megkötött kölcsönszerződéssel rendelkezik,

c) a támogatott személynek a b) pont szerinti kölcsönszerződés megkötését követően gyermeke születik vagy gyermeket fogad örökbe, és

d) a támogatott személy a b) pont szerinti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályos személyi és egyéb feltételeknek megfelel.”

(3) A 12/2001. Korm. rend. 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A (6) bekezdés szerint igénybe vett támogatást a kölcsönből még fennálló tartozás törlesztésére lehet fordítani. Az e bekezdés szerinti támogatás számításánál figyelembe kell venni a születés időpontjában, örökbefogadásnál az örökbefogadás időpontjában meglévő (1) bekezdés szerinti gyermekeket. A 12. § szerinti kölcsön esetén a támogatás igénybevételét követően született vagy örökbefogadott gyermek születésének vagy örökbe fogadásának időpontjáig esedékessé vált és az adós terhére elszámolt szerződéses kamatoknak e bekezdés szerinti támogatásra jutó összegét is jóvá kell írni.”

10. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 5/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) Ha az igénylő házaspár nem tesz eleget a megelőlegező kölcsönszerződést – (2) bekezdés szerinti – lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződéskötési kötelezettségének, a hitelintézet levélben felszólítja a támogatott személyt, hogy a szerződéskötésnek a felszólítás szerinti 15 napos határidőn belül tegyen eleget. Ennek elmulasztása esetén a szerződés a felszólítást követő 16. napon a támogatott személy nyilatkozattételének elmulasztásával megvalósuló ráutaló magatartásával létrejön. A hitelintézet a felszólítást és a megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító – a támogatott személy aláírását nem tartalmazó – szerződést, annak létrejöttét követő legfeljebb 10 napon belül megküldi a támogatott személy és a Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve részére. A Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve határozattal megállapítja a megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés létrejöttét, majd a határozat jogerőre emelkedését követően megkeresi a támogatott lakás fekvése szerint illetékes járási földhivatalt a támogatási összegnek megfelelő, államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom támogatott lakásra történő bejegyeztetése iránt. A Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve az államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről a megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés létrejöttét megállapító jogerős határozat megküldésével egyidejűleg értesíti a hitelintézetet. A hitelintézet a Kincstár értesítésének kézhezvételét követő havi elszámolásában jogosult a megelőlegező kölcsön és az 5/B. § (3) bekezdése szerinti időpontot követően az államot megillető jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséig felmerült, támogatott személyt terhelő kamat és költség összegének igénylésére.”

(2) A 12/2001. Korm. rend. 5/A. §-a a következő (2b)–(2d) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) Ha a fiatal házaspár nem tesz eleget a megelőlegező kölcsönt lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződéskötési kötelezettségének, köteles megfizetni az állam részére a hitelintézeten keresztül – a hitelintézet írásbeli felszólítása kézhezvételétől számított 15 napon belül – a vállalt gyermek születésének időpontja és a megelőlegező kölcsönt lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés (2a) bekezdés szerinti létrejötte közötti időszakban – az állam által a hitelintézet részére kifizetett kamatot, költséget és kamattámogatást. Ha a fiatal házaspár az e bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a hitelintézet az ügy iratainak megküldésével tájékoztatja a Kincstárt, amely intézkedik a kamat, a költség és a kamattámogatás megfizetése iránt.

(2c) A (2)–(2b) bekezdés rendelkezéseit a 2013. május 3. napját megelőzően megkötött azon megelőlegező kölcsönszerződések esetén is alkalmazni kell, melyeknél a vállalt gyermek megszületett, azonban a megelőlegező kölcsönt lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés megkötésére a fiatal házaspár hitelintézettel való együttműködésének hiányában még nem került sor.

(2d) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a gyámhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a (2) bekezdés szerinti, gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő kettő évvel meghosszabbodik. A hitelintézet a fiatal házaspárt és a Kincstárt a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbításáról írásban értesíti.”

