nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2/2015. (II. 20.) IM rendelet
a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról
2017-01-01
2018-09-07
5
Jogszabály

2/2015. (II. 20.) IM rendelet

a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. §, a 23. § és az 1–13. melléklet tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) települési szintű helyi népszavazás: a települési – kivéve a fővárosi – önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó, továbbá a településrészt érintő helyi népszavazás,

b) területi szintű helyi népszavazás: a megyei, illetve a fővárosi önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó helyi népszavazás.

2. A választási irodák tagjainak oktatása

2. § A választási iroda tagjait a feladataik ellátására fel kell készíteni. A felkészítésen való részvétel kötelező. A felkészítésért a választási iroda vezetője felelős.

3. A választási informatikai rendszer

3. § (1) A választási informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) e rendelet vonatkozásában a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) meghatározott választási feladatok végrehajtásában részt vevő és azokat kiszolgáló szervezetek által működtetett választási informatikai infrastruktúra és választási alkalmazói rendszerelemek összessége.

(2) A választási informatikai infrastruktúra elemei lehetnek különösen:

a) a választási célú dedikált informatikai eszközök,

b) az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (továbbiakban: EAK) használatát biztosító informatikai eszközök,

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) informatikai eszközei,

d) az okmányirodák, valamint az okmányirodai funkciókat is ellátó kormányablakok (a továbbiakban együtt: okmányiroda) informatikai eszközei és

e) az a)–d) pontban meghatározott informatikai eszközöket összekötő adatátviteli hálózatok.

(3) A választási alkalmazói rendszerek elemei lehetnek különösen: a névjegyzékek vezetését, a szavazatösszesítést, az eredménymegállapítást, a logisztikai és pénzügyi lebonyolítást támogató alkalmazói szoftverrendszerek.

4. § (1) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) az informatikai rendszert a választási célú dedikált informatikai eszközök, szükség esetén az EAK infrastrukturális hátterének igénybevételével éri el.

(2) A népszavazási informatikai feladatok ellátására indokolt esetben a HVI vezetőjének kérésére, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetőjének döntése alapján az okmányirodai infrastruktúra is igénybe vehető. Ha a TVI vezetője az okmányirodai infrastruktúra bevonása mellett dönt, erről értesíti a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elnökét és az igénybevétel helye szerint illetékes kormánymegbízottat.

(3) Közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében a TVI vezetője a székhely településtől eltérő településen is engedélyezheti az adatfeldolgozási feladatok elvégzését. Az adatfeldolgozási helyszín változásáról a TVI vezetője az engedély kiadását követően haladéktalanul tájékoztatja az NVI elnökét.

(4) A TVI az informatikai rendszer elérésére a választási célú dedikált informatikai eszközöket, az EAK infrastrukturális hátterét, illetve az okmányirodai infrastruktúrát használhatja.

5. § Az informatikai rendszert kell használni

a) a szavazóköri névjegyzék, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez, a szavazóhelyiségbe kerülő példányának elkészítéséhez,

b) az értesítők elkészítéséhez,

c) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,

d) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,

e) a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,

f) a logisztikai feladatok ellátásához,

g) a szavazóhelyiségekbe kerülő szavazóköri névjegyzékek, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékeinek kinyomtatásáról és hitelesítésének megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

h) a szavazóköri jegyzőkönyvek előállításához, a jegyzőkönyvek adatainak rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,

i) a népszavazás eredménye előzetes tájékoztató adatainak előállításához,

j) a népszavazás eredménye megállapításának támogatásához és

k) a bírságokkal kapcsolatos feladatok támogatásához.

6. § (1) A kormányhivatal a népszavazási feladatok ellátása érdekében a TVI, illetve a HVI vezetője számára – megállapodás alapján – biztosítja

a)1 a megfelelő számú, a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő választási iroda tagjává történő megbízásának lehetőségét és

b) a választási iroda tagjának közreműködését a népszavazási feladatok ellátásában, a választási iroda vezetőjének rendelkezése szerint.

