nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2016. (III. 1.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról
2016-04-01
2018-01-01
2
Jogszabály

4/2016. (III. 1.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról1

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2013. évi CCXXXVII. szóló törvény (a továbbiakban: Hpt.) hatálya alá tartozó, a hitelintézetet, valamint az önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alapot érintő alábbi engedélyezési és jóváhagyási eljárásokban, valamint bejelentéseknél a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére benyújtandó kérelem és bejelentés formanyomtatványát az 1. melléklet tartalmazza:

1. hitelintézet alapításának engedélyezése,

2. hitelintézet egyesülésének engedélyezése,

3. hitelintézet szétválásának engedélyezése,

4. hitelintézet alapszabályának módosítása,

5. hitelintézet befolyásoló részesedése megszerzésének és növelésének engedélyezése,

6. hitelintézet, harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe vezető állású személye megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának, ismételt kinevezésének engedélyezése,

7. hitelintézet működése megkezdésének engedélyezése,

8. hitelintézet tevékenységi köre módosításának engedélyezése,

9. hitelintézet által kiemelt közvetítő (zálogközvetítő) – hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás meghatározott köre, kézi zálog kikötésével és ellenében történő kölcsönnyújtási tevékenység (zálogkölcsönzés) keretében történő – igénybevételének, valamint a zálogközvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának engedélyezése,

10. hitelintézet által kiemelt közvetítő – pénzváltási tevékenység keretében történő – igénybevételének, valamint a pénzváltási tevékenységet végző kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának engedélyezése,

11. hitelintézet által kiemelt közvetítő – zálogkölcsönzésen és pénzváltáson kívüli pénzügyi szolgáltatás keretében történő – igénybevételének, ilyen közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának, a hitelintézet által többes kiemelt közvetítő igénybevételének, valamint többes kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának engedélyezése,

12. hitelintézet képviseletének, fióktelepének, leányvállalatának (hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, egyéb vállalkozás) harmadik országban történő létesítésének engedélyezése,

13. hitelintézet által devizakülföldinek minősülő vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének engedélyezése,

14. hitelintézet, harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe betétállománya, más visszafizetendő pénzeszköz visszafizetésére irányuló szerződésállománya, pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés állománya engedélyezése,

15. hitelintézet Hpt. 3. § (1) bekezdés b), c) és l) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló, legalább húsz szerződést vagy legalább tízmilliárd forint tőketartozást vagy lízingdíj-követelést tartalmazó szerződésállománya, követelésállománya átruházásának engedélyezése,

16. hitelintézet működése megszüntetésének engedélyezése,

17. hitelintézet jogszabály alapján készített hitelbiztosítéki érték-megállapítási szabályzatának, valamint a szabályzat módosításának engedélyezése,

18. önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alap létesítő okirata, valamint a létesítő okirat módosításának jóváhagyása,

19. harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe alapításának engedélyezése,

20. harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe működésének engedélyezése,

21. harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe tevékenységi köre módosításának engedélyezése,

22. harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe által kiemelt közvetítő, többes kiemelt közvetítő igénybevételének, valamint a kiemelt közvetítővel, többes kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának engedélyezése,

23. harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe működése megszüntetésének engedélyezése,

24. hitelintézetben fennálló befolyásoló részesedésszerzés húsz, harminchárom vagy ötven százalékos határérték alá csökkentésével, valamint megszüntetésével kapcsolatos bejelentés,

25. hitelintézet bankképviseletének áthelyezésével, megszűnésével és a képviseletet ellátó személyének változásával kapcsolatos bejelentés,

26. bankszünnap tartásával kapcsolatos bejelentés,

27. hitelintézet jegyzett tőkéjének felemelésére vonatkozó bejelentés,

28. kiszervezésre vonatkozó bejelentés,

29. összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet szoros kapcsolat létrejöttével, megszűnésével, módosulásával kapcsolatos bejelentése,

30. hitelintézet pénzváltási tevékenységhez kapcsolódó bejelentése,

31. hitelintézet függő kiemelt közvetítője, belső ellenőre, belső ellenőrzési szervezet vezetője egyes adataiban történt változás, kiemelt közvetítői és többes kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének bejelentése.

(2) A Hpt. hatálya alá tartozó, a pénzügyi vállalkozást érintő alábbi engedélyezési eljárásokban, valamint bejelentéseknél az MNB részére benyújtandó kérelem és bejelentés formanyomtatványát a 2. melléklet tartalmazza:

1. pénzügyi vállalkozás alapításának és működése megkezdésének engedélyezése,

2. pénzügyi vállalkozás tevékenységi köre módosításának engedélyezése,

3. pénzügyi vállalkozás átalakulásának, egyesülésének engedélyezése,

4. pénzügyi vállalkozás szétválásának engedélyezése,

5. pénzügyi vállalkozás vezető állású személye megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának, ismételt kinevezésének engedélyezése,

6. pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése,

7. pénzügyi vállalkozás által kiemelt közvetítő (zálogközvetítő) – hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás meghatározott köre, kézi zálog kikötésével és ellenében történő kölcsönnyújtási tevékenység (zálogkölcsönzés) keretében történő – igénybevételének, valamint a zálogközvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának engedélyezése,

8. pénzügyi vállalkozás által kiemelt közvetítő – zálogkölcsönzésen kívüli pénzügyi szolgáltatás keretében történő nem zálogkölcsönzés keretében történő – igénybevételének, ilyen közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának, a pénzügyi vállalkozás által többes kiemelt közvetítő igénybevételének, valamint többes kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának engedélyezése,

9. pénzügyi vállalkozás Hpt. 3. § (1) bekezdés b), c) és l) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló, legalább húsz szerződést vagy legalább tízmilliárd forint tőketartozást vagy lízingdíj-követelést tartalmazó szerződésállománya, követelésállománya átruházásának engedélyezése,

10. pénzügyi vállalkozás működése megszüntetésének engedélyezése,

11. pénzügyi vállalkozás egyes adataiban történt változás bejelentése,

12. pénzügyi vállalkozásban történő befolyásoló részesedés megszerzésére, elidegenítésére, módosulására vonatkozó bejelentés,

13. pénzügyi vállalkozás függő kiemelt közvetítője egyes adataiban történt változás, kiemelt közvetítői és többes kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének bejelentése.

(3) A Hpt. hatálya alá tartozó, a független közvetítőt érintő alábbi engedélyezési eljárásokban, valamint bejelentéseknél az MNB részére benyújtandó kérelem és bejelentés formanyomtatványát a 3. melléklet tartalmazza:

1. többes kiemelt közvetítői tevékenység engedélyezése,

2. többes ügynöki tevékenység engedélyezése,

3. alkuszi tevékenység engedélyezése,

4. többes ügynök tevékenységi köre módosításának engedélyezése,

5. független közvetítői engedély visszaadásának engedélyezése,

6. független közvetítő egyes adataiban történt változás bejelentése.

2. § A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) hatálya alá tartozó, a befektetési vállalkozást, az árutőzsdei szolgáltatót, a befektetési alapkezelőt (ÁÉKBV-alapkezelő/ABAK), a tőzsdét, a központi értéktárat, a központi szerződő felet, a pénzügyi intézményt, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményt, a magánnyugdíjpénztárat és a biztosítót érintő alábbi engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél az MNB részére benyújtandó kérelem és bejelentés formanyomtatványát a 4. melléklet tartalmazza:

1. befektetési vállalkozás tevékenységének engedélyezése,

2. befektetési vállalkozás tevékenységi köre módosításának engedélyezése,

3. befektetési vállalkozás és árutőzsdei szolgáltató állomány-átruházásának engedélyezése,

4. árutőzsdei szolgáltató tevékenységének, tevékenységi köre módosításának engedélyezése,

5. befektetési vállalkozásban, ÁÉKBV-alapkezelőben minősített befolyás megszerzésének és növelésének engedélyezése,

6. ÁÉKBV-alapkezelő tevékenységének engedélyezése,

7. ÁÉKBV-alapkezelő tevékenységi köre módosításának engedélyezése,

8. alternatív befektetési alapkezelő (ABAK) tevékenységének engedélyezése,

9. alternatív befektetési alapkezelő (ABAK) tevékenységi köre módosításának engedélyezése,

10. befektetési alapkezelőnél ügyvezető, igazgatóság tagja, felügyelőbizottság tagja, teljes tevékenységet irányító személy, a befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának engedélyezése,

11. tőzsde, központi értéktár, központi szerződő fél szabályzatának, szabályzata módosításának jóváhagyása,

12. befektetési vállalkozásnál vezető állású személyek megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának engedélyezése,

13. befektetési vállalkozásnál és árutőzsdei szolgáltatónál bejelentés köteles személy megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának bejelentése,

14. befektetési alapkezelőnél bejelentés köteles személy megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának bejelentése,

15. befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő (ÁÉKBV-alapkezelő/ABAK) kiszervezésének bejelentése,

16. tőzsdénél vezető állású személy megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának bejelentése,

17. központi szerződő fél, központi értéktár, tőzsde, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, piacműködtető és befektetési alapkezelő elnevezésének, székhelyének bejelentése,

18. központi szerződő fél, központi értéktár, tőzsde, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató és befektetési alapkezelő telephelyének, fióktelepének, képviseletének megnyitása és megszűnése, valamint fióktelep létesítésének időpontja és helye bejelentése,

19. befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelő, kollektív befektetési forma, központi értéktár, pénzügyi intézmény, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, magánnyugdíjpénztár, biztosító értékpapír-kölcsönzési tevékenységének a tevékenység megkezdését megelőző bejelentése,

20. Bszt. szerinti függő ügynök és további közvetítő nyilvántartásba vétele,

21. Kbftv. szerinti közvetítő és további közvetítő nyilvántartásba vétele,

22. befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató üzletkötőjének nyilvántartásba vétele,

23. befektetési vállalkozás, hitelintézet, befektetési alapkezelő, Magyar Államkincstár, árutőzsdei szolgáltató adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzatának szabályzata módosításának jóváhagyása.

3. § A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CRR) hatálya alá tartozó, a hitelintézetet és a befektetési vállalkozást érintő alábbi engedélyezési eljárásokban az MNB részére benyújtandó kérelem formanyomtatványát az 5. melléklet tartalmazza:

1. tőkeelem elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak való minősítésének engedélyezése,

2. az évközi vagy év végi nyereség elsődleges alapvető tőkébe való beszámításának engedélyezése,

3. elsődleges alapvető tőkeinstrumentum csökkentésének, visszaváltásának, visszavásárlásának, lehívásának engedélyezése,

4. kiegészítő alapvető tőkeinstrumentum, járulékos tőkeinstrumentum szerződéses futamidejének lejárta előtti lehívásának, visszaváltásának, visszafizetésének, visszavásárlásának, csökkentésének engedélyezése,

5. szerződéses nettósítás kockázatcsökkentésként való elismerésének engedélyezése.

4. § (1) A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) hatálya alá tartozó, a biztosítót érintő alábbi engedélyezési eljárásokban, valamint bejelentéseknél az MNB részére benyújtandó kérelem és bejelentés formanyomtatványát a 6. melléklet tartalmazza:

1. biztosító alapításának engedélyezése,

2. biztosítási tevékenység megkezdésének engedélyezése,

3. biztosítási tevékenység módosításának engedélyezése,

4. biztosítási tevékenység megszüntetésének engedélyezése,

5. biztosító vezető állású személye, egyéb vezetője foglalkoztatásának, megbízásának, illetve kinevezésének, megválasztásának engedélyezése,

6. biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység megkezdésének engedélyezése,

7. biztosítási állomány átruházásának engedélyezése,

8. biztosító egyesülésének, szétválásának és részvénytársasággá történő átalakulásának engedélyezése,

9. harmadik országban működő biztosító alapításának, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítóban történő részesedés megszerzésének, harmadik országban fióktelep létesítésének engedélyezése,

10. biztosító szavatoló tőkehiánya másik biztosítási ágból történő pótlásának engedélyezése,

11. a Bit. HATODIK RÉSZE hatálya alá tartozó kisbiztosító (a továbbiakban: kisbiztosító) számviteli biztosítástechnikai tartalékai törvényben meghatározott mértéket meghaladó befektetésének, az eszközkategóriáktól való eltérés engedélyezése,

12. biztosítóban történő minősített befolyás megszerzésének és növelésének engedélyezése,

13. vezérügynök foglalkoztatásának vagy megbízásának engedélyezése,

14. biztosítóban történő, öt százalékot meghaladó, de engedélykötelesnek nem minősülő részesedésszerzés bejelentése,

15. biztosító alapszabálya módosításának bejelentése,

16. biztosító kárrendezési megbízottjával kapcsolatos bejelentése,

17. hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban, befektetési vállalkozásban vagy befektetési alapkezelőben tíz százalékot el nem érő mértékű részesedésszerzésének bejelentése,

18. biztosító saját jegyzett tőkéjének tíz százalékát meghaladó mértékben történő részesedésszerzésének bejelentése,

19. biztosító tagállami fióktelep létesítésének, megszüntetésének bejelentése,

20. biztosító tagállami fióktelepe adataiban bekövetkezett változás bejelentése,

21. biztosító határon átnyúló tevékenységével kapcsolatos bejelentése,

22. biztosító részvénytársaságban fennálló minősített befolyással kapcsolatos bejelentés,

23. biztosító részvénytársaságban fennálló tulajdoni részesedéshez, szavazati joghoz kapcsolódó, előnyöket biztosító megállapodással kapcsolatos bejelentés.

(2) A Bit. hatálya alá tartozó, a többes ügynököt és a független biztosításközvetítőt (a továbbiakban: alkusz) érintő alábbi engedélyezési eljárásokban az MNB részére benyújtandó kérelem formanyomtatványát a 7. melléklet tartalmazza:

1. többes ügynöki és alkuszi tevékenység engedélyezése,

2. többes ügynöki és alkuszi tevékenység felfüggesztésének engedélyezése,

3. többes ügynöki és alkuszi tevékenység irányításáért felelős természetes személy foglalkozatásának engedélyezése.

5. § (1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) hatálya alá tartozó, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat érintő alábbi engedélyezési és jóváhagyási eljárásokban, valamint bejelentéseknél az MNB részére benyújtandó kérelem és bejelentés formanyomtatványát a 8. melléklet tartalmazza:

1. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tevékenységének engedélyezése,

2. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár átalakulásának engedélyezése,

3. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tevékenysége lezárásának engedélyezése,

4. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenyégének engedélyezése,

5. önkéntes nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszere bevezetésének, módosításának engedélyezése,

6. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár ingatlanértékelővel kötött szerződésének jóváhagyása,

7. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár ügyvezetőjének a felsőfokú végzettség és szakmai gyakorlat követelménye alóli felmentése engedélyezése,

8. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár vezető tisztségviselőre, ügyvezetőre, helyettes ügyvezetőre, kötelező alkalmazottra vonatkozó bejelentése,

9. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár megszüntetésére irányuló szándék bejelentése,

10. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által az Öpt. 37. § (5) bekezdése szerinti tulajdoni részesedés átmeneti megszerzésére vonatkozó bejelentés,

11. önkéntes nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszere működtetésének megszüntetésére vonatkozó bejelentése,

12. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tárgyi feltételeiben bekövetkezett változásra vonatkozó bejelentése,

13. önkéntes nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszerének működtetése szüneteltetésére, folytatására vonatkozó bejelentése.

(2) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) hatálya alá tartozó, a magánnyugdíjpénztárat érintő alábbi engedélyezési és jóváhagyási eljárásokban, valamint bejelentéseknél az MNB részére benyújtandó kérelem és bejelentés formanyomtatványát a 9. melléklet tartalmazza:

1. magánnyugdíjpénztár átalakulásának engedélyezése,

2. magánnyugdíjpénztár tevékenysége lezárásának engedélyezése,

3. magánnyugdíjpénztár ingatlanértékelővel kötött szerződésének jóváhagyása,

4. magánnyugdíjpénztár aktuáriusának a szakképesítés és a gyakorlati idő követelménye alóli felmentése,

5. magánnyugdíjpénztár vezető tisztségviselőre, ügyvezetőre, helyettes ügyvezetőre, kötelező alkalmazottra, megbízottra vonatkozó bejelentése,

6. magánnyugdíjpénztár által az Mpt. 67. § (1) bekezdése szerinti tulajdoni részesedés átmeneti megszerzésére vonatkozó bejelentés,

7. magánnyugdíjpénztár számára letétkezelői szolgáltatást végző hitelintézet nevének és befektetési számlaszámának bejelentése,

8. magánnyugdíjpénztár megszüntetésére irányuló szándék bejelentése.

6. § (1) Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fszt.) hatálya alá tartozó, a pénzforgalmi intézményt érintő alábbi engedélyezési eljárásokban, valamint bejelentéseknél az MNB részére benyújtandó kérelem és bejelentés formanyomtatványát a 10. melléklet tartalmazza:

1. pénzforgalmi intézmény tevékenységének engedélyezése,

2. pénzforgalmi intézmény tevékenységi köre módosításának engedélyezése,

3. pénzforgalmi intézmény fióktelepe vezető állású személye megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának, ismételt kinevezésének engedélyezése,

4. pénzforgalmi intézmény fizetési művelet érdekében átvett pénzeszköz szerződéses állománya átruházásának engedélyezése,

5. pénzforgalmi intézmény kiszervezésének bejelentése,

6. pénzforgalmi intézményben történő befolyásoló részesedés megszerzésére, elidegenítésére, módosulására vonatkozó bejelentés,

7. pénzforgalmi intézmény által pénzforgalmi közvetítő igénybevétele, a pénzforgalmi közvetítővel kötött megbízási szerződés módosítása bejelentése,

8. pénzforgalmi intézmény egyes adataiban történt változás bejelentése.

(2) Az Fszt. hatálya alá tartozó, az elektronikuspénz-kibocsátó intézményt érintő alábbi engedélyezési eljárásokban, valamint bejelentéseknél az MNB részére benyújtandó kérelem és bejelentés formanyomtatványát a 11. melléklet tartalmazza:

1. elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tevékenységének engedélyezése,

2. elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tevékenységi köre módosításának engedélyezése,

3. elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fióktelepe vezető állású személye megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának, ismételt kinevezésének engedélyezése,

4. elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fizetési művelet érdekében átvett pénzeszköz szerződéses állománya átruházásának engedélyezése,

5. elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kiszervezésének bejelentése,

6. elektronikuspénz-kibocsátó intézményben történő befolyásoló részesedés megszerzésére, elidegenítésére, módosulására vonatkozó bejelentés,

7. elektronikuspénz-kibocsátó intézmény által pénzforgalmi közvetítő igénybevétele, a pénzforgalmi közvetítővel kötött megbízási szerződés módosítása bejelentése,

8. elektronikuspénz-kibocsátó intézmény egyes adataiban történt változás bejelentése.

(3) Az Fszt. hatálya alá tartozó, az utalványkibocsátót érintő alábbi bejelentéseknél az MNB részére benyújtandó bejelentés formanyomtatványát a 12. melléklet tartalmazza:

1. utalványkibocsátó forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenysége megkezdésének és befejezésének bejelentése,

2. utalványkibocsátó jegyzett tőkéje változásának bejelentése.

7. § Az e rendelettel előírt formanyomtatvány szerinti kérelmet, illetve bejelentést a kérelem benyújtására jogosult, illetve a bejelentésre kötelezett az 1–6. §-ban hivatkozott jogszabályoknak az adott kérelemre, illetve bejelentésre vonatkozó rendelkezésében meghatározott mellékletekkel, postai úton az MNB 1534 Budapest BKKP Pf. 777 levelezési címére vagy személyesen az MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt működő ügyfélszolgálatán nyújtja be, illetve teljesíti az MNB részére.

8. § Az e rendelet szerinti formanyomtatványokat az MNB a honlapján elektronikusan letölthető formátumban közzéteszi, valamint ügyfélszolgálatán papír alapon elérhetővé teszi.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

10. § A Tpt. 411. §-a szerinti elszámolóház az ott meghatározott feltétel beálltáig a központi értéktárra vonatkozó formanyomtatványok alkalmazására köteles.

11. §2

1. melléklet a 4/2016. (III. 1.) MNB rendelethez

A Hpt. hatálya alá tartozó, a hitelintézetet, valamint az önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alapot érintő, a rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyezési és jóváhagyási kérelmek, valamint bejelentések formanyomtatványa

1. Hitelintézet alapításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó alapítók azonosító adatai

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. Az alapítandó hitelintézetet azonosító adatok

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. idegen nyelvű elnevezés:

2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.5. működési terület:

2.6. induló tőke:

2.7. intézmény típusa:

2.7.1. bank

2.7.2. szakosított hitelintézet

2.7.3. takarékszövetkezet

2.7.4. hitelszövetkezet

3. Az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző nem természetes személyek azonosító adatai

3.1. név:

3.2. rövidített név:

3.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

3.5. cégjegyzékszám:

3.6. megszerezni kívánt közvetlen tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

3.7. megszerezni kívánt közvetlen tulajdoni rész (Ft):

3.8. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

3.9. befolyás fajtája:

3.9.1. közvetlen:

3.9.2. közvetett:

4. Az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző természetes személyek azonosító adatai

4.1. név:

4.2. születési név:

4.3. anyja neve:

4.4. születési hely:

4.5. születési idő:

4.6. állampolgárság:

4.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.9. személyi igazolvány száma:

4.10. útlevél száma:

4.11. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

4.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

4.13. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

4.14. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

4.15. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

4.16. befolyás fajtája:

4.16.1. közvetlen

4.16.2. közvetett

5. Az alapítandó hitelintézet vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai

5.1. tisztség megjelölése: ügyvezető/igazgatóság elnöke/igazgatóság külső tagja/igazgatóság belső tagja egyben ügyvezető/felügyelőbizottság tagja/felügyelőbizottság elnöke

5.2. név:

5.3. születési név:

5.4. anyja neve:

5.5. születési hely:

5.6. születési idő:

5.7. állampolgárság:

5.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

5.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

5.10. személyi igazolvány száma:

5.11. útlevél száma:

5.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

5.13. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

5.14. első számú vezető:

5.14.1. igen

5.14.2. nem

5.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem

5.15. tisztség alapja:

5.15.1. megválasztás

5.15.2. kinevezés

5.16. munkavállaló:

5.16.1. igen

5.16.2. nem

5.17. cégjegyzési jog:

5.17.1. nincs

5.17.2. van

5.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem

6. Az alapítandó hitelintézet belső ellenőrét/belső ellenőrzési szervezet vezetőjét azonosító adatok

6.1.    tisztség megjelölése: (belső ellenőr/belső ellenőrzési szervezet vezetője)

6.2.    név:

6.3.    születési név:

6.4.    anyja neve:

6.5.    születési hely:

6.6.    születési idő:

6.7.    állampolgárság:

6.8.    lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6.9.    levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6.10.    személyi igazolvány száma:

6.11.    útlevél száma:

6.12.    egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén

6.12.1.    egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

6.12.2.    egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

6.13.    telefonszám:

6.14.    e-mail cím:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján engedélyezze az I. 2. pontban megjelölt hitelintézet alapítását.

III. Nyilatkozatok

1. A kérelmező nyilatkozatai

1.1. Mint külföldi székhelyű kérelmező nyilatkozom, hogy a Hpt. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kézbesítési megbízottam az alábbi, Magyarországon bejegyzett ügyvéd, ügyvédi iroda, vagy magyarországi bankképviselet:

1.2. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézet irányítása a Magyarországon létesítendő főirodában történik.

1.3. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

1.4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. Összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelet alá tartozó hitelintézet esetében szükséges nyilatkozatok

2.1. Összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló nem természetes személyek nyilatkozatai

2.1.1. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló nem természetes személy az alapítandó hitelintézet összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelete érdekében szükséges adatot, tényt és információt az MNB rendelkezésére bocsát.

2.2. Összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló természetes személyek nyilatkozatai

2.2.1. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézet összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelete érdekében szükséges adatot, tényt és információt az MNB rendelkezésére bocsátok.

2.2.2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az alapítandó hitelintézet részére átadott személyes adataimnak az összevont alapú, illetve a kiegészítő felügyelet Hpt. szerinti ellátása céljából történő kezeléséhez, illetve továbbításához.

3. Az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző személyek nyilatkozatai

3.1. Az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző nem természetes személyek nyilatkozatai

3.1.1. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző alapító tulajdonosi érdekeltsége és tevékenysége nem veszélyezteti az alapítandó hitelintézet működését.

3.1.2. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző alapító nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

3.1.3. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző alapító vezető állású személyével szemben kizáró ok nem áll fenn.

3.1.4. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző alapítónak az alábbi számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kötelezettségei vannak:

3.1.5. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

3.2. Az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző természetes személyek nyilatkozatai

3.2.1. Nyilatkozom, hogy tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti az alapítandó hitelintézet működését.

3.2.2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

................................................
alapító aláírása/cégszerű aláírása

2. Hitelintézet egyesülésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó pénzügyi intézmények azonosító adatai

1.1. A befogadó/összeolvadó pénzügyi intézményt (a továbbiakban beolvadás esetén: befogadó, összeolvadás esetén: összeolvadó) azonosító adatok

1.1.1. név:

1.1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.1.4.1. neve:

1.1.4.2. telefonszáma:

1.1.5. az intézmény típusa:

1.1.5.1. bank

1.1.5.2. szakosított hitelintézet

1.1.5.3. takarékszövetkezet

1.1.5.4. hitelszövetkezet

1.1.5.5. járulékos vállalkozás

1.1.5.6. pénzügyi vállalkozás

1.1.5.7. befektetési vállalkozás

1.1.5.8. központi szerződő fél

1.2. A beolvadó/összeolvadó pénzügyi intézményt (a továbbiakban beolvadás esetén: beolvadó, összeolvadás esetén: összeolvadó) azonosító adatok

1.2.1. név:

1.2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.2.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.2.4.1. neve:

1.2.4.2. telefonszáma:

1.2.5. az intézmény típusa:

1.2.5.1. bank

1.2.5.2. szakosított hitelintézet

1.2.5.3. takarékszövetkezet

1.2.5.4. hitelszövetkezet

1.2.5.5. járulékos vállalkozás

1.2.5.6. pénzügyi vállalkozás

1.2.5.7. befektetési vállalkozás

1.2.5.8. központi szerződő fél

1.3. Az egyesüléssel - beolvadással vagy összeolvadással - létrejövő hitelintézetet (a továbbiakban: jogutód hitelintézet) azonosító adatok

1.3.1. név:

1.3.2. rövidített név:

1.3.3. idegen nyelvű elnevezés:

1.3.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.3.6. jegyzett tőke:

1.3.7. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):

1.3.8. kapcsolat (telefonszám):

1.3.9. kapcsolat (faxszám):

1.3.10. kapcsolat (e-mail):

1.3.11. típusa:

1.3.11.1. bank

1.3.11.2. szakosított hitelintézet

1.3.11.3. takarékszövetkezet

1.3.11.4. hitelszövetkezet

1.4. A jogutód hitelintézet vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai

1.4.1. tisztség megjelölése: ügyvezető/igazgatóság elnöke/igazgatóság külső tagja/igazgatóság belső tagja egyben ügyvezető/felügyelőbizottság tagja/felügyelőbizottság elnöke

1.4.2. név:

1.4.3. születési név:

1.4.4. anyja neve:

1.4.5. születési hely:

1.4.6. születési idő:

1.4.7. állampolgárság:

1.4.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.4.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.4.10. személyi igazolvány száma:

1.4.11. útlevél száma:

1.4.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

1.4.13. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

1.4.14. első számú vezető:

1.4.14.1. igen

1.4.14.2. nem

1.4.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem

1.4.15. tisztség alapja:

1.4.15.1. megválasztás:

1.4.15.1.1. első megválasztás

1.4.15.1.2. újraválasztás

1.4.15.2. kinevezés:

1.4.15.2.1. első kinevezés

1.4.15.2.2. újbóli kinevezés

1.4.16. munkavállaló:

1.4.16.1. igen

1.4.16.2. nem

1.4.17. cégjegyzési jog:

1.4.17.1. nincs

1.4.17.2. van:

1.4.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem

1.4.18. már engedélyezett vezető állású személy:

1.4.18.1. igen (engedélyező határozat száma:...)

1.4.18.2. nem

1.4.19. első számú vezető e-mail címe:

1.5. Az egyesülési szerződésre vonatkozó adatok

1.5.1. az egyesülési szerződés kelte:

1.5.2. az egyesülés határnapja:

II. A jogutód hitelintézet tevékenységi köre:

1. Tevékenységi körök a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) és (2) bekezdése szerint

1.1. Pénzügyi szolgáltatások

1.1.1. betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása,

1.1.2. hitel és pénzkölcsön nyújtása,

1.1.3. pénzügyi lízing,

1.1.4. pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása,

1.1.5. elektronikus pénz kibocsátása,

1.1.6. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,

1.1.7. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,

1.1.8. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,

1.1.9. pénzügyi szolgáltatás közvetítése,

1.1.10. letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,

1.1.11. hitelreferencia szolgáltatás,

1.1.12. követelésvásárlási tevékenység.

1.2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

1.2.1. pénzváltási tevékenység,

1.2.2. fizetési rendszer működtetése,

1.2.3. pénzfeldolgozási tevékenység,

1.2.4. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon,

1.2.5. forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység.

2. Tevékenységi körök és pénzügyi eszközök a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. és 6. §-a szerint

2.1. Befektetési szolgáltatások

2.1.1. megbízás felvétele és továbbítása,

2.1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára,

2.1.3. sajátszámlás kereskedés,

2.1.4. portfóliókezelés,

2.1.5. befektetési tanácsadás,

2.1.6. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás),

2.1.7. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül, és

2.1.8. multilaterális kereskedési rendszer működtetése.

2.2. Kiegészítő szolgáltatások

2.2.1. a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,

2.2.2. a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése,

2.2.3. a befektetési hitel nyújtása,

2.2.4. a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás,

2.2.5. a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés,

2.2.6. a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés,

2.2.7. jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás,

2.2.8. a Bszt. 6. § e)-g), j) és k) pontjában foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás.

2.3. Pénzügyi eszközök

2.3.1. az átruházható értékpapír,

2.3.2. a pénzpiaci eszköz,

2.3.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,

2.3.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,

2.3.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot,

2.3.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek,

2.3.7. a 2.3.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá,

2.3.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,

2.3.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,

2.3.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés,

2.3.11. egyéb, a 2.3.1-2.3.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet.

3. Egyéb, a Hpt. 7. § (3) bekezdése alapján végezhető tevékenységek megjelölése

3.1. a II. 1.2. pontban megjelölt kiegészítő pénzügyi szolgáltatások,

3.2. a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben foglalt feltételekkel biztosításközvetítői tevékenység,

3.3. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott feltételekkel értékpapír-kölcsönzés, részvényesi meghatalmazotti (nominee) tevékenység, Bszt.-ben meghatározott feltételekkel befektetési szolgáltatási tevékenység, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás, a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői tevékenység és árutőzsdei szolgáltató által végezhető tevékenység,

3.4. aranykereskedelmi ügylet,

3.5. részvénykönyvvezetés,

3.6. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatás,

3.7. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben meghatározott Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységének elősegítése érdekében végzett tevékenység,

3.8. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 11/A. §-ában foglalt feltételekkel tagszervezési tevékenység,

3.9. a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység,

3.10. követelések megbízás alapján történő kezelésére, behajtására irányuló tevékenység,

3.11. pénzügyi eszközre vonatkozó adat-, információértékesítés,

3.12. jogszabályban meghatározott közösségi támogatások közvetítése,

3.13. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvényben meghatározott úthasználati jogosultság megszerzésével összefüggő tevékenység,

3.14. a Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontján kívüli pénzletét kezeléshez kapcsolódó szolgáltatás.

4. A jogutód hitelintézet által végezni nem kívánt - de a beolvadó és a befogadó által végzett - tevékenységek megjelölése a Hpt. és a Bszt. terminológiája szerint

III. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Hpt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze az I. 1.1., valamint I. 1.2. pontban megjelölt pénzügyi intézmények egyesülését.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján engedélyezze a jogutód hitelintézet alapszabályának módosítását.

3. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés e) pontja alapján engedélyezze az MNB engedélyével még nem rendelkező személyek vezető állású személlyé történő megválasztását vagy kinevezését a jogutód hitelintézetnél.

4. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés g) pontja alapján engedélyezze a jogutód hitelintézet tevékenységi körének módosítását.

5. Kijelentem, hogy a jogutód hitelintézet a II. 4. pontban felsorolt tevékenységeket az egyesülés, illetve az összeolvadás megvalósulását követően nem végzi.

IV. Nyilatkozatok

1. A kérelmező nyilatkozatai

1.1. Nyilatkozom, hogy a jogutód hitelintézet tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

1.2. Nyilatkozom, hogy a jogutód hitelintézet a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

1.3. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

1.4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

1.5. Nyilatkozom, hogy a jogutód hitelintézetnek a II. 4. pontban felsorolt pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból származó kötelezettsége nincs.

2. Szövetkezeti hitelintézetek egyesülése esetén szükséges további nyilatkozatok

2.1. Nyilatkozom, hogy a befogadó, valamint a beolvadó hitelintézet, illetve az összeolvadó hitelintézet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 17/H. § (4) bekezdésében foglalt előírásoknak maradéktalanul eleget tett és az átalakulás kezdeményezése a tagok (tulajdonosok) döntése.

2.2. Tekintettel az egyesüléssel kapcsolatos döntéshozatali eljárás „többlépcsős” jellegére, nyilatkozom, hogy a küldöttgyűlés, illetve részközgyűlés összehívása, és a döntésekről a tagok számára adott tájékoztatás megfelel a Szhitv. 17/H. § (4) bekezdésében foglaltaknak.

