nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
47/2016. (XII. 1.) MNB rendelet
a 20 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról és visszaforgatásának tilalmáról szóló 14/2016. (IV. 25.) MNB rendelet egyes rendelkezései tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról
2016-12-03
infinity
2

47/2016. (XII. 1.) MNB rendelet

a 20 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról és visszaforgatásának tilalmáról szóló
14/2016. (IV. 25.) MNB rendelet egyes rendelkezései tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A 20 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról és visszaforgatásának tilalmáról szóló 14/2016. (IV. 25.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A bevonás határnapja: 2017. december 31.”

2. §1

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!