(2) A kormányhivatal a TVI, illetve a HVI részére – megállapodás alapján – biztosítja

a) az okmányhálózat elérését az okmányirodákban,

b) az okmányhálózat eléréséhez szükséges informatikai eszközöket az okmányirodai infrastruktúrán,

c) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket és

d) az a)–c) pontban foglaltakhoz szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

(3)2 A választási iroda tagjává történő megbízása esetén a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő állandó választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) az informatikai rendszerhez kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása és

b) az informatikai rendszerrel kapcsolatos oktatási feladatok támogatása.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő népszavazási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) közreműködés a szavazólap jóváhagyási folyamatában,

b) a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása,

c) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése,

d) a népszavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv összeállításához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása és

e) a választások pénzügyi és logisztikai elszámolási feladatai informatikai támogatása.

(6) A választási iroda és a kormányhivatal együttműködik a népszavazási feladatok határidőre történő elvégzése érdekében. A népszavazási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a kormányhivatal egyéb feladataival szemben.

II. FEJEZET

A VÁLASZTÁSI IRODÁK FELADATAI TELEPÜLÉSI SZINTŰ HELYI NÉPSZAVAZÁSON

4. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

7. § (1) A HVI – az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) a népszavazás kitűzését haladéktalanul jelzi az NVI-nek,

b) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,

c) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,

d) a bírság kiszabásáról hozott határozat adatait az NVI elnökének intézkedése szerint haladéktalanul megküldi az NVI-nek,

e) fogadja a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB), a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) megbízott tagjainak bejelentését; ellenőrzi az SZSZB, a HVB tagjainak választójogát, gondoskodik az SZSZB, a HVB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

f) nyilvánosságra hozza a HVB tagjainak és a HVI vezetőjének nevét, valamint a HVB és a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát; a HVB hivatali helyiségének címét az informatikai rendszerben rögzíti és karbantartja,

g) a HVB tagjainak nevét, az SZSZB tagjainak számát, valamint a HVB-be és az SZSZB-be tagot megbízó jelölő szervezeteket rögzíti az informatikai rendszerben,

h) előterjeszti a HVB részére a szavazólap tervezetét annak adattartalma jóváhagyása céljából,

i) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,

j) az NVI által megjelölt helyen és időben gondoskodik az NVI által biztosított választási kellékek, nyomtatványok átvételéről, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról,

k) fogadja az NVI által – szavazókörönként – összeállított szállítódobozokat, tartalmukat tételesen ellenőrzi, és gondoskodik a szavazás napjáig történő megőrzésükről,

l) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,

m) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az SZSZB elnöke vagy helyettese részére a szavazás lebonyolításához szükséges szavazólapokat, nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb kellékeket,

n) gondoskodik a szavazólapok és az egyéb választási iratok őrzéséről és

o) továbbítja a szavazóköri névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti igényeket az SZSZB részére.

(2) A HVI vezetője – az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének nyomtatásával megbízhatja a TVI-t, amely a feladatot a kormányhivatal útján is elláthatja; a nyomtatás megtörténtéről haladéktalanul értesíteni kell az NVI-t,

b) az egyéb választási kellékek, nyomtatványok előállításával, illetve az értesítők postázásával megbízhatja az NVI-t és

c) a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti, és a hitelesítésről értesíti az NVI-t.

5. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

8. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,

b) gondoskodik a szavazóköri névjegyzék kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének vezetéséről,

c) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez,

d) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában,

e) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv, valamint az SZSZB határozata másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában és

f) közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(2) A HVI – az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) biztosítja az SZSZB-k működésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

b) haladéktalanul továbbítja az SZSZB részére a szavazás napján elektronikus úton beérkező mozgóurna iránti igényeket,

c) átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az egyéb választási iratokat,

d) a beérkező szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi,

e) haladéktalanul elvégzi az adatbeviteli teendőket úgy, hogy a számítógépes adatfeldolgozásra a jegyzőkönyvek első példánya szolgál és

f) a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzőkönyv javítását követően intézkedik az adatok informatikai rendszerbeli javításáról.

6. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

9. § A HVI – az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett szavazási iratok biztonságos tárolásáról,

b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek második példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát, majd azokat irattározza,

c) a HVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB-nek,

d) a népszavazás eredményét a HVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

e) három napon keresztül biztosítja a HVB eredménymegállapító jegyzőkönyvei második példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát, majd azokat irattározza és

f) a szavazóköri jegyzőkönyvek és a HVB eredménymegállapító jegyzőkönyve első példányait továbbítja az NVI-nek.