V. Mellékletek

VI. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)


....................................
aláírás/cégszerű aláírás


.................................
aláírás/cégszerű aláírás

3. Hitelintézet szétválásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó hitelintézet azonosító adatai

1.1. A jogelőd hitelintézetet azonosító adatok

1.1.1. név:

1.1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.1.4.1. neve:

1.1.4.2. telefonszáma:

2. A szétválással - különválással vagy kiválással - létrejövő hitelintézeteket (a továbbiakban együtt: jogutód pénzügyi intézmények) azonosító adatok

2.1. Jogutód pénzügyi intézmény 1.

2.1.1. név:

2.1.2. rövidített név:

2.1.3. idegen nyelvű elnevezés:

2.1.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.1.5. jegyzett tőke:

2.1.6. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):

2.1.7. kapcsolat (telefonszám):

2.1.8. kapcsolat (faxszám):

2.1.9. kapcsolat (e-mail):

2.1.10. típusa:

2.1.10.1. bank

2.1.10.2. szakosított hitelintézet

2.1.10.3. takarékszövetkezet

2.1.10.4. hitelszövetkezet

2.1.10.5. pénzügyi vállalkozás

2.2. Jogutód pénzügyi intézmény 2.

2.2.1. név:

2.2.2. rövidített név:

2.2.3. idegen nyelvű elnevezés:

2.2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.2.5. jegyzett tőke:

2.2.6. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):

2.2.7. kapcsolat (telefonszám):

2.2.8. kapcsolat (faxszám):

2.2.9. kapcsolat (e-mail):

2.2.10. típusa:

2.2.10.1. bank

2.2.10.2. szakosított hitelintézet

2.2.10.3. takarékszövetkezet

2.2.10.4. hitelszövetkezet

3. A jogutód pénzügyi intézmények vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai

3.1. Jogutód pénzügyi intézmény 1.

3.1.1. Tisztség megjelölése: ügyvezető/igazgatóság elnöke/igazgatóság külső tagja/igazgatóság belső tagja egyben ügyvezető/felügyelőbizottság tagja/felügyelőbizottság elnöke

3.1.2. név:

3.1.3. születési név:

3.1.4. anyja neve:

3.1.5. születési hely:

3.1.6. születési idő:

3.1.7. állampolgárság:

3.1.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.1.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.1.10. személyi igazolvány száma:

3.1.11. útlevél száma:

3.1.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

3.1.13. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

3.1.14. első számú vezető:

3.1.14.1. igen

3.1.14.2. nem

3.1.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem

3.1.15. tisztség alapja:

3.1.15.1. megválasztás:

3.1.15.1.1. első megválasztás

3.1.15.1.2. újraválasztás

3.1.15.2. kinevezés:

3.1.15.2.1. első kinevezés

3.1.15.2.2. újbóli kinevezés

3.1.16. munkavállaló:

3.1.16.1. igen

3.1.16.2. nem

3.1.17. cégjegyzési jog:

3.1.17.1. nincs

3.1.17.2. van:

3.1.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem

3.1.18. már engedélyezett vezető állású személy:

3.1.18.1. igen (engedélyező határozat száma:...)

3.1.18.2. nem

3.1.19. első számú vezető e-mail címe:

3.2. Jogutód pénzügyi intézmény 2.

3.2.1. Tisztség megjelölése: ügyvezető/igazgatóság elnöke/igazgatóság külső tagja/igazgatóság belső tagja egyben ügyvezető/felügyelőbizottság tagja/felügyelőbizottság elnöke

3.2.2. név:

3.2.3. születési név:

3.2.4. anyja neve:

3.2.5. születési hely:

3.2.6. születési idő:

3.2.7. állampolgárság:

3.2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.2.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.2.10. személyi igazolvány száma:

3.2.11. útlevél száma:

3.2.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

3.2.13. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

3.2.14. első számú vezető:

3.2.14.1. igen

3.2.14.2. nem

3.2.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem

3.2.15. tisztség alapja:

3.2.15.1. megválasztás:

3.2.15.1.1. első megválasztás

3.2.15.1.2. újraválasztás

3.2.15.2. kinevezés:

3.2.15.2.1. első kinevezés

3.2.15.2.2. újbóli kinevezés

3.2.16. munkavállaló:

3.2.16.1. igen

3.2.16.2. nem

3.2.17. cégjegyzési jog:

3.2.17.1. nincs

3.2.17.2. van

3.2.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem

3.2.18. már engedélyezett vezető állású személy:

3.2.18.1. igen

3.2.18.1.1. engedélyező határozat száma:

3.2.18.2. nem

3.2.19. első számú vezető e-mail címe:

II. A jogutód pénzügyi intézmények tevékenységi köre:

1. Jogutód pénzügyi intézmény 1.

1.1. Tevékenységi körök a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) és (2) bekezdése szerint

1.1.1. Pénzügyi szolgáltatások

1.1.1.1. betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása,

1.1.1.2. hitel és pénzkölcsön nyújtása,

1.1.1.3. pénzügyi lízing,

1.1.1.4. pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása,

1.1.1.5. elektronikus pénz kibocsátása,

1.1.1.6. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,

1.1.1.7. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,

1.1.1.8. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,

1.1.1.9. pénzügyi szolgáltatás közvetítése,

1.1.1.10. letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,

1.1.1.11. hitelreferencia szolgáltatás,

1.1.1.12. követelésvásárlási tevékenység.

1.1.2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

1.1.2.1. pénzváltási tevékenység,

1.1.2.2. fizetési rendszer működtetése,

1.1.2.3. pénzfeldolgozási tevékenység,

1.1.2.4. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon,

1.1.2.5. forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység.

1.1.3. Üzletági korlátozások megjelölése:

1.2. Tevékenységi körök és pénzügyi eszközök a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. és 6. §-a szerint

1.2.1. Befektetési szolgáltatások

1.2.1.1. megbízás felvétele és továbbítása,

1.2.1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára,

1.2.1.3. sajátszámlás kereskedés,

1.2.1.4. portfóliókezelés,

1.2.1.5. befektetési tanácsadás,

1.2.1.6. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás),

1.2.1.7. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül, és

1.2.1.8. multilaterális kereskedési rendszer működtetése.

1.2.2. Kiegészítő szolgáltatások

1.2.2.1. a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,

1.2.2.2. a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése,

1.2.2.3. a befektetési hitel nyújtása,

1.2.2.4. a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás,

1.2.2.5. a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés,

1.2.2.6. a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés,

1.2.2.7. jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás,

1.2.2.8. a Bszt. 6. § e)-g), j) és k) pontjában foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás.

1.2.3. Pénzügyi eszközök

1.2.3.1. az átruházható értékpapír,

1.2.3.2. a pénzpiaci eszköz,

1.2.3.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,

1.2.3.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,

1.2.3.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot,

1.2.3.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek,

1.2.3.7. az 1.2.3.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá,

1.2.3.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,

1.2.3.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,

1.2.3.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés,

1.2.3.11. egyéb, az 1.2.3.1.-1.2.3.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet.

1.3. Egyéb, a Hpt. 7. § (3) bekezdése alapján végezhető tevékenységek megjelölése

1.3.1. az 1.1.2. pontban megjelölt kiegészítő pénzügyi szolgáltatások,

1.3.2. biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben foglalt feltételekkel biztosításközvetítői tevékenység,

1.3.3. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott feltételekkel értékpapír-kölcsönzést, részvényesi meghatalmazotti (nominee) tevékenység, Bszt.-ben meghatározott feltételekkel befektetési szolgáltatási tevékenység, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás, valamint a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői tevékenység és árutőzsdei szolgáltató által végezhető tevékenység,

1.3.4. aranykereskedelmi ügylet,

1.3.5. részvénykönyvvezetés,

1.3.6. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatás,

1.3.7. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben meghatározott Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységének elősegítése érdekében végzett tevékenysége,

1.3.8. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 11/A. §-ában foglalt feltételekkel tagszervezési tevékenység,

1.3.9. a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység,

1.3.10. követelések megbízás alapján történő kezelésére, behajtására irányuló tevékenység,

1.3.11. pénzügyi eszközre vonatkozó adat-, információértékesítés,

1.3.12. jogszabályban meghatározott közösségi támogatások közvetítése,

1.3.13. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvényben meghatározott úthasználati jogosultság megszerzésével összefüggő tevékenység,

1.3.14. a Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontján kívüli pénzletét kezeléshez kapcsolódó szolgáltatás.

1.4. A jogutód pénzügyi intézmény 1. által végezni nem kívánt - de a jogelőd hitelintézet által végzett - tevékenységek megjelölése a Hpt. és a Bszt. terminológiája szerint

2. Jogutód pénzügyi intézmény 2.

2.1. Tevékenységi körök a Hpt. 3. § (1) és (2) bekezdése szerint

2.1.1. Pénzügyi szolgáltatások

2.1.1.1. betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása,

2.1.1.2. hitel és pénzkölcsön nyújtása,

2.1.1.3. pénzügyi lízing,

2.1.1.4. pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása,

2.1.1.5. elektronikus pénz kibocsátása,

2.1.1.6. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,

2.1.1.7. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,

2.1.1.8. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,

2.1.1.9. pénzügyi szolgáltatás közvetítése,

2.1.1.10. letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,

2.1.1.11. hitelreferencia szolgáltatás,

2.1.1.12. követelésvásárlási tevékenység.

2.1.2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

2.1.2.1. pénzváltási tevékenység,

2.1.2.2. fizetési rendszer működtetése,

2.1.2.3. pénzfeldolgozási tevékenység,

2.1.2.4. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon,

2.1.2.5. forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység.

2.1.3. Üzletági korlátozások megjelölése:

2.2. Tevékenységi körök a Bszt. 5. §-a szerint

2.2.1. Befektetési szolgáltatások

2.2.1.1. megbízás felvétele és továbbítása,

2.2.1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára,

2.2.1.3. sajátszámlás kereskedés,

2.2.1.4. portfóliókezelés,

2.2.1.5. befektetési tanácsadás,

2.2.1.6. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás),

2.2.1.7. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül, és

2.2.1.8. multilaterális kereskedési rendszer működtetése.

2.2.2. Kiegészítő szolgáltatások

2.2.2.1. a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,

2.2.2.2. a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése,

2.2.2.3. a befektetési hitel nyújtása,

2.2.2.4. a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás,

2.2.2.5. a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés,

2.2.2.6. a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés,

2.2.2.7. jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás,

2.2.2.8. a Bszt. 6. § e)-g), j) és k) pontjában foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás.

2.2.3. Pénzügyi eszközök a Bszt. 6. §-a szerint

2.2.3.1. az átruházható értékpapír,

2.2.3.2. a pénzpiaci eszköz,

2.2.3.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,

2.2.3.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,

2.2.3.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot,

2.2.3.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek,

2.2.3.7. a 2.2.3.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá,

2.2.3.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,

2.2.3.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,

2.2.3.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés,

2.2.3.11. egyéb, a 2.2.3.1-2.2.3.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet.

2.3. Egyéb, a Hpt. 7. § (3) bekezdése alapján végezhető tevékenységek megjelölése

2.3.1. a 2.1.2. pontban megjelölt kiegészítő pénzügyi szolgáltatások,

2.3.2. a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben foglalt feltételekkel biztosításközvetítői tevékenység,

2.3.3. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott feltételekkel értékpapír-kölcsönzést, részvényesi meghatalmazotti (nominee) tevékenység, Bszt.-ben meghatározott feltételekkel befektetési szolgáltatási tevékenység, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás, valamint a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői tevékenység és árutőzsdei szolgáltató által végezhető tevékenység,

2.3.4. aranykereskedelmi ügylet,

2.3.5. részvénykönyvvezetés,

2.3.6. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatás,

2.3.7. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben meghatározott Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységének elősegítése érdekében végzett tevékenysége,

2.3.8. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 11/A. §-ában foglalt feltételekkel tagszervezési tevékenység,

2.3.9. a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység,

2.3.10. követelések megbízás alapján történő kezelésére, behajtására irányuló tevékenység,

2.3.11. pénzügyi eszközre vonatkozó adat-, információértékesítés,

2.3.12. jogszabályban meghatározott közösségi támogatások közvetítése,

2.3.13. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvényben meghatározott úthasználati jogosultság megszerzésével összefüggő tevékenység,

2.3.14. a Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontján kívüli pénzletét kezeléshez kapcsolódó szolgáltatás.

2.4. A jogutód pénzügyi intézmény 2. által végezni nem kívánt - de a jogelőd hitelintézet által végzett - tevékenységek megjelölése a Hpt. és a Bszt. terminológiája szerint.

III. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Hpt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze a jogutód pénzügyi intézmény 1. kiválását a jogelőd hitelintézetből.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze a jogelőd hitelintézet különválását az I. 2. pontban megjelölt jogutód pénzügyi intézményekké.

3. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján engedélyezze a jogutód pénzügyi intézmények alapszabályának módosítását.

4. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés e) pontja alapján engedélyezze az MNB engedélyével még nem rendelkező személyek vezető állású személlyé történő megválasztását vagy kinevezését a jogutódoknál.

5. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés g) pontja alapján engedélyezze a jogutód pénzügyi intézmények tevékenységi körének módosítását.

6. Kijelentem, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 1. a II. 1.4. pontban felsorolt tevékenységeket a szétválás megvalósulását követően nem végzi.

7. Kijelentem, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 2. a II. 2.4. pontban felsorolt tevékenységeket a szétválás megvalósulását követően nem végzi.

IV. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 1. tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

2. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 2. tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

3. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmények a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészültek.

4. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

5. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

V. Mellékletek

VI. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)


....................................
aláírás/cégszerű aláírás


.................................
aláírás/cégszerű aláírás

4. Hitelintézet alapszabálya módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmező hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok

1. név:

2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

4.1. neve:

4.2. telefonszáma:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet alapszabályának alábbi módosítását.

Az alapszabály módosítása a Hpt. 23. §-a alapján

1. cégnév, illetve székhely megváltozása:

1.1. régi név:

1.2. régi rövidített elnevezés:

1.3. régi idegen nyelvű elnevezés:

1.4. új név:

1.5. új rövidített elnevezés:

1.6. új idegen nyelvű elnevezés:

1.7. régi székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.8. új székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2. tevékenységi kör módosítása:

felvenni vagy leadni kívánt tevékenység megnevezése a Hpt. 3. § (1) és (2) bekezdése, 7. § (3) bekezdése szerinti, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti terminológiával

3. jegyzett tőke leszállítása:

3.1. régi jegyzett tőke összege (Ft):

3.2. új jegyzett tőke összege (Ft):

4. részvényfajta megváltoztatása, új részvényfajta kibocsátása vagy a korábban kibocsátott részvények típusainak módosítása:

4.1. részvényfajta megváltoztatása:

4.2. új részvényfajta kibocsátása:

4.3. korábban kibocsátott részvények típusainak módosítása:

5. az igazgatóság jogkörének módosítása:

6. átváltoztatható, átváltozó vagy elővásárlási jogot biztosító kötvény kibocsátása vagy azokra vonatkozó szabályok módosítása:

7. a részvényre vonatkozó elővásárlási jog alapítása és megváltoztatása:

8. szövetkezeti hitelintézetnél az egy tag számára kötelező, valamint lehetséges vagyoni hozzájárulás mértékének megváltoztatása:

tárgykört érinti.

III. Nyilatkozatok

1. A kérelmező nyilatkozatai

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. Az alapszabály székhelyváltozás miatt történő módosítása esetén szükséges nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a hitelintézet új székhelye megfelel a Hpt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.

3. Az alapszabály tevékenységi kör változása miatt történő módosítása esetén szükséges nyilatkozatok

3.1. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet az új tevékenységének végzésével kapcsolatos személyi, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik.

3.2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet az új tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)


....................................
aláírás/cégszerű aláírás


.................................
aláírás/cégszerű aláírás

5. Hitelintézet befolyásoló részesedése megszerzésének és növelésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. Befolyásoló részesedésszerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek (a továbbiakban: kérelmező) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. cégjegyzékszám:

1.6. a kérelem benyújtásának időpontjában tulajdonolt részesedés:

1.6.1. tulajdoni rész (Ft)

1.6.2. szavazati jog (százalék):

1.6.3. fajtája:

1.6.3.1. közvetlen

1.6.3.2. közvetett

1.6.3.2.1. köztes vállalkozás esetén:

1.6.3.2.1.1. köztes vállalkozás neve:

1.6.3.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.6.3.2.1.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

1.7. részesedés változása:

1.7.1. megszerzés

1.7.2. növelés

1.8. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

1.9. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

1.10. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

1.11. befolyás fajtája:

1.11.1. közvetlen

1.11.2. közvetett

1.12. közvetett szerzés esetén

1.13. köztes vállalkozás neve:

1.14. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.15. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

1.16. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.16.1. neve:

1.16.2. telefonszáma:

2. Befolyásoló részesedésszerzés engedélyezését kérő természetes személyek (a továbbiakban: kérelmező) azonosító adatai

2.1. név:

2.2. születési név:

2.3. anyja neve:

2.4. születési hely:

2.5. születési idő:

2.6. állampolgárság:

2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.9. személyi igazolvány száma:

2.10. útlevél száma:

2.11. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

2.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

2.13. a kérelem benyújtásának időpontjában tulajdonolt részesedés:

2.13.1. tulajdoni rész (Ft)

2.13.2. szavazati jog (százalék):

2.13.3. fajtája:

2.13.3.1. közvetlen

2.13.3.2. közvetett

2.13.3.2.1. köztes vállalkozás esetén:

2.13.3.2.1.1. köztes vállalkozás neve:

2.13.3.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.13.3.2.1.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

2.14. részesedés változása:

2.14.1. megszerzés

2.14.2. növelés

2.15. befolyás fajtája:

2.15.1. közvetlen

2.15.2. közvetett

2.16. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

2.17. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

2.18. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

2.19. közvetett szerzés esetén

2.20. köztes vállalkozás neve:

2.21. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.22. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

2.23. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

2.23.1. neve:

2.23.2. telefonszáma:

3. Befolyásoló részesedésszerzéssel érintett hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) adatai

3.1. név:

3.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. Adásvétel esetén azon nem természetes személyek/természetes személyek azonosító adatai, amely(ek)től a részesedés megvásárlásra kerül

4.1. név:

4.2. székhely/lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.3. kérelem benyújtásának időpontjában a tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

4.4. kérelem benyújtásának időpontjában a tulajdoni rész (Ft):

4.5. kérelem benyújtásának időpontjában a szavazati jog (százalék)

4.6. részesedés eladását követően megmaradó tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

4.7. részesedés eladását követően megmaradó tulajdoni rész (Ft):

4.8. részesedés eladását követően megmaradó szavazati jog (százalék)

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés d) pontja, valamint 126. § (1) bekezdés a) pontja alapján engedélyezze a kérelmezők befolyásoló részesedésének megszerzését a hitelintézetben.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés d) pontja, valamint 126. § (1) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze a kérelmezők befolyásoló részesedésének növelését a hitelintézetben.

3. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 126. § (3) bekezdése alapján engedélyezze a hitelintézet tagja számára a tagi részesedéséhez vagy a szavazati joghoz kapcsolódó, annak arányát meghaladó előnyöket biztosító megállapodás megkötését.

III. Nyilatkozatok

1. A kérelmező nyilatkozatai

1.1. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

1.2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. Befolyásoló részesedést szerző nem természetes személyek további nyilatkozatai

2.1. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy egyéb tulajdonosi érdekeltsége és tevékenysége nem veszélyezteti a hitelintézet működését.

2.2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

2.3. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy vezető állású személyével szemben kizáró ok nem áll fenn.

2.4. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző nem természetes személynek az alábbi, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kötelezettségei vannak:

2.5. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

3. Befolyásoló részesedést szerző természetes személyek további nyilatkozatai

3.1. Nyilatkozom, hogy egyéb tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti a hitelintézet működését.

3.2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

4. Összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelet alá tartozó hitelintézetben történő befolyásoló részesedésszerzés esetében szükséges nyilatkozatok

4.1. Összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló nem természetes személyek nyilatkozatai

4.1.1. Mint a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló nem természetes személy képviselője nyilatkozom, hogy a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló nem természetes személy a hitelintézet összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelete érdekében szükséges adatot, tényt és információt az MNB rendelkezésére bocsátja.

4.2. Összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló természetes személyek nyilatkozatai

4.2.1. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelete érdekében szükséges adatot, tényt és információt az MNB rendelkezésére bocsátok.

4.2.2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok a hitelintézet részére átadott személyes adataimnak az összevont alapú, illetve a kiegészítő felügyelet Hpt. szerinti ellátása céljából történő kezeléséhez, illetve továbbításához.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................
aláírás/cégszerű aláírás

6. Hitelintézet, harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe vezető állású személye megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának és ismételt kinevezésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező intézményt (a továbbiakban: hitelintézet vagy fióktelep) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A vezető állású személlyé jelölteket azonosító adatok

2.1. A vezető állású személy jelölteket azonosító adatok

2.1.1. tisztség pontos megnevezése: ügyvezető/igazgatóság elnöke/igazgatóság külső tagja/igazgatóság belső tagja/igazgatóság belső tagja és egyben ügyvezető/felügyelőbizottság tagja/felügyelőbizottság elnöke/fióktelep vezető/fióktelep vezető-helyettes

2.1.2. név:

2.1.3. születési név:

2.1.4. anyja neve:

2.1.5. születési hely:

2.1.6. születési idő:

2.1.7. állampolgárság:

2.1.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.1.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.1.10. személyi igazolvány száma:

2.1.11. útlevél száma:

2.1.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

2.1.13. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

2.1.14. első számú vezető:

2.1.14.1. igen

2.1.14.2. nem

2.1.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem

2.1.15. tisztség alapja:

2.1.15.1. megválasztás:

2.1.15.1.1. első megválasztás

2.1.15.1.2. újraválasztás

2.1.15.2. kinevezés:

2.1.15.2.1. első kinevezés

2.1.15.2.2. újbóli kinevezés

2.1.16. munkavállaló:

2.1.16.1. igen

2.1.16.2. nem

2.1.17. cégjegyzési jog:

2.1.17.1. nincs

2.1.17.2. van

2.1.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem

2.1.18. első számú vezető esetében

2.1.18.1. e-mail cím (munkahelyi):

2.1.18.2. telefon (munkahelyi):

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés e) pontja alapján engedélyezze a hitelintézetnél vezető állású személy megválasztását, kinevezését, újraválasztását, ismételt kinevezését.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (2) bekezdés e) pontja alapján engedélyezze a fióktelep vezető állású személyei kinevezését.

III. Nyilatkozat

1. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. Szövetkezeti hitelintézet kérelmező esetén további nyilatkozat

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 15. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a Takarékbank Zrt. igazgatósága

2.1. előzetes hozzájárulásával rendelkezem, melynek igazolására dokumentumot csatolok.

2.2. az előzetes hozzájárulásának kérése folyamatban van.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..........................................
aláírás/cégszerű aláírás

7. Hitelintézet működése megkezdésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. idegen nyelvű elnevezés:

1.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.6. induló tőke:

1.7. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):

1.8. kapcsolat (telefonszám):

1.9. kapcsolat (faxszám):

1.10. kapcsolat (e-mail):

1.11. típusa:

1.11.1. bank

1.11.2. szakosított hitelintézet

1.11.3. takarékszövetkezet

1.11.4. hitelszövetkezet

2. A hitelintézet vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai

2.1. tisztség pontos megjelölése: ügyvezető/igazgatóság elnöke/igazgatóság külső tagja/igazgatóság belső tagja egyben ügyvezető/felügyelőbizottság tagja/felügyelőbizottság elnöke

2.2. név:

2.3. születési név:

2.4. anyja neve:

2.5. születési hely:

2.6. születési idő:

2.7. állampolgárság:

2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.10. személyi igazolvány száma:

2.11. útlevél száma:

2.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

2.13. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

2.14. első számú vezető:

2.14.1. igen

2.14.2. nem

2.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem

2.15. tisztség alapja:

2.15.1. megválasztás:

2.15.1.1. első megválasztás

2.15.1.2. újraválasztás

2.15.2. kinevezés:

2.15.2.1. első kinevezés

2.15.2.2. újbóli kinevezés

2.16. munkavállaló:

2.16.1. igen

2.16.2. nem

2.17. cégjegyzési jog:

2.17.1. nincs

2.17.2. van

2.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem

II. A hitelintézet tevékenységi köre:

1. Tevékenységi körök a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) és (2) bekezdése szerint

1.1. Pénzügyi szolgáltatások

1.1.1. betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása,

1.1.2. hitel és pénzkölcsön nyújtása,

1.1.3. pénzügyi lízing,

1.1.4. pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása,

1.1.5. elektronikus pénz kibocsátása,

1.1.6. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,

1.1.7. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,

1.1.8. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,

1.1.9. pénzügyi szolgáltatás közvetítése,

1.1.10. letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,

1.1.11. hitelreferencia szolgáltatás,

1.1.12. követelésvásárlási tevékenység.

1.2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

1.2.1. pénzváltási tevékenység,

1.2.2. fizetési rendszer működtetése,

1.2.3. pénzfeldolgozási tevékenység,

1.2.4. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon,

1.2.5. forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység.

2. Tevékenységi körök és pénzügyi eszközök a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. és 6. §-a szerint

2.1. Befektetési szolgáltatások

2.1.1. megbízás felvétele és továbbítása,

2.1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára,

2.1.3. sajátszámlás kereskedés,

2.1.4. portfóliókezelés,

2.1.5. befektetési tanácsadás,

2.1.6. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás),

2.1.7. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül,

2.1.8. multilaterális kereskedési rendszer működtetése.

2.2. Kiegészítő szolgáltatások

2.2.1. a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,

2.2.2. a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése,

2.2.3. a befektetési hitel nyújtása,

2.2.4. a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás,

2.2.5. a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés,

2.2.6. a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés,

2.2.7. jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás,

2.2.8. a Bszt. 6. § e)-g), j) és k) pontjában foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás.

2.3. Pénzügyi eszközök

2.3.1. az átruházható értékpapír,

2.3.2. a pénzpiaci eszköz,

2.3.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,

2.3.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,

2.3.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot,

2.3.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek,

2.3.7. a 2.3.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá,

2.3.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,

2.3.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,

2.3.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés,

2.3.11. egyéb, a 2.3.1-2.3.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet.

3. Egyéb, a Hpt. 7. § (3) bekezdése alapján végezhető tevékenységek megjelölése

3.1. a II. 1. pontban megjelölt kiegészítő pénzügyi szolgáltatások,

3.2. a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben foglalt feltételekkel biztosítás-közvetítői tevékenység,

3.3. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott feltételekkel értékpapír-kölcsönzést, részvényesi meghatalmazotti (nominee) tevékenység, Bszt.-ben meghatározott feltételekkel befektetési szolgáltatási tevékenység, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás, valamint a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői tevékenység és árutőzsdei szolgáltató által végezhető tevékenység,

3.4. aranykereskedelmi ügylet,

3.5. részvénykönyvvezetés,

3.6. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatás,

3.7. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben meghatározott Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységének elősegítése érdekében végzett tevékenysége,

3.8. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 11/A. §-ában foglalt feltételekkel tagszervezési tevékenység,

3.9. a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység,

3.10. követelések megbízás alapján történő kezelésére, behajtására irányuló tevékenység,

3.11. pénzügyi eszközre vonatkozó adat-, információértékesítés,

3.12. jogszabályban meghatározott közösségi támogatások közvetítése,

3.13. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvényben meghatározott úthasználati jogosultság megszerzésével összefüggő tevékenység,

3.14. a Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontján kívüli pénzletét kezeléshez kapcsolódó szolgáltatás.

III. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Hpt. 14. § (1) bekezdés f) pontja alapján engedélyezze az 1. pontban megjelölt hitelintézet működését.

IV. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy az induló tőke összegének teljes vagy részleges felhasználása az alapítás, illetve a működés megkezdése érdekében történt, mellyel kapcsolatban igazolást mellékelek.

2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

3. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.

4. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet valamely, a hitelintézetek közötti fizetési rendszerhez közvetlenül csatlakozni kíván, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.

5. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet valamely, a hitelintézetek közötti fizetési rendszerhez közvetetten csatlakozni kíván, melynek elfogadásával kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.

6. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerhez csatlakozni kíván, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.

7. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

8. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

V. Mellékletek

VI. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..........................................
aláírás/cégszerű aláírás

8. Hitelintézet tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmet benyújtó hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok

1. név:

2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

4.1. neve:

4.2. telefonszáma:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés g) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet tevékenységi körének módosítását az alábbiak szerint:

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. Tevékenységi kör bővítése esetén szükséges nyilatkozatok

2.1. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet az új tevékenységének végzésével kapcsolatos személyi, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik.

2.2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet az új tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

2.3. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet az új tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

3. Tevékenységi kör szűkítése esetén szükséges nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a hitelintézetnek a megszüntetésre kerülő tevékenységéből (pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból) származó kötelezettsége nincs.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

....................................
aláírás/cégszerű aláírás

9. Hitelintézet által kiemelt közvetítő (zálogközvetítő) – hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás meghatározott köre, kézi zálog kikötésével és ellenében történő kölcsönnyújtási tevékenység (zálogkölcsönzés) keretében történő – igénybevételének, valamint a zálogközvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának engedélyezése iránt kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A kiemelt közvetítőt azonosító adatok

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.5. zálogfiók címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.6. képviseletre jogosultak

2.6.1. neve:

2.6.2. beosztása:

2.7. telefonszáma:

3. A közvetítő típusát azonosító adatok

pénzpiaci kiemelt közvetítő (kézizálog kölcsön)

4. A közvetítő tevékenysége:

pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) kiemelt közvetítőként (kézizálog kölcsön)

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján engedélyezze a kiemelt közvetítő igénybevételét a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás körébe tartozó kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön nyújtása közvetítése céljából.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján engedélyezze a kiemelt közvetítő igénybevételére vonatkozó határidő módosítását, és a kiemelt közvetítő határozatlan időre történő igénybevételét.

3. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet számára a hitelintézet és a kiemelt közvetítő közötti megbízási szerződés alábbi módosítását.

3.1. A zálogfiókok változása miatti szerződésmódosítás

3.1.1. új zálogfiók címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.1.2. megszűnő zálogfiók címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.1.3. a kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés alapján az összes zálogfiók címének felsorolása:

3.2. A hitelintézet által rendelkezésre bocsátható hitelkeret összegének változása miatti módosítás

3.2.1. eddigi korlát a szavatoló tőke százalékában meghatározva:

3.2.2. engedélyezni kért korlát a szavatoló tőke százalékában meghatározva:

3.3. Egyéb változások miatti szerződésmódosítás

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy ellenőriztem, hogy a kiemelt közvetítő a tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, így többek között

1.1. a becsüsök becsüsi végzettségüket bizonyítvánnyal igazolták, melyek alapján a becsüsök alkalmasak a megbízási szerződésben feltüntetett tevékenység ellátására,

1.2. ellenőriztem a becsüsök 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, mely alapján megállapítottam, hogy a becsüsök büntetlen előéletűek,

1.3. ellenőriztem a telephely használati jogosultságának tulajdoni lappal, vagy bérleti szerződéssel való igazolását.

2. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő nemesfém kereskedelmi tevékenységet is végez, mellyel kapcsolatban a Nemesfémhitelesítő Igazgatóság nyilvántartásba vételi eljárásáról szóló értesítéssel rendelkezik.

3. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő ékszer-kiskereskedelemmel foglalkozik, mellyel kapcsolatban a Nemesfémhitelesítő Igazgatóság által kiadott működései engedéllyel rendelkezik.

4. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő vagyonbiztosítással rendelkezik, melynek kedvezményezettje a hitelintézet.

5. Nyilatkozom, hogy a záloghitel további fedezeteként az alábbi biztosítékok állnak rendelkezésre:

6. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő jogi helyzetének vizsgálata érdekében ellenőriztem a kiemelt közvetítő

6.1. harminc napnál nem régebbi cégkivonatát és azt megfelelőnek ítéltem,

6.2. társasági szerződését és azt megfelelőnek ítéltem.

7. Nyilatkozom, hogy a fedezet biztosítása érdekében jelzálog- vagy kezességi szerződés megkötésre került, és a fedezet mértékét a hitelintézet megfelelőnek ítéli.

8. Nyilatkozom, hogy a zálogfiók működtetését az alábbi személyek végzik, mely személyek közt a feladatok megosztásának szabályozása megtörtént:

8.1. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő saját pénzeszközei és a hitelintézet által a kiemelt közvetítő részére a zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez rendelkezésre bocsátott pénzeszközök elkülönített nyilvántartása és kezelése megfelelően biztosított.

8.2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatát a kiemelt közvetítő rendelkezésére bocsátotta.

9. Nyilatkozom, hogy a II.1. pont szerinti engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

10. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................
aláírás/cégszerű aláírás

10. Hitelintézet által kiemelt közvetítő – pénzváltási tevékenység keretében történő – igénybevételének, valamint a pénzváltási tevékenységet végző kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A kiemelt közvetítőt azonosító adatok

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. idegen nyelvű elnevezés:

2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.6. cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

2.7. képviseletre jogosult(ak)

2.7.1. neve:

2.7.2. beosztása:

2.7.3. telefonszáma:

2.8. pénzváltónál vezető állású személy/pénzváltási tevékenységet közvetlenül irányító személy:

2.8.1. neve:

2.8.2. beosztása:

2.8.3. telefonszáma:

3. Pénzváltó telephelyet és pénzváltási tevékenységet közvetlenül végző személyt azonosító adatok

3.1. Pénzváltó telephely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó))

3.2. Pénzváltási tevékenységet közvetlenül végző személy neve:

3.3. Pénzváltási tevékenységet közvetlenül végző személy anyja neve:

3.4. Pénzváltási tevékenységet közvetlenül végző személy születési helye és ideje:

3.5. Pénzváltási tevékenységet közvetlenül végző személy lakcíme:

4. A közvetítő típusát azonosító adatok

pénzpiaci kiemelt közvetítő (pénzváltás)

5. A közvetítő tevékenysége:

pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) kiemelt közvetítőként (pénzváltás)

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés h) pontja, valamint 75. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a hitelintézet számára a kiemelt közvetítő igénybevételét pénzváltás közvetítésére.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés h) pontja, valamint 75. §-a alapján engedélyezze a hitelintézet és a kiemelt közvetítő közötti megbízási szerződés alábbi módosítását.

