nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1601/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről
2015-09-10
infinity
2

1601/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről

1. A Kormány a Nemzeti Energiastratégiában kitűzött energiahatékonysági célok elérése érdekében, továbbá az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtása érdekében, az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 3. § (3) bekezdésével összhangban

a) elfogadja Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervét (a továbbiakban: Cselekvési Terv), valamint a mellékletét képező közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó nemzeti tervet és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Cselekvési Tervet és mellékleteit haladéktalanul küldje meg az Európai Bizottság számára;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

b) felhívja az érintett minisztereket, hogy működjenek közre a Cselekvési Tervben meghatározott intézkedések végrehajtásában.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

érintett miniszterek

Határidő: folyamatosan, a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervben meghatározott határidőkkel összhangban

2.1

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!