nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet
egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról
2017-10-02
2017-10-23
4
Jogszabály

10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet

egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról

Az 1. és 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 14. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 16. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 16. § tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 23. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter véleményének kikérését követően

a következőket rendelem el:

1. Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló
2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosítása

1–4. §1

2. Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló
3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosítása

5. §2

3. A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosítása

6. §3

7. §4

8–10. §5

4. Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról szóló 5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosítása

11–14. §6

5. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az 1–6. §, a 8–14. §, valamint az 1–5. melléklet 2017. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § 2017. október 24-én lép hatályba.

16. §7

1–5. melléklet a 10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelethez8

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!