2.1. Telephely változása miatti szerződésmódosítás

2.1.1. új telephely címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.1.2. megszűnő telephely címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.1.3. a kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés alapján az összes telephely címének felsorolása (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.2. Óvadék összegének változása miatti szerződésmódosítás

2.3. Egyéb változások miatti szerződésmódosítás

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő megfelel a pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 10-14. §-ában foglalt személyi és tárgyi feltételeknek.

2. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő a pénzváltási tevékenységet az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

3. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

4. Nyilatkozom, hogy a II.1. pont szerinti engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

5. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................
aláírás/cégszerű aláírás

11. Hitelintézet által kiemelt közvetítő – zálogkölcsönzésen és pénzváltáson kívüli pénzügyi szolgáltatás keretében történő – igénybevételének, ilyen közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának, a hitelintézet által többes kiemelt közvetítő igénybevételének, valamint többes kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A közvetítőt azonosító adatok

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.5. képviseletre jogosultak

2.5.1. neve:

2.5.2. beosztása:

2.6. telefonszám:

3. A közvetítő típusát azonosító adatok

3.1. pénzpiaci kiemelt közvetítő

3.2. pénzpiaci kiemelt közvetítő (követelés kezelés, behajtás)

3.3. pénzpiaci kiemelt közvetítő (követelésvásárlás)

3.4. pénzpiaci kiemelt közvetítő (pénzforgalom)

3.5. pénzpiaci többes kiemelt közvetítő

4. A közvetítő tevékenysége:

4.1. pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) kiemelt közvetítőként

4.2. pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) kiemelt közvetítőként (követelés kezelés, behajtás)

4.3. pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) kiemelt közvetítőként (követelésvásárlás)

4.4. pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) kiemelt közvetítőként (pénzforgalom)

4.5. pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) többes kiemelt közvetítőként

5. Közvetített szolgáltatás típusa pénzpiaci kiemelt közvetítő és pénzpiaci többes kiemelt közvetítő esetén:

5.1. ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing (Hpt. 6. § (1) bekezdés 120. pont a) alpont)

5.2. ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is (Hpt. 6. § (1) bekezdés 120. pont b) alpont)

5.3. betét és fizetési számla (bankszámla) (Hpt. 6. § (1) bekezdés 120. pont c) alpont)

II. Pénzügyi szolgáltatások felsorolása, melyeket a hitelintézet a közvetítő igénybevételével kívánja végezni

1. Pénzügyi szolgáltatások

1.1. betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása,

1.2. hitel és pénzkölcsön nyújtása,

1.3. pénzügyi lízing,

1.4. pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása,

1.5. elektronikus pénz kibocsátása,

1.6. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,

1.7. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,

1.8. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,

1.9. pénzügyi szolgáltatás közvetítése,

1.10. letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,

1.11. hitelreferencia szolgáltatás,

1.12. követelésvásárlási tevékenység.

2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

2.1. fizetési rendszer működtetése,

2.2. pénzfeldolgozási tevékenység,

2.3. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon,

2.4. forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység.

III. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet számára a közvetítő kiemelt közvetítőként történő igénybevételét.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet számára a közvetítő többes kiemelt közvetítőként történő igénybevételét.

3. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet számára a hitelintézet és a - kiemelt közvetítőként igénybe vett - közvetítő közötti megbízási szerződés alábbi módosítását.

4. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet számára a hitelintézet és a - többes kiemelt közvetítőként igénybe vett - közvetítő közötti megbízási szerződés alábbi módosítását.

5. Szerződésmódosítás tárgya

IV. Nyilatkozatok

1. A kérelmező nyilatkozatai

1.1. Nyilatkozom, hogy a III.1. vagy III.2. pont szerinti engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

1.2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. A közvetítő igénybevételének engedélyezésekor szükséges további nyilatkozatok

2.1. Nyilatkozom, hogy a közvetítő rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges módon és mértékig a személyi és tárgyi feltételekkel.

2.2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet a pénzmosási szabályzatát a közvetítő rendelkezésére bocsátotta és saját tevékenységére vonatkozó szabályokkal kiegészítve használja azt.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.......................................
aláírás/cégszerű aláírás

12. Hitelintézet képviseletének, fióktelepének, leányvállalatának (hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, egyéb vállalkozás) harmadik országban történő létesítésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelemben kapcsolattartók

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A létesítendő képviseletet, fióktelepet, illetve leányvállalatot (a továbbiakban: vállalkozás) azonosító adatok

2.1. név:

2.2. típus:

2.2.1. bankképviselet

2.2.2. fióktelep

2.2.3. leányvállalat

2.3. rövidített név:

2.4. idegen nyelvű elnevezés:

2.5. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.6. kapcsolat (telefonszám):

2.7. kapcsolat (faxszám):

2.8. kapcsolat (e-mail):

2.9. végezni kívánt tevékenység részletes megjelölése:

2.10. működés tervezett időtartama:

2.11. alkalmazni kívánt érdemi ügyintézők száma:

2.12. megnyitás időpontja:

2.13. alapítás időpontja:

3. A vállalkozás vezetésével megbízott személyt azonosító adatok

3.1. név:

3.2. születési név:

3.3. anyja neve:

3.4. születési hely:

3.5. születési idő:

3.6. állampolgárság:

3.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés i) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet számára a vállalkozás harmadik országban történő létesítését.

III. Nyilatkozat

1. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

....................................
aláírás/cégszerű aláírás

13. Hitelintézet által devizakülföldinek minősülő vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A megszerezni kívánt részesedés adatai

2.1. befolyásoló részesedés fajtája:

2.1.1. közvetlen

2.1.2. közvetett

2.2. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

2.3. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

2.4. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

2.5. köztes vállalkozás neve:

2.6. köztes vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

3. Befolyásoló részesedés megszerzésével érintett devizakülföldinek minősülő vállalkozás (a továbbiakban: társaság) adatai

3.1. név:

3.2. rövid név:

3.3. idegen nyelvű elnevezés:

3.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

3.6. tevékenységi kör:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés j) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet befolyásoló részesedésszerzését a társaságban.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

...................................
aláírás/cégszerű aláírás

14. Hitelintézet, harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe betétállománya, más visszafizetendő pénzeszköz visszafizetésére irányuló szerződésállománya, pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés-állománya átruházásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező intézményeket azonosító adatok

1.1. Átadó hitelintézetet vagy fióktelepet (a továbbiakban: Átadó) azonosító adatok

1.1.1. név:

1.1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.1.4.1. neve:

1.1.4.2. telefonszáma:

1.2. Átvevő hitelintézetet vagy fióktelepet (a továbbiakban: Átvevő) azonosító adatok

1.2.1. név:

1.2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.2.3. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.2.3.1. neve:

1.2.3.2. telefonszáma:

2. Az átadásra kerülő állományra vonatkozó adatok

2.1. az Átadó és az Átvevő kötött létrejött megállapodás megkötésének időpontja:

2.2. az átadás-átvétel határnapja:

2.3. az állomány-átruházás ellenértéke:

2.4. az átadásra kerülő állományhoz kapcsolódó eszközök, fedezetek megjelölése:

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés k) pontja alapján, a Hpt. 17. §-ában foglaltaknak megfelelően engedélyezze az Átadó betétállományának és pénzeszköz visszafizetésére irányuló szerződésállományának Átvevőre történő átruházását.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (2) bekezdés f) pontja alapján, a Hpt. 17. §-ában foglaltaknak megfelelően engedélyezze az Átadó betétállományának és pénzeszköz visszafizetésére irányuló szerződésállományának az Átvevőre történő átruházását.

3. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 17. § (1) bekezdése alapján, a Hpt. 17. §-ában foglaltaknak megfelelően engedélyezze az Átadó pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés-állományának Átvevőre történő átruházását.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)


....................................
aláírás/cégszerű aláírás
Átadó


.................................
aláírás/cégszerű aláírás
Átvevő

15. Hitelintézet Hpt. 3. § (1) bekezdés b), c) és l) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló, legalább húsz szerződést vagy legalább tízmilliárd forint tőketartozást vagy lízingdíj-követelést tartalmazó szerződésállománya, követelésállománya átruházásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A szerződésből kilépő hitelintézetet (a továbbiakban: átadó hitelintézet) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A szerződésbe belépő pénzügyi intézményt (a továbbiakban: átvevő pénzügyi intézmény) azonosító adatok

2.1. név:

2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.4. átvevő pénzügyi intézmény típusa

2.4.1. hitelintézet

2.4.1.1. bank

2.4.1.2. szövetkezeti hitelintézet

2.4.1.2.1. takarékszövetkezet

2.4.1.2.2. hitelszövetkezet

2.4.1.3. egyéb szakosított hitelintézet

2.4.1.3.1. jelzálog hitelintézet

2.4.1.3.2. lakástakarékpénztár

2.4.1.3.3. egyéb szakosított hitelintézet

2.4.2. pénzügyi vállalkozás

2.4.2.1. pénzügyi vállalkozás

2.4.2.2. hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás

2.4.2.3. pénzügyi holding társaság

2.5. jelen kérelemben kapcsolattartó

2.5.1. neve:

2.5.2. telefonszáma:

3. Az átruházandó, illetve átvenni kívánt szerződésállományt azonosító adatok

3.1. Szerződésállomány-átruházás időpontja, illetve tervezett időpontja

3.2. Az átruházandó szerződésállomány ellenértéke:

3.3. Az átruházandó szerződésállomány átadó hitelintézetnél kimutatott könyv szerinti értéke:

3.4. Az átruházandó szerződésállomány átadó hitelintézetnél kimutatott értékvesztése:

3.5. Az átruházandó szerződésállomány tekintetében az átadó hitelintézet céltartaléka:

4. Az átruházandó, illetve átvenni kívánt követelésállományt azonosító adatok

4.1.Követelésállomány-átruházás időpontja, illetve tervezett időpontja

4.2. Az átruházandó követelésállomány ellenértéke:

4.3. Az átruházandó követelésállomány átadó hitelintézetnél kimutatott könyv szerinti értéke:

4.4. Az átruházandó követelésállomány átadó hitelintézetnél kimutatott értékvesztése:

4.5. Az átruházandó követelésállomány tekintetében az átadó hitelintézet céltartaléka:

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 17/A. §-a alapján engedélyezze az I.3. pontban meghatározott szerződésállomány átruházását.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 17/A. §-a alapján engedélyezze az I.4. pontban meghatározott követelésállomány átruházását.

III. Nyilatkozatok

1. Az átadó hitelintézet nyilatkozatai

1.1. Nyilatkozom, hogy az átadó hitelintézet az I. 3. pontban meghatározott szerződésállományt/követelésállományt át kívánja ruházni az átvevő pénzügyi intézményre, és a felsorolt szerződésekből ki kíván lépni.

1.2. Nyilatkozom, hogy az átadó hitelintézet az átruházás MNB által engedélyezett időpontját megelőzően legalább harminc nappal – postai úton, írásban – minden érintett ügyfelet értesít a szerződésállomány-átruházási, követelésállomány-átruházási szándékáról. Nyilatkozom, hogy az értesítéssel egyidejűleg az átadó hitelintézet tájékoztatni fogja az ügyfeleket az átruházással összefüggésben szükségessé váló egyes szerződési feltételeknek az átruházás engedélyezett időpontját követő módosulásáról (a szerződési feltételek átruházással összefüggő egyoldalú módosítása a kamat, díj, költség tekintetében az ügyfélre nem lehet hátrányosabb). Nyilatkozom továbbá, hogy az előbbiek szerinti értesítés tartalmazni fogja azon ügyfél-tájékoztatást, miszerint az ügyfél az átruházás MNB által engedélyezett napjáig jogosult a szerződést díjmentesen írásban felmondani, ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az átruházás tényét és az ezzel összefüggésben módosuló szerződési feltételeket tudomásul vette.

1.3. Tudomásul veszem, hogy a szerződésátruházás/követelésátruházás következtében felmerülő költség, díj az ügyfelekre nem hárítható át.

1.4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. Az átvevő pénzügyi intézmény nyilatkozatai

2.1. Nyilatkozom, hogy az átvevő pénzügyi intézmény az I.3. pontban meghatározott szerződésállományt az átadó hitelintézettől meg kívánja szerezni, a felsorolt szerződésekbe be kíván lépni.

2.2. Nyilatkozom, hogy az átvevő pénzügyi intézmény rendelkezik az átvenni kívánt szerződésállomány vonatkozásában mindazon feltételekkel, amelyek biztosítják, hogy az átruházás ne veszélyeztesse az átadó pénzügyi vállalkozás átruházandó szerződésekben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.

2.3. Tudomásul veszem, hogy a szerződésátruházás következtében felmerülő költség, díj az ügyfelekre nem hárítható át.

2.4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.......................................

.......................................

átadó hitelintézet cégszerű aláírása

átvevő pénzügyi intézmény cégszerű aláírása

16. Hitelintézet működése megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmező hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok

1. név:

2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. felügyeleti engedély száma:

5. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

5.1. neve:

5.2. telefonszáma:

II. Kérelem

Kijelentem, hogy a hitelintézet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés l) pontja, 32. § (2) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján a tevékenységi engedélyét vissza kívánja adni, egyben kéri a Magyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban: MNB) az engedély visszavonására.

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetnek pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból származó kötelezettsége nincs, melynek igazolására további dokumentumokat csatolok.

2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetnek a Hpt. 7. § (3) bekezdésében felsorolt tevékenységekből származó kötelezettsége nincs, melynek igazolására további dokumentumokat csatolok.

3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

....................................
aláírás/cégszerű aláírás

17. Hitelintézet jogszabály alapján készített hitelbiztosítéki érték-megállapítási szabályzatának, valamint a szabályzat módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmező hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatai

1. név:

2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

4.1. neve:

4.2. telefonszáma:

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés m) pontja alapján a hitelintézet külön jogszabály alapján készített hitelbiztosítéki érték-megállapítási szabályzatát engedélyezze.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés m) pontja alapján a hitelintézet külön jogszabály alapján készített hitelbiztosítéki érték-megállapítási szabályzatának módosítását engedélyezze.

III. Módosítás tárgya

IV. Nyilatkozat

1. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

V. Mellékletek

VI. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................
aláírás/cégszerű aláírás

18. Önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alap létesítő okirata, valamint a létesítő okirat módosításának jóváhagyása iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmező betétbiztosítási alapot vagy intézményvédelmi alapot (a továbbiakban: kérelmező) azonosító adatok

1. név:

2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

4.1. neve:

4.2. telefonszáma:

II. Kérelem

1. Kérem a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) jóváhagyását – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 245. § (3) bekezdése alapján – a kérelmező létesítő okirata elfogadásához.

2. Kérem az MNB jóváhagyását – a Hpt. 245. § (3) bekezdése alapján – a kérelmező létesítő okiratának alábbiak szerinti módosításhoz.

A módosítás tárgya

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................
aláírás/cégszerű aláírás

19. Harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe alapításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó azonosító adatai

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.3.1. neve:

1.3.2. telefonszáma:

2. A harmadik országban székhellyel rendelkező hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) adatai

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. idegen nyelvű elnevezés:

2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.6. székhely szerinti felügyeleti hatóság engedélyének száma:

3. Az alapítandó fióktelepet (a továbbiakban: fióktelep) azonosító adatok

3.1. név:

3.2. rövidített név:

3.3. idegen nyelvű elnevezés:

3.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.5. működési terület:

3.6. dotációs tőke:

4. Az alapítandó fióktelep vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai

4.1. tisztség megjelölése: fióktelep vezető/fióktelep vezető-helyettes

4.2. név:

4.3. születési név:

4.4. anyja neve:

4.5. születési hely:

4.6. születési idő:

4.7. állampolgárság:

4.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.10. személyi igazolvány száma:

4.11. útlevél száma:

4.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

4.13. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

4.14. első számú vezető:

4.14.1. igen

4.14.2. nem

4.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem

4.15. cégjegyzési jog:

4.15.1. nincs

4.15.2. van

4.15.3. adatszolgáltatásban később jelentem

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján engedélyezze a fióktelep alapítását.

III. Nyilatkozatok

1. Mint külföldi székhelyű kérelmező nyilatkozom, hogy a Hpt. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kézbesítési megbízottam az alábbi, Magyarországon bejegyzett ügyvéd, ügyvédi iroda, vagy magyarországi bankképviselet:

2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

3. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet korlátlanul helytáll a fióktelep cégneve alatt keletkezett kötelezettségekért.

4. Nyilatkozom, hogy a fióktelep irányítása a Magyarországon létesítendő főirodában történik.

5. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetnek az alábbi mérlegen kívüli kötelezettségei vannak:

6. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

7. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

................................................
alapító aláírása/cégszerű aláírása

20. Harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe működésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó fióktelep (a továbbiakban: fióktelep) azonosító adatai

1. név:

2. rövidített név:

3. idegen nyelvű elnevezés:

4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

6. dotációs tőke:

7. kapcsolat (telefonszám):

8. kapcsolat (faxszám):

9. kapcsolat (e-mail):

10. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

10.1. neve:

10.2. telefonszáma:

2. A fióktelep vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai

fióktelep vezetésére kinevezett személy/fióktelep vezetésére kinevezett személy helyettese

2.1. tisztség megjelölése:

2.2. név:

2.3. születési név:

2.4. anyja neve:

2.5. születési hely:

2.6. születési idő:

2.7. állampolgárság:

2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.10. személyi igazolvány száma:

2.11. útlevél száma:

2.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

2.13. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

2.14. első számú vezető:

2.14.1. igen

2.14.2. nem

2.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem

2.15. cégjegyzési jog:

2.15.1. nincs

2.15.2. van

2.15.3. adatszolgáltatásban később jelentem

II. A fióktelep tevékenységi köre:

1. Tevékenységi körök a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) és (2) bekezdése szerint

1.1. Pénzügyi szolgáltatások

1.1.1. betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása,

1.1.2. hitel és pénzkölcsön nyújtása,

1.1.3. pénzügyi lízing,

1.1.4. pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása,

1.1.5. elektronikus pénz kibocsátása,

1.1.6. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,

1.1.7. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,

1.1.8. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,

1.1.9. pénzügyi szolgáltatás közvetítése,

1.1.10. letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,

1.1.11. hitelreferencia szolgáltatás,

1.1.12. követelésvásárlási tevékenység.

1.2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

1.2.1. pénzváltási tevékenység,

1.2.2. fizetési rendszer működtetése,

1.2.3. pénzfeldolgozási tevékenység,

1.2.4. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon.

1.3. Üzletági korlátozások megjelölése:

2. Tevékenységi körök és pénzügyi eszközök a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. és 6. §-a szerint

2.1. Befektetési szolgáltatások

2.1.1. megbízás felvétele és továbbítása,

2.1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára,

2.1.3. sajátszámlás kereskedés,

2.1.4. portfóliókezelés,

2.1.5. befektetési tanácsadás,

2.1.6. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás),

2.1.7. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül,

2.1.8. multilaterális kereskedési rendszer működtetése.

2.2. Kiegészítő szolgáltatások

2.2.1. a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,

2.2.2. a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése,

2.2.3. a befektetési hitel nyújtása,

2.2.4. a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás,

2.2.5. a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés,

2.2.6. a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés,

2.2.7. jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás,

2.2.8. a Bszt. 6. § e)-g), j) és k) pontjában foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás.

2.3. Pénzügyi eszközök

2.3.1. az átruházható értékpapír,

2.3.2. a pénzpiaci eszköz,

2.3.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,

2.3.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,

2.3.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot,

2.3.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek,

2.3.7. a 2.3.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá,

2.3.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,

2.3.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,

2.3.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés,

2.3.11. egyéb, a 2.3.1-2.3.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet.

3. Egyéb, a Hpt. 7. § (3) bekezdése alapján végezhető tevékenységek megjelölése

3.1. a II. 1.2. pontban megjelölt kiegészítő pénzügyi szolgáltatások,

3.2. a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben foglalt biztosításközvetítői tevékenység,

3.3. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott értékpapír-kölcsönzés, részvényesi meghatalmazotti (nominee) tevékenység, a Bszt.-ben meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenység, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás, valamint a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői tevékenység és árutőzsdei szolgáltató által végezhető tevékenység,

3.4. aranykereskedelmi ügylet,

3.5. részvénykönyvvezetés,

3.6. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatás,

3.7. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben meghatározott Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységének elősegítése érdekében végzett tevékenység,

3.8. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 11/A. §-ában foglalt feltételekkel tagszervezési tevékenység,

3.9. a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, elhárítása érdekében fedezet, valamint biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység,

3.10. követelések megbízás alapján történő kezelésére, behajtására irányuló tevékenység,

3.11. pénzügyi eszközre vonatkozó adat-, információértékesítés,

3.12. jogszabályban meghatározott közösségi támogatások közvetítése,

3.13. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvényben meghatározott úthasználati jogosultság megszerzésével összefüggő tevékenység,

3.14. a Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontján kívüli pénzletét kezeléshez kapcsolódó szolgáltatás.

III. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Hpt. 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze a fióktelep működésének megkezdését.

IV. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy az induló tőke összegének teljes vagy részleges felhasználása az alapítás, illetve a működés megkezdése érdekében történt, mellyel kapcsolatban igazolást mellékelek.

2. Nyilatkozom, hogy a fióktelep tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni.

3. Nyilatkozom, hogy a fióktelep a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

4. Nyilatkozom, hogy a fióktelep valamely, a hitelintézetek közötti fizetési rendszerhez közvetlenül csatlakozni kíván, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.

5. Nyilatkozom, hogy a fióktelep valamely, a hitelintézetek közötti fizetési rendszerhez közvetetten csatlakozni kíván, melynek elfogadásával kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.

6. Nyilatkozom, hogy a fióktelep a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerhez csatlakozni kíván, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.

7. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

8. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

V. Mellékletek

VI. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

21. Harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmet benyújtó fióktelepet (a továbbiakban: fióktelep) azonosító adatok

1. név:

2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

4.1. neve:

4.2. telefonszáma:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 14. § (2) bekezdés c) pontja alapján engedélyezze a fióktelep tevékenységi körének módosítását az alábbiak szerint:

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a fióktelep az új tevékenységének végzésével kapcsolatos személyi, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik.

2. Nyilatkozom, hogy a fióktelep az új tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

3. Nyilatkozom, hogy a fióktelep az új tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

22. Harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe által kiemelt közvetítő, többes kiemelt közvetítő igénybevételének, valamint a kiemelt közvetítővel, többes kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező fióktelepet (a továbbiakban: fióktelep) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A közvetítőt azonosító adatok

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.5. képviseletre jogosultak

2.5.1. neve:

2.5.2. beosztása:

2.6. kapcsolat (telefonszám):

2.7. kapcsolat (faxszám):

II. Pénzügyi szolgáltatások felsorolása, melyeket a fióktelep a közvetítő igénybevételével kíván végezni

1. Pénzügyi szolgáltatások

1.1. betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása,

1.2. hitel és pénzkölcsön nyújtása,

1.3. pénzügyi lízing,

1.4. pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása,

1.5. elektronikus pénz kibocsátása,

1.6. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,

1.7. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,

1.8. valutával, devizával – ide nem értve a pénzváltási tevékenységet –, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,

1.9. pénzügyi szolgáltatás közvetítése,

1.10. letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,

1.11. hitelreferencia szolgáltatás,

1.12. követelésvásárlási tevékenység.

2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

2.1. pénzváltási tevékenység,

2.2. fizetési rendszer működtetése,

2.3. pénzfeldolgozási tevékenység,

2.4. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon,

2.5. forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység.

III. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (2) bekezdés d) pontja alapján engedélyezze a fióktelep számára a közvetítő kiemelt közvetítőként történő igénybevételét.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (2) bekezdés d) pontja alapján engedélyezze a fióktelep számára a közvetítő többes kiemelt közvetítőként történő igénybevételét.

3. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (2) bekezdés d) pontja alapján engedélyezze a fióktelep számára a fióktelep és a – kiemelt közvetítőként igénybe vett – közvetítő közötti megbízási szerződés alábbi módosítását.

4. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (2) bekezdés d) pontja alapján engedélyezze a fióktelep számára a fióktelep és a – többes kiemelt közvetítőként igénybe vett – közvetítő közötti megbízási szerződés alábbi módosítását.

5. Szerződésmódosítás tárgya

IV. Nyilatkozatok

1. A kérelmező nyilatkozatai

1.1. Nyilatkozom, hogy a III.1. vagy III.2. pont szerinti engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

1.2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. A közvetítő igénybevételének engedélyezésekor szükséges további nyilatkozatok

2.1. Nyilatkozom, hogy a közvetítő rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges módon és mértékig a személyi és tárgyi feltételekkel.

2.2. Nyilatkozom, hogy a fióktelep a pénzmosási szabályzatát a közvetítő rendelkezésére bocsátotta és saját tevékenységére vonatkozó szabályokkal kiegészítve használja azt.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

...................................
aláírás/cégszerű aláírás

23. Harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe működése megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó azonosító adatai

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.3.1. neve:

1.3.2. telefonszáma:

2. Az fióktelepet (a továbbiakban: fióktelep) azonosító adatok

2.1. név:

2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.3. felügyeleti engedély száma:

2.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

2.4.1. neve:

2.4.2. telefonszáma:

II. Kérelem

Kérem a Magyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban: MNB), hogy a fióktelep működésének megszüntetését a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 14. § (2) bekezdés g) pontja alapján engedélyezze.

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a fióktelepnek pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból származó kötelezettsége nincs, melynek igazolására további dokumentumokat csatolok.

2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

24. Hitelintézetben fennálló befolyásoló részesedésszerzés húsz, harminchárom vagy ötven százalékos határérték alá csökkentésével, valamint megszüntetésével kapcsolatos bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. Nem természetes személy tulajdonos (a továbbiakban: tulajdonos) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely:

1.4. adószám:

1.5. cégjegyzékszám:

1.6. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

1.7. jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

1.7.1. neve:

1.7.2. telefonszáma:

2. Természetes személy tulajdonos (a továbbiakban: tulajdonos) azonosító adatai

2.1. név:

2.2. születési név:

2.3. anyja neve:

2.4. születési hely:

2.5. születési idő:

2.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.7. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.8. jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

2.8.1. neve:

2.8.2. telefonszáma:

3. Az érintett hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok

3.1. név:

3.2. székhely:

3.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

3.4. jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

3.4.1. neve:

3.4.2. telefonszáma:

II. A tulajdonos által a hitelintézetben birtokolt befolyásoló részesedéssel kapcsolatos adatok a jelenleg bejelenteni kívánt változást megelőző állapot szerint:

1. tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

2. tulajdoni rész (Ft):

3. szavazati jog (százalék):

4. értékpapír mennyiség (db)

5. a befolyás fajtája

5.1. közvetlen

5.2. közvetett

5.2.1. közvetett befolyás esetén

5.2.1.1. köztes vállalkozás neve:

5.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye:

5.2.1.3. bejelentő részesedése köztes vállalkozásban (százalék)

III. Bejelentés

1. Befolyásoló részesedés teljes egészében való megszüntetésének előzetes bejelentése

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 128. § (1) bekezdés a) pontja alapján bejelentem a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére, hogy a hitelintézetben fennálló, a II. pontban részletezett befolyásoló részesedésemet teljes egészében meg kívánom szüntetni.

2. Befolyásoló részesedés módosításának (csökkenés) előzetes bejelentése (húsz, harminchárom vagy ötven százalékos határérték alá csökkenés)

A Hpt. 128. § (1) bekezdés b) pontja alapján bejelentem az MNB részére, hogy a hitelintézetben fennálló, a jelen formanyomtatvány II. pontjában részletezett befolyásoló részesedésemet úgy kívánom módosítani, hogy az a húsz, harminchárom vagy ötven százalékos határérték alá csökken.

2.1. tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

2.2. tulajdoni rész (Ft):

2.3. szavazati jog (százalék):

2.4. értékpapír mennyiség (db)

2.5. a befolyás fajtája

2.5.1. közvetlen

2.5.2. közvetett

2.5.2.1. közvetett befolyás esetén

2.5.2.1.1. köztes vállalkozás neve:

2.5.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye:

2.5.2.1.3. bejelentő részesedése köztes vállalkozásban (százalék)

3. Befolyásoló részesedéssel rendelkező személynél új vezető tisztségviselő választása

A Hpt. 128. § (2) bekezdése alapján bejelentem az MNB részére, hogy a tulajdonos új vezető tisztségviselőt választott.

3.1. új vezető tisztségviselő

3.1.1. neve:

3.1.2. beosztása:

4. Befolyásoló részesedés megszerzésének bejelentése a szerződéskötést követően

A Hpt. 134. § (1) bekezdés a) pontja alapján bejelentem az MNB részére, hogy az érintett hitelintézetben befolyásoló részesedést szereztem.

4.1. tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

4.2. tulajdoni rész (Ft):

4.3. szavazati jog (százalék):

4.4. értékpapír mennyiség (db)

4.5. a befolyás fajtája

4.5.1. közvetlen

4.5.2. közvetett

4.5.2.1. közvetett befolyás esetén

4.5.2.1.1. köztes vállalkozás neve:

4.5.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye:

4.5.2.1.3. bejelentő részesedése köztes vállalkozásban (százalék)

5. Befolyásoló részesedés módosításának (növelés) bejelentése a szerződéskötést követően (húsz, harminchárom vagy ötven százalékos határérték elérése)

A Hpt. 134. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján bejelentem az MNB részére, hogy az érintett hitelintézetben a jelen formanyomtatvány II. pontjában részletezett befolyásoló részesedésem mértékét úgy módosítottam, hogy az eléri a húsz, harminchárom vagy ötven százalékos határértéket.

5.1. tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

5.2. tulajdoni rész (Ft):

5.3. szavazati jog (százalék):

5.4. értékpapír mennyiség (db)

5.5. a befolyás fajtája

5.5.1. közvetlen

5.5.2. közvetett

5.5.2.1. közvetett befolyás esetén

5.5.2.1.1. köztes vállalkozás neve:

5.5.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye:

5.5.2.1.3. bejelentő részesedése köztes vállalkozásban (százalék)

6. Befolyásoló részesedés módosításának (csökkentés) bejelentése a szerződéskötést követően (húsz, harminchárom vagy ötven százalékos határérték elérése)

A Hpt. 134. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján bejelentem az MNB részére, hogy az érintett hitelintézetben a jelen formanyomtatvány II. pontjában részletezett a befolyásoló részesedésem mértékét úgy módosítottam, hogy az már nem éri el a húsz, harminchárom vagy ötven százalékos határértéket.

6.1. tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

6.2. tulajdoni rész (Ft):

6.3. szavazati jog (százalék):

6.4. értékpapír mennyiség (db)

6.5. a befolyás fajtája

6.5.1. közvetlen

6.5.2. közvetett

6.5.2.1. közvetett befolyás esetén

6.5.2.1.1. köztes vállalkozás neve:

6.5.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye:

6.5.2.1.3. bejelentő részesedése köztes vállalkozásban (százalék)

7. Tulajdonjoghoz, szavazati joghoz kapcsolódó, jelentős előnyöket biztosító megállapodás kötése

A Hpt. 134. § (1) bekezdés c) pontja alapján bejelentem az MNB részére a tulajdonjoghoz vagy a szavazati joghoz kapcsolódó, jelentős előnyöket biztosító megállapodást megkötését.

8. Tulajdonjoghoz, szavazati joghoz kapcsolódó, jelentős előnyöket biztosító megállapodás módosítása

A Hpt. 134. § (1) bekezdés c) pontja alapján bejelentem az MNB részére a tulajdonjoghoz vagy a szavazati joghoz kapcsolódó, jelentős előnyöket biztosító megállapodás módosítását.

9. A hitelintézet tudomásszerzése meghatározott arányú részesedés megszerzéséről, elidegenítéséről, módosulásáról

9.1. A Hpt. 134. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom az MNB-t a hitelintézet tulajdonosának a Hpt. 126-128. §-ában meghatározott arányú részesedésszerzéséről.

9.1.1. tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

9.1.2. tulajdoni rész (Ft):

9.1.3. szavazati jog (százalék):

9.1.4. értékpapír mennyiség (db)

9.1.5. a befolyás fajtája

9.3.5.1. közvetlen

9.3.5.2. közvetett

9.1.5.2.1. közvetett befolyás esetén

9.1.5.2.1.1. köztes vállalkozás neve:

9.1.5.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye:

9.1.5.2.1.3. bejelentő részesedése köztes vállalkozásban (százalék)

9.2. A Hpt. 134. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom az MNB-t a hitelintézet tulajdonosának a jelen formanyomtatvány II. pontjában részletezett, a Hpt. 126-128. §-ában meghatározott arányú részesedésének elidegenítéséről.

9.3. A Hpt. 134. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom az MNB-t a hitelintézet tulajdonosának a jelen formanyomtatvány II. pontjában részletezett, a Hpt. 126-128. §-ában meghatározott arányú részesedésének módosulásáról.

