nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1998. évi XXV. törvény
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről
2013-07-06
2013-12-31
19
Jogszabály

1998. évi XXV. törvény

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről1

A törvény célja

1–2. §

Törvény hatálya

3–4. §

A gyógyszergyártás feltételei

5. §

A gyógyszer forgalomba hozatalának engedélyezése

6–8. §

Az ideiglenes forgalomba hozatal

9. §

A klinikai vizsgálat

10. §

A csomagolás és a betegtájékoztató

11–12. §

Gyógyszer-nagykereskedelem

13. §

Közvetlen lakossági gyógyszerellátás

14. §

Intézeti gyógyszerellátás

15. §

A gyógyszerek és a gyógyszerellátás
hatósági ellenőrzése

16–18. §

Kábítószerként és pszichotrop anyagként minősített gyógyszerekre vonatkozó külön rendelkezések

19. § (1)–(6)2

(7)3 Azoknak az anyagoknak a listáját, amelyek nem az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzéke alapján minősülnek kábítószerrel egy tekintet alá eső veszélyes pszichotrop anyagnak, e törvény melléklete határozza meg.

A gyógyszergyártók, illetve a gyógyszerellátásban résztvevők ellátásra vonatkozó felelőssége

20. §

Felelősség a vizsgálati készítmény, illetve a gyógyszer alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért

21. §

A gyógyszerfelhasználással kapcsolatos betegjogok

22. §

Vegyes rendelkezések

23. §

Záró rendelkezések

24. §4 Ez a törvény a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló 2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

25. §

Melléklet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló törvényhez5

A törvény 19. §-ának (7) bekezdése értelmében azoknak az anyagoknak a listája, amelyek nem az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzéke alapján minősülnek kábítószerrel egy tekintet alá eső veszélyes pszichotrop anyagnak, illetve hazai besorolásuk eltér a nemzetközitől, a következő:

A)6 Jegyzék:

 

A

B

 

Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód)

Kémiai név

1.

AL

4-allil-oxi–3,5-dimetoxi-fenetil-amin

2.

BDB

1-(1,3-benzo-dioxol–5-il)–2-bután-amin
1-(1,3-benzodioxol–5-yl)butan–2-ylazan

3.

BZP

1-benzilpiperazin
1-benzil–1,4-diaza-ciklohexán
N-benzilpiperazin

4.

2C-I

2,5-dimethoxy–4-iodophenethylamine
4-iodo–2,5-dimethoxyphenethylazan

5.

2C-T–2

2,5-dimethoxy–4-ethylthiophenethylamine
4-ethylsulfanyl–2,5-dimethoxy-phenethylazan

6.

2C-T–7

2,5-dimetoxi–4(n)-propil-tio-fenetil-amin
2,5-dimethoxy–4-(propylsulfanyl)-phenethylazan

7.

DOC

2,5-dimetoxi–4-klór-amfetamin
1-(4-chloro–2,5-dimethoxyphenyl)propan–2-ylazan

8.

4-fluoroamphetamine
(4-fluoramfetamin) / 4-FA, 4-FMP

1-(4-fluorophenyl)propan–2-amine

9.

FLEA

N-hidroxi-N-metil–3,4 metilén-dioxi-amfetamin vagy
N-hidroxi–3,4-metilén-dioxi-metamfetamin
N-[1-(1,3-benzodioxol–5-yl)propan–2-yl]-N-methylhydroxylamin

10.

JWH–018

naphthalen–1-yl(1-pentyl–1H-indol–3-yl)methanone

11.

JWH–081

(4-methoxynaphthalen–1-yl)(1-pentyl–1H-indol–3-yl)methanone

12.

JWH–073

(1-butyl–1H-indol–3-yl)(naphthalen–1-yl)methanone

13.

JWH–122

(4-methylnaphthalen–1-yl)(1-pentyl–1H-indol–3-yl)methanone

14.

JWH–210

(4-ethylnaphthalen–1-yl)(1-pentyl–1H-indol–3-yl)methanone

15.

MAL

3,5-dimetoxi–4-metallil-oxi-fenetil-amin
3,5-dimethoxy–4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan

16.

MBDB

2-(metil-amino)–1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután vagy N-metil–1-(1,3-benzo-dioxol–5-il)–2-bután-amin
[1-(1,3-benzodioxol–5-yl)butan–2-yl](methyl)azan

17.

mCPP (meta-klorofenilpiperazin)

meta-chlorophenylpiperazine vagy [1-(3-chlorophenyl)piperazine]

17.a

4- MA, 4- methylamphetamine
(4-metilamfetamin)

1-(4-methylphenyl)propan-2-amine

18.

3,4-methylendioxypirovalerone
(3,4-metiléndioxipirovaleron)/ MDPV

1-(1,3-benzodioxol–5-yl)–2-(pyrrolidin–1-yl)pentan–1-one

19.

4-methylethcathinone
(4-metiletkatinon)/4-MEC

2-(ethylamino)–1-(4-methylphenyl)propan–1-one

20.

Mephedrone (Mefedron)

1-(4-methylphenyl)–2-methylaminopropan–1-one

21.

Methylone (Metilon)

1-(1,3-benzodioxol–5-yl)–2-(methylamino)propan–1-one

22.

N-Me–1-PEA

1-(N-metil-amino)–1-fenil-etán vagy N-metil–1-fenetil-amin

23.

1-PEA

1-amino–1-fenil-etán vagy 1-fenetil-amin

24.

PMMA

paramethoxymethylamphetamine vagy N-methyl–1-(4-methoxyphenyl)–2-aminopropane vagy p-methoxy-N, ?-dimethylphenethylamine

25.

TMA–2 (2,4,5-trimetoxiamfetamin)

2,4,5-trimethoxyamphetamine
1-(2,4,5-trimethoxyphenyl)propan–2-ylazan

B) Jegyzék:7

B) Jegyzék:

Azok az anyagok, amelyek az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény II. Jegyzékén szereplő pszichotrop anyagokkal azonos elbírálás alá esnek Magyarországon, azaz gyógyászati célra alkalmazható, szigorúan ellenőrzött szerek:

Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés,
illetve külföldön gyakran használt
más írásmód/

Kémiai név

Buprenorphine
(buprenorfin)

21-cyclopropyl-7-a-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-
ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

GHB
(gamma-hidroxi-vajsav)

g-hydroxybutyric acid

Ketamine
(ketamin)

2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone

Pentazocine
(pentazocin)

(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-
butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

Poppy straw
(mákszalma)

A levágott máknövény minden része; azonban a magok a tokból való kifejtés és tisztítás után nem minősülnek ellenőrzött szernek

Tapentadol (tapentadol)

3-[(2R,3R)-1-(dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]- phenol

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

– az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!