(3) A 12/2001. Korm. rend. 5/A. §-a a következő (8b) bekezdéssel egészül ki:

„(8b) A (8a) bekezdés rendelkezéseit a 2013. január 1. napját megelőzően felhalmozott, (8a) bekezdés szerinti hátralék esetén is alkalmazni kell.”

11. § A 12/2001. Korm. rend. 5/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A hitelintézet az (1) bekezdés, az 5/A. § (13) bekezdése, valamint a 24. § (5) bekezdés a)–d) pontja szerinti igazolások benyújtásáról, a (2) bekezdés szerinti okiratok benyújtásáról, valamint a 24. § (5a) bekezdése szerinti nyilatkozatokról a havi adatszolgáltatás keretében tájékoztatja a Kincstárt.”

12. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 18. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]

o) saját és gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal.”

(2) A 12/2001. Korm. rend. 18. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

„(11a) A közvetlen támogatásból és az e rendelet szerinti kamattámogatásból eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja.”

13. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 19. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában, mikor és mely 1. § (2) bekezdése szerinti lakáscélú állami támogatás igénybevétele céljából mutatták be a hitelintézetnél.”

(2) A 12/2001. Korm. rend. 19. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Ha ugyanazon lakáscél megvalósításához a támogatott személy a lakáscélú állami támogatásokat különböző hitelintézetektől veszi igénybe, a hitelintézetek kötelesek együttműködni, valamint a másik hitelintézethez már benyújtott és általa letörölhetetlen jelzéssel ellátott számlát elfogadni.

(11) A (10) bekezdés tekintetében lakáscélú állami támogatásnak minősül a lakástakarékpénztárakról szóló törvény, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról, a lakásépítési támogatásról és az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet, valamint az e rendelet szerinti állami támogatás.”

14. § A 12/2001. Korm. rend. 20. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A 12. § és a 13. § szerinti kölcsön esetén a kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kölcsönszerződés megszűnéséig változatlan feltételekkel fennmarad, függetlenül attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett fedezetül másik lakás kerül bevonásra.”

15. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 21. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem vonatkozik, arra az esetre, ha

a) az (1) bekezdés szerinti jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom időtartamából legalább 5 év eltelt,

b) a hitelintézet a lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyel érintett lakás építéséhez vagy vásárlásához felvett kölcsönszerződést felmondta és

c) a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint – a lakás árverésen kívüli eladására kerül sor.

(3b) A Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve intézkedik az államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt, ha a támogatott személy a (3a) bekezdés b) és c) pontja szerinti feltételt a hitelintézet vagy a bírósági végrehajtó által kiállított dokumentummal igazolja.”

(2) A 12/2001. Korm. rend. 21. §-a a következő (7b) és (7c) bekezdéssel egészül ki:

„(7b) Házasság felbontása esetén, ha – a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján – az egyik fél a másik féltől megszerzi a kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás vagy fiatalok otthonteremtési támogatása igénybevételével épített vagy vásárolt lakás tulajdonjogát és a gyermek(ek) elhelyezésre a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor, a tulajdoni részét elidegenítő felet a (7) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(7c) A volt házasfelek a (7b) bekezdés szerinti elidegenítést a hitelintézetnél bejelentik és egyidejűleg kezdeményezik a támogatás nyújtásáról szóló szerződés módosítását. A hitelintézet a támogatás nyújtásáról szóló szerződés módosításáról a Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szervét értesíti, mely a hitelintézet értesítését követően hozzájárul a lakás elidegenítéséhez.”

16. § A 12/2001. Korm. rend. a következő 51. §-sal egészül ki:

„51. § Az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr5.)

a) 10. § (2) bekezdésével megállapított 5/A. § (2c) bekezdését 2013. május 3. napját megelőzően megkötött megelőlegező kölcsönszerződések esetén a Módr5. hatálybalépését követő 30 nap elteltével kell alkalmazni,

b) 10. § (3) bekezdésével megállapított 5/A. § (8b) bekezdését a Módr5. hatálybalépését követő 30 nap elteltével kell alkalmazni,

c) 15. § (2) bekezdésével megállapított 21. § (7b) és (7c) bekezdését, 17. § j)–l) pontjával megállapított 21. § (3) bekezdését, (7) és (8) bekezdését a Módr5. hatálybalépését megelőzően a házasság felbontása miatti elidegenítéshez való hozzájárulás iránt benyújtott és a Módr5. hatálybalépését megelőzően jogerősen el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell.”

