nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
41/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
2014-07-02
2014-09-05
4
Jogszabály

41/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–2. §2

3. § (1)3

(2)4

4. §5

5. § Hatályát veszti a Vhr.

1–5.6

6.7

7–16.8

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése, az 5. § 6. pontja és a 2. melléklet 2014. július 1-jén lép hatályba.

7. § (1) Nem lép hatályba a Vhr.-nek a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.)

1. 4. §-ával megállapított 2/B. § (6) bekezdése;

2. 6. § (2) bekezdésével megállapított 9. § (3) és (4) bekezdése;

3. 11. §-ával megállapított 34/B. § (2) és (3) bekezdése.

(2) Nem lép hatályba a Módr. 12. § (2) bekezdése és 2. melléklete.

1. melléklet a 41/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez9

2. melléklet a 41/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez10

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!