nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
56/2015. (XII. 22.) MNB rendelet
az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről
2016-03-01
2018-02-23
1
Jogszabály

56/2015. (XII. 22.) MNB rendelet

az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről1

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. évi törvény 439. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. évi törvény 153. § (4) bekezdésében meghatározott életbiztosítási igényfelmérőt (a továbbiakban: életbiztosítási igényfelmérő) a biztosító és a biztosításközvetítő (a továbbiakban együtt: intézmény) az általa forgalmazott életbiztosítási termékek sajátosságainak figyelembevételével, az e rendeletben foglalt tartalmi elemeket beépítve készíti el.

2. § (1) Az intézmény az életbiztosítási igényfelmérőt „Életbiztosítási igényfelmérő” címmel látja el.

(2) Az intézmény az életbiztosítási igényfelmérő címét és az 1. mellékletben foglalt tájékoztatást az életbiztosítási igényfelmérő legelső lapján tünteti fel.

(3) Az igényfelmérő legalább tartalmazza az ügyfél életbiztosítási szerződéssel kapcsolatos igényeinek meghatározásához szükséges alábbi adatok, információk megismerésére irányuló kérdéseket:

a) az ügyfél azonosításához szükséges adatok: név, és egy természetes azonosító adat;

b) az ügyfél csak biztosítási védelem céljából, vagy biztosítási védelem mellett megtakarítási célból kíván életbiztosítást kötni;

c) ha megtakarítási célból (is) kíván életbiztosítást kötni az ügyfél, akkor a nem befektetési egységhez kötött megtakarítási célú életbiztosítást, vagy a befektetési egységhez kötött megtakarítási célú életbiztosítást preferálja, figyelemmel az alábbi szempontokra:

ca) részvételi igény a befektetési döntések meghozatalában,

cb) befektetéssel kapcsolatos kockázatvállalási hajlandóság szempontja,

cc) minimalizálni kívánja a kockázati biztosítási költségeket;

d) a megtakarítási igényéhez kapcsolódóan korábban kötött-e megtakarítási célú biztosítást;

e) az ügyfél az egyszeri- vagy folyamatos díjfizetést részesíti előnyben;

f) az ügyfél az általa belátható időn belül mekkora összegű díj megfizetését tudja várhatóan vállalni az előnyben részesített díjfizetési gyakoriságnak és tartamnak megfelelően, vagy, ha ezt a kérdést nem válaszolja meg az ügyfél, akkor nagyságrendileg mekkora biztosítási összeget szeretne elérni;

g) az ügyfél milyen időtartamra kíván életbiztosítást kötni.

(4) Az intézmény a (3) bekezdés b), c), e), f) és g) pontjában foglalt adatokra, információkra irányuló kérdéseket a biztosítási igényfelmérőben *-gal jelöli meg.

(5) A (3) bekezdésben szereplő tárgykörökre vonatkozó kérdésekre adható válaszokat az intézmény az általa értékesített életbiztosítási termékek sajátosságainak megfelelően alakítja ki oly módon, hogy lehetőség legyen több válasz egyidejű megjelölésére is.

(6) Az intézmény az életbiztosítási igényfelmérőben olyan – a (3) bekezdésben nem szereplő – témákat érintő kérdéseket is feltüntethet, amelyek a termékismertető megalapozott elkészítéséhez szükségesek.

(7) Az intézmény az életbiztosítási igényfelmérő végén

a) figyelemfelhívásra alkalmas módon feltüntet egy olyan szövegrészt, amelyben az ügyfél arról nyilatkozik, hogy az igényfelmérőben szereplő adatok, információk megegyeznek az általa megadottakkal,

b) figyelemfelhívásra alkalmas módon tájékoztatást ad arról, hogy az ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában a megadott adatokat, információkat kizárólag a kitöltés céljául szolgáló ajánlat elkészítéséhez használja fel,

c) lehetőséget biztosít annak ügyfél általi megjelölésére, hogy az ügyfélre vonatkozóan megadott adatokat nem csak az életbiztosítási termékismertető elkészítéséhez használhatja fel, pontosan feltüntetve az adatok felhasználásának egyéb célját,

d) az a)–c) pont szerinti szövegrészeket követően szerepelteti a dátumot, valamint az ügyfél aláírásának helyét amennyiben az életbiztosítási igényfelmérő átadása papír alapon történik, továbbá az ügyfél nevének és elektronikus kézbesítési címének feltüntetését, amennyiben az életbiztosítási igényfelmérő átadása elektronikus úton történik.

3. § Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 56/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez

Az életbiztosítási igényfelmérő részét képező tájékoztatás

1.    Az életbiztosítási igényfelmérő legelső lapján feltüntetendő tájékoztatás szövege:

„Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbi tájékoztatás az életbiztosítási igényfelméréssel kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. Kérjük, nagyon figyelmesen olvassa el!

Ez a nyomtatvány az életbiztosítási igényfelmérés vagy igénypontosítás (a továbbiakban: igényfelmérés) elvégzését segíti elő. Az igényfelmérés célja, hogy az Ön elvárásaihoz legjobban igazodó életbiztosítás megkötésére tehessünk javaslatot, tehát segítsük Önt abban, hogy az igényeinek, lehetőségeinek legmegfelelőbb szerződést köthesse meg. Az igényfelmérés során az Ön által megadott adatok alapján fel tudjuk mérni, hogy milyen életbiztosítás az, amelyik az Ön szükségleteinek leginkább megfelel. Az igényfelmérés segítségével Ön pontosíthatja az életbiztosítással kapcsolatos saját elvárásait is.

Az igényfelmérés során lehetősége van arra, hogy bizonyos kérdésekre nem válaszol (ez esetben a kérdést át kell húzni), azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kért információk, adatok hiányában nem vagyunk képesek az Ön elvárásaihoz, lehetőségeihez legjobban igazodó életbiztosítást javasolni és egy esetleges – a nem közölt adattal összefüggő – későbbi vita esetén Ön kevésbé, vagy nem tudja érvényesíteni az érdekeit. Amennyiben az igényfelmérés során a *-gal megjelölt kérdésekre nem válaszol, úgy a termékismertető elkészítéséhez szükséges legalapvetőbb adatok, információk hiányában nem lehetséges Önnek életbiztosítási javaslatot adni.

Az alábbi aláírással elismeri, hogy az igényfelmérésre vonatkozó fenti tájékoztatást megadtuk Önnek. Az igényfelmérő nyomtatvány végén is szükséges az Ön aláírása, amellyel azt ismeri el, hogy az igényfelmérőben szereplő adatok, információk megegyeznek az Ön által megadottakkal, ezért kérjük, hogy annak aláírása előtt alaposan olvassa át a dokumentumot.

Az igényfelmérés elvégzését a biztosító, illetve a biztosításközvetítő számára a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. évi törvény 153. § (1) bekezdése, illetve 378. § (2) bekezdése írja elő.

Tisztelettel:

<Intézmény megnevezésének helye>

………………………………………………….

……………………………………………

dátum

ügyfél aláírása/neve1

Készült: <példányszám> példányban

Kapják:

– ügyfél

– <annak a megnevezése, aki még kap belőle>

____________________________

1 Amennyiben az életbiztosítási igényfelmérő átadása papír alapon történik, az ügyfél aláírása szükséges, amennyiben az életbiztosítási igényfelmérő átadása elektronikus úton történik, az ügyfél nevének és elektronikus kézbesítési címének feltüntetése szükséges.”

2.    Az 1. pontban dőlt betűtípussal szedett részeket az intézmény értelemszerűen tölti ki.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!