17. § A 12/2001. Korm. rend.

a) 1. § (5) bekezdésében a „vonatkozóan” szövegrész helyébe a „vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.) és” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az „– a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti –” szövegrész helyébe az „a Ptk. szerinti” szöveg,

c) 5. § (7) bekezdésében az „A kölcsönszerződés megkötésének időpontjában” szövegrész helyébe az „A 2009. július 1-jét megelőzően megkötött kölcsönszerződések esetén a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában” szöveg,

d) 5/A. § (2) bekezdésében az „a megelőlegezés időtartama” szövegrész helyébe az „a megelőlegezés időtartama – (2d) bekezdés figyelembevételével –” szöveg,

e) 8. §-ában az „az 5. § (6)” szövegrész helyébe az „az 5. § (6), (6a)” szöveg,

f) 18. § (2) bekezdés a) pontjában az „a közös háztartásban élést” szövegrész helyébe az „a közös háztartásban élést és az élettársi kapcsolatot” szöveg,

g) 18. § (15) bekezdésében a „pótlékkal” szövegrész helyébe a „kamattal”, a „pótlék” szövegrész helyébe „kamat” szöveg,

h) 18. § (16) bekezdésében az „A kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás, illetőleg a fiatalok otthonteremtési támogatása valamint az 5/A. § (8a) bekezdése szerinti követelés (15) bekezdés szerinti és” szövegrész helyébe az „A lakáscélú állami támogatás és az ahhoz járuló kamat és költség” szöveg,

i) 19. § (9) bekezdésében a „pótlékkal” szövegrész helyébe a „kamattal” szöveg,

j) 21. § (3) bekezdésében az „a támogatás folyósított összegét” szövegrész helyébe az „a támogatás folyósított összegét – a (7b) bekezdés kivételével –” szöveg,

k) 21. § (7) bekezdésében az „őket” szövegrész helyébe az „őket – a (7b) bekezdésben foglaltak kivételével –” szöveg,

l) 21. § (8) bekezdésében a „Ha” szövegrész helyébe az „Ha – a (7b) bekezdésben foglaltak kivételével –” szöveg, és

m) 35. § (1) bekezdésében a „lebonyoltító” szövegrész helyébe a „lebonyolító vagy kezelő” szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a 12/2001. Korm. rend.

a) 5/A. § (2) bekezdésében az „Amennyiben az igénylő házaspár nem tesz eleget a megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződéskötési kötelezettségének, úgy a hitelintézet levélben felszólítja a támogatott személyt, hogy a szerződéskötésnek a felszólítás szerinti 15 napos határidőn belül tegyen eleget. Ennek elmulasztása esetén a szerződés a felszólítást követő 16. napon a támogatott személy nyilatkozattételének elmulasztásával megvalósuló ráutaló magatartásával létrejön.” szövegrész,

b) 8/A. §-a,

c) 14. § (1) bekezdése, valamint

d) 19. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „adóköteles” szövegrész.

9. A betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

19. §10

10. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

20. §11

11. A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

21. §12

12. A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

22. §13

13. A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

23–30. §14

14. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

31–37. §15

15. Az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló
105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

38. §16

16. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

39–43. §17

17. A „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

44. §18

18. A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről szóló 22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

45. §19

19. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 134/2009. Korm. rend.) 1. § (2) bekezdése a következő 20. és 21. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)

„20. nem támogatott személy hiteladós: az e rendelet szerinti kamattámogatással érintett kölcsönszerződés olyan adóstársa, aki a támogatott személyek legalább egyikének a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója és a (7) bekezdés szerinti feltételeket teljesíti,

21. igénylő: olyan támogatott személy, aki az e rendelet szerinti kamattámogatás igénybevétele iránt kérelmet nyújtott be a hitelintézethez, azonban a kamattámogatással érintett kölcsönszerződésének megkötésére még nem került sor.”