9.3.1. tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

9.3.2. tulajdoni rész (Ft):

9.3.3. szavazati jog (százalék):

9.3.4. értékpapír mennyiség (db)

9.3.5. a befolyás fajtája

9.3.5.1. közvetlen

9.3.5.2. közvetett

9.3.5.2.1. közvetett befolyás esetén

9.3.5.2.1.1. köztes vállalkozás neve:

9.3.5.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye:

9.3.5.2.1.3. bejelentő részesedése köztes vállalkozásban (százalék)

10. Bejelentem az 1-9. pont szerinti változásokat a Hpt. 200. § (2) bekezdés e) pontja, valamint 204. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................
aláírás/cégszerű aláírás

25. Hitelintézet bankképviseletének áthelyezésével, megszűnésével és a képviseletet ellátó személyének változásával kapcsolatos bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő bankképviseletet (a továbbiakban: bankképviselet) azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

3.1. neve:

3.2. telefonszáma:

II. Bejelentés

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 46. § (2) bekezdése alapján bejelentem a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére a bankképviselet

1. áthelyezését

1.1. a bankképviselet új székhelye:

2. megszüntetését

2.1. a bankképviselet megszüntetésének napja:

3. a képviseletet ellátó személy megváltozását

3.1. a korábban bejelentett tisztségviselő neve:

3.2. az új vezető személy neve:

3.3. az új vezető személy tisztsége betöltésének kezdő időpontja:

4. Bejelentem az 1-3. pont szerinti változásokat a Hpt. 201. §-ára tekintettel.

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................
aláírás/cégszerű aláírás

26. Bankszünnap tartásával kapcsolatos bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

4.1. neve:

4.2. telefonszáma:

II. Bejelentés

1. A hitelintézet bejelenti a Magyar Nemzeti Bank részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 286. § (1) bekezdése alapján

1.1. a könyvelésre (könyvelési szünnap),

1.2. a pénztári szolgálatra (pénztári szünnap),

1.3. a könyvelésre és a pénztári szolgálatra (könyvelési és pénztári szünnap)

kiterjedő bankszünnap tartását.

2. Bankszünnap időpontja:

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................
aláírás/cégszerű aláírás

27. Hitelintézet jegyzett tőkéjének felemelésére vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

4.1. neve:

4.2. telefonszáma:

II. Bejelentés

1. A hitelintézet bejelenti a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 167. § (2) bekezdés a) pontja alapján, hogy jegyzett tőkéjét az alábbi összegre növelte:

2. Bejelentem az 1. pont szerinti változást a Hpt. 200. § (2) bekezdés d) pontjára tekintettel.

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................
aláírás/cégszerű aláírás

28. Kiszervezésre vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

1.3.1. neve:

1.3.2. telefonszáma:

2. A kiszervezést végző társaság (a továbbiakban: társaság) azonosító adatai

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. székhely:

2.4. adószám:

2.5. cégjegyzékszám:

2.6. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.7. jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

2.7.1. neve:

2.7.2. telefonszáma:

II. Bejelentés

A hitelintézet bejelenti a Magyar Nemzeti Bank részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 68. § (3) bekezdése alapján, hogy a társasággal a III. pontban foglalt tartalommal kiszervezés tárgyában szerződést kötött.

III. A kiszervezés adatai

1. a kiszervezés tárgya:

2. a kiszervezés kezdő időpontja:

3. a kiszervezés vége:

3.1. dátum:

3.2. a szerződés határozatlan idejű

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................
aláírás/cégszerű aláírás

29. Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet szoros kapcsolat létrejöttével, megszűnésével, módosulásával kapcsolatos bejelentésének formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A szoros kapcsolat alá tartozó társaság (a továbbiakban: társaság) adatai

2.1. név:

2.2. székhely:

2.3. típus:

2.3.1. hitelintézet

2.3.2. pénzügyi vállalkozás

2.3.3. befektetési vállalkozás

2.3.4. befektetési alapkezelő

2.3.5. járulékos vállalkozás

2.3.6. egyéb vállalkozás

2.4. tevékenységi kör részletezése:

2.5. jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

2.5.1. neve:

2.5.2. telefonszáma:

II. Bejelentés

A hitelintézet bejelenti a Magyar Nemzeti Bank részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 172. § (11) bekezdése alapján a társasággal fennálló szoros kapcsolat

1. létrejöttét

2. megszűnését

2.1. megszűnés oka

3. módosulását

3.1. módosulás oka

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................
aláírás/cégszerű aláírás

30. Hitelintézet pénzváltási tevékenységhez kapcsolódó bejelentésének formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok

1.5. név:

1.6. székhely:

1.7. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.8. jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

1.4.3. neve:

1.4.4. telefonszáma:

2. A kiemelt közvetítőt azonosító adatok

2.1. név:

2.2. székhely:

2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

II. Bejelentés

A hitelintézet bejelenti a Magyar Nemzeti Bank részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés h) pontja és a pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. §-a alapján

1. Pénzváltási tevékenység 30 napon túli szünetelésének bejelentése

1.1. Szünetelés időtartama: (év, hónap, nap) - (év, hónap, nap)

1.2. Szünetelő telephely címe: (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó)

2. Pénzváltási tevékenység szünetelés hosszabbításának bejelentése

2.1. Korábban bejelentett szünetelés: (év, hónap, nap) - (év, hónap, nap)

2.2. Meghosszabbított szünetelés időtartama: (év, hónap, nap) - (év, hónap, nap)

2.3. Érintett telephely címe: (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó)

3. Pénzváltási tevékenység szünetelés utáni újranyitás bejelentése

3.1. Szünetelés megszüntetésének (újranyitás) napja:

3.2. Érintett telephely címe: (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó)

4. Hitelintézet saját jogon üzemeltetett pénzváltó telephelyének bejelentése, saját jogon üzemeltetett pénzváltó telephely megszűnésének bejelentése

4.1. Hitelintézet saját jogon üzemeltetett pénzváltó telephelyének címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó)

4.2. Pénzváltási tevékenység végzésének kezdő időpontja:

4.3. Pénzváltási tevékenység befejezésének időpontja:

5. Rendkívüli esemény bejelentése (pénzváltási tevékenység)

6. Kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének bejelentése

6.1. Kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének időpontja:

III. Nyilatkozatok

1. Pénzváltási tevékenység 30 napon túli szünetelésének bejelentése

1.1. Tudomásul veszem, hogy az MNB az engedélyt visszavonja, ha a kiemelt közvetítő tizenkét hónapon keresztül nem folytat pénzváltási tevékenységet.

1.2. Tudomásul veszem, miszerint a fentiekben megjelölt időtartam alatt a kiemelt közvetítő pénzváltási tevékenységet nem végezhet, valamint a tevékenység megkezdésére vonatkozóan az MNB előtt ismételt bejelentést kell tennie a hitelintézetnek.

2. Pénzváltási tevékenység szünetelés hosszabbításának bejelentése

2.1. Tudomásul veszem, hogy az MNB az engedélyt visszavonja, ha a kiemelt közvetítő tizenkét hónapon keresztül nem folytat pénzváltási tevékenységet.

2.2. Tudomásul veszem, miszerint a fentiekben megjelölt időtartam alatt a kiemelt közvetítő pénzváltási tevékenységet nem végezhet, valamint a tevékenység megkezdésére vonatkozóan az MNB előtt ismételt bejelentést kell tennie a hitelintézetnek.

3. Pénzváltási tevékenység szünetelés utáni újranyitás bejelentése

Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő megfelel a Korm. rendeletben foglalt személyi és tárgyi feltételeknek.

4. Hitelintézet saját jogon üzemeltetett pénzváltó telephelyének bejelentése, saját jogon üzemeltetett pénzváltó telephely megszűnésének bejelentése

Nyilatkozom, hogy a hitelintézet a saját jogon üzemeltetett pénzváltó telephelye vonatkozásában megfelel a Korm. rendeletben foglalt személyi és tárgyi feltételeknek.

5. Rendkívüli esemény bejelentése (pénzváltási tevékenység)

6. Kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének bejelentése

Nyilatkozom, hogy a hitelintézetnek nincs követelése a Kiemelt Közvetítővel szemben, a vonatkozó elszámolás szabályszerűen megtörtént.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................
aláírás/cégszerű aláírás

31. Hitelintézet függő kiemelt közvetítője, belső ellenőre, belső ellenőrzési szervezet vezetője egyes adataiban történt változás, kiemelt közvetítői és többes kiemelt közvetítői jogviszony megszűnése bejelentésének formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A bejelentéssel érintett közvetítőt (a továbbiakban: közvetítő) azonosító adatok

2.1. név:

2.2. székhely:

2.3. a tevékenység végzésének helye:

2.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

3. A közvetítői kategóriája

3.1. kiemelt közvetítő

3.1.1. követeléskezelési-, behajtási tevékenység

3.1.2. kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsönnyújtás közvetítése

3.1.3. egyéb tevékenység

3.2. többes kiemelt közvetítő

II. Bejelentés

1. Kiemelt közvetítő adatváltozásának bejelentése

Bejelentem a Magyar Nemzeti Bank (MNB) részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 202. § (1) és (2) bekezdése alapján az alábbi adatok változását:

1.1. Névváltozás

1.1.1. az I. 3.1. pont szerinti közvetítő új elnevezése, neve:

1.1.2. az I. 3.1. pont szerinti közvetítő új rövidített elnevezése:

1.1.3. változás időpontja (hatályos):

1.2. Székhelyváltozás illetve a tevékenységvégzés helyének változása

1.2.1. az I. 3.1. pont szerinti közvetítő új székhelye:

1.2.2. az I. 3.1.1, valamint az I. 3.1.3. pontban említett közvetítő tevékenység végzésének új helye:

1.2.3. változás időpontja (hatályos):

2. Kiemelt közvetítői, többes kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének bejelentése

2.1. Bejelentem az MNB részére a Hpt. 202. § (1) és (2) bekezdése alapján a közvetítővel kötött szerződés megszűnését.

2.2. A jogviszony megszűnésének napja:

3. Belső ellenőr/belső ellenőrzési szervezet vezetője változásának bejelentése

Bejelentem az MNB részére a Hpt. 204. § (1) bekezdés g) pontja és (2) bekezdés p) és q) pontjai alapján az alábbi adatok változását:

3.1. tisztség megjelölése (belső ellenőr/belső ellenőrzési szervezet vezetője)

3.2. név:

3.3. születési név:

3.4. anyja neve:

3.5. születési hely:

3.6. születési idő:

3.7. állampolgárság:

3.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.10. személyi igazolvány száma:

3.11. útlevél száma:

3.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén

3.12.1. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

3.12.2. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

3.13. telefonszám:

3.14. e-mail cím:

3.15. foglalkoztatási jogviszony

3.15.1. jellege:

3.15.2. időtartama:

3.16. változás időpontja (hatályos):

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetnek a közvetítővel szemben nincs követelése, az elszámolás szabályszerűen megtörtént.

2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetnek a közvetítővel történő elszámolása folyamatban van. Az elszámolás befejezésének várható időpontja:

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

...................................
aláírás/cégszerű aláírás

2. melléklet a 4/2016. (III. 1.) MNB rendelethez

A Hpt. hatálya alá tartozó, a pénzügyi vállalkozást érintő, a rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott engedélyezési kérelmek, valamint bejelentések formanyomtatványa

1. Pénzügyi vállalkozás alapításának és működése megkezdésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó alapítók azonosító adatai

1.1. név:

1.2. székhely/lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A pénzügyi vállalkozásként megalapítandó társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. idegen nyelvű elnevezés:

2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.5. működési terület:

2.6. induló tőke:

2.7. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):

3. A társaságban befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek azonosító adatai

3.1. teljes név:

3.2. rövidített név:

3.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

3.5. cégjegyzékszám:

3.6. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

3.7. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

3.8. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

3.9. befolyás fajtája:

3.9.1. közvetlen

3.9.2. közvetett

3.10. közvetett szerzés esetén:

3.10.1. köztes vállalkozás teljes neve:

3.10.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.10.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

4. A társaságban befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő természetes személyek azonosító adatai

4.1. név:

4.2. születési név:

4.3. anyja neve:

4.4. születési hely:

4.5. születési idő:

4.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.7. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.8. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

4.9. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

4.10. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

4.11. befolyás fajtája:

4.11.1. közvetlen

4.11.2. közvetett

4.12. közvetett szerzés esetén:

4.12.1. köztes vállalkozás teljes neve:

4.12.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.12.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

5. A társaság tevékenységi köre

I. Tevékenységi körök a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) és (2) bekezdése szerint

1. Pénzügyi szolgáltatások

1.1. hitel és pénzkölcsön nyújtása

1.1.1. üzletági korlátozás megjelölése

1.1.2. termékkorlátozás megjelölése

1.2. pénzügyi lízing

1.2.1. üzletági korlátozás megjelölése

1.2.2. termékkorlátozás megjelölése

1.3. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak

1.3.1. üzletági korlátozás megjelölése

1.3.2. termékkorlátozás megjelölése

1.4. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása

1.4.1. üzletági korlátozás megjelölése

1.4.2. termékkorlátozás megjelölése

1.5. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység

1.5.1. üzletági korlátozás megjelölése

1.5.2. termékkorlátozás megjelölése

1.6. pénzügyi szolgáltatás közvetítése

1.7. letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás

1.8. hitelreferencia szolgáltatás

1.9. követelésvásárlási tevékenység

2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

2.1. fizetési rendszer működtetése

II. Egyéb, a Hpt. 7. § (3) bekezdése alapján végezhető tevékenységek megjelölése

1. az I. 2. pontban megjelölt kiegészítő pénzügyi szolgáltatás,

2. a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben foglalt feltételekkel biztosítás-közvetítői tevékenység,

3. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott feltételekkel értékpapír-kölcsönzést, részvényesi meghatalmazotti (nominee) tevékenység, Bszt.-ben meghatározott feltételekkel befektetési szolgáltatási tevékenység, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás, valamint a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői tevékenység és árutőzsdei szolgáltató által végezhető tevékenység,

4. aranykereskedelmi ügylet,

5. részvénykönyvvezetés,

6. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatás,

7. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben meghatározott Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységének elősegítése érdekében végzett tevékenysége,

8. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 11/A. §-ában foglalt feltételekkel tagszervezési tevékenység,

9. a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység,

10. követelések megbízás alapján történő kezelésére, behajtására irányuló tevékenység,

11. pénzügyi eszközre vonatkozó adat-, információértékesítés,

12. jogszabályban meghatározott közösségi támogatások közvetítése,

13. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvényben meghatározott úthasználati jogosultság megszerzésével összefüggő tevékenység,

14. a Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontján kívüli pénzletét kezeléshez kapcsolódó szolgáltatás.

6. A társaság vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai

6.1. tisztség pontos megjelölése: igazgatóság elnöke/ügyvezető/felügyelőbizottság elnöke

6.1. név:

6.2. születési név:

6.3. anyja neve:

6.4. születési hely:

6.5. születési idő:

6.6. állampolgárság:

6.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6.9. személyi igazolvány száma:

6.10. útlevél száma:

6.11. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén

6.11.1. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

6.11.2. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

6.12. első számú vezető:

6.12.1. igen

6.12.2. nem

6.12.3. adatszolgáltatásban később jelentem

6.13. tisztség alapja:

6.13.1. megválasztás

6.13.2. kinevezés

6.14. munkavállaló:

6.14.1. igen

6.14.2. nem

6.15. cégjegyzési jog:

6.15.1. nincs

6.15.2. van:

6.15.2.1. önálló

6.15.2.2. együttes

6.15.3. adatszolgáltatásban később jelentem

6.16. első számú vezető esetében

6.16.1. e-mail (munkahelyi):

6.16.2. telefon (munkahelyi):

7. A társaság könyvvizsgálóját azonosító adatok

7.1. A könyvvizsgáló társaság azonosító adatai

7.1.1. könyvvizsgáló társaság neve (elnevezés):

7.1.2. könyvvizsgáló társaság neve (rövidített elnevezés):

7.1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

7.1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

7.1.5. kamarai tagsági száma:

7.1.6. megbízás kezdete:

7.1.7. megbízás vége:

7.1.8. könyvvizsgáló személy neve:

7.1.9. kamarai tagság száma:

7.1.10. pénzügyi intézményi minősítés:

7.1.11. anyja neve:

7.1.12. születési helye:

7.1.13. születési ideje:

7.1.14. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

7.2. Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló azonosító adatai

7.2.1. könyvvizsgáló neve:

7.2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

7.2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

7.2.4. vállalkozói tevékenység kezdete:

7.2.5. nyilvántartási szám:

7.2.6. kamarai tagsági száma:

7.2.7. pénzügyi intézményi minősítés:

7.2.8. megbízás kezdete:

7.2.9. megbízás vége:

8. A pénzügyi vállalkozásként megalapítandó társaság kapcsolattartásáért felelős személyének azonosító adatai

8.1. név:

8.2. telefonszám:

8.3. e-mail cím:

9. A pénzügyi vállalkozásként megalapítandó társaság adatszolgáltatásáért felelős személyének azonosító adatai

9.1. név:

9.2. telefonszám:

9.3. e-mail cím:

10. A pénzügyi vállalkozásként megalapítandó társaság fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó személyének azonosító adatai

10.1. név:

10.2. telefonszám:

10.3. e-mail cím:

11. A pénzügyi vállalkozásként megalapítandó társaság belső ellenőrét/belső ellenőrzési szervezet vezetőjét azonosító adatok

11.1. tisztség: (belső ellenőr/belső ellenőrzési szervezet vezetője)

11.2. név:

11.3. születési név:

11.4. anyja neve:

11.5. születési hely:

11:6. születési idő:

11.7. állampolgárság:

11.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

11.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

11.10. személyi igazolvány száma:

11.11. útlevél száma:

11.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén

11.12.1. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

11.12.2. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

11.13. telefonszám:

11.14. e-mail cím:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 15. § (1) bekezdés a) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján engedélyezze a társaság pénzügyi vállalkozásként történő megalapítását és működésének megkezdését.

III. Nyilatkozatok

1. A kérelmező nyilatkozatai

1.1. Nyilatkozom, hogy a társaság irányítása a Magyarországon létesítendő főirodában történik, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

1.2. Nyilatkozom, hogy az alapítandó pénzügyi vállalkozás tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

1.3. Nyilatkozom, hogy a társaság a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült, amellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.

1.4. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozás a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerhez csatlakozni kíván, amellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.

1.5. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

1.6. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. Befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek nyilatkozatai

2.1. Nyilatkozom, hogy a kérelmezőnél vezető tisztségviselői beosztásban lévő személlyel szemben a Hpt. 137. § (4), valamint (6) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.

2.2. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy tulajdonosi érdekeltsége és tevékenysége nem veszélyezteti a pénzügyi vállalkozás működését.

2.3. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

2.4. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy vezető állású személyével szemben kizáró ok nem áll fenn.

2.5. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személynek az alábbi, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti függő és jövőbeni kötelezettségei vannak:

2.6. Mint a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy képviselője nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

3. Befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő természetes személyek nyilatkozatai

Nyilatkozom, hogy tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti a pénzügyi vállalkozás működését.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................
aláírás/cégszerű aláírás

2. Pénzügyi vállalkozás tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A pénzügyi vállalkozás azonosító adatai

1. név:

2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. jelen kérelemben kapcsolattartó:

4.1. neve:

4.2. telefonszáma:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozás tevékenységi körének módosítását az alábbiak szerint:

III. Nyilatkozatok

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

1. Tevékenységi kör bővítése esetén szükséges nyilatkozatok

1.1. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozás az engedélyezni kívánt új tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik.

1.2. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozás az engedélyezni kívánt új tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

1.3. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozás az engedélyezni kívánt új tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

2. Tevékenységi kör szűkítése esetén szükséges nyilatkozatok

Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásnak a megszüntetésre kerülő tevékenységéből/tevékenységeiből (pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból) származó kötelezettsége nincs.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................
aláírás/cégszerű aláírás

3. Pénzügyi vállalkozások átalakulásának, egyesülésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó pénzügyi intézmények azonosító adatai

1.1. A befogadó/összeolvadó pénzügyi intézményt azonosító adatok

1.1.1. név:

1.1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó

1.1.4.1. neve:

1.1.4.2. telefonszáma:

1.1.5. típusa: pénzügyi vállalkozás

1.2. A beolvadó/összeolvadó pénzügyi intézményt azonosító adatok

1.2.1. név:

1.2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.2.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.2.4.1. neve:

1.2.4.2. telefonszáma:

1.2.5. típusa: pénzügyi vállalkozás

2. Az egyesüléssel - beolvadással vagy összeolvadással - létrejövő pénzügyi intézményt (továbbiakban: jogutód pénzügyi intézmény) azonosító adatok

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. idegen nyelvű elnevezés:

2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.5. jegyzett tőke:

2.6. típusa:

2.6.1. pénzügyi vállalkozás

2.6.2. bank

2.6.3. szakosított hitelintézet

3. A jogutód pénzügyi intézmény vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai

3.1. tisztség megjelölése:

3.2. név:

3.3. születési név:

3.4. anyja neve:

3.5. születési hely:

3.6. születési idő:

3.7. állampolgárság:

3.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.10. személyi igazolvány száma:

3.11. útlevél száma:

3.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén

3.12.1. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

3.12.2. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

3.13. első számú vezető:

3.13.1. igen

3.13.2. nem

3.13.3. adatszolgáltatásban később jelentem

3.14. tisztség alapja:

3.14.1. megválasztás:

3.14.1.1. első megválasztás

3.14.1.2. újraválasztás

3.14.2. kinevezés:

3.14.2.1. első kinevezés

3.14.2.2. újbóli kinevezés

3.15. munkavállaló:

3.15.1. igen

3.15.2. nem

3.16. cégjegyzési jog:

3.16.1. nincs

3.16.2. van:

3.16.2.1. önálló

3.16.2.2. együttes

3.16.3. adatszolgáltatásban később jelentem

3.17. már engedélyezett vezető állású személy

3.17.1. igen (engedélyező határozat száma: ...)

3.17.2. nem

3.18. első számú vezető e-mail címe:

4. A jogutód pénzügyi intézményben befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek azonosító adatai

4.1. név:

4.2. rövidített név:

4.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4.5. cégjegyzékszám:

4.6. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

4.7. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

4.8. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

4.9. befolyás fajtája:

4.9.1. közvetlen

4.9.2. közvetett

4.10. közvetett szerzés esetén:

4.10.1. köztes vállalkozás neve:

4.10.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.10.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

4.11. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

4.11.1. neve:

4.11.2. telefonszáma:

5 A jogutód pénzügyi intézményben befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő természetes személyek azonosító adatai

5.1. név:

5.2. születési név:

5.3. anyja neve:

5.4. születési hely:

5.5. születési idő:

5.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

5.7. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

5.8. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

5.9. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

5.10. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

5.11. befolyás fajtája:

5.11.1. közvetlen

5.11.2. közvetett

5.12. közvetett szerzés esetén:

5.12.1. köztes vállalkozás neve:

5.12.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

5.12.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

5.13. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

5.13.1. neve:

5.13.2. telefonszáma:

6. A jogutód pénzügyi intézmény könyvvizsgálóját azonosító adatok

6.1. A könyvvizsgáló társaság azonosító adatai

6.1.1. könyvvizsgáló társaság neve (elnevezés):

6.1.2. könyvvizsgáló társaság neve (rövidített elnevezés):

6.1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6.1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

6.1.5. kamarai tagsági száma:

6.1.6. megbízás kezdete:

6.1.7. megbízás vége:

6.1.8. könyvvizsgáló személy neve:

6.1.9. kamarai tagság száma:

6.1.10. pénzügyi intézményi minősítés:

6.1.11. anyja neve:

6.1.12. születési helye:

6.1.13. születési ideje:

6.1.14. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6.2. Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló azonosító adatai

6.2.1. könyvvizsgáló neve:

6.2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6.2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

6.2.4. vállalkozói tevékenység kezdete:

6.2.5. nyilvántartási szám:

6.2.6. kamarai tagsági száma:

6.2.7. pénzügyi intézményi minősítés:

6.2.8. megbízás kezdete:

6.2.9. megbízás vége:

7. A jogutód pénzügyi intézmény kapcsolattartásáért felelős személyének azonosító adatai

7.1. név:

7.2. telefonszám:

7.3. e-mail cím:

8. A jogutód pénzügyi intézmény adatszolgáltatásáért felelős személyének azonosító adatai

8.1. név:

8.2. telefonszám:

8.3. e-mail cím:

9. A jogutód pénzügyi intézmény fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó személyének azonosító adatai

9.1. név:

9.2. telefonszám:

9.3. e-mail cím:

10. A jogutód pénzügyi intézmény belső ellenőrét/belső ellenőrzési szervezet vezetőjét azonosító adatok

10.0. tisztség: (belső ellenőr/belső ellenőrzési szervezet vezető)

10.1. név:

10.2. születési név:

10.3. anyja neve:

10.4. születési hely:

10:5. születési idő:

10.6. állampolgárság:

10.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

10.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

10.9. személyi igazolvány száma:

10.10. útlevél száma:

10.11. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén

10.11.1. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

10.11.2. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

10.12. telefonszám:

10.13. e-mail cím:

11. Az egyesülési/beolvadási szerződésre vonatkozó adatok

11.1. az egyesülési szerződés kelte:

11.2. az egyesülés határnapja:

II. A jogutód pénzügyi intézmény tevékenységi köre:

I. Tevékenységi körök a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) és (2) bekezdése szerint

1. Pénzügyi szolgáltatások

1.1. hitel és pénzkölcsön nyújtása

1.1.1. üzletági korlátozás megjelölése

1.1.2. termékkorlátozás megjelölése

1.2. pénzügyi lízing

1.2.1. üzletági korlátozás megjelölése

1.2.2. termékkorlátozás megjelölése

1.3. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak

1.3.1. üzletági korlátozás megjelölése

1.3.2. termékkorlátozás megjelölése

1.4. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása

1.4.1. üzletági korlátozás megjelölése

1.4.2. termékkorlátozás megjelölése

1.5. valutával, devizával – ide nem értve a pénzváltási tevékenységet –, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység

1.5.1. üzletági korlátozás megjelölése

1.5.2. termékkorlátozás megjelölése

1.6. pénzügyi szolgáltatás közvetítése

1.7. letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás

1.8. hitelreferencia szolgáltatás

1.9. követelésvásárlási tevékenység

2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

fizetési rendszer működtetése

II. Egyéb, a Hpt. 7. § (3) bekezdése alapján végezhető tevékenységek megjelölése

1. az I. 2. pontban megjelölt kiegészítő pénzügyi szolgáltatás,

2. a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben foglalt feltételekkel biztosítás-közvetítői tevékenység,

3. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott feltételekkel értékpapír-kölcsönzést, részvényesi meghatalmazotti (nominee) tevékenység, Bszt.-ben meghatározott feltételekkel befektetési szolgáltatási tevékenység, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás, valamint a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői tevékenység és árutőzsdei szolgáltató által végezhető tevékenység,

4. aranykereskedelmi ügylet,

5. részvénykönyvvezetés,

6. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatás,

7. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben meghatározott Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységének elősegítése érdekében végzett tevékenysége,

8. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 11/A. §-ában foglalt feltételekkel tagszervezési tevékenység,

9. a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység,

10. követelések megbízás alapján történő kezelésére, behajtására irányuló tevékenység,

11. pénzügyi eszközre vonatkozó adat-, információértékesítés,

12. jogszabályban meghatározott közösségi támogatások közvetítése,

13. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvényben meghatározott úthasználati jogosultság megszerzésével összefüggő tevékenység,

14. a Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontján kívüli pénzletét kezeléshez kapcsolódó szolgáltatás.

III. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 15. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 25. § (1) és (2) bekezdése alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozások összeolvadását.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 25. § (1) és (2) bekezdése alapján engedélyezze a beolvadó pénzügyi vállalkozás befogadó pénzügyi vállalkozásba történő beolvadását.

IV. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy az egyesüléssel – beolvadással vagy összeolvadással – létrejövő pénzügyi intézmény tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

2. Nyilatkozom, hogy az egyesüléssel – beolvadással vagy összeolvadással – létrejövő pénzügyi intézmény a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

3. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

V. Mellékletek

VI. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

................................
aláírás/cégszerű aláírás

4. Pénzügyi vállalkozás szétválásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó pénzügyi vállalkozás azonosító adatai

1.1. A jogelőd pénzügyi vállalkozást (a továbbiakban: jogelőd pénzügyi vállalkozás) azonosító adatok

1.1.1. név:

1.1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó

1.1.5. neve:

1.1.6. telefonszáma:

2. A szétválással - különválással vagy kiválással - létrejövő pénzügyi vállalkozásokat (a továbbiakban együtt: jogutód pénzügyi intézmények) azonosító adatok

2.1. Jogutód pénzügyi intézmény 1.

2.1.1. név:

2.1.2. rövidített név:

2.1.3. idegen nyelvű elnevezés:

2.1.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.1.5. működési terület:

2.1.6. jegyzett tőke:

2.1.7. típus:

2.1.8. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):

2.1.9. kapcsolat (telefonszám):

2.1.10. kapcsolat (faxszám):

2.1.11. kapcsolat (e-mail):

2.2. Jogutód pénzügyi intézmény 2.

2.2.1. név:

2.2.2. rövidített név:

2.2.3. idegen nyelvű elnevezés:

2.2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.2.5. működési terület:

2.2.6. jegyzett tőke:

2.2.7. típus:

2.2.8. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):

2.2.9. kapcsolat (telefonszám):

2.2.10. kapcsolat (faxszám):

2.2.11. kapcsolat (e-mail):

3. A jogutód pénzügyi intézmények vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai

3.1. Jogutód pénzügyi intézmény 1.

3.1.1. tisztség pontos megjelölése igazgatóság elnöke/ügyvezető/felügyelőbizottság elnöke

3.1.2. név:

3.1.3. születési név:

3.1.4. anyja neve:

3.1.5. születési hely:

3.1.6. születési idő:

3.1.7. állampolgárság:

3.1.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.1.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.1.10. személyi igazolvány száma:

3.1.11. útlevél száma:

3.1.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén

3.1.12.1. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

3.1.12.2. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

3.1.13. első számú vezető:

3.1.13.1. igen

3.1.13.2. nem

3.1.13.3. adatszolgáltatásban később jelentem

3.1.14. tisztség alapja:

3.1.14.1. megválasztás:

3.1.14.1.1. első megválasztás

3.1.14.1.2. újraválasztás

3.1.14.2. kinevezés:

3.1.14.2.1. első kinevezés

3.1.14.2.2. újbóli kinevezés

3.1.15. munkavállaló:

3.1.15.1. igen

3.1.15.2. nem

3.1.16. cégjegyzési jog:

3.1.16.1. nincs

3.1.16.2. van:

3.1.16.2.1. önálló

3.1.16.2.2. együttes

3.1.16.3. adatszolgáltatásban később jelentem

3.1.17. már engedélyezett vezető állású személy:

3.1.17.1. igen (engedélyező határozat száma:...)

3.1.17.2. nem

3.1.18. első számú vezető esetében

3.1.18.1. e-mail (munkahelyi):

3.1.18.2. telefon (munkahelyi):

3.2. Jogutód pénzügyi intézmény 2.

3.2.1. tisztség pontos megjelölése igazgatóság elnöke/ügyvezető/felügyelőbizottság elnöke

3.2.2. név:

3.2.3. születési név:

3.2.4. anyja neve:

3.2.5. születési hely:

3.2.6. születési idő:

3.2.7. állampolgárság:

3.2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.2.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.2.10. személyi igazolvány száma:

3.2.11. útlevél száma:

3.2.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén

3.2.12.1. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

3.2.12.2. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

3.2.13. első számú vezető:

3.2.13.1. igen

3.2.13.2. nem

3.2.13.3. adatszolgáltatásban később jelentem

3.2.14. tisztség alapja:

3.2.14.1. megválasztás:

3.2.14.1.1. első megválasztás

3.2.14.1.2. újraválasztás

3.2.14.2. kinevezés:

3.2.14.2.1. első kinevezés

3.2.14.2.2. újbóli kinevezés

3.2.15. munkavállaló:

3.2.15.1. igen

3.2.15.2. nem

3.2.16. cégjegyzési jog:

3.2.16.1. nincs

3.2.16.2. van:

3.2.16.2.1. önálló

3.2.16.2.2. együttes

3.2.16.3. adatszolgáltatásban később jelentem

3.2.17. már engedélyezett vezető állású személy:

3.2.17.1. igen (engedélyező határozat száma:...)

