nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2019. (VI. 25.) PM rendelet
a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
2020-01-01
2021-01-01
1
Jogszabály

7/2019. (VI. 25.) PM rendelet

a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről1

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. § A 2020. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a) augusztus 21., péntek pihenőnap

augusztus 29., szombat munkanap

b) december 12., szombat munkanap

december 24., csütörtök pihenőnap

3. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén hatályát veszti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!