nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozat
a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról és a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma Útitervében szereplő kutatási infrastruktúra nagyprojektekben való magyar részvételről
2014-11-14
infinity
1

1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról és a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma Útitervében szereplő kutatási infrastruktúra nagyprojektekben való magyar részvételről

A Kormány

1. az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Programban vállalt, hazánk kutatás-fejlesztési és innovációs teljesítményének növelésére irányuló célkitűzések elérése érdekében

a) megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3), valamint a Kutatási Infrastruktúra című dokumentumot,

b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, valamint az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatok teljesítésekor vegye figyelembe azokat az eszközöket, amelyek lehetőséget biztosítanak a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) céljainak megvalósítására,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos bevonásával – a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) alapján készítsen részletes intézkedési tervet kétéves periódusonként, amely tartalmazza a határidők, a költségvetési forrás meghatározását, továbbá az egyes feladatok felelőseinek megnevezését,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: első alkalommal 2015. május 31., azt követően kétévente

d) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy kétévente készítsen átfogó jelentést a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) megvalósításáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: első alkalommal 2016. december 31., azt követően kétévente

2. egyetért azzal, hogy Magyarország a tudományos kiválóság erősítése érdekében részt vegyen az európai kutatási infrastruktúrákban, illetve a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI) Útitervében nevesített projektekben, ezért felhívja az érintett minisztereket, hogy tegyenek javaslatot a Kormány számára a Magyarország vonatkozásában a csatlakozásokhoz rendelkezésre álló költségvetési keret 2015–2020. évek közti időszakra történő meghatározására,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a hazai kutatási infrastruktúrák kiválóságának további erősítése, fejlesztése, valamint a hazai vállalkozások erősítése érdekében intézkedjen, hogy a nemzetközi projektekben történő magyar részvétel elsősorban természetbeni – azaz tárgyi eszközök, szolgáltatások, illetve emberi erőforrás biztosításán alapuló, nem készpénzben teljesítendő – hozzájárulás révén valósulhasson meg,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont a) alpont szerinti dokumentumoknak a Kormány hivatalos honlapján való közzétételéről.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!