7. A területi választási iroda feladatai

10. § (1) A TVI – az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) ellenőrzi és irányítja a HVI-k tevékenységét,

b) megszervezi a HVI-k vezetőinek oktatását,

c) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében,

d) a székhely településtől eltérő településen történő adatfeldolgozás tényét átvezeti az informatikai rendszeren és

e) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik a vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és erről tájékoztatja a HVI vezetőjét és az NVI elnökét.

(2) A TVI a választási informatikai feladatokat – szükség esetén – a kormányhivatal közreműködésével látja el.

8. A Nemzeti Választási Iroda feladatai

11. § Az NVI – az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl – a szavazás napját megelőzően

a) biztosítja a HVI részére a központi névjegyzék és a szavazóköri névjegyzék elérését,

b) irányítja a szavazólapok tartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a nyomdai adatátadás folyamatát, gondoskodik a szavazólapok előállításáról,

c) gondoskodik a Braille-írással ellátott szavazósablon elkészítéséről és eljuttatásáról a HVI-hez és

d) megküldi a Braille-írással készült értesítőt az azt igénylő választópolgároknak.

III. FEJEZET

A VÁLASZTÁSI IRODÁK FELADATAI TERÜLETI SZINTŰ HELYI NÉPSZAVAZÁSON

12. § A területi szintű helyi népszavazáson a II. fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

9. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

13. § A HVI a TVI által megjelölt helyen és időben gondoskodik az NVI által biztosított választási kellékek, nyomtatványok átvételéről, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról.

10. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

14. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 és 17.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról.

(2) A HVI

a) az informatikai rendszerben – ellenőrzést követően – haladéktalanul rögzíti a szavazókörökből érkezett napközbeni részvételi adatokat, a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket,

b) az informatikai rendszerben – ellenőrzést követően – haladéktalanul rögzíti a szavazóköri jegyzőkönyvek adatait és

c) az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t, ha adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb hibát jelzett.

11. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

15. § A HVI a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait a TVI vezetőjének utasítása szerint a TVI-hez szállítja.

12. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

16. § (1) A TVI

a) az adattartalom jóváhagyása céljából előterjeszti a területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) részére a szavazólap tervezetét,

b) meghatározza az NVI által biztosított választási kellékek, nyomtatványok elosztásának és a helyi készítésű nyomtatványok előállításának, szállításának és átvételének rendjét és

c) gondoskodik az NVI által biztosított választási kellékek, nyomtatványok átvételéről, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról.

(2) A TVI vezetője

a) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet és

b) kiadja a szavazóköri jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását.

13. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

17. § A TVI

a) felügyeli az informatikai rendszer napközbeni részvételi jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítő funkcióinak használatát,

b) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról és

c) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

14. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

18. § A TVI

a) fogadja a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait,

b) a TVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi a számítógépes adatok és a szavazóköri jegyzőkönyvekben szereplő adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a TVB-nek,

c) a népszavazás eredményét a TVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

d) három napon keresztül biztosítja a TVB eredménymegállapító jegyzőkönyve második példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát és

e) a szavazóköri jegyzőkönyvek és a TVB eredménymegállapító jegyzőkönyve első példányait továbbítja az NVI-nek.

15. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

19. § Az NVI

a) nyilvánosságra hozza a napközbeni részvételi jelentések adatait és

b) folyamatosan nyilvánosságra hozza a népszavazás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § h)–k) pontja, a 6. § (5) bekezdés c) és d) pontja, a 8. § (2) bekezdés e) és f) pontja, a 9. § c) és d) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 17. §, a 18. § b) pontja és a 19. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

21–22. §3

23. § A helyi népszavazási eljárásban használandó nyomtatványok jegyzékét az 1. melléklet, a nyomtatványok mintáit a 2–10. melléklet állapítja meg.

1. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

A helyi népszavazáson használandó nyomtatványok

1.

nyomtatvány megnevezése

használata

a nyomtatvány használata kötelező

a nyomtatványban szereplő adatok megadása kötelező

2.

Szavazóköri névjegyzék

X

 

3.

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke

X

 

4.

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről

X

 

5.

Ellenőrző lap

X

 

6.

Visszautasítottak jegyzéke

X

 

7.

Számlálólap a napközbeni jelentéshez

X

 

8.