3.2.17.2. nem

3.2.18. első számú vezető esetében

3.2.18.1. e-mail (munkahelyi):

3.2.18.2. telefon (munkahelyi):

4. Jogutód pénzügyi intézmény 1.-ben befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek azonosító adatai

4.1. név:

4.2. rövidített név:

4.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4.5. cégjegyzékszám:

4.6. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

4.7. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

4.8. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

4.9. befolyás fajtája:

4.9.1. közvetlen

4.9.2. közvetett

4.10. közvetett szerzés esetén:

4.10.1. köztes vállalkozás neve:

4.10.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.10.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

5. Jogutód pénzügyi intézmény 1.-ben befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő természetes személyek azonosító adatai

5.1. név:

5.2. születési név:

5.3. anyja neve:

5.4. születési hely:

5.5. születési idő:

5.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

5.7. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

5.8. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

5.9. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

5.10. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

5.11. befolyás fajtája:

5.11.1. közvetlen

5.11.2. közvetett

5.12. közvetett szerzés esetén:

5.12.1. köztes vállalkozás neve:

5.12.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

5.12.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

6. A Jogutód pénzügyi intézmény 2.-ben befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek azonosító adatai

6.1. név:

6.2. rövidített név:

6.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

6.5. cégjegyzékszám:

6.6. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

6.7. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

6.8. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

6.9. befolyás fajtája:

6.9.1. közvetlen

6.9.2. közvetett

6.10. közvetett szerzés esetén

6.10.1. köztes vállalkozás neve:

6.10.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6.10.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

7. Jogutód pénzügyi intézmény 2.-ben befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő természetes személyek azonosító adatai

7.1. név:

7.2. születési név:

7.3. anyja neve:

7.4. születési hely:

7.5. születési idő:

7.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

7.7. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

7.8. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

7.9. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

7.10. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

7.11. befolyás fajtája:

7.11.1. közvetlen

7.11.2. közvetett

7.12. közvetett szerzés esetén:

7.12.1. köztes vállalkozás neve:

7.12.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

7.12.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

8. Jogutód pénzügyi intézmény 1. könyvvizsgálóját azonosító adatok

8.1. A könyvvizsgáló társaság azonosító adatai

8.1.1. könyvvizsgáló társaság neve (elnevezés):

8.1.2. könyvvizsgáló társaság neve (rövidített elnevezés):

8.1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

8.1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

8.1.5. kamarai tagsági száma:

8.1.6. megbízás kezdete:

8.1.7. megbízás vége:

8.1.8. könyvvizsgáló személy neve:

8.1.9. kamarai tagság száma:

8.1.10. pénzügyi intézményi minősítés:

8.1.11. anyja neve:

8.1.12. születési hely:

8.1.13. születési idő:

8.1.14. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

8.2. Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló azonosító adatai

8.2.1. könyvvizsgáló neve:

8.2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

8.2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

8.2.4. vállalkozói tevékenység kezdete:

8.2.5. nyilvántartási szám:

8.2.6. kamarai tagsági száma:

8.2.7. pénzügyi intézményi minősítés:

8.2.8. megbízás kezdete:

8.2.9. megbízás vége:

9. Jogutód pénzügyi intézmény 2. könyvvizsgálóját azonosító adatok

9.1. A könyvvizsgáló társaság azonosító adatai

9.1.1. könyvvizsgáló társaság neve (elnevezés):

9.1.2. könyvvizsgáló társaság neve (rövidített elnevezés):

9.1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

9.1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

9.1.5. kamarai tagsági száma:

9.1.6. megbízás kezdete:

9.1.7. megbízás vége:

9.1.8. könyvvizsgáló személy neve:

9.1.9. kamarai tagság száma:

9.1.10. pénzügyi intézményi minősítés:

9.1.11. anyja neve:

9.1.12. születési hely:

9.1.13. születési idő:

9.1.14. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó)

9.2. Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló azonosító adatai

9.2.1. könyvvizsgáló neve:

9.2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

9.2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

9.2.4. vállalkozói tevékenység kezdete:

9.2.5. nyilvántartási szám:

9.2.6. kamarai tagsági száma:

9.2.7. pénzügyi intézményi minősítés:

9.2.8. megbízás kezdete:

9.2.9. megbízás vége:

10. Jogutód pénzügyi intézmény 1. kapcsolattartásáért felelős személyének azonosító adatai

10.1. név:

10.2. telefonszám:

10.3. e-mail cím:

11. Jogutód pénzügyi intézmény 2. kapcsolattartásáért felelős személyének azonosító adatai

11.1. név:

11.2. telefonszám:

11.3. e-mail cím:

12. Jogutód pénzügyi intézmény 1. adatszolgáltatásáért felelős személyének azonosító adatai

12.1. név:

12.2. telefonszám:

12.3. e-mail cím:

13. Jogutód pénzügyi intézmény 2. adatszolgáltatásáért felelős személyének azonosító adatai

13.1. név:

13.2. telefonszám:

13.3. e-mail cím:

14. Jogutód pénzügyi intézmény 1. fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó személyének azonosító adatai

14.1. név:

14.2. telefonszám:

14.3. e-mail cím:

15. A jogutód pénzügyi intézmény 2. fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó személyének azonosító adatai

15.1. név:

15.2. telefonszám:

15.3. e-mail cím:

16. A jogutód pénzügyi intézmény 1. belső ellenőrét/belső ellenőrzési szervezet vezetőjét azonosító adatok

16.1. tisztség: (belső ellenőr/belső ellenőrzési szervezet vezetője)

16.2. név:

16.3. születési név:

16.4. anyja neve:

16.5. születési hely:

16.6. születési idő:

16.7. állampolgárság:

16.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

16.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

16.10. személyi igazolvány száma:

16.11. útlevél száma:

16.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén

16.12.1. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

16.12.2. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

16.13. telefonszám:

16.14. e-mail cím:

17. A jogutód pénzügyi intézmény 2. belső ellenőrét/belső ellenőrzési szervezet vezetőjét azonosító adatok

17.1. tisztség: (belső ellenőr/belső ellenőrzési szervezet vezetője)

17.2. név:

17.3. születési név:

17.4. anyja neve:

17.5. születési hely:

17.6. születési idő:

17.7. állampolgárság:

17.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

17.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

17.10. személyi igazolvány száma:

17.11. útlevél száma:

17.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén

17.12.1. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

17.12.2. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

17.13. telefonszám:

17.14. e-mail cím:

II. A jogutód pénzügyi intézmények tevékenységi köre:

1. Jogutód pénzügyi intézmény 1.

1.1. Jogutód pénzügyi intézmény 1. által végezni kívánt tevékenységek

1.1.1.    Tevékenységi körök a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) és (2) bekezdése szerint

1.1.1.1. Pénzügyi szolgáltatások

1.1.1.1.1. hitel és pénzkölcsön nyújtása

- üzletági korlátozás megjelölése

- termékkorlátozás megjelölése

1.1.1.1.2. pénzügyi lízing

- üzletági korlátozás megjelölése

- termékkorlátozás megjelölése

1.1.1.1.3. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak

- üzletági korlátozás megjelölése

- termékkorlátozás megjelölése

1.1.1.1.4. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása

- üzletági korlátozás megjelölése

- termékkorlátozás megjelölése

1.1.1.1.5. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység

- üzletági korlátozás megjelölése

- termékkorlátozás megjelölése

1.1.1.1.6. pénzügyi szolgáltatás közvetítése

1.1.1.1.7. letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás

1.1.1.1.8. hitelreferencia szolgáltatás

1.1.1.1.9. követelésvásárlási tevékenység

1.1.1.2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

1.1.1.2.1. fizetési rendszer működtetése

1.1.2. Egyéb, a Hpt. 7. § (3) bekezdése alapján végezhető tevékenységek megjelölése

1.1.2.1. az I. 2. pontban megjelölt kiegészítő pénzügyi szolgáltatás,

1.1.2.2. a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben foglalt feltételekkel biztosítás-közvetítői tevékenység,

1.1.2.3. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott feltételekkel értékpapír-kölcsönzést, részvényesi meghatalmazotti (nominee) tevékenység, Bszt.-ben meghatározott feltételekkel befektetési szolgáltatási tevékenység, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás, valamint a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői tevékenység és árutőzsdei szolgáltató által végezhető tevékenység,

1.1.2.4. aranykereskedelmi ügylet,

1.1.2.5. részvénykönyvvezetés,

1.1.2.6. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatás,

1.1.2.7. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben meghatározott Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységének elősegítése érdekében végzett tevékenysége,

1.1.2.8. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 11/A. §-ában foglalt feltételekkel tagszervezési tevékenység,

1.1.2.9. a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység,

1.1.2.10. követelések megbízás alapján történő kezelésére, behajtására irányuló tevékenység,

1.1.2.11. pénzügyi eszközre vonatkozó adat-, információértékesítés,

1.1.2.12. jogszabályban meghatározott közösségi támogatások közvetítése,

1.1.2.13. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvényben meghatározott úthasználati jogosultság megszerzésével összefüggő tevékenység,

1.1.2.14. a Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontján kívüli pénzletét kezeléshez kapcsolódó szolgáltatás.

1.2. Jogutód pénzügyi intézmény 1. által végezni nem kívánt tevékenységek

1.3. Kijelentem, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 1. az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szétválás megvalósulását követően nem kívánja végezni:

2. Jogutód pénzügyi intézmény 2.

2.1. Jogutód pénzügyi intézmény 2. által végezni kívánt tevékenységek

2.1.1. Tevékenységi körök a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) és (2) bekezdése szerint

2.1.1.1. Pénzügyi szolgáltatások

2.1.1.1.1. hitel és pénzkölcsön nyújtása

- üzletági korlátozás megjelölése

- termékkorlátozás megjelölése

2.1.1.1.2. pénzügyi lízing

- üzletági korlátozás megjelölése

- termékkorlátozás megjelölése

2.1.1.1.3. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak

- üzletági korlátozás megjelölése

- termékkorlátozás megjelölése

2.1.1.1.4. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása

- üzletági korlátozás megjelölése

- termékkorlátozás megjelölése

2.1.1.1.5. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység

- üzletági korlátozás megjelölése

- termékkorlátozás megjelölése

2.1.1.1.6. pénzügyi szolgáltatás közvetítése

2.1.1.1.7. letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás

2.1.1.1.8. hitelreferencia szolgáltatás

2.1.1.1.9. követelésvásárlási tevékenység

2.1.1.2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

2.1.1.2.1. fizetési rendszer működtetése

2.1.2. Egyéb, a Hpt. 7. § (3) bekezdése alapján végezhető tevékenységek megjelölése

2.1.2.1. az I. 2. pontban megjelölt kiegészítő pénzügyi szolgáltatás,

2.1.2.2. a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben foglalt feltételekkel biztosítás-közvetítői tevékenység,

2.1.2.3. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott feltételekkel értékpapír-kölcsönzést, részvényesi meghatalmazotti (nominee) tevékenység, Bszt.-ben meghatározott feltételekkel befektetési szolgáltatási tevékenység, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás, valamint a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői tevékenység és árutőzsdei szolgáltató által végezhető tevékenység,

2.1.2.4. aranykereskedelmi ügylet,

2.1.2.5. részvénykönyvvezetés,

2.1.2.6. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatás,

2.1.2.7. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben meghatározott Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységének elősegítése érdekében végzett tevékenysége,

2.1.2.8. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 11/A. §-ában foglalt feltételekkel tagszervezési tevékenység,

2.1.2.9. a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység,

2.1.2.10. követelések megbízás alapján történő kezelésére, behajtására irányuló tevékenység,

2.1.2.11. pénzügyi eszközre vonatkozó adat-, információértékesítés,

2.1.2.12. jogszabályban meghatározott közösségi támogatások közvetítése,

2.1.2.13. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvényben meghatározott úthasználati jogosultság megszerzésével összefüggő tevékenység,

2.1.2.14. a Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontján kívüli pénzletét kezeléshez kapcsolódó szolgáltatás.

2.2. Jogutód pénzügyi intézmény 2. által végezni nem kívánt tevékenységek

2.3. Kijelentem, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 2. az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szétválás megvalósulását követően nem kívánja végezni:

III. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 15. § (1) bekezdés c) pontja és 28. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a jogutód pénzügyi intézmény 2. kiválását jogelőd pénzügyi vállalkozásból.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés c) pontja és 28. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a jogelőd pénzügyi vállalkozás szétválását az I.2. pontban megjelölt jogutód pénzügyi intézményekre.

3. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés c) és d) pontja és 28. § (1) bekezdése alapján engedélyezze az MNB engedélyével még nem rendelkező személyek vezető állású személlyé történő megválasztását vagy kinevezését a jogutód pénzügyi intézményeknél.

4. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint 28. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a jogutód pénzügyi intézmények tevékenységi körének módosítását.

IV. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 1. tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

2. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 2. tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

3. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmények a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészültek, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.

4. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmények irányítása a Magyarországon létesítendő főirodában történik.

5. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmények a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerhez csatlakozni kívánnak, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.

6. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

7. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

V. Mellékletek

VI. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)


....................................
aláírás/cégszerű aláírás


.................................
aláírás/cégszerű aláírás

5. Pénzügyi vállalkozás vezető állású személye megválasztása, kinevezése, újraválasztása és ismételt kinevezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező pénzügyi vállalkozást (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A vezető állású személlyé jelölteket azonosító adatok

2.1. A vezető állású személy jelölteket azonosító adatok

2.1.1. tisztség pontos megnevezése: igazgatóság elnöke/ügyvezető/felügyelőbizottság elnöke

2.1.2. név:

2.1.3. születési név:

2.1.4. anyja neve:

2.1.5. születési hely:

2.1.6. születési idő:

2.1.7. állampolgárság:

2.1.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.1.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.1.10. személyi igazolvány száma:

2.1.11. útlevél száma:

2.1.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén

2.1.12.1. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

2.1.12.2. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

2.1.13. első számú vezető:

2.1.13.1. igen

2.1.13.2. nem

2.1.13.3. adatszolgáltatásban később jelentem

2.1.14. tisztség alapja:

2.1.14.1. megválasztás:

2.1.14.1.1. első megválasztás

2.1.14.1.2. újraválasztás

2.1.14.2. kinevezés:

2.1.14.2.1. első kinevezés

2.1.14.2.2. újbóli kinevezés

2.1.15. munkavállaló:

2.1.15.1. igen

2.1.15.2. nem

2.1.16. cégjegyzési jog:

2.1.16.1. nincs

2.1.16.2. van:

2.1.16.2.1. önálló

2.1.16.2.2. együttes

2.1.16.3. adatszolgáltatásban később jelentem

2.1.17. első számú vezető esetében

2.1.17.1. e-mail (munkahelyi):

2.1.17.2. telefon (munkahelyi):

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozásnál vezető állású személy(ek) megválasztását, kinevezését, újraválasztását, ismételt kinevezését.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

...................................
aláírás/cégszerű aláírás

6. Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. Befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek azonosító adatai

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. cégjegyzékszám:

1.6. kérelem benyújtásának időpontjában tulajdonolt részesedés (százalék):

1.6.1. tulajdoni rész (Ft)

1.6.2. szavazati jog (százalék):

1.6.3. fajtája:

1.6.3.1. közvetlen

1.6.3.2. közvetett

1.6.3.2.1. köztes vállalkozás esetén:

1.6.3.2.1.1. köztes vállalkozás neve:

1.6.3.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.6.3.2.1.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

1.7. részesedés változása:

1.7.1. megszerzés

1.7.2. növelés

1.8. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

1.9. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

1.10. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

1.11. befolyás fajtája:

1.11.1. közvetlen

1.11.2. közvetett

1.12. közvetett szerzés esetén

1.12.1. köztes vállalkozás neve:

1.12.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.12.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

1.13. jelen kérelemben kapcsolattartó

1.13.1. neve:

1.13.2. telefonszáma:

2. Befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő természetes személyek azonosító adatai

2.1. név:

2.2. születési név:

2.3. anyja neve:

2.4. születési hely:

2.5. születési idő:

2.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.7. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.8. kérelem benyújtásának időpontjában tulajdonolt részesedés (százalék):

2.9. részesedés változása:

2.9.1. megszerzés

2.9.2. növelés

2.10. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

2.11. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft)

2.12. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék)

2.13. befolyás fajtája:

2.13.1. közvetlen

2.13.2. közvetett

2.14. közvetett szerzés esetén

2.14.1. köztes vállalkozás neve:

2.14.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.14.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék)

2.15. jelen kérelemben kapcsolattartó

2.15.1. neve:

2.15.2. telefonszáma:

3. Befolyásoló részesedés szerzéssel érintett pénzügyi vállalkozás (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás) adatai

3.1. név:

3.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. Adásvétel esetén azon nem természetes személyek/természetes személyek azonosító adatai, amely(ek)től a részesedés megvásárlásra kerül

4.9. név:

4.10. székhely/lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.11. kérelem benyújtásának időpontjában a tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

4.12. kérelem benyújtásának időpontjában a tulajdoni rész (Ft):

4.13. kérelem benyújtásának időpontjában a szavazati jog (százalék):

4.14. részesedés eladását követően megmaradó tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

4.15. részesedés eladását követően megmaradó tulajdoni rész (Ft):

4.16. részesedés eladását követően megmaradó szavazati jog (százalék):

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 15. § (1) bekezdés e) pontja, valamint 126. § (1) bekezdés a) pontja alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzését.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés e) pontja, valamint 126. § (1) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés növelését.

III. Nyilatkozatok

1. A kérelmező nyilatkozata

1.1. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

1.2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. Befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek nyilatkozatai

2.1. Nyilatkozom, hogy a kérelmezőnél vezető tisztségviselői beosztásban lévő személlyel szemben a Hpt. 137. § (4), valamint (6) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.

2.2. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy tulajdonosi érdekeltsége és tevékenysége nem veszélyezteti a pénzügyi vállalkozás működését.

2.3. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

2.4. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személyvezető állású személyével szemben kizáró ok nem áll fenn.

2.5. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személynek az alábbi, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti függő és jövőbeni kötelezettségei vannak:

2.6. Mint a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy képviselője nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

3. Befolyásszerzés engedélyezését kérő természetes személyek azonosító adatai

3.1. Nyilatkozom, hogy tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti a pénzügyi vállalkozás működését.

3.2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

...............................
aláírás/cégszerű aláírás

7. Pénzügyi vállalkozás általi kiemelt közvetítő (zálogközvetítő) - hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás meghatározott köre, kézi zálog kikötésével és ellenében történő kölcsönnyújtási tevékenység (zálogkölcsönzés) keretében történő - igénybevételének, valamint a zálogközvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező pénzügyi vállalkozást (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A kiemelt közvetítőt (a továbbiakban: kiemelt közvetítő) azonosító adatok

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. idegennyelvű elnevezés:

2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.5. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.6. cégjegyzékszám:

2.7. cégbejegyzés kelte:

2.8. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.9. zálogfiók(ok) címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.10. képviseletre jogosultak neve:

2.11. képviseletre jogosultak beosztása:

2.12. kapcsolat (telefonszám):

3. A közvetítő típusát azonosító adatok

pénzpiaci kiemelt közvetítő (kézizálog kölcsön)

4. A közvetítő tevékenysége:

pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) kiemelt közvetítőként (kézizálog kölcsön)

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján engedélyezze a kiemelt közvetítő igénybevételét a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás körébe tartozó kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön nyújtása közvetítése céljából.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozás számára a pénzügyi vállalkozás és a kiemelt közvetítő közötti megbízási szerződés módosítását.

2.1. A zálogfiókok változása miatti szerződésmódosítás

2.1.1. új zálogfiók címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.1.2. megszűnő zálogfiók címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.2. A kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés alapján az összes zálogfiók címének felsorolása:

2.3. Egyéb szerződésmódosítás

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a becsüsök becsüsi végzettségüket bizonyítvánnyal igazolták, melyek alapján a becsüsök alkalmasak a megbízási szerződésben feltüntetett tevékenység ellátására.

2. Nyilatkozom, hogy ellenőriztem a becsüsök 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, mely alapján megállapítottam, hogy a becsüsök büntetlen előéletűek.

3. Nyilatkozom, hogy a telephely használati jogosultságának tulajdoni lappal, vagy bérleti szerződéssel való igazolása megtörtént.

4. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő nemesfém kereskedelmi tevékenységet is végez, mellyel kapcsolatban a Nemesfémhitelesítő Igazgatóság nyilvántartásba vételi eljárásáról szóló értesítéssel rendelkezik.

5. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő ékszer-kiskereskedelemmel foglalkozik, mellyel kapcsolatban a Nemesfémhitelesítő Igazgatóság által kiadott működései engedéllyel rendelkezik.

6. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő vagyonbiztosítással rendelkezik, melynek kedvezményezettje a pénzügyi vállalkozás.

7. Nyilatkozom, hogy a zálogfiók működtetését az alábbi személyek végzik, mely személyek közt a feladatok megosztásának szabályozása megtörtént:

8. Nyilatkozom, hogy a II.1. pont szerinti engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

9. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

8. Pénzügyi vállalkozás által kiemelt közvetítő – zálogkölcsönzésen kívüli pénzügyi szolgáltatás keretében történő – igénybevételének, ilyen közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának, a pénzügyi vállalkozás által többes kiemelt közvetítő igénybevételének, valamint többes kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező pénzügyi vállalkozást (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A közvetítőt (a továbbiakban: közvetítő) azonosító adatok

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. idegennyelvű elnevezés:

2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.5. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.6. cégjegyzékszám:

2.7. cégbejegyzés kelte:

2.8. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.9. képviseletre jogosultak neve:

2.10. képviseletre jogosultak beosztása:

2.11. telefonszám:

3. A közvetítő típusát azonosító adatok

3.1. pénzpiaci kiemelt közvetítő

3.2. pénzpiaci kiemelt közvetítő (követelés kezelés, behajtás)

3.3. pénzpiaci kiemelt közvetítő (követelésvásárlás)

3.4. pénzpiaci többes kiemelt közvetítő

4. A közvetítő tevékenysége:

4.1. pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) kiemelt közvetítőként

4.2. pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) kiemelt közvetítőként (követelés kezelés, behajtás)

4.3. pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) kiemelt közvetítőként (követelésvásárlás)

4.4. pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) többes kiemelt közvetítőként

5. Közvetített szolgáltatás típusa pénzpiaci kiemelt közvetítő és pénzpiaci többes kiemelt közvetítő esetén:

5.1. ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing (Hpt. 6. § (1) bekezdés 120. pont a) alpont)

5.2. ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is (Hpt. 6. § (1) bekezdés 120. pont b) alpont)

5.3. betét és fizetési számla (bankszámla) (Hpt. 6. § (1) bekezdés 120. pont c) alpont)

II. Pénzügyi szolgáltatások felsorolása, melyeket a pénzügyi vállalkozás a közvetítő igénybevételével kívánja végezni

1. Pénzügyi szolgáltatások

1.1. hitel és pénzkölcsön nyújtása,

1.2. pénzügyi lízing,

1.3. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,

1.4. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,

1.5. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,

1.6. pénzügyi szolgáltatás közvetítése,

1.7. letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,

1.8. hitelreferencia szolgáltatás,

1.9. követelésvásárlási tevékenység.

2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

fizetési rendszer működtetése

III. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozás számára a közvetítő kiemelt közvetítőként történő igénybevételét.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozás számára a közvetítő többes kiemelt közvetítőként történő igénybevételét.

3. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozás számára a pénzügyi vállalkozás és a - kiemelt közvetítőként igénybevett - közvetítő közötti megbízási szerződés módosítását.

4. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozás számára a pénzügyi vállalkozás és a - többes kiemelt közvetítőként igénybevett - közvetítő közötti megbízási szerződés módosítását.

IV. Nyilatkozatok

1. A kérelmező nyilatkozatai

1.1. Nyilatkozom, hogy a II.1. vagy II.2. pont szerinti engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

1.2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. A kiemelt közvetítő igénybevételének engedélyezésekor szükséges további nyilatkozatok

2.1. Nyilatkozom, hogy a közvetítő rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges módon és mértékig a személyi és tárgyi feltételekkel.

2.2. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozás a pénzmosási szabályzatát a közvetítő rendelkezésére bocsátotta és saját tevékenységére vonatkozó szabályokkal kiegészítve használja azt.

V. Mellékletek

VI. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.......................................
aláírás/cégszerű aláírás

9. Pénzügyi vállalkozás Hpt. 3. § (1) bekezdés b), c) és l) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló, legalább húsz szerződést vagy legalább tízmilliárd forint tőketartozást vagy lízingdíj-követelést tartalmazó szerződésállománya, követelésállománya átruházásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A szerződésből kilépő pénzügyi vállalkozást (a továbbiakban: átadó pénzügyi vállalkozás) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A szerződésbe belépő pénzügyi intézményt (a továbbiakban: átvevő pénzügyi intézmény) azonosító adatok

2.1. név:

2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.4. átvevő pénzügyi intézmény típusa

2.4.1. hitelintézet

2.4.1.1. bank

2.4.1.2. szövetkezeti hitelintézet

2.4.1.2.1. takarékszövetkezet

2.4.1.2.2. hitelszövetkezet

2.4.1.3. egyéb szakosított hitelintézet

2.4.1.3.1. jelzálog hitelintézet

2.4.1.3.2. lakástakarékpénztár

2.4.1.3.3. egyéb szakosított hitelintézet

2.4.2. pénzügyi vállalkozás

2.4.2.1. pénzügyi vállalkozás

2.4.2.2. hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás

2.4.2.3. pénzügyi holding társaság

2.5. jelen kérelemben kapcsolattartó

2.5.1. neve:

2.5.2. telefonszáma:

3. Az átruházandó, illetve átvenni kívánt szerződésállományt azonosító adatok

3.1. Szerződésállomány-átruházás időpontja, illetve tervezett időpontja

3.2. Az átruházandó szerződésállomány ellenértéke:

3.3. Az átruházandó szerződésállomány átadó hitelintézetnél kimutatott könyv szerinti értéke:

3.4. Az átruházandó szerződésállomány átadó hitelintézetnél kimutatott értékvesztése:

3.5. Az átruházandó szerződésállomány tekintetében az átadó hitelintézet céltartaléka:

4. Az átruházandó, illetve átvenni kívánt követelésállományt azonosító adatok

4.1.Követelésállomány-átruházás időpontja, illetve tervezett időpontja

4.2. Az átruházandó követelésállomány ellenértéke:

4.3. Az átruházandó követelésállomány átadó hitelintézetnél kimutatott könyv szerinti értéke:

4.4. Az átruházandó követelésállomány átadó hitelintézetnél kimutatott értékvesztése:

4.5. Az átruházandó követelésállomány tekintetében az átadó hitelintézet céltartaléka:

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 17/A. §-a alapján engedélyezze az I.3. pontban meghatározott szerződésállomány átruházását.

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 17/A. §-a alapján engedélyezze az I.4. pontban meghatározott követelésállomány átruházását.

III. Nyilatkozatok

1. Az átadó pénzügyi vállalkozás nyilatkozatai

1.1. Nyilatkozom, hogy az átadó pénzügyi vállalkozás az I.3. pontban meghatározott szerződésállományt/követelésállományt át kívánja ruházni az átvevő pénzügyi intézményre, a felsorolt szerződésekből ki kíván lépni.

1.2. Nyilatkozom, hogy az átadó pénzügyi vállalkozás az átruházás MNB által engedélyezett időpontját megelőzően legalább harminc nappal – postai úton írásban – minden érintett ügyfelet értesít a szerződésállomány-átruházási, követelésállomány-átruházási szándékáról. Nyilatkozom, hogy az értesítéssel egyidejűleg az átadó pénzügyi vállalkozás tájékoztatni fogja az ügyfeleket az átruházással összefüggésben szükségessé váló egyes szerződési feltételeknek az átruházás engedélyezett időpontját követő módosulásáról (a szerződési feltételek átruházással összefüggő egyoldalú módosítása a kamat, díj, költség tekintetében az ügyfélre nem lehet hátrányosabb). Nyilatkozom továbbá, hogy az előbbiek szerinti értesítés tartalmazni fogja azon ügyfél-tájékoztatást, miszerint az ügyfél az átruházás MNB által engedélyezett napjáig jogosult a szerződést díjmentesen írásban felmondani, ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az átruházás tényét és az ezzel összefüggésben módosuló szerződési feltételeket tudomásul vette.

1.3. Tudomásul veszem, hogy a szerződésátruházás/követelésátruházás következtében felmerülő költség, díj az ügyfelekre nem hárítható át.

1.4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. Az átvevő pénzügyi intézmény nyilatkozatai

2.1. Nyilatkozom, hogy az átvevő pénzügyi intézmény az I.3. pontban meghatározott szerződésállományt az átadó pénzügyi vállalkozástól meg kívánja szerezni, a felsorolt szerződésekbe az átvevő pénzügyi intézmény be kíván lépni.

2.2. Nyilatkozom, hogy az átvevő pénzügyi intézmény rendelkezik az átvenni kívánt szerződésállomány vonatkozásában mindazon feltételekkel, amelyek biztosítják, hogy az átruházás ne veszélyeztesse az átadó pénzügyi vállalkozás átruházandó szerződésekben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.

2.3. Tudomásul veszem, hogy a szerződésátruházás következtében felmerülő költség, díj az ügyfelekre nem hárítható át.

2.4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.......................................

.......................................

átadó pénzügyi vállalkozás cégszerű aláírása

átvevő pénzügyi intézmény cégszerű aláírása

10. Pénzügyi vállalkozás működése megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A pénzügyi vállalkozást (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás) azonosító adatok

1. név:

2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. felügyeleti engedély száma:

5. jelen kérelemben kapcsolattartó

5.1. neve:

5.2. telefonszáma:

II. Kérelem

Kijelentem, hogy a pénzügyi vállalkozás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 32. § (2) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján a tevékenységi engedélyét vissza kívánja adni, egyben kéri a Magyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban: MNB) az engedély visszavonására.

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásnak pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból származó kötelezettsége nincs.

2. Tudomásul veszem, hogy az MNB meghatározhatja azokat a feltételeket és előírásokat, amelyek teljesítéséig a pénzügyi intézmény működését - az arra vonatkozó szabályok szerint - köteles folytatni.

3. Nyilatkozom, hogy a tevékenységi engedély visszavonására irányuló határozat kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

11. Pénzügyi vállalkozás egyes adataiban történt változás bejelentésének formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő pénzügyi vállalkozást (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás) azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. kapcsolattartó

3.1. neve:

3.2. telefonszáma:

II. Bejelentés

1. Bejelentem a Magyar Nemzeti Bank részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján a pénzügyi vállalkozás:

1.1. székhelyváltozását

1.2. jegyzett tőkéjének változását

1.3. könyvvizsgálóját

1.4. könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítását

1.5. kiszervezés tényét

1.6. belső ellenőrének/belső ellenőrzési szervezet vezetőjének változását

2. Székhelyváltozás

2.1. A pénzügyi vállalkozás új székhelye:

2.2. A változás időpontja (hatályos):

3. Jegyzett tőke változása

3.1. A pénzügyi vállalkozás jegyzett tőkéje:

3.2. A pénzügyi vállalkozás jegyzett tőkéje (betűvel kiírva):

3.3. A változás időpontja (hatályos):

3.4. Jegyzett tőke változásának módja:

4. Könyvvizsgálót érintő változások

4.1. Könyvvizsgáló személyében történő változás

4.1.1. A könyvvizsgáló társaság azonosító adatai

4.1.1.1. Könyvvizsgáló társaság neve (elnevezés):

4.1.1.2. Könyvvizsgáló társaság neve (rövidített elnevezés):

4.1.1.3. Székhely:

4.1.1.4. Adószám:

4.1.1.5. Kamarai tagsági száma:

4.1.1.6. Megbízás kezdete:

4.1.1.7. Megbízás vége:

4.1.1.8. Könyvvizsgáló személy neve:

4.1.1.9. Kamarai tagság száma:

4.1.1.10. Pénzügyi intézményi minősítés:

4.1.1.11. Anyja neve:

4.1.1.12. Születési helye:

4.1.1.13. Születési ideje:

4.1.1.14. Lakcíme:

4.1.2 Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló adatai

4.1.2.1. Könyvvizsgáló neve:

4.1.2.2. Székhely:

4.1.2.3. Adószáma:

4.1.2.4. Nyilvántartási szám:

4.1.2.5. Kamarai tagsági száma:

4.1.2.6. Pénzügyi intézményi minősítés:

4.1.2.7. Megbízás kezdete:

4.1.2.8. Megbízás vége:

4.2. Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása

4.2.1. A könyvvizsgáló társaság azonosító adatai

4.2.1.1. Könyvvizsgáló társaság neve (elnevezés):

4.2.1.2. Székhely:

4.2.1.3. Megbízás kezdete:

4.2.1.4. Megbízás vége:

4.2.2. Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló adatai

4.2.2.1. Könyvvizsgáló neve:

4.2.2.2. Székhely:

4.2.2.3. Megbízás kezdete:

4.2.2.4. Megbízás vége:

5. Kiszervezés bejelentése

5.1. Kiszervezés bejelentése

5.1.1. Kiszervezést végző neve:

5.1.2. Kiszervezést végző rövidített neve:

5.1.3. Kiszervezést végző székhelye/állandó lakcíme:

5.1.4. Kiszervezést végző adószáma:

5.1.5. Kiszervezésre vonatkozó szerződés kelte (év, hónap, nap):

5.1.6. Kiszervezés időtartama (határozott/határozatlan):

5.1.7. Határozott időtartam esetén (év, hónap, nap):

5.1.8. Kiszervezett tevékenység:

6. Belső ellenőr/belső ellenőrzési szervezet vezetője változásának bejelentése

6.1. tisztség: (belső ellenőr/belső ellenőrzési szervezet vezetője)

6.2. név:

6.3. születési név:

6.4. anyja neve:

6.5. születési hely:

6.6. születési idő:

6.7. állampolgárság:

6.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6.10. személyi igazolvány száma:

6.11. útlevél száma:

6.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén

6.12.1. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

6.12.2. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

6.13. telefonszám:

6.14. e-mail cím:

6.15. foglalkoztatási jogviszony

6.15.1. jellege:

6.15.2. időtartama:

6.16. változás időpontja (hatályos):

III. Nyilatkozat(ok)

1. Székhelyváltozás

A pénzügyi vállalkozás székhelyváltozásának bejelentése kapcsán nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozás új székhelye a Hpt. 67. §-ában foglaltaknak megfelel.

2. Kiszervezés bejelentése

2.1. A kiszervezés bejelentése kapcsán a Hpt. 68. § (11) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozás vezető tisztségviselője vagy annak közeli hozzátartozója nem áll tulajdonosi viszonyban a kiszervezett tevékenységet végzővel, illetve a pénzügyi vállalkozás a pénzügyi vállalkozás vezető tisztségviselőjét, közeli hozzátartozóját a kiszervezett tevékenység végzésével nem bízza meg.

2.2. Tudomásul veszem a Hpt. 68. § (1)-(12) bekezdésében foglaltak, a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak és az üzleti titokra vonatkozó előírásoknak a kiszervezési szerződés vonatkozásában való betartását.

2.3. Tudomásul veszem, hogy a Hpt. 68. § (12) bekezdése értelmében a pénzügyi vállalkozás köteles a kiszervezett tevékenységei körét, és a kiszervezett tevékenységek végzőjét az üzletszabályzatában feltüntetni.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.........................................
aláírás/cégszerű aláírás

12. Pénzügyi vállalkozásban történő befolyásoló részesedés megszerzésére, elidegenítésére, módosulására vonatkozó bejelentések formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő pénzügyi vállalkozást azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. kapcsolattartó

4.1. neve:

4.2. telefonszáma:

II. Bejelentés

1. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 134. § (2) bekezdése alapján 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatom a Magyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban: MNB) a Hpt. 126-128. §-ában meghatározott arányú részesedés megszerzéséről.

2. A Hpt. 134. § (2) bekezdése alapján 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatom az MNB-t a Hpt. 126-128. §-ában meghatározott arányú részesedés elidegenítéséről.

