nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
11/2015. (VI. 15.) BM utasítás
az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állománya vonatkozásában a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások felsorolásáról
2015-07-01
2015-12-31
1

11/2015. (VI. 15.) BM utasítás

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állománya vonatkozásában a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások felsorolásáról1

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § A 2015. június 30-án szolgálati viszonyban álló, nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állomány vonatkozásában az illetményemelkedés szempontjából a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások felsorolását

a) az Alkotmányvédelmi Hivatal esetében az 1. melléklet,

b) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat esetében a 2. melléklet

tartalmazza.

2. § Az illetményemelkedés szempontjából a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások meghatározásakor a hivatásos állomány szolgálati beosztást betöltő tagjának 2015. június 30-án hatályos kinevezése szerinti szolgálati beosztását kell figyelembe venni.

3. § Ha a hivatásos állomány tagja 2015. június 30-án a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 49/B. §-a vagy 49/D. §-a alapján történt más szervhez vezényléssel valamely más fegyveres szervnél teljesíti szolgálatát, azt, hogy a nem vezetői beosztás a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztásnak minősül-e vagy sem, a más szervhez vezénylés helye szerinti szerv szolgálati beosztásait figyelembe véve kell megállapítani.

4. § Ez az utasítás 2015. július 1-jén lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2015. (VI. 15.) BM utasításhoz

A 2015. június 30-án szolgálati viszonyban álló, nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állomány vonatkozásában az illetményemelkedés szempontjából
az Alkotmányvédelmi Hivatal alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

1.

Beosztási kategória

Szolgálati beosztás

2.

I. besorolási osztály

3.

VI.

kiemelt szakreferens,

ha a beosztást az Nbtv. 5. §-ában meghatározott feladat ellátására rendszeresítették

4.

V.

szakreferens,

ha a beosztást az Nbtv. 5. §-ában meghatározott feladat ellátására rendszeresítették

5.

IV.

kiemelt műveleti főtiszt

6.

IV.

kiemelt főelőadó,

ha a beosztást az Nbtv. 5. §-ában meghatározott feladat ellátására rendszeresítették

7.

III.

műveleti főtiszt

8.

III.

főelőadó,

ha a beosztást az Nbtv. 5. §-ában meghatározott feladat ellátására rendszeresítették

9.

II.

műveleti tiszt

10.

II.

előadó,

ha a beosztást az Nbtv. 5. §-ában meghatározott feladat ellátására rendszeresítették

11.

II. besorolási osztály

12.

IV.

vezető műveleti alkalmazott

13.

III.

kiemelt műveleti alkalmazott

Alkalmazott rövidítések:

1. Nbtv. – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény

2. melléklet a 11/2015. (VI. 15.) BM utasításhoz

A 2015. június 30-án szolgálati viszonyban álló, nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állomány vonatkozásában az illetményemelkedés szempontjából
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

1.

Beosztási kategória

Szolgálati beosztás

2.

I. besorolási osztály

3.

VI.

alosztályvezető,

ha a beosztást az Nbtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatra rendszeresítették

4.

VI.

kiemelt szakreferens,

ha a beosztást az Nbtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatra rendszeresítették

5.

V.

szakreferens,

ha a beosztást az Nbtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatra rendszeresítették

6.

IV.

kiemelt műveleti főtiszt

7.

IV.

kiemelt főelőadó,

ha a beosztást az Nbtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatra rendszeresítették

8.

III.

műveleti főtiszt

9.

III.

főelőadó,

ha a beosztást az Nbtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatra rendszeresítették

10.

II.

műveleti tiszt

11.

II. besorolási osztály

12.

IV.

vezető műveleti alkalmazott

13.

IV.

vezető műszaki alkalmazott,

ha a beosztást az Nbtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatra rendszeresítették

14.

III.

kiemelt műveleti alkalmazott

15.

III.

kiemelt műszaki alkalmazott,

ha a beosztást az Nbtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatra rendszeresítették

Alkalmazott rövidítések:

1. Nbtv. – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!