nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
19/2012. (X. 4.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról
2012-10-31
2012-11-01
3

19/2012. (X. 4.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról1

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)2

(2) A R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. október 26-án lép hatályba.

(2) A 2. melléklet 2–8. pontja 2012. október 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 19/2012. (X. 4.) MNB rendelethez3

2. melléklet a 19/2012. (X. 4.) MNB rendelethez4

2.     Az R. 2. melléklet II. pont AL2 azonosító kódú adatszolgáltatás 01. tábla 158. sor Megnevezés mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Megnevezés)

 

„MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezetek”

3.     Az R. 2. melléklet II. pont AL2 azonosító kódú adatszolgáltatás 01. tábla 178. sor Megnevezés mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Megnevezés)

 

„Önkormányzati kötvények (befogadási értéken) az MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezetekből”

4.     Az R. 2. melléklet II. pont az AL2 azonosító kódú adatszolgáltatás 01. tábla 179. sor Megnevezés mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Megnevezés)

 

„Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezetek”

5.     Az R. 2. melléklet II. pont az AL5 azonosító kódú adatszolgáltatás 01. tábla 007. sor Megnevezés mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Megnevezés)

 

„Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró, nem pénzügyi vállalatok, központi kormányzat (beleértve a központi költségvetési intézményeket), helyi önkormányzatok, Társadalombiztosítási Alapok, egyéb pénzügyi szolgáltatás közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók és magánnyugdíjpénztárak, háztartásokat segítő nonprofit intézmények, valamint a külföldiek nem bankközi devizabetétei”

6.     Az R. 2. melléklet II. pont AL5 azonosító kódú adatszolgáltatás 02. tábla 007. sor Megnevezés mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Megnevezés)

 

„Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró, nem pénzügyi vállalatok, központi kormányzat (beleértve a központi költségvetési intézményeket), helyi önkormányzatok, Társadalombiztosítási Alapok, egyéb pénzügyi szolgáltatás közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók és magánnyugdíjpénztárak, háztartásokat segítő nonprofit intézmények, valamint a külföldiek nem bankközi devizabetétei”

7.     Az R. 2. melléklet II. pont AL2 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásai II. pontjában

a)     az „Az MNB-vel repózható értékpapírok” szövegrészek helyébe az „Az MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezetek” szöveg,

b)     a „felajánlható értékpapírok” szövegrész helyébe a „felajánlható fedezetek” szöveg,

c)     az „elfogadható értékpapírok” szövegrészek helyébe az „elfogadható fedezetek” szöveg,

d)     a „szabad rendelkezésű (nem zárolt) értékpapírok” szövegrész helyébe a „szabad rendelkezésű (nem zárolt) értékpapírok” szöveg

lép.

8.     Az R. 2. melléklet II. pont AL5 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásai II. pontjában a „DMM107 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró nem pénzügyi vállalatok, központi kormányzat (beleértve a központi költségvetési intézményeket), helyi önkormányzatok, Társadalombiztosítási Alapok, egyéb pénzügyi szolgáltatás közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók és magánnyugdíjpénztárak, valamint a háztartásokat segítő nonprofit intézmények devizabetétei” szövegrész helyébe a „DMM107 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró, nem pénzügyi vállalatok, központi kormányzat (beleértve a központi költségvetési intézményeket), helyi önkormányzatok, Társadalombiztosítási Alapok, egyéb pénzügyi szolgáltatás közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók és magánnyugdíjpénztárak, háztartásokat segítő nonprofit intézmények, valamint a külföldiek nem bankközi devizabetétei” szöveg lép.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!