nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
9/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet
a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról
2017-09-01
2017-09-02
1
Jogszabály

9/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló
3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról1

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 31. és 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, valamint a védelmi felkészülési feladatok előkészítésében és végrehajtásában való részvételre kötelezett, továbbá az informatikai és hírközlési ágazat ügyeleti rendszerébe bevont szervezetek (a továbbiakban: szolgáltatók) felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti légiriasztási rendszer riasztási és tájékoztatási feladatainak végrehajtásában részt vevő szolgáltatókat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A légiriasztási rendszer riasztási és tájékoztatási feladatainak végrehajtásában történő részvételhez szükséges technikai eszközöket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) biztosítja a 2. mellékletben felsorolt szolgáltatók számára.

(4) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott szolgáltatók a tevékenységi körüket érintően ellátják a rendkívüli események megelőzésére, elhárítására, a következményeik csökkentésére és megszüntetésére, valamint a helyreállításra irányuló védelmi felkészülési és végrehajtási feladatokat.

(5) A 2. mellékletben meghatározott szolgáltató ellenőrzési körén kívül esik a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti légiriasztási rendszer riasztási és tájékoztatási feladatainak végrehajtásában történő részvétellel együtt járó szolgáltatáskimaradás.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. és 2. mellékletben meghatározott szolgáltatók az alábbi tevékenységi körökből a saját szervezetük szakmai feladat- és hatáskörébe tartozó védelmi felkészülési feladatokat látják el:)

a) a szervezeti készenlét előkészítésének és fenntartásának körében:

aa) a védelmi felkészülési feladatok ellátásához szükséges személyi, szervezeti és – az 1. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – anyagi-technikai feltételek megteremtése, folyamatos biztosítása,

ab) a védelmi felkészüléssel, műszaki, forgalmi, katasztrófa vagy egyéb veszély miatt keletkező üzemzavar elhárításával kapcsolatos intézkedések kidolgozása, tervek készítése és azok folyamatos aktualizálása,

ac) a védelmi felkészüléssel összefüggő rendszeres képzési, továbbképzési és gyakoroltatási feladatok meghatározása és végrehajtása,

ad) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a meghagyással kapcsolatos feladatok végrehajtása;”

3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontjának

a) ea) alpontjában a „technikai és biztonsági” szövegrész helyébe a „technikai, energiaellátási és biztonsági” szöveg,

b) ee) alpontjában a „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)” szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg

lép.

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdésének b) pontjában a „nem közszolgálati országos, körzeti és helyi rádió és televízió műsorokat sugárzó adók, az adókat üzemeltetők (engedélyesek)” szövegrész helyébe a „szolgáltatók” szöveg lép.

4. § A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

6. § Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletében szereplő táblázat 3. sora.

1. melléklet a 9/2017. (VII. 28.) NMHH rendelethez

„2. melléklet a 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelethez

1.    A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában részt vevő közszolgálati médiaszolgáltató

Sor- szám

Médiaszolgáltató

Médiaszolgáltatás
megnevezése

neve

székhelye

1

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

1016

Budapest

Naphegy tér 8.

M1, M2, M3, M4, M5, Duna, Duna World, Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, Bartók Rádió, Dankó Rádió, Nemzetiségi Rádió

2.    A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában részt vevő nem közszolgálati médiaszolgáltatók (beleértve az általuk ellátott hálózati adókat is)

Sor- szám

Médiaszolgáltató

Médiaszolgáltatás
megnevezése

neve

székhelye

1

Magyar RTL Televízió Zrt.

1222

Budapest

Nagytétényi út 29.

RTL KLUB

2

TV2 Média Csoport Zrt.

1145

Budapest

Róna u. 174.

TV2

3

HÍR Televízió Zrt.

1033

Budapest

Szentendrei út 89–93.

HÍR TV

4

ATV Zrt.

1102

Budapest

Kőrösi Csoma Sándor út 31.

Magyar ATV

5

Echo Hungária TV Zrt.

1145

Budapest

Törökőr u. 78.

Echo TV

6

Viacom Kft.

5000

Szolnok

Kossuth L. u. 2.

Aktív Rádió

7

Baja Hangja Kft.

6500

Baja

Árpád tér 1.