3. A Hpt. 134. § (2) bekezdése alapján 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatom az MNB-t a Hpt. 126-128. §-ában meghatározott arányú részesedés módosulásáról.

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

....................................
aláírás/cégszerű aláírás

13. Pénzügyi vállalkozás függő kiemelt közvetítője egyes adataiban történt változás, kiemelt közvetítői és többes kiemelt közvetítői jogviszony megszűnése bejelentésének formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentőt azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. kapcsolattartó

1.3.1. neve:

1.3.2. telefonszáma:

2. A bejelentéssel érintett közvetítőt (a továbbiakban: közvetítő) azonosító adatok

2.1. név:

2.2. székhely:

2.3. a tevékenység végzésének helye:

3. A közvetítői kategóriája

3.1. kiemelt közvetítő

3.2. kiemelt közvetítő (követeléskezelési-, behajtási tevékenység)

3.3. kiemelt közvetítő (kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön nyújtás közvetítése)

3.4. többes kiemelt közvetítő

II. Bejelentés

1. Kiemelt közvetítő adatváltozásának bejelentése

Bejelentem a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 202. § (1) és (2) bekezdése alapján az alábbi adatok változását:

1.1. Névváltozás

1.1.2. A kiemelt közvetítő új elnevezése, neve:

1.1.3. A kiemelt közvetítő új rövidített elnevezése:

1.2. Székhelyváltozás

1.2.1. Tevékenység végzésének helye:

1.2.2. A kiemelt közvetítő új székhelye:

2. Kiemelt közvetítői, többes kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének bejelentése

Közvetítői jogviszony megszűnésének bejelentése

2.1. Kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének napja:

2.2. Többes kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének napja:

2.3. Bejelentem az MNB részére a Hpt. 202. § (1) és (2) bekezdése alapján a kiemelt közvetítővel kötött szerződés megszűnését – a megszűnéstől számított – 2 (kettő) napon belül.

2.4. Bejelentem az MNB részére a Hpt. 202. § (1) és (2) bekezdése alapján a többes kiemelt közvetítővel kötött szerződés megszűnését – a megszűnéstől számított – 2 (kettő) napon belül.

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a Pénzügyi Vállalkozásnak a kiemelt közvetítővel szemben nincs követelése, a vonatkozó elszámolás szabályszerűen megtörtént.

2. Nyilatkozom, hogy a Pénzügyi Vállalkozásnak a többes kiemelt közvetítővel szemben nincs követelése, a vonatkozó elszámolás szabályszerűen megtörtént.

IV. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

3. melléklet a 4/2016. (III. 1.) MNB rendelethez

A Hpt. hatálya alá tartozó, a független közvetítőt érintő, a rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott engedélyezési kérelmek és bejelentés formanyomtatványa

1. Többes kiemelt közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmezőt (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.4. tevékenység végzési hely/telephely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.5. tevékenység végzési hely/fióktelep (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.6. cégjegyzékszám:

1.7. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.8. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó:

1.8.1. neve:

1.8.2. telefonszáma:

2. A társaság vezető állású személyét, illetve helyettesét, a fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót azonosító adatok

2.1. A vezető állású személyt azonosító adatok

2.1.1. név:

2.1.2. anyja neve:

2.1.3. születési hely, idő:

2.1.4. tisztség:

2.2. A vezető állású személy helyettesét azonosító adatok

2.2.1. név:

2.2.2. anyja neve:

2.2.3. születési hely, idő:

2.2.4. tisztség:

2.3. A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót azonosító adatok

2.3.1. név:

3. A közvetítő típusát azonosító adatok

pénzpiaci többes kiemelt közvetítő

4. A közvetítő tevékenysége:

pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) többes kiemelt közvetítőként

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 10. § (4) bekezdése alapján a társaság részére független közvetítői - többes kiemelt közvetítői - tevékenység végzését engedélyezze.

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a társaság nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

2. Nyilatkozom, hogy a társaság vezető állású személye megfelel a Hpt.-ben foglalt követelményeknek (büntetlenség, legalább három év szakirányú szakmai gyakorlat, végzettségre vonatkozó szakmai követelmény).

3. Nyilatkozom, hogy a társaság rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

4. Nyilatkozom, hogy a társaság a független közvetítőként történő működését az MNB engedélyének kézhezvételét követően kívánja megkezdeni.

5. Nyilatkozom, hogy a társaság a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

6. Nyilatkozom, hogy a társaság hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

7. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

8. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

2. Többes ügynöki tevékenység engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmezőt azonosító adatok

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.4. tevékenység végzési hely/telephely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.5. tevékenység végzési hely/fióktelep (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.6. cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám:

1.7. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.8. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó:

1.8.1. neve:

1.8.2. telefonszáma:

2. A társaság vagy kérelmező vezető állású személyét, illetve helyettesét, a fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót azonosító adatok

2.1. A vezető állású személyt azonosító adatok

2.1.1. név:

2.1.2. anyja neve:

2.1.3. születési hely, idő:

2.1.4. tisztség:

2.2. A vezető állású személy helyettesét azonosító adatok

2.2.1. név:

2.2.2. anyja neve:

2.2.3. születési hely, idő:

2.2.4. tisztség:

2.3. A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót azonosító adatok

2.3.2. név:

3. A közvetítő típusát azonosító adatok

3.1. pénzpiaci többes ügynök

3.2. pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles)

4. A közvetítő tevékenysége:

4.1. pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) többes ügynökként

4.2. pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) áruhiteles többes ügynökként

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a társaság vagy kérelmező részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 10. § (4) bekezdése alapján független közvetítői - többes ügynöki - tevékenység végzését engedélyezze.

2. Kérem, hogy az MNB a társaság vagy kérelmező részére a Hpt. 10. § (4) bekezdése és 69. § (7) bekezdése alapján független közvetítői - többes ügynöki - tevékenység végzését engedélyezze, kizárólag magánszemélyek részére a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek – ide nem értve a gépjárművet – megvásárlásához nyújtott hitel- és pénzkölcsön vonatkozásában.

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

2. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező vezető állású személye megfelel a Hpt. 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt követelményeknek.

3. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

4. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező a független közvetítőként történő működését az MNB engedélyének kézhezvételét követően kívánja megkezdeni.

5. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

6. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

7. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

8. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

3. Alkuszi tevékenység engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmezőt (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.4. tevékenység végzésének helye/telephely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.5. tevékenység végzésének helye/fióktelep (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.6. cégjegyzékszám:

1.7. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.8. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.8.1. neve:

1.8.2. telefonszáma:

2. A társaság vezető állású személyét, helyettesét, a fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót azonosító adatok

2.1. A vezető állású személyt azonosító adatok

2.1.1. név:

2.1.2. anyja neve:

2.1.3. születési hely, idő:

2.1.4. tisztség:

2.2. A vezető állású személy helyettesét azonosító adatok

2.2.1. név:

2.2.2. anyja neve:

2.2.3. születési hely, idő:

2.2.4. tisztség:

2.3. A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót azonosító adatok

2.3.3. név:

3. A közvetítő típusát azonosító adatok

pénzpiaci alkusz

4. A közvetítő tevékenysége:

pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) alkuszként

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a társaság részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 10. § (4) bekezdése alapján független közvetítői – alkuszi – tevékenység végzését engedélyezze.

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a társaság nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

2. Nyilatkozom, hogy a társaság vezető állású személye megfelel a Hpt. 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt követelményeknek.

3. Nyilatkozom, hogy a társaság rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

4. Nyilatkozom, hogy a társaság a független közvetítőként történő működését az MNB engedélyének kézhezvételét követően kívánja megkezdeni.

5. Nyilatkozom, hogy a társaság a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

6. Nyilatkozom, hogy a társaság hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

7. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

8. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

4. Többes ügynök tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A közvetítőt azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó:

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A közvetítő vezető állású személyét, illetve helyettesét azonosító adatok

2.1. a közvetítő vezető állású személye változatlan

2.2. a közvetítő új vezető állású személyt (vezető állású személy helyettest) jelent be

2.1. A vezető állású személyt azonosító adatok

2.1.1. név:

2.1.2. anyja neve:

2.1.3. születési hely, idő:

2.1.4. tisztség:

2.2. A vezető állású személy helyettesét azonosító adatok

2.2.1. név:

2.2.2. anyja neve:

2.2.3. születési hely, idő:

2.2.4. tisztség:

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a közvetítő részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 16. §-a alapján független közvetítői, többes ügynöki tevékenység végzését engedélyezze, kizárólag magánszemélyek részére a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek – ide nem értve a gépjárművet – megvásárlásához nyújtott hitel- és pénzkölcsön üzletági korlátozás nélkül.

2. Kérem, hogy a MNB a közvetítő részére a Hpt. 16. §-a alapján független közvetítői, többes ügynöki tevékenység végzését engedélyezze, kizárólag magánszemélyek részére a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek – ide nem értve a gépjárművet – megvásárlásához nyújtott hitel- és pénzkölcsön üzletági korlátozással.

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a közvetítő nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

2. Nyilatkozom, hogy a közvetítő vezető állású személye megfelel a Hpt. 21. § (3) bekezdésében foglalt követelményeknek.

3. Nyilatkozom, hogy a közvetítő rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

4. Nyilatkozom, hogy a közvetítő a független közvetítőként történő működését az MNB engedélyének kézhezvételét követően kívánja megkezdeni.

5. Nyilatkozom, hogy a közvetítő a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

6. Nyilatkozom, hogy a közvetítő hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

7. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

5. Független közvetítői engedély visszaadásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

Az alkuszt, a többes ügynököt,a többes kiemelt közvetítőt azonosító adatok

1. név:

2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

4.1. neve:

4.2. telefonszáma:

II. Kérelem

Kijelentem, hogy a társaság vagy a kérelmező a

1. többes ügynöki,

2. többes ügynöki (kizárólag magánszemélyek részére a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek – ide nem értve a gépjárművet – megvásárlásához nyújtott hitel- és pénzkölcsön vonatkozásában),

3. többes kiemelt közvetítői,

4. alkuszi engedélyét a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 32. § (2) és (4) bekezdése, valamint 35. § (1) bekezdése alapján vissza kívánja adni, egyben kéri a Magyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban: MNB), hogy azt jelen kérelme alapján vonja vissza.

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a társaságnak vagy kérelmezőnek pénzügyi szolgáltatásból származó kötelezettsége nincs.

2. Tudomásul veszem, hogy az MNB meghatározhatja azokat a feltételeket és előírásokat, amelyek teljesítéséig a társaság vagy kérelmező a működést - az arra vonatkozó szabályok szerint - köteles folytatni.

3. Nyilatkozom, hogy az engedély visszavonása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

6. Független közvetítő egyes adataiban történt változás bejelentésének formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentőt azonosító (a továbbiakban: közvetítő) adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. kapcsolattartó

1.3.1. neve:

1.3.2. telefonszáma:

2. A közvetítő kategóriája

2.1. többes ügynök

2.2. többes ügynök (kizárólag magánszemélyek részére a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek – ide nem értve a gépjárművet – megvásárlásához nyújtott hitel- és pénzkölcsön vonatkozásában)

2.3. többes kiemelt közvetítő

2.4. alkusz

II. Bejelentés

Bejelentem a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 202. § (1) és (2) bekezdése alapján az alábbi adatok változását:

1. névváltozás,

2. székhelyváltozás,

3. vezető állású személy változásának bejelentése,

4. vezető állású személy helyettes bejelentése,

5. vezető állású személy helyettes törlésének bejelentése,

6. fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó bejelentése,

7. fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó változásának bejelentése.

1. Névváltozás

1.1. A közvetítő új elnevezése, neve:

1.2. A közvetítő új rövidített elnevezése:

1.3. változás időpontja (hatályos):

2. Székhelyváltozás

2.1. A közvetítő új székhelye:

2.2. változás időpontja (hatályos):

3. Vezető állású személy változásának bejelentése

3.1. név:

3.2. anyja neve:

3.3. születési hely, idő:

3.4. tisztség:

3.5. változás időpontja (hatályos):

4. Vezető állású személy helyettes bejelentése

4.1. név:

4.2. anyja neve:

4.3. születési hely, idő:

4.4. tisztség:

5. Vezető állású személy helyettes törlése

5.1. név:

5.2. anyja neve:

5.3. születési hely, idő:

5.4. tisztség:

5.5. törlés napja:

6. Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó bejelentése

Név:

7. Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó változásának bejelentése

7.1. név:

7.2. változás időpontja (hatályos):

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

4. melléklet a 4/2016. (III. 1.) MNB rendelethez

A Bszt., a Kbftv. és a Tpt. hatálya alá tartozó, a befektetési vállalkozást, az árutőzsdei szolgáltatót, a befektetési alapkezelőt (ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK), a tőzsdét, a központi értéktárat és a központi szerződő felet érintő, a rendelet 2. §-ában meghatározott engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi kérelmek, valamint bejelentések formanyomtatványa

1. Befektetési vállalkozás tevékenységének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok

1.1. Név:

1.2. Rövidített név:

1.3. Idegen nyelvű elnevezés:

1.4. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.5. Adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.6. Cégjegyzékszám:

1.7. Jegyzett tőke:

1.8. Alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):

1.9. Cégbírósági bejegyzés kelte:

1.10. Alapítás dátuma (év, hónap, nap):

1.11. Kapcsolattartó

1.11.1. neve:

1.11.2. telefonszáma:

2. A társaság minősített befolyással rendelkező nem természetes személy tulajdonosait azonosító adatok

2.1. Név:

2.2. Rövidített név:

2.3. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.4. Adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.5. Cégjegyzékszám:

2.6. Minősített befolyás fajtája:

2.6.1. közvetlen

2.6.2. közvetett

2.7. Befektetési vállalkozásban

2.7.1. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

2.7.2. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

2.7.3. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

2.7.4. megszerezni kívánt értékpapír ISIN-kódja:

3. A társaság minősített befolyással rendelkező természetes személy tulajdonosait azonosító adatok

3.1. név:

3.2. születési név:

3.3. anyja neve:

3.4. születési hely:

3.5. születési idő

3.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.7. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.8. minősített befolyás fajtája:

2.8.1. közvetlen

2.8.2. közvetett

3.9. befektetési vállalkozásban

3.9.1. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

3.9.2. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

3.9.3. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

3.9.4. megszerezni kívánt értékpapír ISIN-kódja:

4. Vezető állású személy jelöltet azonosító adatok

4.1. Tisztség pontos megjelölése vezető tisztségviselő/részvénytársasági formában működő befektetési vállalkozás ügyvezetője/külföldi (harmadik országbeli) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezetője/ igazgatósági tag/felügyelőbizottsági tag/létesítő okirat vagy belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személy

4.2. Név:

4.3. Születési név:

4.4. Anyja neve:

4.5. Születési hely:

4.6. Születési idő:

4.7. Állampolgárság:

4.8. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.9. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.10. Személyi igazolvány száma:

4.11. Útlevél száma:

4.12. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

4.13. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

4.14. Első számú vezető:

4.14.1. igen

4.14.2. nem

4.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem

4.15. Tisztség alapja:

4.15.1. megválasztás

4.15.1.1. első megválasztás

4.15.1.2. újraválasztás

4.15.2. kinevezés

4.15.2.1. első kinevezés

4.15.2.2. újbóli kinevezés

4.16. Alkalmazott

4.16.1. igen

4.16.2. nem

4.17. Cégjegyzési jog:

4.17.1. nincs

4.17.2. van

4.17.1.1. önálló

4.17.1.2. együttes

4.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem

4.18. Első számú vezető esetében

4.18.1. e-mail cím (munkahelyi):

4.18.2. telefon (munkahelyi):

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 8. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a társaság számára a Bszt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi befektetési szolgáltatási tevékenységek végzését:

1.1. megbízás felvétele és továbbítása,

1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára,

1.3. sajátszámlás kereskedés,

1.4. portfóliókezelés,

1.5. befektetési tanácsadás,

1.6. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás),

1.7. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül,

1.8. multilaterális kereskedési rendszer működtetése.

2. Kérem, hogy az MNB a Bszt. 8. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a társaság számára a Bszt. 5. § (2) bekezdésében meghatározott alábbi kiegészítő szolgáltatások végzését:

2.1. a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,

2.2. a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése,

2.3. a befektetési hitel nyújtása,

2.4. a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás,

2.5. a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés,

2.6. a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés,

2.7. jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás,

2.8. a Bszt. 6. § e)-g), j) és k) pontjában foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás.

3. Kérem, hogy az MNB a Bszt. 6. §-ában meghatározott alábbi pénzügyi eszközök vonatkozásában engedélyezze a társaság részére az 1. és a 2. pontban megjelölt befektetési szolgáltatási tevékenységek vagy kiegészítő szolgáltatások végzését:

3.1. az átruházható értékpapír,

3.2. a pénzpiaci eszköz,

3.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,

3.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,

3.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot,

3.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek,

3.7. a 3.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá,

3.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,

3.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,

3.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés,

3.11. egyéb, a 3.1-3.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet.

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom arról, hogy a társaság irányítása Magyarország területén létesítendő központi irodában történik.

2. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek

3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

2. Befektetési vállalkozás tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok

1. Név:

2. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3. Adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. Kapcsolattartó

4.1. neve:

4.2. telefonszáma:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 8. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a társaság számára tevékenységi körének módosítását az alábbiak szerint:

1. A társaság az alábbi tevékenységi kört/köröket kívánja felvenni

2. A társaság az alábbi tevékenységi kört/köröket kívánja leadni

3. Kérem, hogy az MNB a Bszt. 6. §-ában meghatározott alábbi pénzügyi eszközök vonatkozásában engedélyezze a társaság részére a befektetési szolgáltatási tevékenységek/kiegészítő szolgáltatások végzését:

3.1. az átruházható értékpapír,

3.2. a pénzpiaci eszköz,

3.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,

3.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,

3.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot,

3.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek,

3.7. a 3.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá,

3.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,

3.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,

3.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés,

3.11. egyéb, az 3.1-3.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet.

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom arról, hogy a társaság irányítása Magyarország területén létesítendő központi irodában történik.

2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

3. Tevékenységi kör bővítése esetén szükséges nyilatkozatok

3.1. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységének végzésével kapcsolatos személyi, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik.

3.2. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

3.3. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

4. Tevékenységi kör szűkítése esetén szükséges nyilatkozatok

4.1. Nyilatkozom a Bszt. 31. § (2) bekezdése alapján, hogy a társaság

4.1.1. az ügyfelével szemben fennálló elismert kötelezettségeinek eleget tett,

4.1.2. szerződéseinek teljesítését más befektetési vállalkozás átvállalta.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

3. Befektetési vállalkozás és árutőzsdei szolgáltató állomány-átruházásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező társaságokat azonosító adatok

1.1. Név:

1.2. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. Adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. Kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. Az átadó társaságot (a továbbiakban: Átadó) azonosító adatok

2.1. Név:

2.2. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.3. Adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.4. Kapcsolattartó

2.4.1. neve:

2.4.2. telefonszáma:

3. Az átvevő társaságot (a továbbiakban: Átvevő) azonosító adatok

3.1. Név:

3.2. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.3. Adószám első 8 számjegye (törzsszám):

3.4. Kapcsolattartó

3.4.1. neve:

3.4.2. telefonszáma:

4. Az átadásra kerülő állományra vonatkozó adatok

4.1. Az Átadó és az Átvevő között létrejött megállapodás megkötésének időpontja:

4.2. Az átadás-átvétel határnapja:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 140. § (1) bekezdése alapján engedélyezze az Átadó szerződéses kötelezettségei állományának az Átvevőre történő átruházását.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés


....................................
aláírás/cégszerű aláírás
Átadó


.................................
aláírás/cégszerű aláírás
Átvevő

4. Árutőzsdei szolgáltató tevékenységének, tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok

1.1. Név:

1.2. Rövidített név:

1.3. Idegen nyelvű elnevezés:

1.4. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.5. Adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.6. Cégjegyzékszám:

1.7. Jegyzett tőke:

1.8. Alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):

1.9. Cégbírósági bejegyzés kelte (év, hónap, nap):

1.10. Kapcsolattartó

1.10.1. neve:

1.10.2. telefonszáma:

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 11. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a társaság számára a Bszt. 9. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi árutőzsdei szolgáltatási tevékenységek végzését:

1.1. megbízás felvétele és továbbítása,

1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára,

1.3. sajátszámlás kereskedés.

2. A társaság tevékenységi kör módosítása esetén az alábbi tevékenységi kört/köröket kívánja felvenni

3. A társaság tevékenységi kör módosítása esetén az alábbi tevékenységi kört/köröket kívánja leadni

4. Kérem, hogy az MNB a Bszt. 9. § (2) bekezdésében meghatározott alábbi eszközök vonatkozásában engedélyezze a társaság részére az 1. pontban megjelölt árutőzsdei szolgáltatási tevékenységek végzését:

4.1. áru, ideértve a közraktárjegyet, annak leválasztott árujegy részét, a forgalomképes vagyoni értékű jogot és az erre vonatkozó származtatott eszközt,

4.2. az üvegházhatású gáz kibocsátási egység és a légszennyező anyag kibocsátási jog, valamint az erre vonatkozó opció, határidős és egyéb származtatott ügylet,

4.3. a Bszt. 6. § e)-g) pontjában meghatározott pénzügyi eszköz.

III. Nyilatkozat

A kérelmező nyilatkozatai

1. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. Tevékenységi kör bővítése esetén szükséges nyilatkozatok

2.1. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységének végzésével kapcsolatos személyi, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik.

2.2. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

2.3. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

3. Tevékenységi kör szűkítése esetén szükséges nyilatkozatok

3.1. Nyilatkozom a Bszt. 36. § (2) bekezdése alapján, hogy a társaság

3.1.1. az ügyfelével szemben fennálló elismert kötelezettségeinek eleget tett,

3.1.2. szerződéseinek teljesítését más árutőzsdei szolgáltató átvállalta.

4. Tevékenységi engedélyezés (kizárólag új piacra lépés) esetén szükséges nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a II.1. pont szerinti engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

5. Befektetési vállalkozásban, ÁÉKBV-alapkezelőben minősített befolyás megszerzésének és növelésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. Minősített befolyásszerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek azonosító adatai

1.1. Név:

1.2. Rövidített név:

1.3. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.4. Adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. Cégjegyzékszám:

1.6. Befektetési vállalkozásban/ÁÉKBV-alapkezelőben a kérelem benyújtásakor meglévő részesedés (százalék):

1.7. Megszerzés/növelés:

1.7.1. megszerzés

1.7.2. növelés

1.8. Minősített befolyás fajtája:

1.8.1. közvetlen

1.8.2. közvetett

1.9. Megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

1.10. Megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

1.11. Megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

1.12. Amennyiben adásvétel jogcímén szerez részesedést, az adásvételi szerződésben feltüntetett vételár összege:

1.13. Megszerezni kívánt értékpapír ISIN-kódja:

1.14. Kapcsolattartó

1.14.1. neve:

1.14.2. telefonszáma:

2. Minősített befolyásszerzés engedélyezését kérő természetes személyek azonosító adatai

2.1. Név:

2.2. Születési név:

2.3. Anyja neve:

2.4. Születési hely:

2.5. Születési idő:

2.6. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.7. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.8. Befektetési vállalkozásban/ÁÉKBV-alapkezelőben a kérelem benyújtásakor meglévő részesedés (százalék):

2.9. Megszerzés/növelés:

2.9.1. megszerzés

2.9.2. növelés

2.10. Minősített befolyás fajtája:

2.10.1. közvetlen

2.10.2. közvetett

2.11. Megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

2.12. Megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

2.13. Megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

2.14. Amennyiben adásvétel jogcímén szerez részesedést, adásvételi szerződésben feltüntetett vételár összege:

2.15. Kapcsolattartó

2.15.1. neve:

2.15.2. telefonszáma:

3. Minősített befolyásszerzéssel érintett befektetési vállalkozás vagy ÁÉKBV-alapkezelő adatai

3.1. Név:

3.2. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4. Adásvétel esetén azon nem természetes személyek/természetes személyek azonosító adatai, amely(ek)től a részesedés megvásárlásra kerül

4.1. név:

4.2. székhely/lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.3. kérelem benyújtásának időpontjában a tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

4.4. kérelem benyújtásának időpontjában a tulajdoni rész (Ft):

4.5. kérelem benyújtásának időpontjában a szavazati jog (százalék):

4.6. részesedés eladását követően megmaradó tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

4.7. részesedés eladását követően megmaradó tulajdoni rész (Ft):

4.8. részesedés eladását követően megmaradó szavazati jog (százalék):

4.9. adásvételi szerződésben feltüntetett vételár összege:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)

1. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 37. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a kérelmezők minősített befolyásának megszerzését a befektetési vállalkozásban,

2. a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 20. §-a, valamint az annak értelmében alkalmazandó Bszt. 37. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a kérelmezők minősített befolyásának megszerzését az ÁÉKBV-alapkezelőben.

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy egyéb tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti a pénzügyi intézmény működését.

2. Nyilatkozom, hogy megfelelek a Bszt. 37. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

3. Nyilatkozom, hogy a minősített befolyás megszerzése a befektetési vállalkozás Magyarország területén található központi irodából történő irányítását nem veszélyezteti.

4. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek

5. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

6. ÁÉKBV-alapkezelő tevékenységének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok

1.1. Név:

1.2. Rövidített név:

1.3. Idegen nyelvű elnevezés:

1.4. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.5. Adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.6. Cégjegyzékszám:

1.7. Jegyzett tőke:

1.8. Alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):

1.9. Cégbírósági bejegyzés kelte (év, hónap, nap):

1.10. Kapcsolattartó

1.10.1. neve:

1.10.2. telefonszáma:

2. A társaság minősített befolyással rendelkező nem természetes személy tulajdonosait azonosító adatok

2.1. Név:

2.2. Rövidített név:

2.3. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.4. Adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.5. Cégjegyzékszám:

2.6. Minősített befolyás fajtája:

2.6.1. közvetlen

2.6.2. közvetett

2.7. Befektetési alapkezelőben megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

2.8. Megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

2.9. Megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

2.10. Megszerezni kívánt értékpapír ISIN-kódja:

3. A társaság minősített befolyással rendelkező természetes személy tulajdonosait azonosító adatok

3.2. Név:

3.3. Születési név:

3.4. Anyja neve:

3.5. Születési hely:

3.6. Születési idő:

3.7. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.8. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.9. Minősített befolyás fajtája:

3.9.1. közvetlen

3.9.2. közvetett

3.10. Befektetési alapkezelőben megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

3.11. Megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

3.12. Megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

3.13. Megszerezni kívánt értékpapír ISIN-kódja:

4. Ügyvezető, igazgatóság tagja, vagy felügyelőbizottság tagja, teljes tevékenységet irányító személy, befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy jelöltet azonosító adatok

4.1. Tisztség pontos megjelölése ügyvezető/igazgatóság tagja/felügyelőbizottság tagja/ teljes tevékenységet irányító személy/befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy

4.2. Név:

4.3. Születési név:

4.4. Anyja neve:

4.5. Születési hely:

4.6. Születési idő:

4.7. Állampolgárság:

4.8. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.9. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.10. Személyi igazolvány száma:

4.11. Útlevél száma:

4.12. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

4.13. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

4.14. Első számú vezető:

4.14.1. igen

4.14.2. nem

4.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem

4.15. Tisztség alapja:

4.15.1. megválasztás

4.15.1.1. első megválasztás

4.15.1.2. újraválasztás

4.15.2. kinevezés

4.15.2.1. első kinevezés

4.15.2.2. újbóli kinevezés

4.16. Alkalmazott

4.16.1. igen

4.16.2. nem

4.17. Cégjegyzési jog:

4.17.1. nincs

4.17.2. van

4.17.1.1. önálló

4.17.1.2. együttes

4.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem

4.18. Első számú vezető esetében

4.18.1. e-mail cím (munkahelyi):

4.18.2. telefon (munkahelyi):

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 5. §-a alapján engedélyezze a társaság számára a befektetési alapkezelés (kollektív portfóliókezelés) Kbftv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi résztevékenységeinek végzését:

1.1. befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása);

1.2. a kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben vagy egészben történő ellátása:

1.2.1. könyvviteli és jogi feladatok ellátása,

1.2.2. információszolgáltatás befektetők részére,

1.2.3. eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,

1.2.4. jogszerű magatartás ellenőrzése,

1.2.5. a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,

1.2.6. hozamfizetés,

1.2.7. az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok,

1.2.8. a megkötött ügyletek elszámolása (beleértve a bizonylatok megküldését),

1.2.9. nyilvántartások vezetése;

1.3. az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása.

2. Kérem, hogy az MNB a Kbftv. 6. § (2) bekezdése alapján engedélyezze a társaság számára az alábbi tevékenységek végzését:

2.1. portfóliókezelés,

2.2. befektetési tanácsadás,

2.3. kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése, amely dematerializált értékpapírok esetében az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a végzett tevékenység jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja, továbbá a kollektív befektetési értékpapírokkal kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások.

3. Kérem, hogy az MNB a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. §-ában meghatározott alábbi pénzügyi eszközök vonatkozásában engedélyezze a társaság részére a II. 2. pontban megjelölt portfóliókezelési, befektetési tanácsadási, letéti őrzési és letétkezelési tevékenységek végzését:

3.1. az átruházható értékpapír,

3.2. a pénzpiaci eszköz,

3.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,

3.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,

3.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot,

3.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek,

3.7. a 3.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá,

3.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,

3.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,

3.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés,

3.11. egyéb, a 3.1-3.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet.

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy az alapítani kívánt társaság:

1.1. más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet, befektetési alapkezelő, biztosító, kollektív befektetési forma leányvállalata,

1.2. más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet, befektetési alapkezelő, biztosító, kollektív befektetési forma anyavállalatának leányvállalata,

1.3. ellenőrző befolyással rendelkező természetes vagy jogi személy részvényese más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozásban, hitelintézetben, befektetési alapkezelőben, biztosítóban, kollektív befektetési formában ellenőrző befolyással rendelkezik.

2. Nyilatkozom, hogy a befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenység végzésének irányítása a Magyarország területén létesítendő központi irodában történik.

3. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek

4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

7. ÁÉKBV-alapkezelő tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok

1. név:

2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. kapcsolattartó

4.1. neve:

4.2. telefonszáma:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 5. §-a alapján engedélyezze a társaság számára a befektetési alapkezelés (kollektív portfóliókezelés) Kbftv. 6. § (1) bekezdése szerinti egyes résztevékenységeit magában foglaló tevékenységi körének módosítását az alábbiak szerint:

1. A társaság az alábbi tevékenységi kört/köröket kívánja felvenni

2. A társaság az alábbi tevékenységi kört/köröket kívánja leadni

3. Kérem, hogy az MNB a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. §-ában meghatározott alábbi pénzügyi eszközök vonatkozásában engedélyezze a társaság részére a II. 1. pontban megjelölt portfóliókezelési, befektetési tanácsadási, vagy letéti őrzési, letétkezelési tevékenységek végzését:

3.1. az átruházható értékpapír,

3.2. a pénzpiaci eszköz,

3.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,

3.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,

3.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot,

3.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek,

3.7. a 3.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá,

3.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,

3.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,

3.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés,

3.11. egyéb, a 3.1-3.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet.

III. Nyilatkozatok

1. Tevékenységi kör bővítése esetén szükséges nyilatkozatok

1.1. más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet, befektetési alapkezelő, biztosító, kollektív befektetési forma leányvállalata,

1.2. más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet, befektetési alapkezelő, biztosító, kollektív befektetési forma anyavállalatának leányvállalata,

1.3. ellenőrző befolyással rendelkező természetes vagy jogi személy részvényese más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozásban, hitelintézetben, befektetési alapkezelőben, biztosítóban, kollektív befektetési formában ellenőrző befolyással rendelkezik.

2. Tevékenységi kör szűkítése esetén szükséges nyilatkozatok

Nyilatkozom, hogy az ügyfeleimmel szemben fennálló elismert kötelezettségeimnek eleget tettem, vagy szer-ződéseim teljesítését más, az adott tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező vállalkozás átvállalta.

3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

8. Alternatív befektetési alapkezelő (ABAK) tevékenységének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok

1.1. Név:

1.2. Rövidített név:

1.3. Idegen nyelvű elnevezés:

1.4. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.5. Adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.6. Cégjegyzékszám:

1.7. Jegyzett tőke:

1.8. Alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):

1.9. Cégbírósági bejegyzés kelte (év, hónap, nap):

1.10. Kapcsolattartó

1.10.1. neve:

1.10.2. telefonszáma:

2. A társaság minősített befolyással rendelkező nem természetes személy tulajdonosait azonosító adatok

2.1. Név:

2.2. Rövidített név:

2.3. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.4. Adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.5. Cégjegyzékszám:

2.6. Minősített befolyás fajtája:

2.6.2. közvetlen:

2.6.3. közvetett:

2.7. Befektetési alapkezelőben megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

3. A társaság minősített befolyással rendelkező természetes személy tulajdonosait azonosító adatok

3.1. Név:

3.2. Születési név:

3.3. Anyja neve:

3.4. Születési hely:

3.5. Születési idő:

3.6. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.7. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.8. Minősített befolyás fajtája:

3.8.1. közvetlen:

3.8.2. közvetett:

3.9. Befektetési alapkezelőben megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

4. Ügyvezető, igazgatóság tagja, felügyelőbizottság tagja, teljes tevékenységet irányító személy, befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy jelöltet azonosító adatok

4.1. Tisztség pontos megjelölése ügyvezető/igazgatóság tagja/felügyelőbizottság tagja/ teljes tevékenységet irányító személy/befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy

4.2. Név:

4.3. Születési név:

4.4. Anyja neve:

4.5. Születési hely:

4.6. Születési idő:

4.7. Állampolgárság:

4.8. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.9. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4.10. Személyi igazolvány száma:

4.11. Útlevél száma:

4.12. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

4.13. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

4.14. Első számú vezető:

4.14.1. igen

4.14.2. nem

4.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem

4.15. Tisztség alapja:

4.15.1. megválasztás

4.15.1.1. első megválasztás

4.15.1.2. újraválasztás

4.15.2. kinevezés

4.15.2.1. első kinevezés

4.15.2.2. újbóli kinevezés

4.16. Alkalmazott

4.16.1. igen

4.16.2. nem

4.17. Cégjegyzési jog:

4.17.1. nincs

4.17.2. van

4.17.2.1. önálló

4.17.2.2. együttes

4.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem

4.18. Első számú vezető esetében

4.18.1. e-mail cím (munkahelyi):

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 5. §-a alapján engedélyezze a társaság számára a 7. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi tevékenységeinek végzését:

1.1. befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása);

1.2. kockázatkezelés.