Jegyzőkönyv a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve az SZSZB elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről

 

X

9.

Szavazóköri jegyzőkönyv

X

 

10.

Jegyzőkönyv a helyi népszavazás eredményéről

X

 

2. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Szavazóköri névjegyzék

SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉK    1. oldal

HELYI NÉPSZAVAZÁS

(a szavazás napja)

(TELEPÜLÉS NEVE)

(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))*

sorszám

A választópolgárok adatai

A szavazólap átvételének igazolása

1.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

2.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

3.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

4.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

5.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

6.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

7.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

8.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(A névjegyzék utolsó oldalán:)

a szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma összesen

 

A

a szavazókörben megjelent választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)

 

 

 

+

 

mozgóurnával szavazó választópolgárok száma:
(aláírások száma a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén)

 

 

 

=

 

a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen:

 

B

* Csak a szavazóköri névjegyzék első oldalán

3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke

MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE    1. oldal

HELYI NÉPSZAVAZÁS

(a szavazás napja)

(TELEPÜLÉS NEVE)

(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))*

Sorszám

A választópolgárok adatai

A szavazólap átvételének igazolása

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

 

* Csak a jegyzék első oldalán

4. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről

ÉRTESÍTŐ

a szavazóköri névjegyzékbe vételről

(születési név)

(születési idő)

(név)

(lakcím)

Tisztelt Választópolgár!

Tájékoztatom, hogy …………………………………………. megyében/fővárosban/településen helyi népszavazást tűztek ki a következő kérdésben:

A kitűzött helyi népszavazáson

……………………..……………………..……. megye      településen/

Budapest ..…. kerületében a(z) …. számú szavazókörben

szerepel a szavazóköri névjegyzékben.

A szavazóhelyiség címe:    

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között.

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:

A) lakcímigazolvány és    - személyazonosító igazolvány vagy

    - útlevél vagy

    - vezetői engedély

vagy

B) a lakcímet vagy a személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.

Az Európai Unió Magyarországon élő állampolgára – a lakcímigazolvány egyidejű felmutatásával – az állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kibocsátott útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal is igazolhatja személyazonosságát.

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. Csak abban az esetben szavazhat mozgóurnával, ha a mozgóurnát a lakóhelyének megfelelő szavazókör területére kéri. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi választási irodához nyújthatja be legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

c    a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,

c    Braille-írásos értesítőt kapjon,

c    a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,

c    akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu). A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába, ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Helyi Választási Iroda

5. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Ellenőrző lap

Ellenőrző lap a mozgóurna hitelesítésére

A szavazás napja:     ......................................................................................................

A szavazókör sorszáma:     ......................................................................................................

Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a mozgóurnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és lezártuk. Az urna a törvényes követelményeknek megfelel.

Az ellenőrző lapot ........... óra .…...... perckor helyeztük a mozgóurnába.

A szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjainak aláírása:

...............................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Az elsőként szavazó választópolgár

………………………………………….

………………………………………….

neve

aláírása

6. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

VISSZAUTASÍTOTTAK
JEGYZÉKE

         település

Szavazókör sorszáma:

 

 

 

         év              nap

 

 

 

A visszautasított polgár

 

családi és utóneve

lakcíme

A visszautasítás oka

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

     ,          év              nap

 

        

jegyzőkönyvvezető

7. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Számlálólap a napközbeni jelentéshez

SZÁMLÁLÓLAP
a napközbeni jelentéshez
a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról

 

 

 

Telefon-, (fax)szám, amelyre a

MEGYE/FŐVÁROS:

 

 

jelentést küldeni kell

TELEPÜLÉS/KERÜLET:

 

 

 

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

310

315

320

325

330

335

340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

390

395

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

450

455

460

465

470

475

480

485

490

495

500

505

510

515

520

525

530

535

540

545

550

555

560

565

570

575

580

585

590

595

600

605

610

615

620

625

630

635

640

645

650

655

660

665

670

675

680

685

690

695

700

705

710

715

720

725

730

735

740

745

750

755

760

765

770

775

780

785

790

795

800

805

810

815

820

825

830

835

840

845

850

855

860

865

870

875

880

885

890

895

900

905

910

915

920

925

930

935

940

945

950

955

960

965

970

975

980

985

990

995

1000

1005

1010

1015

1020

1025

1030

1035

1040

1045

1050

1055

1060

1065

1070

1075

1080

1085

1090

1095

1100

1105

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1140

1145

1150

1155

1160

1165

1170

1175

1180

1185

1190

1195

Jelentés a megjelentek számáról a helyi választási iroda részére (A jelentett számot célszerű jelölni a számlálólapon)

