nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
2016-05-20
2016-08-31
2
Jogszabály

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

1. A Kormány

a) megállapítja a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,

b) egyetért azzal, hogy a 2016. év végéig a prioritások kereteinek 94%-át meghaladó kötelezettség nem vállalható,

c) elfogadja a 2. melléklet szerinti projektek kiemelt projektként történő nevesítését.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

1. melléklet az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz

A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

4. prioritás

5. prioritás

6. prioritás

3.

VP1-1.1.1-16

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

6,20

0,00

2,60

1,38

1,66

0,56

0,00

az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint

2016. június

4.

VP1-1.2.1-16

Bemutató üzemi programok

1,05

0,00

0,44

0,23

0,28

0,10

0,00

standard

2016. augusztus

5.

VP1-1.2.2-16

Tájékoztatási szolgáltatás

7,82

0,00

3,28

1,78

2,09

0,66

0,00

az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint

2016. május

6.

VP1-1.3.1-16

Szakmai tanulmányutak és csereprogramok

1,53

0,00

0,64

0,35

0,41

0,13

0,00

standard

2016. július

7.

VP1-2.1.1-2.1.2-16

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás

13,91

0,00

8,33

1,27

3,11

1,20

0,00

az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint

2016. július

8.

VP1-2.3.1-16

Szaktanácsadók továbbképzése

0,19

0,00

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint

2016. június

9.

VP2-4.1.1.1-16

Állattartó telepek korszerűsítése

5,95

0,00

4,16

0,00

0,00

1,79

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. március

10.

VP2-4.1.1.2-16

Baromfitartó telepek korszerűsítése

19,86

0,00

13,89

0,00

0,00

5,97

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. március

11.

VP2-4.1.1.3-16

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

19,86

0,00

13,89

0,00

0,00

5,97

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. március

12.

VP2-4.1.1.4-16

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

3,97

0,00

2,78

0,00

0,00

1,19

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. március

13.    

VP2-4.1.1.5-16

Sertéstartó telepek korszerűsítése

19,86

0,00

13,89

0,00

0,00

5,97

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. március

14.    

VP2-4.1.2-16

Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése

19,68

0,00

12,70

0,00

0,00

6,98

0,00

standard

2016. május

15.    

VP2-4.1.3.1-16

Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével

22,50

0,00

13,50

0,00

0,00

9,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. február

16.    

VP2-4.1.3.2-16

Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

19,00

0,00

17,90

0,00

0,00

1,10

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. február

17.    

VP2-4.1.3.3-16

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. február

18.    

VP2-4.1.3.5-16

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

standard

2016. június

19.    

VP2-4.1.4-16

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

49,57

0,00

29,42

0,00

0,00

20,15

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. május

20.    

VP2-6.1.1-16

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

37,75

0,00

37,75

0,00

0,00

0,00

0,00

standard

2016. szeptember

21.    

VP2-6.3.1-16

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

14,04

0,00

14,04

0,00

0,00

0,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. február

22.    

VP3-3.1.1-16

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

7,97

0,00

0,00

7,97

0,00

0,00

0,00

standard

2016. június

23.    

VP3-3.2.1-16

Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége

2,45

0,00

0,00

2,45

0,00

0,00

0,00

standard

2016. szeptember

24.    

VP3-4.2.1-15

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

140,96

0,00

0,00

67,66

0,00

52,82

20,48

standard

Meghirdetve:
2015. december

25.    

VP3-4.2.1-4.2.2-16

A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

standard

2016. december

26.    

VP3-4.2.2-16

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása

40,00

0,00

0,00

27,34

0,00

12,66

0,00

standard

2016. május

27.    

VP3-5.1.1.1-16

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

4,72

0,00

0,00

4,72

0,00

0,00

0,00

standard

2016. június

28.    

VP3-5.1.1.2-16

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás

1,80

0,00

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

standard

2016. július

29.    

VP3-9.1.1-16

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

26,09

0,00

0,00

26,09

0,00

0,00

0,00

standard

2016. május

30.    

VP3-14.1.1-16

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

36,53

0,00

0,00

36,53

0,00

0,00

0,00

egyszerűsített

Meghirdetve:
2016. március

31.    

VP3-16.1.1-16

Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása

24,94

0,00

10,37

11,43

0,00

3,14

0,00

standard

2016. július

32.    

VP3-16.4.1-16

Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

3,84

0,00

0,00

3,84

0,00

0,00

0,00

standard

2016. augusztus

33.    

VP3-17.1.1-16

Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

23,74

0,00

0,00

23,74

0,00

0,00

0,00

egyszerűsített

Meghirdetve:
2016. február

34.    

VP4-4.4.1-16

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

3,51

0,00

0,00

0,00

3,51

0,00

0,00

egyszerűsített

2016. május

35.    

VP4-4.4.2.1-16

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése

1,38

0,00

0,00

0,00

1,38

0,00

0,00

standard

2016. május

36.    

VP4-4.4.2.2-16

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

egyszerűsített

2016. május

37.    

VP4-8.5.2-16

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

2,01

0,00

0,00

0,00

2,01

0,00

0,00

standard

2016. július

38.    

VP4-10.1.1-15

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

158,67

0,00

0,00

0,00

158,67

0,00

0,00

egyszerűsített

Meghirdetve:
2015. október

39.    

VP4-10.2.1-15

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése

14,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

egyszerűsített

Meghirdetve:
2015. december

40.    

VP4-10.2.2-15

Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése

3,78

0,00

0,00

0,00

3,78

0,00

0,00

egyszerűsített

Meghirdetve:
2015. december

41.    