(2) A 134/2009. Korm. rend. 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Nem támogatott személy hiteladós az e rendelet szerinti kamattámogatással érintett kölcsönben adóstársként abban az esetben szerepelhet, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban

a) nyilatkozik és vállalja az 5. § (1) bekezdésben foglaltakat és

b) vállalja, hogy

ba) a kölcsönszerződés lejártáig nem támogatott személy hiteladósként további, e rendelet szerint kamattámogatással érintett kölcsönszerződésben nem szerepel és

bb) az e rendelet szerinti kamattámogatásos kölcsönnel érintett lakásban lakóhelyet nem létesít.”

47. § A 134/2009. Korm. rend. 6. § (5) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[A (2) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]

k) saját és gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal.”

48. § A 134/2009. Korm. rend. 7. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában, mikor és mely 2. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatás igénybevétele céljából mutatták be a hitelintézetnél.”

49. § A 134/2009. Korm. rend. 8. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Az e rendelet szerinti kamattámogatásból eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja.”

50. § A 134/2009. Korm. rend. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kölcsönszerződés megszűnéséig – a 2. § (11) bekezdése szerinti esetet kivéve – változatlan feltételekkel fennmarad, függetlenül attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett fedezetül másik lakás kerül bevonásra.”

51. § A 134/2009. Korm. rend.

a)20

b) 1. § (2) bekezdés 5. pont a) alpontjában a „szerződést köt, vagy” szövegrész helyébe a „szerződést köt és” szöveg,

c) 1. § (2) bekezdés 8. pontjában az „a lakás komfortfokozatának növelése céljából” szövegrész helyébe az „a lakás használatának javítása céljából” szöveg,

d) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja” szövegrész helyébe az „a Ptk.” szöveg,

e) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „-korszerűsítési” szövegrész helyébe a „-korszerűsítési, vagy az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján lakásépítési vagy -vásárlási” szöveg,

f) 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „a (4) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (5) bekezdésben” szöveg, és

g)21

lép.

52. § Hatályát veszti a 134/2009. Korm. rend. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „adóköteles” szövegrész.

20. A pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekről szóló 153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

53. §22

21. A független pénzügyi szolgáltatás közvetítői felelősségbiztosítási szerződés tartalmi követelményeiről szóló 81/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

54. §23

22. A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló
82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

55. §24

23. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

56. §25

24. A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

57. §26

25. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

58. § A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2011. Korm. rend.) 1. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„9. hasznos alapterület: az országos településrendezési és az építési követelményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) fogalom-meghatározásának keretein belül a lakás fűthető helyiségei alapterületének összege, ide nem értve az erkély, a loggia, a terasz, a tornác, a tároló helyiség, a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét;”

59. § (1) A 256/2011. Korm. rend. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a gyámhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére az (1) bekezdés szerinti, gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő kettő évvel meghosszabbodik. A hitelintézet a fiatal házaspárt és a Kincstárt a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbításáról írásban értesíti.”

(2) A 256/2011. Korm. rend. 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A hitelintézet az (5) bekezdés szerinti okiratok benyújtásáról, a 7. § (2) és (4) bekezdése szerinti igazolás benyújtásáról, valamint a 7. § (4a) bekezdése szerinti nyilatkozatról a 17. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt.”

60. § (1) A 256/2011. Korm. rend. 7. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ha a fiatal házaspár

a) gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy az igénybevett támogatás összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó lakásépítési támogatás összegével, vagy

b) meglévő gyermekeinek száma a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában kettőnél kevesebb, akkor az igénybe vett lakásépítési támogatás teljes összegét vagy

c) a (4) bekezdés szerinti kérelmét az (5) bekezdés szerinti határidőig nem nyújtotta be, a vállalt gyermekek után igénybevett lakásépítési támogatás összegét

az igénybevétel napjától számított, a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten – az a) pont esetén a gyermekvállalási, a b) pont esetén az (5) bekezdés szerinti határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni.

