nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
28/2015. (VIII. 12.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról szóló 40/2014. (X. 29.) MNB rendelet módosításáról
2015-08-21
infinity
2

28/2015. (VIII. 12.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról szóló 40/2014. (X. 29.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–10. §1

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

12. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1–9. melléklet a 28/2015. (VIII. 12.) MNB rendelethez2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!