nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1152/2014. (III. 20.) Korm. határozat
a 2007–2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről
2014-03-21
2014-04-09
2

1152/2014. (III. 20.) Korm. határozat

a 2007–2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv I. és az Új Széchenyi Terv 1. mellékletben meghatározott operatív programjai, prioritásai vagy intézkedései végrehajtására kijelölt közreműködő szervezetek által ellátott feladatokat az 1. melléklet 1. és 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopában megjelölt szervek saját erőforrásaikra támaszkodva lássák el, ennek érdekében felhívja

a) a Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, valamint

b) az Új Széchenyi Terv tekintetében a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt,

hogy a nemzeti fejlesztési miniszter közreműködése útján – az a) alpont tekintetében a Miniszterelnökséget vezető államtitkár részére nyújtott tájékoztatás mellett – mérjék fel a 4. pontban meghatározott gazdasági társaságok megszüntetésével kapcsolatos feladatokat és készítsenek konkrét lépéseket azonosító részletes ütemtervet az e pontban meghatározott feladat ellátásához, valamint a gazdasági társaságok egyéb feladatainak ellátásához szükséges lépésekről,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: azonnal

2. felhívja

a) a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az 1. pontban meghatározott ütemtervek alapján a 4. ponttal összefüggésben a Kormány döntését igénylő kérdésekben – a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával – készítsen előterjesztést és nyújtsa be a Kormány részére,

b) a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsék el és bocsássák a Kormány ügyrendje szerinti közigazgatási egyeztetésre a feladatkörükbe tartozó szabályozási tárgykörű miniszteri rendeletek 4. ponttal összefüggésben szükséges módosításának tervezetét,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2014. március 31.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon

a) az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ESZA NKft.) Közép-magyarországi Operatív Program (a továbbiakban: KMOP) végrehajtásával összefüggő közreműködő szervezeti feladatainak a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pro Regio NKft.) részére történő átadásáról és ezzel összefüggésben

aa) a KMOP végrehajtásában közreműködő, az ESZA NKft. alkalmazásában álló munkavállalók munkáltató személyében bekövetkező változással a Pro Regio NKft. személyi állományába 2014. április 10-ig történő átadás-átvétele előkészítéséről,

ab) az ESZA NKft. tulajdonát képező, a KMOP végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásához használt dolgok tulajdonjogának a Pro Regio NKft.-re történő átruházásáról,

ac) az ESZA NKft.-t a KMOP végrehajtásával összefüggésben megillető jogoknak és terhelő kötelezettségeknek a Pro Regio NKft.-re történő átruházásáról, illetve a Pro Regio NKft. általi átvállalásáról,

b) a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (a továbbiakban: MAG Zrt.) regionális operatív programok végrehajtásával összefüggő közreműködő szervezeti feladatainak – a regionális operatív programok végrehajtásával összefüggő, a Kormány regionális operatív programok irányító hatósági feladatainak ellátására kijelölt tagja feladatkörébe kerülő koordinációs feladatok kivételével – az érintett operatív program más prioritása vagy intézkedése végrehajtásában egyébként közreműködő regionális fejlesztési ügynökségek, a KMOP esetében a Pro Regio NKft. részére történő átadásáról és ezzel összefüggésben

ba) a regionális operatív programok végrehajtásában közreműködő, a MAG Zrt. alkalmazásában álló munkavállalók munkáltató személyében bekövetkező változással a regionális fejlesztési ügynökségek, a KMOP esetében a Pro Regio NKft. személyi állományába 2014. április 10-ig történő átadás-átvétele előkészítéséről,

bb) a MAG Zrt. tulajdonát képező, a regionális operatív programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásához használt dolgok tulajdonjogának a regionális fejlesztési ügynökségekre, a Közép-magyarországi Operatív Program esetében a Pro Regio NKft.-re történő átruházásról,

bc) a MAG Zrt.-t a regionális operatív programok végrehajtásával összefüggésben megillető jogoknak és terhelő kötelezettségeknek a regionális fejlesztési ügynökségekre, a KMOP esetében a Pro Regio NKft.-re történő átruházásról, illetve a regionális fejlesztési ügynökségek, a KMOP esetében a Pro Regio NKft. általi átvállalásáról,

c) a MAG Zrt. által a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. felett gyakorolt tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége tekintetében a nemzetgazdasági miniszter tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelöléséről,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2014. március 25.

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy

a) az ESZA NKft.-nek,

b) a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak,

c) a MAG Zrt.-nek, valamint

d) az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. alcíme szerinti megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket készítse elő, illetve tegye meg,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2014. március 31.

5.1

1. melléklet az 1152/2014. (III. 20.) Korm. határozathoz

1.     A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

 

A

B

C

D

E

1

Operatív program

Prioritás

Intézkedés

Jelenlegi közreműködő szervezet

Változást követően a feladatokat ellátó szerv

2

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

nemzetgazdasági miniszter

3

Humán Erőforrás Operatív Program

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

emberi erőforrások minisztere

4

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

Környezetvédelmi prioritás

NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

nemzeti fejlesztési miniszter

5

Közlekedési infrastruktúra fejlesztés prioritás

KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.

nemzeti fejlesztési miniszter

2.     Az Új Széchenyi Terv tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

 

A

B

C

D

E

1

Operatív program

Prioritás

Intézkedés

Jelenlegi közreműködő szervezet

Változást követően a feladatokat ellátó szerv

2

Államreform Operatív Program

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Miniszterelnökség

3

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Miniszterelnökség

4

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

nemzetgazdasági miniszter

5

Környezet és Energia Operatív Program

NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

nemzeti fejlesztési miniszter

6

Közlekedés Operatív Program

KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.

nemzeti fejlesztési miniszter

7

Dél-alföldi Operatív Program

Humán-infrastruktúra fejlesztések

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

8

Dél-dunántúli Operatív Program

Humán közszolgáltatások fejlesztése

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

9

Észak-alföldi Operatív Program

Humán infrastruktúra fejlesztése

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

10

Észak-
magyarországi Operatív Program

Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

11

Közép-dunántúli Operatív Program

Regionális turizmusfejlesztés

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

12

Fenntartható településfejlesztés

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

13

Humán-infrastruktúra fejlesztés

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

14

Nyugat-dunántúli Operatív Program

Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

15

Közép-
magyarországi Operatív
Program

A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése

Összes intézkedés, kivéve Helyi gazdaságfejlesztés, KKV-k pénzügyi eszközökhöz való hozzáférésének fejlesztése

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

16

A humán közszolgáltatások intézmény-
rendszerének fejlesztése

A munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

17

A felsőoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

18

Az egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

19

A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

20

A lakosságközeli szociális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

21

A közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

22

Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

23

Társadalmi Megújulás Operatív Program

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

emberi erőforrások minisztere

24

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

emberi erőforrások minisztere

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!