(2) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjáig nem vagy csak részben teljesíti, köteles a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének tényét a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a hitelintézetnek igazolni. A fiatal házaspár köteles továbbá az igénybevett támogatás összegét csökkentve a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének időpontjában meglévő gyermekek után járó lakásépítési támogatás összegével, valamint a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő napjától a bejelentés napjáig számított, a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti, államot megillető késedelmi kamatot a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére visszafizetni.

(3) A házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló terhességből – a (4) bekezdés c) pontjában foglaltak figyelembevételével – született gyermekkel a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni. Ha a fiatal házaspár a terhességet és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása vagy érvénytelenítése igazolásával egyidejűleg, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a (2) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló terhesség végéig meghosszabbodik.

(4) Ha a lakásépítési támogatásról szóló támogatási szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a házastársak egyike elhunyt,

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták,

c) a gyermek a terhesség 24. betöltött hetét követően halva születik, vagy

d) a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. mellékletében K), L), M) vagy N) 1. betű- és számjellel megjelölt fogyatékossága fennáll, vagy P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegségben szenved, és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik K), L), M) vagy N) 1. betű- és számjellel megjelölt fogyatékosság,

az állam a támogatott személynek a hitelintézethez benyújtott – az a)–d) pontban foglaltak igazolását is tartalmazó – kérelemére a gyermekvállalást teljesítettnek tekinti.”

(2) A 256/2011. Korm. rend. 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdés d) pontja szerinti esetben a fiatal házaspár a kérelem benyújtásával egyidejűleg teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a megelőlegezés időtartamából hátralévő időszak alatt születő első gyermeke után a 8. § (1) bekezdése szerinti később született gyermek után járó lakásépítési támogatást nem veszi igénybe.”

61. § A 256/2011. Korm. rend. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A lakásépítési támogatásból eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja.”

62. § A 256/2011. Korm. rend. 11. § (1) bekezdése a következő p)–r) ponttal egészül ki:

(A lakásépítési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

p) a gyermek halva születését halotti anyakönyvi kivonattal,

q) a gyermek 7. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fogyatékosságát vagy többszörös és összetett betegségét a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 3. melléklete szerinti igazolással,

r) a saját és gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal.”

63. § (1) A 256/2011. Korm. rend. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A hitelintézet az eredeti számlát – a letörölhetetlen jelzéssel ellátva – a támogatott személynek visszaadja, másolatban tíz évig irattárában megőrzi. Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában és mikor mutatták be a hitelintézetnél az e rendelet szerinti lakáscél megvalósítása tekintetében.”

(2) A 256/2011. Korm. rend. 12. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha ugyanazon lakáscél megvalósításához a támogatott személy a lakáscélú állami támogatásokat különböző hitelintézetektől veszi igénybe, a hitelintézetek kötelesek együttműködni, valamint a másik hitelintézethez már benyújtott és általa letörölhetetlen jelzéssel ellátott számlát elfogadni.

(9) A (8) bekezdés tekintetében lakáscélú állami támogatásnak minősül a lakástakarékpénztárakról szóló törvény, valamint a lakáscélú állami támogatásokról, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról és az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet, valamint az e rendelet szerinti állami támogatás.”

64. § A 256/2011. Korm. rend. 14. §-a a következő (3b) és (3c) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Házasság felbontása esetén, ha – a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján – az egyik fél a másik féltől megszerzi a támogatás igénybevételével épített vagy vásárolt lakás tulajdonjogát és a gyermek(ek) elhelyezésre a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor, a tulajdoni részét elidegenítő felet a (3) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(3c) A volt házasfelek a (3b) bekezdés szerinti elidegenítést a hitelintézetnél bejelentik, és egyidejűleg kezdeményezik a támogatás nyújtásáról szóló szerződés módosítását. A hitelintézet a támogatás nyújtásáról szóló szerződés módosításáról a Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szervét értesíti, amely a hitelintézet értesítését követően hozzájárul a lakás elidegenítéséhez.”

