nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
2016-01-23
2016-10-14
7

36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4–5. §4

6–7. §5

8. §6

9. §7

10. § Az R.

a)8

b)9

c)10

szerint módosul.

11. §11

12. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2., 4–5. § 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1., 3., 8. §, a 10. § a) pontja és az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(4)12 A 10. § c) pontja, valamint a 3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelethez13

2. melléklet a 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelethez14

3. melléklet a 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelethez15

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!