nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2013. (V. 9.) MNB rendelet
a fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet-folytonossági követelményekről szóló 35/2009. (XII. 28.) MNB rendelet 4. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről
2013-05-10
2013-05-11
1

7/2013. (V. 9.) MNB rendelet

a fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet-folytonossági követelményekről szóló 35/2009. (XII. 28.) MNB rendelet 4. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről1

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (2) bekezdés d) pontjában és (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (5) bekezdésében és 20. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Hatályát veszti a fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet-folytonossági követelményekről szóló 35/2009. (XII. 28.) MNB rendelet 4. § (3) bekezdése.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!