65. § A 256/2011. Korm. rend. a következő 23. §-sal egészül ki:

„23. § Az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.)

a) 60. § (1) bekezdésével megállapított 7. § (2) és (3) bekezdését a Módr3. hatálybalépését követően felbontott vagy érvénytelenített házasságok esetében kell alkalmazni,

b) 66. § h)–j) pontjával megállapított 14. § (2), (3) és (4) bekezdését, 64. §-ával megállapított 14. § (3b) és (3c) bekezdését a Módr3. hatálybalépését megelőzően a házasság felbontása miatti elidegenítéshez való hozzájárulás iránt benyújtott és a Módr3. hatálybalépését megelőzően jogerősen el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell.”

66. § A 256/2011. Korm. rend.

a) 1. (1) bekezdés 8. pontjában az „új lakás” szövegrész helyébe az „új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a „2010. január 1-jét követően” szövegrész helyébe a „2008. július 1-jén vagy azt követően” szöveg,

c) 2. § (8) bekezdésében az „A lakásépítési támogatással épített, vásárolt lakásban” szövegrész helyébe az „A lakásépítési támogatással érintett lakásban” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „a b) pontban foglaltak kivételével” szövegrész helyébe az „a b) pontban foglaltak, valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás kivételével” szöveg,

e) 3. § (6) bekezdés a) pontjában a „2010. január 1-jét követően” szövegrész helyébe a „2008. július 1-jén vagy azt követően” szöveg,

f) 6. § (1) bekezdésében a „gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő” szövegrész helyébe a „gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő – (1a) bekezdés figyelembevételével –” szöveg,

g) 11. § (1) bekezdés m) pontjában az „a lakás energetikai teljesítőképességét” szövegrész helyébe az „a lakás vagy több lakásos lakóépület esetén a lakóépület energetikai teljesítőképességét” szöveg,

h) 14. § (2) bekezdésében az „akkor” szövegrész helyébe az „akkor – a (3b) bekezdés kivételével –” szöveg,

i) 14. § (3) bekezdésében az „őket” szövegrész helyébe az „őket – a (3b) bekezdés kivételével –” szöveg,

j) 14. § (4) bekezdésében az „a támogatott személy” szövegrész helyébe az „a támogatott személy – a (3b) bekezdés kivételével –” szöveg, és

k) 17. § (8) bekezdésében az „új igénybevevőinek alábbi adatait” szövegrész helyébe az „új igénybevevőinek és azok lakásépítési támogatás alapjául szolgáló gyermekeinek alábbi adatait” szöveg

lép.

67. § Hatályát veszti a 256/2011. Korm. rend. 3. § (1) bekezdés g) pontjában az „adóköteles” szövegrész.

26. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

68. § Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 341/2011. Korm. rend.) 1. § (1) bekezdése a következő 20. és 21. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„20. nem támogatott személy hiteladós: az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződés olyan adóstársa, aki a támogatott személyek legalább egyikének a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója és a 2. § (3) bekezdése szerinti feltételeket teljesíti;

21. igénylő: olyan támogatott személy, aki otthonteremtési kamattámogatás igénybevétele iránt kérelmet nyújtott be a hitelintézethez, azonban az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződésének megkötésére még nem került sor.”

69. § A 341/2011. Korm. rend. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Nem támogatott személy hiteladós az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönben adóstársként abban az esetben szerepelhet, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban

a) nyilatkozik arról, hogy otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt e rendelet hatálybalépése óta nem vett igénybe és

b) vállalja, hogy

ba) otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt a későbbiekben nem vesz igénybe,

bb) nem támogatott személy hiteladósként további otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződésben nem szerepel és

bc) az otthonteremtési kamattámogatásos kölcsönnel érintett lakásban lakóhelyet nem létesít.”

70. § A 341/2011. Korm. rend. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az otthonteremtési kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kamattámogatás időtartama alatt változatlan feltételekkel fennmarad, függetlenül attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett fedezetül másik lakás kerül bevonásra.”

