nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
17/2016. (V. 11.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályba nem lépéséről
2016-07-02
2018-04-01
4
Jogszabály

17/2016. (V. 11.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályba nem lépéséről1

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § Nem lép hatályba az R.

a) 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 70. sora,

b) 2. melléklet II. pontjában a „Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról” (MNB azonosító kód: L72) megnevezésű adatszolgáltatás táblái és kitöltési előírásai.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. melléklet 1–3. pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 17/2016. (V. 11.) MNB rendelethez6

2. melléklet a 17/2016. (V. 11.) MNB rendelethez7

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!