2. Kérem, hogy az MNB a Kbftv. 5. §-a alapján az ABAK részére az alternatív befektetési alap (a továbbiakban: ABA) kezelése során a Kbftv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott alábbi tevékenységek végzését engedélyezze:

2.1. adminisztratív feladatok:

2.1.1. könyvviteli és jogi feladatok ellátása,

2.1.2. információszolgáltatás befektetők részére,

2.1.3. eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,

2.1.4. jogszerű magatartás ellenőrzése,

2.1.5. a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,

2.1.6. hozamfizetés,

2.1.7. az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok,

2.1.8. a megkötött ügyletek tekjesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve,

2.1.9. nyilvántartások vezetése;

2.2. az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása;

2.3. az ABA eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az ABAK bizalmi feladatainak ellátásához szükséges szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolvadásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások, valamint az ABA és mindazon vállalatok és egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyekben az adott ABA befektetéssel rendelkezik.

3. Kérem, hogy az MNB a Kbftv. 5. §-a alapján engedélyezze a társaság számára a Kbftv. 7. § (3) bekezdésében meghatározott alábbi tevékenységek végzését:

3.1. portfóliókezelés,

3.2. befektetési tanácsadás,

3.3. kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése, amely dematerializált értékpapírok esetében az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a végzett tevékenység jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja, továbbá a kollektív befektetési értékpapírokkal kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások,

3.4. pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása.

4. Kérem, hogy az MNB a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. §-ában meghatározott alábbi pénzügyi eszközök vonatkozásában engedélyezze a társaság részére a II. 2. pontban megjelölt portfóliókezelési, befektetési tanácsadási, letéti őrzési és letétkezelési, továbbá a pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása tevékenységek végzését:

4.1. az átruházható értékpapír,

4.2. a pénzpiaci eszköz,

4.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,

4.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,

4.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot,

4.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek,

4.7. a 4.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá,

4.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,

4.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,

4.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés,

4.11. egyéb, a 4.1-4.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet.

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy az alapítani kívánt társaság:

1.1. más EGT-államban székhellyel rendelkező másik ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, befektetési vállalkozás, hitelintézet, biztosító leányvállalata,

1.1.1. név:

1.1.2. székhely

1.2. más EGT-államban székhellyel rendelkező másik ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, befektetési vállalkozás, hitelintézet, biztosító anyavállalatának leányvállalata,

1.2.1. név:

1.2.2. székhely:

1.3. ellenőrző befolyással rendelkező természetes vagy jogi személy részvényese más EGT-államban székhellyel rendelkező másik ABAK-ban, ÁÉKBV-alapkezelőben, befektetési vállalkozásban, hitelintézetben, biztosítóban ellenőrző befolyással rendelkezik

1.3.1. név:

1.3.2. székhely:

2. Tevékenységi engedélyezés esetén szükséges nyilatkozatok

2.1. Nyilatkozom, hogy a befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenység végzésének irányítása a Magyarország területén létesítendő központi irodában történik.

2.2 Nyilatkozom, hogy az alapítani kíván társaság főirodája és létesítő okirat szerinti székhelye egyaránt Magyarországon van.

2.3. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek

2.4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

9. Alternatív befektetési alapkezelő (ABAK) tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok

1. Név:

2. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3. Adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. Kapcsolattartó

4.1. neve:

4.2. telefonszáma:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 5. §-a alapján engedélyezze a társaság számára a Kbftv. 7. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a társaság tevékenységi körének módosítását:

1. A társaság az alábbi tevékenységi kört/köröket kívánja felvenni

2. A társaság az alábbi tevékenységi kört/köröket kívánja leadni

3. Kérem, hogy az MNB a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. §-ában meghatározott alábbi pénzügyi eszközök vonatkozásában engedélyezze a társaság részére a portfóliókezelési, befektetési tanácsadási, letéti őrzési és letétkezelési, továbbá a pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása tevékenységek végzését:

3.1. az átruházható értékpapír,

3.2. a pénzpiaci eszköz,

3.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,

3.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,

3.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot,

3.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek,

3.7. a 3.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá,

3.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,

3.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,

3.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés,

3.11. egyéb, a 3.1-3.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet.

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a társaság:

1.1. más EGT-államban székhellyel rendelkező másik ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, befektetési vállalkozás, hitelintézet, biztosító leányvállalata,

1.2. más EGT-államban székhellyel rendelkező másik ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, befektetési vállalkozás, hitelintézet, biztosító anyavállalatának leányvállalata,

1.3. ellenőrző befolyással rendelkező természetes vagy jogi személy részvényese más EGT-államban székhellyel rendelkező másik ABAK-ban, ÁÉKBV-alapkezelőben, befektetési vállalkozásban, hitelintézetben, biztosítóban ellenőrző befolyással rendelkezik.

2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

3. Tevékenységi kör bővítése esetén szükséges nyilatkozatok

3.1. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységének végzésével kapcsolatos személyi, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik.

3.2. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

3.3. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

4. Tevékenységi kör szűkítése esetén szükséges nyilatkozatok

4.1. Nyilatkozom, hogy az ügyfeleimmel szemben fennálló elismert kötelezettségeimnek eleget tettem, vagy szerződéseim teljesítését más, az adott tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező vállalkozás átvállalta.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

10. Befektetési alapkezelőnél ügyvezető, igazgatóság tagja, felügyelőbizottság tagja, teljes tevékenységet irányító személy, a befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok

1.1. Név:

1.2. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. Adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. Kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A társaság által ügyvezetőnek, igazgatóság tagjának vagy felügyelőbizottság tagjának, teljes tevékenységet irányító személynek, a befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személynek jelölt személyeket azonosító adatok

2.1. Tisztség pontos megjelölése befektetési alapkezelőnél ügyvezető/igazgatóság tagja/felügyelőbizottság tagja/teljes tevékenységet irányító személy/a befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy

2.2. Név:

2.3. Születési név:

2.4. Anyja neve:

2.5. Születési hely:

2.6. Születési idő:

2.7. Állampolgárság:

2.8. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.9. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.10. Személyi igazolvány száma:

2.11. Útlevél száma:

2.12. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

2.13. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

2.14. Első számú vezető:

2.14.1. igen

2.14.2. nem

2.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem

2.15. Tisztség alapja:

2.15.1. megválasztás

2.15.1.1. első megválasztás

2.15.1.2. újraválasztás

2.15.2. kinevezés

2.15.2.1. első kinevezés

2.15.2.2. újbóli kinevezés

2.16. Alkalmazott

2.16.1. igen

2.16.2. nem

2.17. Cégjegyzési jog:

2.17.1. nincs

2.17.2. van

2.17.2.1. önálló

2.17.2.2. együttes

2.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem

2.18. Első számú vezető esetében

2.18.1. e-mail cím (munkahelyi):

2.18.2. telefon (munkahelyi):

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 19. § (3) bekezdése alapján engedélyezze

1. az ügyvezető

2. az igazgatóság tagja

3. a felügyelőbizottság tagja

4. teljes tevékenységet irányító személy

5. a befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy megválasztását/kinevezését/újraválasztását.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

11. Tőzsde, központi értéktár, központi szerződő fél szabályzatának, szabályzata módosításának jóváhagyása iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmezőt azonosító adatok

1. Név:

2. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3. Kapcsolattartó

3.1. neve:

3.2. telefonszáma:

II. A kérelmező szabályzatának címe:

III. A kérelmező szabályzatát vagy szabályzata módosítását jóváhagyó szervezeti egység megnevezése, továbbá a kérelmező szervezeti egysége által kibocsátott jóváhagyó dokumentum száma és kelte:

IV. Kérelem

Kérem a Magyar Nemzeti Banktól a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

1. 318. § (1) bekezdése,

2. 337. § (1) bekezdése vagy

3. 340. §-a

alapján a II. pontban megjelölt szabályzatok vagy szabályzatok módosításának a jóváhagyását.

V. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek

VI. Mellékletek

VII. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

12. Befektetési vállalkozásoknál vezető állású személy megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező befektetési vállalkozás (a továbbiakban: befektetési vállalkozás) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. kapcsolattartó

1.3.1. neve:

1.3.2. telefonszáma:

2. A befektetési vállalkozás által vezető tisztségviselőként, részvénytársasági formában működő befektetési vállalkozás ügyvezetőjének, külföldi (harmadik országbeli) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezetőjének, igazgatósági tagjának, felügyelőbizottsági tagjának, létesítő okirat vagy belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személyként jelölt személy(eke)t azonosító adatok

2.1. A kérelemmel érintett személy jelölt(ek) száma:

2.2. Tisztség pontos megjelölése vezető tisztségviselő/részvénytársasági formában működő befektetési vállalkozás ügyvezetője/külföldi (harmadik országbeli) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezetője/ igazgatósági tag/felügyelőbizottsági tag/létesítő okirat vagy belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személy

2.3. Név:

2.4. Születési név:

2.5. Anyja neve:

2.6. Születési hely:

2.7. Születési idő:

2.8. Állampolgárság:

2.9. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.10. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.11. Személyi igazolvány száma:

2.12. Útlevél száma:

2.13. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

2.14. Tisztség alapja:

2.14.1. megválasztás

2.14.1.1. első megválasztás

2.14.1.2. újraválasztás

2.14.2. kinevezés

2.14.2.1. első kinevezés

2.14.2.2. újbóli kinevezés

2.15. Alkalmazott:

2.15.1. igen

2.15.2. nem

2.16. Cégjegyzési jog:

2.16.1. nincs

2.16.2. van:

2.16.2.1. önálló

2.16.2.2. együttes

2.16.3. adatszolgáltatásban később jelentem

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 22. § (1a) bekezdés alapján nyilvántartásba vegye a(z)

1. vezető tisztségviselő [Bszt. 4. § (2) bekezdés 71. pont a) alpont],

2. részvénytársasági formában működő befektetési vállalkozás ügyvezetője [Bszt. 4. § (2) bekezdés 69a. pont],

3. külföldi (harmadik országbeli) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezetője [Bszt. 22. § (2) bekezdés],

4. igazgatósági tag [Bszt. 4. § (2) bekezdés 71. pont a) alpont],

5. felügyelőbizottsági tag [Bszt. 4. § (2) bekezdés 71. pont a) alpont],

6. létesítő okirat vagy belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személy [Bszt. 4. § (2) bekezdés 71. pont c) alpont]

első megválasztását/újraválasztását/első kinevezését/újbóli kinevezését.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

13. Befektetési vállalkozásoknál és árutőzsdei szolgáltatóknál bejelentés köteles személy megválasztására, kinevezésére, újraválasztására vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentőbefektetési vállalkozás vagy árutőzsdei szolgáltatót (továbbiakban: befektetési vállalkozás vagy árutőzsdei szolgáltató) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. kapcsolattartó

1.3.1. neve:

1.3.2. telefonszáma:

2. A befektetési vállalkozás vagy árutőzsdei szolgáltató által belső ellenőrzési vezetőjének, árutőzsdei szolgáltatási tevékenység (üzletág) irányítójának, árutőzsdei szolgáltató vezető tisztségviselőjének, árutőzsdei szolgáltató felügyelőbizottsági tagjának, árutőzsdei szolgáltató létesítő okirata vagy belső szabályzata által vezető állású személyként meghatározott személyként, hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység irányítójának, befektetési vállalkozás első számú vezetőjének, külföldi (EGT-állam esetén) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezetőjének jelölt személy(eke)t azonosító adatok

2.1. A bejelentéssel érintett személy jelölt(ek) száma:

2.2. Tisztség pontos megjelölése belső ellenőrzési vezető/árutőzsdei szolgáltatási tevékenység (üzletág) irányítója/ árutőzsdei szolgáltató vezető tisztségviselője/árutőzsdei szolgáltató felügyelőbizottsági tagja/árutőzsdei szolgáltató létesítő okirata vagy belső szabályzata által vezető állású személyként meghatározott személye/hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység irányítója/befektetési vállalkozás első számú vezetője/külföldi (EGT-állam esetén) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezetője

2.3. Név:

2.4. Születési név:

2.5. Anyja neve:

2.6. Születési hely:

2.7. Születési idő:

2.8. Állampolgárság:

2.9. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.10. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.11. Személyi igazolvány száma:

2.12. Útlevél száma:

2.13. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

2.14. Tisztség alapja:

2.14.1. megválasztás

2.14.1.1. első megválasztás

2.14.1.2. újraválasztás

2.14.2. kinevezés

2.14.2.1. első kinevezés

2.14.2.2. újbóli kinevezés

2.15. Alkalmazott:

2.15.1. igen

2.15.2. nem

2.16. Cégjegyzési jog:

2.16.1. nincs

2.16.2. van:

2.16.2.1. önálló

2.16.2.2. együttes

2.16.3. adatszolgáltatásban később jelentem

II. Bejelentés

Bejelentem a Magyar Nemzeti Bank részére a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdés d) pontja és a Bszt. 19. § (2) bekezdése alapján a(z)

1. belső ellenőrzési vezető [Bszt. 19. § (2) bekezdés],

2. árutőzsdei szolgáltatási tevékenység (üzletág) irányítója (Bszt. 23. §),

3. árutőzsdei szolgáltató vezető tisztségviselője [Bszt. 25. § (1) bekezdés],

4. árutőzsdei szolgáltató felügyelőbizottsági tagja [Bszt. 25. § (1) bekezdés],

5. árutőzsdei szolgáltató létesítő okirata vagy belső szabályzata által vezető állású személyként meghatározott személye [Bszt. 25. § (1) bekezdés],

6. hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység irányítója [Bszt. 22. § (4) bekezdés],

7. befektetési vállalkozás első számú vezetője [Bszt. 22. § (3) bekezdés],

8. külföldi (EGT-állam esetén) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezetője [Bszt. 22. § (2) bekezdés],

első megválasztását/újraválasztását/első kinevezését/újbóli kinevezését.

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

14. Befektetési alapkezelőnél bejelentés köteles személy megválasztására, kinevezésére, újraválasztására vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő befektetési alapkezelőt (továbbiakban: befektetési alapkezelő) azonosító adatok

1.1. Név:

1.2. Székhely:

1.3. Kapcsolattartó

1.3.1. neve:

1.3.2. telefonszáma:

2. A befektetési alapkezelő által létesítő okirat vagy a működésre vonatkozó bármely belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személyként, adminisztratív tevékenységet irányító személyként jelölt személy(eke)t azonosító adatok

2.1. A bejelentéssel érintett személy jelölt(ek) száma:

2.2. Tisztség pontos megjelölése létesítő okirat vagy a működésre vonatkozó bármely belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személy/adminisztratív tevékenységet irányító személy

2.3. Név:

2.4. Születési név:

2.5. Anyja neve:

2.6. Születési hely:

2.7. Születési idő:

2.8. Állampolgárság:

2.9. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.10. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.11. Személyi igazolvány száma:

2.12. Útlevél száma:

2.13. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

2.14. Tisztség alapja:

2.14.1. megválasztás

2.14.1.1. első megválasztás

2.14.1.2. újraválasztás

2.14.2. kinevezés

2.14.2.1. első kinevezés

2.14.2.2. újbóli kinevezés

2.15. Alkalmazott:

2.15.1. igen

2.15.2. nem

2.16. Cégjegyzési jog:

2.16.1. nincs

2.16.2. van

2.16.1.1. önálló

2.16.1.2. együttes

2.16.3. adatszolgáltatásban később jelentem

II. Bejelentés

Bejelentem a Magyar Nemzeti Bank részére a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 19. § (12) bekezdése és 167. § (1) bekezdés e) pontja alapján a(z)

1. létesítő okirat vagy belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személy [Kbftv. 19. § (2) bekezdés],

2. adminisztratív tevékenységet irányító személy [Kbftv. 19. § (7) bekezdés]

első megválasztását/újraválasztását/első kinevezését/újbóli kinevezését.

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

15. Befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő (ÁÉKBV-alapkezelő/ABAK) kiszervezésének bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő befektetési vállalkozást, árutőzsdei szolgáltatót, befektetési alapkezelőt (ÁÉKBV-alapkezelő/ABAK) azonosító adatok

1. Név:

2. Székhely:

3. Kapcsolattartó

3.1. neve:

3.2. telefonszáma:

II. Bejelentés

1. Bejelentem a Magyar Nemzeti Bank részére

1.1. a befektetési vállalkozás vonatkozásában a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 80. § (4) bekezdése alapján

1.2. az árutőzsdei szolgáltató vonatkozásában a Bszt. 92. § (2) bekezdése szerint alkalmazandó 80. § (4) bekezdése alapján

1.3. az ÁÉKBV-alapkezelő vonatkozásában a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 40. § (7) bekezdése alapján

1.4. az ABAK vonatkozásában a Kbftv. 41. § (1) bekezdése alapján

a kiszervezés tényét.

2. Kiszervezés bejelentésére vonatkozó adatok

2.1. Kiszervezést végző neve:

2.2. Kiszervezést végző rövidített neve:

2.3. Kiszervezést végző székhelye/állandó lakcíme:

2.4. Kiszervezést végző adószáma:

2.5. Kiszervezésre vonatkozó szerződés kelte (év, hónap, nap):

2.6. Kiszervezés időtartama (határozott/határozatlan):

2.7. Határozott időtartam esetén (év, hónap, nap):

2.8. Kiszervezett tevékenység:

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

16. Tőzsdénél vezető állású személy megválasztására, kinevezésére, újraválasztására vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő tőzsdét (továbbiakban: tőzsde) azonosító adatok

1.1. Név:

1.2. Székhely:

1.3. Kapcsolattartó

1.4. neve:

1.5. telefonszáma:

2. A tőzsde által vezető állású személynek - vezető tisztségviselőnek, felügyelőbizottsági tagnak, alapszabály, alapító okirat, társasági szerződés, szervezeti és működési szabályzat által meghatározottak alapján vezető állású személynek - jelölt személy(eke)t azonosító adatok

2.1. A bejelentéssel érintett személy jelölt(ek) száma:

2.2. Tisztség pontos megjelölése vezető tisztségviselő/felügyelőbizottsági tag/alapszabály, alapító okirat, társasági szerződés, szervezeti és működési szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személy

2.3. Név:

2.4. Születési név:

2.5. Anyja neve:

2.6. Születési hely:

2.7. Születési idő:

2.8. Állampolgárság:

2.9. Lakcím (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.10. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.11. Személyi igazolvány száma:

2.12. Útlevél száma:

2.13. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

2.14. Tisztség alapja:

2.14.1. megválasztás

2.14.1.1. első megválasztás

2.14.1.2. újraválasztás

2.14.2. kinevezés

2.14.2.1. első kinevezés

2.14.2.2. újbóli kinevezés

2.15. Alkalmazott:

2.15.1. igen

2.15.2. nem

2.16. Cégjegyzési jog:

2.16.1. nincs

2.16.2. van:

2.16.2.1. önálló

2.16.2.2. együttes

2.16.3. adatszolgáltatásban később jelentem

II. Bejelentés

Bejelentem a Magyar Nemzeti Bank részére a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 332. § (1) bekezdés d) pontja alapján a tőzsde

1. vezető tisztségviselője,

2. felügyelőbizottsági tagja,

3. alapszabály, alapító okirat, társasági szerződés, szervezeti és működési szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személye

első megválasztását/újraválasztását/első kinevezését/újbóli kinevezését.

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

17. Központi szerződő fél, központi értéktár, tőzsde, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, piacműködtető és befektetési alapkezelő elnevezésére, székhelyére vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő központi szerződő felet, központi értéktárat, tőzsdét, befektetési vállalkozást, árutőzsdei szolgáltatót, piacműködtetőt, befektetési alapkezelőt azonosító adatok

1. (korábbi) Név:

2. (korábbi) Székhely:

3. Kapcsolattartó

3.1. neve:

3.2. telefonszáma:

II. Bejelentés

1. Bejelentem a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) bekezdés i) pontja az I. pontban megjelölt központi szerződő fél/központi értéktár/tőzsde

1.1. új nevét, amely a következő:

1.2. új székhelyét, amely a következő:

2. Bejelentem az MNB részére a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés i) pontja alapján az I. pontban megjelölt befektetési vállalkozás / árutőzsdei szolgáltató

2.1. új nevét, amely a következő:

2.2. új székhelyét, amely a következő:

3. Bejelentem az MNB részére a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés j) pontja alapján az I. pontban megjelölt befektetési alapkezelő

3.1. új nevét, amely a következő:

3.2. új székhelyét, amely a következő:

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

18. Központi szerződő fél, központi értéktár, tőzsde, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató és befektetési alapkezelő telephelyének, fióktelepének, képviseletének megnyitására és megszűnésére, valamint fióktelep létesítésének időpontjára és helyére vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő központi szerződő felet, központi értéktárat, tőzsdét, befektetési vállalkozást, árutőzsdei szolgáltatót és befektetési alapkezelőt azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. kapcsolattartó

3.1. neve:

3.2. telefonszáma:

II. Bejelentés

1. Bejelentem a Magyar Nemzeti Bank részére (a továbbiakban: MNB) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) bekezdés f) pontja és a 332. § (1) bekezdés g) pontja alapján a(z) központi szerződő fél/központi értéktár/tőzsde

1.1. fióktelepének/képviseletének megnyitását

1.1.1. Név:

1.1.2. Cím:

1.1.3. Időpont:

1.2. fióktelepének/képviseletének megszűnését

1.2.1. Név:

1.2.2. Cím:

1.2.3. Időpont:

2. Bejelentem az MNB részére a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés f) pontja alapján nyilvántartásba a(z) befektetési vállalkozás/árutőzsdei szolgáltató

2.1. telephelyének/fióktelepének/képviseletének megnyitását

2.1.1. Név:

2.1.2. Cím:

2.1.3. Időpont:

2.2. telephelyének/fióktelepének/képviseletének megszűnését

2.2.1. Név:

2.2.2. Cím:

2.2.3. Időpont:

3. Bejelentem az MNB részére a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés g) pontja alapján a befektetési alapkezelő

3.1. telephelyének/fióktelepének/képviseletének megnyitását

3.1.1. Név:

3.1.2. Cím:

3.1.3. Időpont:

3.2. telephelyének/fióktelepének/képviseletének megszűnését

3.2.1. Név:

3.2.2. Cím:

3.2.3. Időpont:

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

19. Befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelő, kollektív befektetési forma, központi értéktár, pénzügyi intézmény, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, magánnyugdíjpénztár és biztosító értékpapír-kölcsönzési tevékenységére vonatkozó, a tevékenység megkezdését megelőző bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő befektetési vállalkozást, befektetési alapkezelőt, kollektív befektetési formát, központi értéktárat, pénzügyi intézményt, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményt, magánnyugdíjpénztárat, biztosítót azonosító adatok

1. Név:

2. Székhely:

3. Kapcsolattartó

3.1. neve:

3.2. telefonszáma:

II. Bejelentés

Bejelentem a Magyar Nemzeti Bank részére a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 168. § (1) bekezdése alapján a befektetési vállalkozás/befektetési alapkezelő/a kollektív befektetési forma/ központi értéktár/pénzügyi intézmény/önkéntes kölcsönös biztosító pénztár/foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény/magánnyugdíjpénztár/biztosító értékpapír-kölcsönzési tevékenységét.

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

20. Bszt. szerinti függő ügynök és további közvetítő nyilvántartásba vétele iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. Természetes személy közvetítői nyilvántartásba vétele esetén kitöltendő azonosító adatok

1.1. név:

1.2. születési név:

1.3. születési hely, idő:

1.4. anyja neve:

1.5. állampolgárság:

1.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.7. személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezése (típusa):

1.8. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

1.9. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. Társaság közvetítői nyilvántartásba vétele esetén kitöltendő azonosító adatok

2.1. cégnév:

2.2. rövidített név:

2.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.4. külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.5. cégjegyzékszám:

2.6. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.7. képviseletre jogosultak neve és beosztása:

2.8. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Kérelem

Kérem és egyúttal akként nyilatkozom, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)

1.1. személyemet

1.2. a társaságot

2.1. függő ügynökként [a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 114. § (1) bekezdés]

2.2. további közvetítőként [Bszt. 115. § (4) bekezdés]

vegye nyilvántartásba.

III. Közvetíteni kívánt tevékenységek

1. Befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítő szolgáltatások

1.1. megbízás felvétele és továbbítása,

1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára,

1.3. sajátszámlás kereskedés,

1.4. portfóliókezelés,

1.5. befektetési tanácsadás,

1.6. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás),

1.7. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül,

1.8. multilaterális kereskedési rendszer működtetése,

1.9. a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,

1.10. a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése,

1.11. a befektetési hitel nyújtása,

1.12. a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás,

1.13. a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés,

1.14. a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés,

1.15. jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás,

1.16. Bszt. 6. § e)-g), j) és k) pontjában foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás.

2. Árutőzsdei szolgáltatások

2.1. árutőzsdei megbízás felvétele és továbbítása,

2.2. árutőzsdei megbízás végrehajtása az ügyfél javára,

2.3. árutőzsdei sajátszámlás kereskedés.

IV. Természetes személy kérelmező esetén erkölcsi bizonyítvány benyújtása

1. A Bszt. 116. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 90 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványomat jelen kérelmemhez csatolom.

2. A Bszt. 116. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hatósági (erkölcsi) bizonyítványomat ezirányú kezdeményezésemre a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala küldi meg az MNB részére

V. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy

1.1. nem állok tevékenységemnek megfelelő foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt.

1.2. ellenem az MNB vagy más EGT-állam felügyeleti hatósága az elmúlt három évben, határozatában nem állapította meg a befektetési szolgáltatási tevékenységre vagy a kiegészítő szolgáltatásra, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokban vagy jogszabály szerinti szabályzatokban foglaltak megsértését.

2. Nyilatkozom, hogy

2.1. a Társaság ellen az MNB vagy más EGT-állam felügyeleti hatósága az elmúlt három évben, határozatában nem állapította meg a befektetési szolgáltatási tevékenységre vagy a kiegészítő befektetési szolgáltatásra, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokban vagy jogszabály szerinti szabályzatokban foglaltak megsértését.

VI. Mellékletek (kötelezően benyújtandó melléklet a közvetítői megbízási szerződés eredeti példánya vagy hiteles másolata, természetes személy közvetítői nyilvántartásba vétele esetén továbbá a hatósági erkölcsi bizonyítvány.)

VII. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

21. Kbftv. szerinti közvetítő és, további közvetítő nyilvántartásba vétele iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. Természetes személyt azonosító adatok

1.1. név:

1.2. születési név:

1.3. születési hely, idő:

1.4. anyja neve:

1.5. állampolgárság:

1.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.7. személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezése (típusa):

1.8. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

1.9. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. Társaságot azonosító adatok

2.1. cégnév:

2.2. rövidített név:

2.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.4. külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.5. cégjegyzékszám:

2.6. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.7. képviseletre jogosultak neve és beosztása:

2.8. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Kérelem

Kérem és egyúttal akként nyilatkozom, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)

1.1. személyemet

1.2. a társaságot

2.1. függő ügynökként [a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 114. § (1) bekezdés]

2.2. további közvetítőként [Bszt. 115. § (4) bekezdés]

vegye nyilvántartásba.

III. Közvetíteni kívánt tevékenységek

3.1. ABAK-alapkezelő esetében:

3.1.1. az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és forgalmazása [a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 7. § (2) bekezdés b) pont),

3.1.2. az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok [Kbftv. 7. § (2) bekezdés a) pont ag) alpont],

3.2 ÁÉKBV-alapkezelő esetében:

3.2.1. az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és forgalmazása (Kbftv. 6. § (1) bekezdés c) pont),

3.2.2. az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok [Kbftv. 6. § (1) bekezdés b) pont bg) alpont],

IV. Természetes személy kérelmező esetén erkölcsi bizonyítvány benyújtása

3. A Kbftv. 112. §-a alapján alkalmazandó Bszt. 116. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 90 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványomat jelen kérelmemhez csatolom.

4. A Kbftv. 112. §-a alapján alkalmazandó Bszt. 116. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hatósági (erkölcsi) bizonyítványomat ezirányú kezdeményezésemre a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala küldi meg az MNB részére

V. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy

1.1. Nem állok tevékenységemnek megfelelő foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt.

1.2. Ellenem az MNB vagy más EGT-állam felügyeleti hatósága az elmúlt három évben, határozatában nem állapította meg a befektetési szolgáltatási tevékenységre vagy a kiegészítő szolgáltatásra, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokban vagy jogszabály szerinti szabályzatokban foglaltak megsértését.

2. Nyilatkozom, hogy

2.1. A Társaság ellen az MNB vagy más EGT-állam felügyeleti hatósága az elmúlt három évben, határozatában nem állapította meg a befektetési szolgáltatási tevékenységre vagy a kiegészítő befektetési szolgáltatásra, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokban vagy jogszabály szerinti szabályzatokban foglaltak megsértését.

3. Nyilatkozom, hogy a közvetítői tevékenység végzésére irányuló megbízási szerződés eredeti példányát jelen kérelemhez csatolom.

VI. Mellékletek

VII. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

22. Befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató üzletkötőjének nyilvántartásba vétele iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató (a továbbiakban: kérelmező) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. kapcsolattartó:

1.4. neve:

1.5. telefonszáma:

2. Üzletkötő (a továbbiakban: üzletkötő) azonosító adatai

2.1. név:

2.2. születési név:

2.3. születési hely, idő:

2.4. anyja neve:

2.5. állampolgárság:

2.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.7. személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezése (típusa):

2.8. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

2.9. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 116/A. § (1) bekezdése alapján az üzletkötő személyét a kérelmező üzletkötőjeként vegye nyilvántartásba.

III. Erkölcsi bizonyítvány benyújtása

1. A Bszt. 116/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 90 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt jelen kérelemhez csatolom.

2. A Bszt. 116/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hatósági (erkölcsi) bizonyítványt az üzletkötő ezirányú kezdeményezésére a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala küldi meg az MNB részére.

IV. Nyilatkozatok

Nyilatkozom, hogy a nyilvántartásba venni kért üzletkötő a kérelmezővel

munkaviszonyban,

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (ennek pontos megnevezése: _________)

áll a következő időponttól: _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

V. Mellékletek

VI. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................
aláírás/cégszerű aláírás

23. Befektetési vállalkozás, hitelintézet, befektetési alapkezelő, Magyar Államkincstár, árutőzsdei szolgáltató adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzatának, szabályzata módosításának jóváhagyása iránti kérelem formanyomtatványa

I.    Azonosító adatok

A kérelmezőt azonosító adatok

1.    Név:

2.    Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.    Kapcsolattartó

3.1.    neve:

3.2.    telefonszáma:

II. A kérelmező szabályzatának címe:

III. Kérelem

Kérem a Magyar Nemzeti Banktól (a továbbiakban: MNB) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 142/A. § (5) bekezdése, valamint az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet

alapján a II. pontban megjelölt

1. szabályzat

2. szabályzat módosítás

jóváhagyását.

IV. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindí-tásával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek

2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

V. Mellékletek

VI. Megjegyzés

Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap)

……………………………..

aláírás/cégszerű aláírás

5. melléklet a 4/2016. (III. 1.) MNB rendelethez

A CRR hatálya alá tartozó a hitelintézetet és a befektetési vállalkozást érintő, a rendelet 3. §-ában meghatározott engedélyezési kérelmek formanyomtatványa

1. Tőkeelem elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak való minősítésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. Az elismertetni kívánt tőkeelem azonosító adatai

2.1. elnevezés:

2.2. névérték:

2.3. darabszám:

2.4. sorozat jelzése, vagy egyéb azonosító szám:

2.5. ázsió:

2.5.1. kapcsolódik a tőkeinstrumentumhoz

2.5.1.1. az ázsió mértéke:

2.5.2. nem kapcsolódik a tőkeinstrumentumhoz

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CRR) 26. cikk (3) bekezdése alapján engedélyezze az I.2. pontban megjelölt tőkeelem elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak való minősítését.

III. Nyilatkozatok

1. A kérelmező nyilatkozatai

1.1. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. Valamennyi kérelmező által megteendő nyilatkozatok

2.2. Nyilatkozom, hogy az instrumentum a CRR 28. cikk (1) bekezdésében foglalt összes feltételnek eleget tesz.

2.2.1. Nyilatkozom, hogy az instrumentumokat közvetlenül a kérelmező bocsátja ki a kérelmező tulajdonosainak, vagy ahol az alkalmazandó nemzeti jog engedi, a kérelmező vezető testületének előzetes jóváhagyásával.

2.2.2. Nyilatkozom, hogy az instrumentumokat befizették, és megvásárlásukat a kérelmező nem finanszírozza közvetlenül vagy közvetetten.

2.2.3. Nyilatkozom, hogy az instrumentumok besorolásuk tekintetében teljesítik az összes következő feltételt:

a) a 86/635/EGK irányelv 22. cikke értelmében tőkének minősülnek,

b) az alkalmazandó számviteli szabályozás értelmében saját tőkeként vannak besorolva,

c) a mérleg szerinti fizetésképtelenség megállapítása céljából saját tőkeként vannak besorolva, ha ez a nemzeti fizetésképtelenségi jogban alkalmazandó.