71. § (1) A 341/2011. Korm. rend. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy)

a) az otthonteremtési kamattámogatással

aa) épített vagy vásárolt lakásban a támogatott személy – több támogatott személy esetén együttesen – legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezzen, melyet a hitelcél megvalósulását követően igazol, vagy

ab) korszerűsíteni vagy bővíteni kívánt lakásban a kérelem benyújtásának időpontjában a támogatott személy – több támogatott személy esetén együttesen – legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezzen,”

(2) A 341/2011. Korm. rend. 4. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) A támogatott személy az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglaltakat köteles a hitelintézet részére a tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő legfeljebb 30 napon belül bejelenteni. Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat – az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja esetében a hitelcél megvalósulásának támogatott személy által történő bejelentését követő 45 napon belül – a hitelintézet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz közvetlen hozzáférést biztosító TAKARNET rendszerből elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezésével ellenőrzi.”

(3) A 341/2011. Korm. rend. 4. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) Ha a közös tulajdon megszüntetésével – ide nem értve a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt a házastársak vagy élettársak között fennálló közös tulajdon megszüntetését – a támogatott személy tulajdonos megszerzi a lakás kizárólagos tulajdonjogát, az (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételt nem kell alkalmazni. A megvásárolt tulajdoni hányad adásvételi szerződésben foglalt vételára alapján számított teljes lakásérték nem haladhatja meg a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti értékhatárt.”

(4) A 341/2011. Korm. rend. 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában, mikor és mely 3. § (1) bekezdése szerinti otthonteremtési kamattámogatás igénybevétele céljából mutatták be a hitelintézetnél.”

72. § A 341/2011. Korm. rend. 12. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az otthonteremtési kamattámogatásból eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja.”

73. § A 341/2011. Korm. rend. 14. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(Az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

o) a saját és gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal.”

74. § A 341/2011. Korm. rend.

a) 1. § (1) bekezdés 11. pontjában az „a lakás komfortfokozatának növelése céljából” szövegrész helyébe az „a lakás használatának javítása céljából” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés 14. pontjában a „szerződést köt, vagy” szövegrész helyébe a „szerződést köt és” szöveg,

c) 1. § (2) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.)” szövegrész helyébe a „Ptk.-ban” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés d) pontjában az „adóazonosító jelét” szövegrész helyébe a „saját és gyermeke adóazonosító jelét” szöveg,

e) 4. § (4) és (5) bekezdésében a „közétett” szövegrész helyébe a „közzétett” szöveg,

f) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „a 2010. január 1-jét követően” szövegrész helyébe az „a 2008. július 1-jén vagy azt követően” szöveg, és

g) 15. § (6) bekezdésében az „az otthonteremtési kamattámogatás új igénybevevőinek” szövegrész helyébe az „az új támogatott személyek és nem támogatott személy hiteladósok” szöveg

lép.

27. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

75. §27

28. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

76. § A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 57/2012. Korm. rend.) 10. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A közszférában dolgozók támogatására való jogosultság feltételeinek meglétét az közszférában dolgozó igénylő a pénzügyi intézmény részére következők szerint igazolja:)

k) az adóazonosító jelet adóigazolvánnyal.”

77. § Az 57/2012. Korm. rend. a következő 24. §-sal egészül ki:

„24. § E rendeletnek az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 78. § c) pontjával megállapított 5. § (8) bekezdését az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésekre is alkalmazni kell.”

78. § Az 57/2012. Korm. rend.

a)28

b) 3. § (2) bekezdésében az „adóazonosító jelét” szövegrész helyébe a „saját és – kamattámogatás esetén – gyermeke adóazonosító jelét” szöveg,

c) 5. § (8) bekezdésében a „90” szövegrész helyébe a „180” szöveg, és

d) 10. § (1) bekezdés i) pontjában a „másolatával és” szövegrész helyébe a „másolatával,” szöveg

lép.

29. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

79. §29

30. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

80. §30

31. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

81–82. §31

32. Záró rendelkezések

83. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 80. § 2014. január 2-án lép hatályba.

(3) A 9–18. §, 46–50. §, 51. § b)–f) pontja, 52. §, 58–74. §, 76–77. § és 78. § b)–d) pontja e rendelet kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!