VP4-11.1.1-11.2.1-15

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása

51,50

0,00

0,00

0,00

51,50

0,00

0,00

egyszerűsített

Meghirdetve:
2015. október

42.    

VP4-12.1.1-16

Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

25,87

0,00

0,00

0,00

25,87

0,00

0,00

egyszerűsített

Meghirdetve:
2016. február

43.    

VP4-12.2.1-16

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

egyszerűsített

Meghirdetve:
2016. február

44.    

VP4-13.2.1-16

Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

23,63

0,00

0,00

0,00

23,63

0,00

0,00

egyszerűsített

Meghirdetve:
2016. február

45.    

VP4-15.1.1-16

Erdő-környezetvédelmi kifizetések

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

egyszerűsített

2016. szeptember

46.    

VP4-15.2.1.1-16

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

1,12

0,00

0,00

0,00

1,12

0,00

0,00

egyszerűsített

2016. május

47.    

VP4-15.2.1.2-16

Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

2,24

0,00

0,00

0,00

2,24

0,00

0,00

standard

2016. november

48.    

VP4-16.5.1-16

A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználatváltás együttműködései

4,40

0,00

0,00

0,00

4,40

0,00

0,00

standard

2016. július

49.    

VP5-4.1.1.6-15

Trágyatároló építése

5,57

0,00

0,00

0,00

0,00

5,57

0,00

standard

Meghirdetve:
2015. november

50.    

VP5-4.1.3.4-16

Kertészet korszerűsítése – gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak-hűtőházak korszerűsítése

22,00

0,00

10,80

0,00

0,00

11,20

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. február

51.    

VP5-8.1.1-16

Erdősítés támogatása

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,17

8,83

egyszerűsített

2016. május

52.    

VP5-8.2.1-16

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

1,26

0,00

0,00

0,00

0,00

1,26

0,00

egyszerűsített

2016. május

53.    

VP5-8.3.1-16

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

5,48

0,00

0,00

0,00

0,00

5,48

0,00

egyszerűsített

2016. július

54.    

VP5-8.4.1-16

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

6,28

0,00

0,00

0,00

0,00

6,28

0,00

egyszerűsített

Meghirdetve: 2016. január

55.    

VP5-8.5.1-16

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,43

1,57

egyszerűsített

2016. június

56.    

VP5-8.6.1-16

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,66

1,35

standard

2016. augusztus

57.    

VP5-8.6.2-16

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

2,71

0,00

0,00

0,00

0,00

1,37

1,34

egyszerűsített

Meghirdetve: 2016. március

58.    

VP6-6.2.1-16

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

13,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,85

standard

2016. május

59.    

VP6-6.4.1-16

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

35,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,94

standard

2016. május

60.    

VP6-7.2.1.2-16

Egyedi szennyvízkezelés

12,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,04

standard

Meghirdetve: 2016. február

61.    

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

26,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,88

standard

Meghirdetve: 2016. február

62.    

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

18,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,40

standard

2016. május

63.    

VP6-7.2.1-7.4.1.3-16

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

10,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,64

standard

2016. május

64.    

VP6-7.2.1.4-16

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

10,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,23

standard

2016. május

65.    

VP6-7.4.1-16

Köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel

8,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,28

standard

2016. május

66.    

VP6-16.3.1-16

Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket

2,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,96

standard

2016. július

67.    

VP6-16.9.1-16

Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

1,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,30

standard

2016. október

68.    

VP6-19.1.1-15

LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása

0,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,96

standard

Meghirdetve:
2015. november

69.    

VP6-19.2.1-16

LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

47,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,67

közösségvezérelt helyi fejlesztés

(CLLD)

Kapcsolódó felhívás:

VP6-19.1.1-15.

Az intézkedés önálló felhívást nem igényel

70.    

VP6-19.3.1-16

LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

1,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,92

standard

2016. november

71.    

VP6-19.4.1-16

LEADER – Működési és animációs költségek támogatása

8,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,92

közösségvezérelt helyi fejlesztés

(CLLD)

Kapcsolódó felhívás:

VP6-19.1.1-15.

Az intézkedés önálló felhívást nem igényel

72.    

VP-20-1-16

A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

4,00

kiemelt

2016. május

73.    

VP-20-2-16

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

16,00

kiemelt

2016. május

2. melléklet az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz

A Vidékfejlesztési Program nevesített kiemelt projektjei

 

A

B

C

D

E

F

1.

Felhívás azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt benyújtásának várható ideje

Szakmai elvárások

2.

VP-20-1-16

A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

Miniszterelnökség

4,00

2016

A projekt célja a Vidékfejlesztési Program tevékenységei előkészítésének, monitoringjának és ellenőrzésének támogatása, amely tevékenységek segítik a folyamatos információszerzést a program végrehajtásának állapotáról, előrehaladásáról, valamint a szükséges módosítások előkészítéséről annak érdekében, hogy a program a lehető leghatékonyabb módon érje el a kitűzött céljait.

A projekt célja továbbá, hogy az Európai Bizottság által elvárt monitoring és értékelési jelentési kötelezettség teljesüljön.

3.

VP-20-2-16

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

Miniszterelnökség

16,00

2016

A projekt célja, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működésén keresztül az érintettek Vidékfejlesztési Program végrehajtásában való részvételét fokozza és javítsa a vidékfejlesztési programok minőségét. Cél továbbá a vidék társadalmi-gazdasági fejlesztése, felzárkóztatása, a támogatási források hatékony felhasználása, a gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képviselete. A projekt további célja az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismertetése a magyar fejlesztési eredményekkel, valamint a külföldi eredmények hazai vidékfejlesztő közösségekkel történő megismertetése.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!