nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2015. évi CCVII. törvény
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
2017-01-02
Nem ismert
6

2015. évi CCVII. törvény

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról1

1. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása

1–11. §2

2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

12. §3

13. §4

14. §5

15–16. §6

17. §7

18–29. §8

3. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között Párizsban, az 1970. évi február hó 17. napján aláírt, a filmek együttes készítéséről és filmek cseréjéről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1970. évi 33. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezése

30. §9

4. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésekben előírt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 13. §, a 15. § és a 16. § 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 17. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 30. § a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott hatálybalépés és a 30. §-ban meghatározott hatályvesztés naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!