nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
56/1997. (X. 21.) BM–FM együttes rendelet
határterületen a vadászat, határvízen a közlekedés, a halászat és a horgászat rendjéről
2015-09-25
infinity
6

56/1997. (X. 21.) BM–FM együttes rendelet

határterületen a vadászat, határvízen a közlekedés,
a halászat és a horgászat rendjéről

A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendeljük el:

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed Magyarország területén a magyar állampolgárokra, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – Magyarország területén tartózkodó külföldiekre, továbbá a magyarországi székhellyel rendelkező jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

Határterületen történő vadászat

2. § (1) Az államhatártól számított 5 km-en belüli társas vadászatot a területileg illetékes határőr igazgatóságon vagy határőrizeti kirendeltségen írásban – a vadászatot megelőzően legalább 3 munkanappal – be kell jelenteni.

(2)2 A társas vadászatra vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a vadászatvezető nevét, lakcímét;

b) a vadászok és egyéb résztvevők számát;

c) a vadászat pontos helyét;

d) a vadászat kezdetének és befejezésének várható időpontját;

e) a társas vadászaton használt gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, színét.

(3)3 A vadászatvezetőnek a vadászat megkezdése előtt tájékoztatnia kell a vadászaton résztvevőket az államhatár rendjére vonatkozó szabályokról is.

(4)4 Az államhatártól számított 1000 m-en belül hajtóvadászatot az államhatár irányába szervezni tilos.

(5)5 Az egyéni vadászatot az államhatártól számított 1000 méteren belül – annak megkezdése előtt legalább 6 órával – a vadásznak távbeszélőn, telefaxon vagy személyesen be kell jelentenie a területileg illetékes határőrizeti kirendeltségen. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a vadász nevét, lakcímét;

b) a vadászaton vele együtt résztvevők számát;

c) a vadászat pontos helyét;

d) a vadászat kezdetének és befejezésének várható időpontját;

e) a vadászaton használt gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, színét.

(6)6 A vadászat során a lőirányt úgy kell megválasztani, hogy a lőfegyver használata ne eredményezze az államhatáron történő átlövést.

(7)7 Sebzett vad szomszédos ország területére való átjutása, személyek államhatáron való áttévedése, határrendsértés esetén a helyszín változatlan hagyása mellett azonnal értesíteni kell az illetékes határőrizeti kirendeltséget.

3. §8

Határvizen történő közlekedés9

4. §10

Vegyes rendelkezések

5. § Ez a rendelet 1997. november 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően bejelentett ügyekben kell alkalmazni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!