Jelentési idő

Megjelentek
száma

A jelentést adta

A jelentést vette

óra, perc

aláírás

7.00

 

 

 

 

9.00

 

 

 

 

11.00

 

 

 

 

13.00

 

 

 

 

15.00

 

 

 

 

17.30

 

 

 

 

Megjegyzés:     A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függőleges és egy azokat középen keresztező vízszintes vonalat húzunk. A megjelent választópolgárok számának megállapításához az utolsó felhasznált rubrikában lévő vonalak számát hozzá kell adni a rubrika bal felső sarkában lévő számhoz.

8. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve
az SZSZB elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedésről

JEGYZŐKÖNYV
a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményről,
illetve a szavazatszámláló bizottság / helyi választási bizottság elnökének
a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről

Készült:

 

év

 

 

nap

 

település

 

utca/út/tér

 

szám alatt, a

 

számú szavazókör helyiségében.

Jelen vannak:

SZSZB/HVB elnöke

 

SZSZB/HVB tagjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szavazás közben előforduló rendkívüli esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság / helyi választási bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedése:

 

 

,

 

év

 

 

nap

 

 

 

a szavazatszámláló bizottság /
helyi választási bizottság

elnöke

A jegyzőkönyv továbbítva:

 

nap

 

óra

 

perc

 

 

 

jegyzőkönyvvezető

9. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Szavazóköri jegyzőkönyv

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL

(A HELYI NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)

 

 

 

 

 

 

 

 

szavazókör sorszáma

(MEGYE)

 

(TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET NEVE)

 

(szavazóköri azonosító)

 

 

 

 

 

számú példány

Készült

 

év

 

 

napján

 

település

alábbi helyen lévő szavazóhelyiségében:

 

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja:

 

 

:

 

 

A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot.

Az elsőként szavazó választópolgár:

…………………………………………

…………………………………………

 

neve

aláírása

A szavazás lezárásának időpontja:

 

 

:

 

 

A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt / nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek.

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:

 

Rontott szavazólapok száma:

 

A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma:

 

A

 

 

 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

 

B

IGEN szavazatok száma:

 

I

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:

 

C

 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:

 

D

NEM szavazatok száma:

 

N

Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiány: -):

 

E

 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:

 

F

Érvényes szavazólapok száma:

 

G

E=D-B, D=F+G, G=I+N

Az SZSZB a szavazatokat

 

alkalommal számolta meg.

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG

NÉV

Aláírás
a szavazás megkezdésekor

Aláírás
a jegyzőkönyv kiállításakor

Aláírás
a jegyzőkönyv átvételéről

elnök

 

 

elnökhelyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jegyzőkönyvvezető

 

 

P.H.

10. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a helyi népszavazás eredményről

JEGYZŐKÖNYV A HELYI NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉRŐL

(A HELYI NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)

 

 

 

 

 

(MEGYE)

 

(TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET NEVE)

 

 

 

 

 

 

 

számú példány

Készült

 

év

 

 

napján, a helyi / területi választási bizottság hivatalos helyiségében.

 

A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma:

 

A

 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma

 

B

IGEN szavazatok száma:

 

I

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:

 

C

 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:

 

D

NEM szavazatok száma:

 

N

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:

 

F

D=F+G, G=I+N

Érvényes szavazólapok száma:

 

G

 

ÉRVÉNYTELEN

A NÉPSZAVAZÁS

ÉRVÉNYES, DE EREDMÉNYTELEN

 

ÉRVÉNYES ÉS EREDMÉNYES4

HELYI / TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

NÉV

Aláírás

a jegyzőkönyv kiállításakor

Aláírás

a jegyzőkönyv átvételéről

elnök

 

elnökhelyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVI vezetője

 

P.H.

11. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

„1. melléklet a 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok számára

12. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

„2. melléklet a 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok számára

13. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

„3. melléklet a 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez

Helyi népszavazás aláírásgyűjtő íve

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!