Bajai Rádió

8

Kredit Holding Kft.

4026

Debrecen

Darabos u. 35.

Best FM Rádió

9

Csaba Rádió Kft.

5600

Békéscsaba

Bartók B. út 7.

Csaba Rádió

10

Fehérvár Rádió Kft.

8000

Székesfehérvár

Donát u. 92.

Fehérvár Rádió

11

FM7 Heves Kft.

3200

Gyöngyös

Belváros tér 5.

FM7

12

Turul Média Kft.

2800

Tatabánya

Stúdium tér 1.

Forrás Rádió

13

Rádió 96,3 Kft.

7030

Paks

Kereszt u. 25/A

Fortuna Rádió Paks

14

Gong Rádió Kft.

6000

Kecskemét

Petőfi Sándor u. 1/B

Gong FM és Gong Rádió

15

Inforádió Kft.

1033

Budapest

Polgár u. 8–10.

Inforádió

16

Klubrádió Zrt.

1037

Budapest

Bokor u. 1–5.

Klubrádió

17

Kalocsai Rádió Bt.

6328

Dunapataj

Jókai u. 12.

Korona FM 100

18

Lánchíd Rádió Kft.

1089

Budapest

Üllői út 102.

Lánchíd Rádió

19

Magyar Katolikus Rádió Zrt.

1062

Budapest

Délibáb u. 15–17.

Magyar Katolikus Rádió

20

FM 4 Rádió Szolgáltató Kft.

8200

Veszprém

Házgyári út 7.

Mária Rádió

21

Pannon-Sopron Regionális TV Műsorgyártó és Szolgáltató Kft.

9400

Sopron

Liszt Ferenc u. 1.

Sopron Rádió

22

Radio Plus Kft.

1016

Budapest

Hegyalja út 7–13. IV. em.

Rádió 1

23

PENTAFON Kft.

2400

Dunaújváros

Táncsics Mihály u. 1/A

Rádió 24

24

Kultúr-Média Kft.

6600

Szentes

Petőfi u. 5.

Rádió 451

25

Telekom Kft.

6725

Szeged

Kisfaludy u. 18.

Rádió 88

26

Rádió Antritt Kft.

7100

Szekszárd

Wesselényi u. 16.

Rádió Antritt

27

Rádió Eger Kft. „f.a.”

3300

Eger

Trinitárius u. 1.

Rádió Eger

28

Helyi Rádió
Műsorszolgáltató Kft.

3100

Salgótarján

Bem út 1.

Rádió Focus

29

Center-Rádió Kft.

4400

Nyíregyháza

Nefelejcs u. 16.

RETRO FM

30

Félegyházi Hírlap Kft.

6100

Kiskunfélegyháza

Attila u. 6.

Sirius Rádió

31

Sláger FM Hálózat Zrt.

1012

Budapest

Márvány u. 17.

Sláger FM

32

Magyar Katolikus Rádió Alapítvány

3300

Eger

Széchenyi István u. 1.

Szent István Rádió

33

Torony Rádió Bt.

5630

Békés

Jantyik Mátyás u. 21–25.

Torony Rádió

34

Műsor-Hang Zrt.

1133

Budapest

Váci út 78/B

Trend FM

35

TRIÓ-Rádió Kft.

1048

Budapest

Megyeri út 220. V. em. 18.

Trió Rádió

36

Fehérvár Médiacentrum Kft.

8000

Székesfehérvár

Szent Vendel u. 17/A

Vörösmarty Rádió

37

Prodo Voice Studio Zrt.

1138

Budapest

Népfürdő u. 22/B

MUSIC FM

38

Favorit Masters Kft.

1152

Budapest

Szentmihályi út 167–169.

Rádió Rock

39

INTERAX Kft.

5600

Békéscsaba

Nádas sor 13.

Rádió 1 Start

40

„EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft.

3530

Miskolc

Toronyalja u. 13.

Európa Rádió

3.     A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltató

Sor- szám

Elektronikus hírközlési szolgáltató

Platform

neve

székhelye

1

Antenna Hungária
Magyar Műsorszóró és
Rádióhírközlési Zrt.

1119

Budapest

Petzvál J. u. 31–33.

DVB-T, DAB+, URH, KH

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!