2.2.4. Nyilatkozom, hogy az instrumentumokat egyértelműen és elkülönítve megjelenítették a mérlegben a kérelmező pénzügyi kimutatásaiban.

2.2.5. Nyilatkozom, hogy az instrumentumok lejárat nélküliek.

2.2.6. Nyilatkozom, hogy az instrumentumok tőkeösszegét nem lehet csökkenteni vagy visszafizetni, kivéve a következő esetek egyikében:

a) a kérelmező felszámolása,

b) az instrumentumok diszkrecionális visszavásárlása vagy a tőkecsökkentés egyéb diszkrecionális módja, ha a kérelmező a CRR 77. cikkének megfelelően megkapta az illetékes hatóság előzetes jóváhagyását.

2.2.7. Nyilatkozom, hogy az instrumentumokra irányadó rendelkezések nem jelzik kifejezetten vagy implicit módon, hogy az instrumentumok tőkeösszegét a kérelmező felszámolásán kívüli esetben csökkentik vagy csökkenthetik, visszafizetik vagy visszafizethetik, és a kérelmező más módon sem jelzi ezt az instrumentumok kibocsátását megelőzően vagy azok kibocsátásakor, kivéve a CRR 27. cikkében említett instrumentumok esetében, ha az alkalmazandó nemzeti jog tiltja, hogy a kérelmező elutasítsa az ilyen instrumentumok visszaváltását.

2.2.8. Nyilatkozom, hogy az instrumentumok a kifizetések tekintetében teljesítik a következő feltételeket:

a) nincs elsőbbségi elbánás a kifizetések sorrendje tekintetében, más elsődleges alapvető tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódóan sem, és az instrumentumokra irányadó feltételek nem biztosítanak a kifizetésekhez való elsőbbségi jogot,

b) az instrumentumok tulajdonosai részére kifizetést csak a kifizethető elemekből lehet teljesíteni,

c) az instrumentumokra irányadó feltételek nem foglalnak magukban a kifizetések maximális szintjére vonatkozó felső határt vagy egyéb korlátozást, kivéve a 27. cikkében említett instrumentumok esetében,

d) a kifizetések szintje nem azon összeg alapján van meghatározva, amelyért a kibocsátáskor megvásárolták az instrumentumokat, kivéve a 27. cikkben említett instrumentumok esetében,

e) az instrumentumokra irányadó feltételek nem foglalnak magukban a kérelmezőre vonatkozó olyan kötelezettséget, hogy a tulajdonosok számára kifizetést kell végrehajtania, és a kérelmezőre más módon sem vonatkozik ilyen kötelezettség,

f) a kifizetések elmaradása nem minősül a kérelmező nemteljesítésének,

g) a kifizetések törlése nem von maga után korlátozásokat a kérelmezőre nézve,

2.2.9. Nyilatkozom, hogy a kérelmező által kibocsátott összes tőkeinstrumentumhoz viszonyítva az instrumentumok a veszteségek felmerülésekor viselik azok első és arányosan legnagyobb részét, és minden egyes instrumentum ugyanolyan mértékben visel veszteségeket, mint az összes többi elsődleges alapvető tőkeinstrumentum.

2.2.10. Nyilatkozom, hogy a kérelmező fizetésképtelensége vagy felszámolása esetén az instrumentumok az összes többi követelés mögé sorolódnak.

2.2.11. Nyilatkozom, hogy az instrumentumok tulajdonosaikat a kérelmező fennmaradó eszközeire vonatkozó olyan követelésre jogosítják fel, amely – a kérelmező felszámolása esetén és az összes előbbre sorolt követelés kifizetése után – a kibocsátott ilyen instrumentumok összegével arányos és nem rögzített, és nem vonatkozik rá felső határ, kivéve a CRR 27. cikkében említett tőkeinstrumentumok esetében.

2.2.12. Nyilatkozom, hogy az instrumentumokat a következők egyike sem fedezi vagy szavatolja olyan garancia révén, amely javítja a követelésnek a veszteségviselési rangsorban elfoglalt helyét:

a) a kérelmező vagy leányvállalatai,

b) a kérelmező anyavállalata vagy annak leányvállalatai,

c) a pénzügyi holding társaság anyavállalat vagy leányvállalatai,

d) a vegyes tevékenységű holding társaság vagy leányvállalatai,

e) vegyes pénzügyi holding társaság és leányvállalatai,

f) bármely olyan vállalkozás, amely szoros kapcsolatban áll az a)-e) pontban említett szervezetekkel.

2.2.13. Nyilatkozom, hogy az instrumentumokra nem vonatkozik olyan szerződéses vagy egyéb megállapodás, amely fizetésképtelenség vagy felszámolás esetén javítja az instrumentumhoz kapcsolódó követeléseknek a veszteségviselési rangsorban elfoglalt helyét.

3. Szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézetnek minősülő kibocsátó által kibocsátott tőkeinstrumentumok elismertetése esetén megteendő további nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az instrumentum a CRR 28. cikk (1) bekezdésében foglalt összes feltételnek eleget tesz, a CRR 29. cikkének alkalmazásából eredő módosításokkal együtt.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

................................................

alapító aláírása/cégszerű aláírása

2. Az évközi, év végi nyereség elsődleges alapvető tőkébe való beszámításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. A nyereségre vonatkozó adatok

2.1. típusa:

2.1.1. évközi

2.1.2. év végi

2.2. összege:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk (2) bekezdése alapján engedélyezze az I.2. pontban megjelölt nyereség beszámítását a kérelmező elsődleges alapvető tőkéjébe.

III. Nyilatkozatok

A kérelmező nyilatkozata

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

................................................

alapító aláírása/cégszerű aláírása

3. Elsődleges alapvető tőkeinstrumentum csökkentésének, visszaváltásának, visszavásárlásának, lehívásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. Az elsődleges alapvető tőkeinstrumentum azonosító adatai

2.1. névérték:

2.2. darabszám:

2.3. sorozat jelzése, vagy egyéb azonosító szám:

2.4. jegyzett tőke csökkentéssel érintett instrumentum fajtája:

2.4.1. saját részvény

2.4.2. egyéb

3. Az I.2. pontban megjelölt elsődleges alapvető tőkeinstrumentummal kapcsolatos változtatás

3.1. csökkentés

3.2. visszaváltás

3.3. visszavásárlás

3.4. lehívás

II. A kérelem alapja

1. Az I.2. pont szerinti elsődleges alapvető tőkeinstrumentum csökkentésénél, visszaváltásánál vagy visszavásárlásánál korábbi időpontban vagy azzal egyidejűleg a kérelmező az I.2. pontban megjelölt instrumentumot ugyanolyan vagy jobb minőségű szavatolótőke-instrumentummal váltja fel, a kérelmező jövedelemtermelő képessége szempontjából fenntartható feltételekkel.

2. A kérelmező szavatolótőkéje az I.2. pont szerinti elsődleges alapvető tőkeinstrumentum csökkentése, visszaváltása vagy visszavásárlása nyomán a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CRR) 92. cikk (1) bekezdésében meghatározott követelményeket és a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: CRD) 128. cikk 6. pontjában meghatározott kombinált pufferkövetelményt meghaladja azzal a többlettel, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a CRD 104. cikk (3) bekezdése alapján adott esetben szükségesnek ítél.

III. Kérelem

1. Kérem, hogy az MNB a CRR 77. cikk a) pontja alapján engedélyezze a kérelmező számára az I.2. pontban megjelölt elsődleges alapvető tőkeinstrumentummal kapcsolatos I.3. pont szerinti változtatást.

IV. Nyilatkozatok

A kérelmező nyilatkozata

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

V. Mellékletek

VI. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

................................................

alapító aláírása/cégszerű aláírása

4. Kiegészítő alapvető tőkeinstrumentum, járulékos tőkeinstrumentum szerződéses futamidejének lejárta előtti lehívásának, visszaváltásának, visszafizetésének, visszavásárlásának, csökkentésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. Tőkeinstrumentum azonosító adatai

2.1. típusa:

2.1.1. kiegészítő alapvető tőkeinstrumentum

2.1.1.1. alapvető kölcsöntőke

2.1.1.2. egyéb

2.1.2. járulékos tőkeinstrumentum

2.1.2.1. alárendelt kölcsöntőke

2.1.2.2. egyéb

2.2. mértéke:

3. Az I.2. pontban megjelölt tőkeinstrumentummal kapcsolatos változtatás

3.1. lehívás

3.1.1. öt évnél hamarabb

3.1.2. ötödik évben, vagy öt éven túl

3.2. visszaváltás

3.2.1. öt évnél hamarabb

3.2.2. ötödik évben, vagy öt éven túl

3.3. visszafizetés

3.3.1. öt évnél hamarabb

3.3.2. ötödik évben, vagy öt éven túl

3.4. visszavásárlás

3.4.1. öt évnél hamarabb

3.4.2. ötödik évben, vagy öt éven túl

3.5. csökkentés

3.5.1. öt évnél hamarabb

3.5.2. ötödik évben, vagy öt éven túl

II. A kérelem alapja

1. Az I.2. pont szerinti tőkeinstrumentum csökkentésénél, visszaváltásánál vagy visszavásárlásánál korábbi időpontban vagy azzal egyidejűleg a kérelmező az I.2. pontban megjelölt instrumentumot ugyanolyan vagy jobb minőségű szavatolótőke-instrumentummal váltja fel, a kérelmező jövedelemtermelő képessége szempontjából fenntartható feltételekkel.

2. A kérelmező szavatolótőkéje az I.2. pont szerinti tőkeinstrumentum csökkentése, visszaváltása vagy visszavásárlása nyomán a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CRR) 92. cikk (1) bekezdésében meghatározott követelményeket és a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: CRD) 128. cikk 6. pontjában meghatározott kombinált pufferkövetelményt meghaladja azzal a többlettel, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a CRD 104. cikk (3) bekezdése alapján adott esetben szükségesnek ítél.

III. Az öt évnél hamarabb történő lehívás, visszaváltás, visszafizetés, visszavásárlás, vagy csökkentés tárgyában benyújtott kérelem jogszabályi alapja

3.1. az I.2. pont szerinti instrumentumok szabályozói besorolásában olyan változás következik be, amely valószínűleg azoknak a szavatolótőkéből történő kizárását vagy alacsonyabb minőségű szavatolótőkeként történő besorolását eredményezi, és mindkét alábbi feltétel egyszerre teljesül:

a. az MNB úgy ítéli meg, hogy ez a változás bizonyosan be fog következni,

b. a kérelmező az MNB számára kielégítően igazolja, hogy a szóban forgó instrumentumok szabályozói besorolásának megváltozása nem volt ésszerűen előrelátható az instrumentum kibocsátásának időpontjában,

3.2. a szóban forgó instrumentumok adóügyi megítélésében változás következik be, és a kérelmező az MNB számára kielégítően igazolja, hogy a változás jelentős, és nem volt ésszerűen előrelátható az instrumentumok kibocsátásának időpontjában.

IV. Alapvető, illetve alárendelt kölcsöntőke visszafizetése esetén a kölcsönszerződésekre vonatkozó azonosító adatok

1. a kérelmezővel szerződő fél azonosító adatai

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2. a kölcsönszerződés megkötésének dátuma

3. a kölcsönszerződés módosításával kapcsolatos adatok

3.1. a módosítás dátuma

3.2. a módosítás tárgya

4. a kölcsön lejáratának dátuma

4.1. az eredeti szerződés szerint

4.2. módosítás után

V. Kérelem

Kérem, hogy az MNB a CRR 77. cikk b) pontja alapján engedélyezze a kérelmező számára az I. 2. pontban megjelölt tőkeinstrumentummal kapcsolatos I. 3. pont szerinti változtatást.

VI. Nyilatkozatok

A kérelmező nyilatkozata

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

VII. Mellékletek

VIII. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

................................................

alapító aláírása/cégszerű aláírása

5. Szerződéses nettósítás kockázatcsökkentésként való elismerésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.4.1. neve:

1.4.2. telefonszáma:

2. Szerződéses nettósítási megállapodás típusa

2.1. a kérelmező és partnere között létrejött, kétoldalú novációs szerződés, amely alapján a kölcsönösen fennálló követelések és kötelezettségek egymással szemben automatikusan oly módon kerülnek beszámításra, hogy a nováció egyetlen nettó összeget határoz meg, amely által a felek közötti összes korábbi szerződést és az ezek alapján fennálló kötelezettséget felváltó új, a felekre nézve kötelező érvényű szerződés jön létre.

2.2. egyéb kétoldalú megállapodás a kérelmező és partnere között.

2.3. eltérő termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás.

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 296. cikke alapján ismerje el az I.2. pontban megjelölt szerződéses nettósítási megállapodás alkalmazását mint a partnerkockázati tőkekövetelmény számítása során, kockázatmérséklésként figyelembe vehető tényezőt.

III. Nyilatkozatok

A kérelmező nyilatkozatai

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

…….................................................

alapító aláírása/cégszerű aláírása

6. melléklet a 4/2016. (III. 1.) MNB rendelethez

A Bit. hatálya alá tartozó, a biztosítót érintő, a rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyezési kérelmek, valamint bejelentések formanyomtatványa

1. Biztosító alapításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmezőt azonosító adatok

1.1. Nem természetes személy kérelmező azonosító adatai

1.1.1. név:

1.1.2. rövidített név:

1.1.3. idegen nyelvű elnevezés

1.1.4. székhely:

1.1.5. telephely:

1.1.6. fióktelep:

1.1.7. tevékenység végzésének helye:

1.1.8. cégjegyzékszám:

1.1.9. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.1.10. képviseletre jogosultak neve:

1.1.11. képviseletre jogosultak beosztása:

1.1.12. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

1.1.13. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

1.1.14. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

1.1.15. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

1.1.16. megszerezni kívánt értékpapír mennyiség (db):

1.1.17. megszerezni kívánt részjegyek névértéke (Ft):

1.2. Természetes személy azonosító adatai

1.2.1. név:

1.2.2. születési név:

1.2.3. anyja neve:

1.2.4. születési hely:

1.2.5. születési idő:

1.2.6. állampolgárság:

1.2.7. lakcím (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

1.2.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

1.2.9. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

1.2.10. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

1.2.11. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

1.2.12. megszerezni kívánt értékpapír mennyiség (db):

1.2.13. megszerezni kívánt részjegyek névértéke (Ft):

2. Az alapítandó biztosítót azonosító adatok

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. idegen nyelvű elnevezés:

2.4. székhely:

2.5. telephely:

2.6. fióktelep:

2.7. levelezési cím postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.8. működési terület:

2.9. induló tőke:

2.10. alapszabály kelte (év, hónap, nap):

2.11. intézmény típusa:

2.11.1. biztosító részvénytársaság

2.11.2. európai részvénytársaság

2.11.3. kölcsönös biztosító egyesület

2.11.4. biztosító szövetkezet

2.11.5. harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe

2.12. végezni kívánt biztosítási ág:

2.12.1. a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 1. melléklete szerinti nem-életbiztosítási ág

2.12.2. a Bit. 2. melléklete szerinti életbiztosítási ág.

3. Az alapítandó biztosító vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai

3.1. tisztség pontos megjelölése: első számú vezető/első számú vezető helyettese/igazgatóság elnöke/igazgatóság tagja/felügyelőbizottság elnöke/felügyelőbizottság tagja

3.2. név:

3.3. születési név:

3.4. anyja neve:

3.5. születési hely:

3.6. születési idő:

3.7. állampolgárság:

3.8. lakcím (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

3.9. tisztség alapja:

3.9.1. megválasztás

3.9.2. kinevezés

3.10. alkalmazott:

3.10.1. igen

3.10.2. nem

3.11. cégjegyzési jog:

3.11.1. nincs

3.11.2. van:

3.11.2.1. önálló

3.11.2.2. együttes

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Bit. 237. § (1) bekezdés a) pontja alapján az I.2. pontban megjelölt biztosító alapítását a csatolt iratok alapján engedélyezze.

III. Nyilatkozatok

1. A kérelmező nyilatkozatai

1.1. Mint külföldi székhelyű kérelmező nyilatkozom, hogy kézbesítési megbízottam az alábbi, Magyarországon bejegyzett ügyvéd, ügyvédi iroda, vagy magyarországi biztosító, biztosításközvetítő:

1.2. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

1.3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. Az alapítandó biztosítóban minősített befolyást szerző nem természetes személy kérelmező további nyilatkozatai

2.1. Nyilatkozom, hogy egyéb tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti az alapítandó biztosító működését.

2.2. Nyilatkozom, hogy az alapítandó biztosítóban minősített befolyást szerző általam képviselt alapító nem természetes személy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

2.3. Nyilatkozom, hogy az alapítandó biztosítóban minősített befolyást szerző általam képviselt nem természetes személy alapító vezető állású személyével szemben kizáró ok nem áll fenn.

2.4. Nyilatkozom, hogy az alábbi, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti függő és jövőbeni kötelezettségeim vannak:

2.5. Nyilatkozom, hogy az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.

3. Az alapítandó biztosítóban minősített befolyást szerző természetes személy kérelmező további nyilatkozatai

3.1. Nyilatkozom, hogy egyéb tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti az alapítandó biztosító működését, személyemmel szemben kizáró ok nem áll fenn.

3.2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

aláírás/cégszerű aláírás

2. Biztosítási tevékenység megkezdésének engedélyezése iránt kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmező biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok

1. név:

2. rövidített név:

3. idegen nyelvű elnevezés:

4. székhely:

5. telephely:

6. fióktelep:

7. cégjegyzékszám:

8. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

9. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

10. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítási tevékenységről szóló 2014 évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 237. § (1) bekezdés b) pontja alapján a biztosító részére a biztosítási tevékenység megkezdését engedélyezze az alábbi ágazat(ok)ban:

1.1. Nem-életbiztosítási ágon belül

1.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket)

1.1.1.1. meghatározott összegű szolgáltatások,

1.1.1.2. kártérítési jellegű szolgáltatások,

1.1.1.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások,

1.1.1.4. utasok sérülése esetén nyújtott szolgáltatások.

1.1.2. Betegség

1.1.2.1. meghatározott összegű szolgáltatások,

1.1.2.2. kártérítési jellegű szolgáltatások,

1.1.2.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások.

1.1.3. Szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével) minden károsodása vagy vesztesége

1.1.3.1. szárazföldi járművek,

1.1.3.2. nem gépi meghajtású szárazföldi járművek.

1.1.4. Sínpályához kötött járművek minden károsodása vagy vesztesége.

1.1.5. Légi járművek minden károsodása vagy vesztesége.

1.1.6. Hajók (tengeri, tavi, folyami vagy csatornán használt járművek minden károsodása vagy vesztesége

1.1.6.1. folyami és csatornán használt hajók,

1.1.6.2. tavi hajók,

1.1.6.3. tengeri hajók.

1.1.7. Szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat) minden károsodása vagy vesztesége, tekintet nélkül a szállítás módjára.

1.1.8. Tűz- és elemi károk – ide nem értve a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatokban szereplő vagyontárgyakat – minden károsodása vagy vesztesége a következők miatt:

1.1.8.1. tűz,

1.1.8.2. robbanás,

1.1.8.3. vihar,

1.1.8.4. viharon kívüli egyéb elemi kár,

1.1.8.5. atomenergia,

1.1.8.6. földcsuszamlás, talajsüllyedés és földrengés.

1.1.9. Egyéb vagyoni károk – a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatba nem tartozó vagyontárgyban bekövetkezett olyan kár vagy veszteség, amelyet jégeső vagy fagy, valamint bármilyen más, a Bit. 1. melléklet A) rész 8. ágazatba nem tartozó esemény okozott (pl. lopás).

1.1.10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást.

1.1.11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét.

1.1.12. Hajókkal kapcsolatos felelősség (tengeri, tavi, folyami és csatornán használt vízi járművek), beleértve a fuvarozó felelősségét.

1.1.13. Általános felelősség (minden egyéb felelősség a Bit. 1. melléklet A) rész 10-12. ágazatban említetteken kívül).

1.1.14. Hitel

1.1.14.1. általános fizetésképtelenség,

1.1.14.2. exporthitel,

1.1.14.3. részletfizetési hitel,

1.1.14.4. jelzáloghitel,

1.1.14.5. mezőgazdasági hitel.

1.1.15. Kezesség és garancia

1.1.15.1. közvetlen kezesség, garancia,

1.1.15.2. közvetett kezesség, garancia.

1.1.16. Különböző pénzügyi veszteségek

1.1.16.1. foglalkoztatással összefüggő kockázatok,

1.1.16.2. a jövedelem elégtelensége (általános),

1.1.16.3. rossz időjárás,

1.1.16.4. nyereségkiesés,

1.1.16.5. folyó általános költségek,

1.1.16.6. előre nem látható üzleti többletköltségek,

1.1.16.7. piaci érték vesztesége,

1.1.16.8. bérleti díj- vagy bevételkiesés,

1.1.16.9. egyéb – eddig említettektől eltérő – közvetett üzleti veszteségek,

1.1.16.10. egyéb nem üzleti pénzügyi veszteségek,

1.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek.

1.1.17. Jogvédelem

1.1.18. Segítségnyújtás

1.2. Több ágazatra kiterjedően

1.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. ágazatok],

1.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 3., 7. és 10. ágazatok],

1.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 4., 6., 7. és 12. ágazatok],

1.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. a), 5., 7. és 11. ágazatok],

1.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. ágazatok],

1.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. ágazatok],

1.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. ágazatok].

1.3. Életbiztosítási ágban

1.3.1. Életbiztosítási tevékenységek (kivéve a Bit. 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott tevékenységeket)

1.3.1.1. életbiztosítás, azaz a meghatározott tartam elérésére szóló biztosítás, a halál esetére szóló biztosítás, a meghatározott tartam elérésére vagy az azt megelőző elhalálozás esetére szóló biztosítás, a díj-visszatérítéses életbiztosítás,

1.3.1.2. életjáradékok,

1.3.1.3. az életbiztosítással kapcsolatban kötött kiegészítő biztosítás, különösen a személyi sérülés esetére szóló, a munkaképtelenséget is magában foglaló biztosítás, a baleset miatti elhalálozás esetére szóló biztosítás, valamint a balesetből vagy betegségből származó rokkantság esetére szóló biztosítás.

1.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás

1.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok

1.3.4.Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások)

1.3.5. Csoportos nyugdíjalapok kezelése

1.3.5.1. Csoportos nyugdíjalapok kezelése, amelybe a befektetések kezelése is beletartozik, különösen olyan szervezet tartalékokat képviselő eszközeinek kezelése, amelyek elhalálozás vagy túlélés, illetve valamely tevékenységgel való felhagyás vagy annak korlátozása esetén teljesítenek kifizetéseket.

1.3.5.2. A Bit. 2. melléklet 5. pont a) alpontjában említett műveletek, amennyiben ezekhez a tőke értékmegőrzésére vagy egy minimális kamat fizetésére vonatkozó biztosítás kapcsolódik.

1.3.6. Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek, amelyeket a társadalombiztosítási jogszabályok előírnak, vagy amelyekről azok rendelkeznek, amennyiben azokat saját kockázatukra életbiztosítók végzik vagy irányítják az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. Kérem, hogy az MNB a Bit. 237. § (1) bekezdés m) pontja alapján a biztosító részére engedélyezze az alábbi személyek vezető állású személyként, illetve egyéb vezetőként történő foglalkoztatását, megbízását, illetve kinevezését, megválasztását.

2.1. tisztség pontos megjelölése: igazgatóság elnöke/igazgatóság tagja/felügyelőbizottság elnöke/felügyelőbizottság tagja/első számú vezető/első számú vezető helyettese/vezető biztosításmatematikus (aktuárius)/vezető jogtanácsos/számviteli rendért felelős vezető/belső ellenőrzési vezető (belső ellenőr)/vezető kockázatkezelő/megfelelőségi vezető

2.2. név:

2.3. születési név:

2.4. anyja neve:

2.5. születési hely:

2.6. születési idő:

2.7. állampolgárság:

2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.9. tisztség alapja:

2.9.1. megválasztás

2.9.2. kinevezés

2.10. alkalmazott:

2.10.1. igen

2.10.2. nem

2.11. cégjegyzési jog:

2.11.1. nincs

2.11.2. van:

2.11.2.1. önálló

2.11.2.2. együttes

III. Nyilatkozatok

1. A kérelmező nyilatkozatai:

1.1. Nyilatkozom, hogy a biztosító a tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

1.2. Nyilatkozom, hogy a biztosító a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

1.3. Nyilatkozom, hogy a biztosító az adatvédelmet szolgáló (kézi és gépi) irattározásra felkészült.

1.4. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

1.5. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

1.6. Nyilatkozom, hogy a biztosító a jogvédelmi biztosítási tevékenységet az alábbi módon kívánja végezni:

1.6.1. a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, továbbá az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással foglalkozó alkalmazottai ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet nem folytatnak a biztosító által művelt másik ágazat részére vagy más, a Bit. 1. melléklet A) részében meghatározott bármely ágazatot művelő más biztosító számára, és a biztosítóban az ezen alkalmazottak felett utasítási joggal rendelkező vezető állású személy nem rendelkezhet utasítási joggal más biztosítási ágazatba tartozó károk rendezésével kapcsolatban,

1.6.2. a biztosító a jogvédelmi biztosítási szerződésben név és székhely szerint megjelölt más vállalkozást bíz meg a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, továbbá az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással,

1.6.3. a jogvédelmi biztosítási szerződés tartalmazza a biztosított azon jogát, hogy a biztosítási esemény bekövetkezését követően egy általa választott jogi képviselőt bízhat meg érdekei védelmével.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

3. Biztosítási tevékenység módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmező biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok

1. név:

2. rövidített név:

3. székhely:

4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Bit.) 237. § (1) bekezdés e) pontja alapján engedélyezze a biztosító részére biztosítási tevékenységének módosítását és tevékenységének az alábbi ágazatokra, alágazatokra történő kiterjesztését.

1.1. Nem-életbiztosítási ágon belül

1.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket)

1.1.1.1. meghatározott összegű szolgáltatások,

1.1.1.2. kártérítési jellegű szolgáltatások,

1.1.1.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások,

1.1.1.4. utasok sérülése esetén nyújtott szolgáltatások.

1.1.2. Betegség

1.1.2.1. meghatározott összegű szolgáltatások,

1.1.2.2. kártérítési jellegű szolgáltatások,

1.1.2.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások.

1.1.3. Szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével) minden károsodása vagy vesztesége

1.1.3.1. szárazföldi járművek,

1.1.3.2. nem gépi meghajtású szárazföldi járművek.

1.1.4. Sínpályához kötött járművek minden károsodása vagy vesztesége.

1.1.5. Légi járművek minden károsodása vagy vesztesége.

1.1.6. Hajók (tengeri, tavi, folyami vagy csatornán használt járművek minden károsodása vagy vesztesége

1.1.6.1. folyami és csatornán használt hajók,

1.1.6.2. tavi hajók,

1.1.6.3. tengeri hajók.

1.1.7. Szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat) minden károsodása vagy vesztesége, tekintet nélkül a szállítás módjára.

1.1.8. Tűz- és elemi károk – ide nem értve a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatokban szereplő vagyontárgyakat – minden károsodása vagy vesztesége a következők miatt:

1.1.8.1. tűz,

1.1.8.2. robbanás,

1.1.8.3. vihar,

1.1.8.4. viharon kívüli egyéb elemi kár,

1.1.8.5. atomenergia,

1.1.8.6. földcsuszamlás, talajsüllyedés és földrengés.

1.1.9. Egyéb vagyoni károk – a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatba nem tartozó vagyontárgyban bekövetkezett olyan kár vagy veszteség, amelyet jégeső vagy fagy, valamint bármilyen más, a Bit. 1. melléklet A) rész 8. ágazatba nem tartozó esemény okozott (pl. lopás).

1.1.10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást.

1.1.11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét.

1.1.12. Hajókkal kapcsolatos felelősség (tengeri, tavi, folyami és csatornán használt vízi járművek), beleértve a fuvarozó felelősségét.

1.1.13. Általános felelősség (minden egyéb felelősség a Bit. 1. melléklet A) rész 10-12. ágazatban említetteken kívül).

1.1.14. Hitel

1.1.14.1. általános fizetésképtelenség,

1.1.14.2. exporthitel,

1.1.14.3. részletfizetési hitel,

1.1.14.4. jelzáloghitel,

1.1.14.5. mezőgazdasági hitel.

1.1.15. Kezesség és garancia

1.1.15.1. közvetlen kezesség, garancia,

1.1.15.2. közvetett kezesség, garancia.

1.1.16. Különböző pénzügyi veszteségek

1.1.16.1. foglalkoztatással összefüggő kockázatok,

1.1.16.2. a jövedelem elégtelensége (általános),

1.1.16.3. rossz időjárás,

1.1.16.4. nyereségkiesés,

1.1.16.5. folyó általános költségek,

1.1.16.6. előre nem látható üzleti többletköltségek,

1.1.16.7. piaci érték vesztesége,

1.1.16.8. bérleti díj- vagy bevételkiesés,

1.1.16.9. egyéb – eddig említettektől eltérő – közvetett üzleti veszteségek,

1.1.16.10. egyéb nem üzleti pénzügyi veszteségek,

1.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek.

1.1.17. Jogvédelem

1.1.18. Segítségnyújtás

1.2. Több ágazatra kiterjedően

1.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. ágazatok],

1.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 3., 7. és 10. ágazatok],

1.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 4., 6., 7. és 12. ágazatok],

1.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. a), 5., 7. és 11. ágazatok],

1.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. ágazatok],

1.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. ágazatok],

1.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. ágazatok].

1.3. Életbiztosítási ágban

1.3.1. Életbiztosítási tevékenységek (kivéve a Bit. 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott tevékenységeket)

1.3.1.1. életbiztosítás, azaz a meghatározott tartam elérésére szóló biztosítás, a halál esetére szóló biztosítás, a meghatározott tartam elérésére vagy az azt megelőző elhalálozás esetére szóló biztosítás, a díj-visszatérítéses életbiztosítás,

1.3.1.2. életjáradékok,

1.3.1.3. az életbiztosítással kapcsolatban kötött kiegészítő biztosítás, különösen a személyi sérülés esetére szóló, a munkaképtelenséget is magában foglaló biztosítás, a baleset miatti elhalálozás esetére szóló biztosítás, valamint a balesetből vagy betegségből származó rokkantság esetére szóló biztosítás.

1.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás

1.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok

1.3.4.Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások)

1.3.5. Csoportos nyugdíjalapok kezelése

1.3.5.1. Csoportos nyugdíjalapok kezelése, amelybe a befektetések kezelése is beletartozik, különösen olyan szervezet tartalékokat képviselő eszközeinek kezelése, amelyek elhalálozás vagy túlélés, illetve valamely tevékenységgel való felhagyás, vagy annak korlátozása esetén teljesítenek kifizetéseket.

1.3.5.2. A Bit. 2. melléklet 5. pont a) alpontjában említett műveletek, amennyiben ezekhez a tőke értékmegőrzésére vagy egy minimális kamat fizetésére vonatkozó biztosítás kapcsolódik.

1.3.6. Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek, amelyeket a társadalombiztosítási jogszabályok előírnak, vagy amelyekről azok rendelkeznek, amennyiben azokat saját kockázatukra életbiztosítók végzik vagy irányítják az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

III. Nyilatkozat

1. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. Nyilatkozom, hogy a biztosító a jogvédelmi biztosítási tevékenységet az alábbi módon kívánja végezni

2.1. a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, továbbá az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással foglalkozó alkalmazottai ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet nem folytatnak a biztosító által művelt másik ágazat részére vagy más, a Bit. 1. melléklet A) részében meghatározott bármely ágazatot művelő más biztosító számára, és a biztosítóban az ezen alkalmazottak felett utasítási joggal rendelkező vezető állású személy nem rendelkezhet utasítási joggal más biztosítási ágazatba tartozó károk rendezésével kapcsolatban,

2.2. a biztosító a jogvédelmi biztosítási szerződésben név és székhely szerint megjelölt más vállalkozást bíz meg a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, továbbá az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással,

2.3. a jogvédelmi biztosítási szerződés tartalmazza a biztosított azon jogát, hogy a biztosítási esemény bekövetkezését követően egy általa választott jogi képviselőt bízhat meg érdekei védelmével.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

4. Biztosítási tevékenység megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmező biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. cégjegyzékszám:

4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

5. tevékenység végzésének helye:

6. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 237. § (1) bekezdés e) pontja alapján a biztosító biztosítási tevékenységének – részben vagy egészben történő – megszüntetését engedélyezze és a biztosító biztosítási tevékenység folytatására jogosító engedélyét vonja vissza.

III. Nyilatkozat

1. Nyilatkozom, hogy a biztosító a biztosítási tevékenységből eredő valamennyi kötelezettségét teljesítette, a kötelezettségek teljesítésének módja:

1.1. az állomány átruházása,

1.2. a biztosítási szerződések felmondása,

1.3. a biztosítottakkal történt megállapodás,

1.4. egyéb:

2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

5. Biztosító vezető állású személye, egyéb vezetője foglalkoztatásának, megbízásának, illetve kinevezésének, megválasztásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely:

1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. Biztosító vezető állású/egyéb vezető személy jelöltjeinek azonosító adatai

2.1. tisztség pontos megjelölése: igazgatóság elnöke/igazgatóság tagja/felügyelőbizottság elnöke/felügyelőbizottság tagja/első számú vezető/első számú vezető helyettese/vezető biztosításmatematikus (aktuárius)/vezető jogtanácsos/számviteli rendért felelős vezető/belső ellenőrzési vezető (belső ellenőr)/vezető kockázatkezelő/megfelelőségi vezető

2.2. név:

2.3. születési név:

2.4. anyja neve:

2.5. születési hely:

2.6. születési idő:

2.7. állampolgárság:

2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.9. tisztség alapja:

2.9.1. megválasztás

2.9.2. kinevezés

2.10. alkalmazott:

2.10.1. igen

2.10.2. nem

2.11. megbízott:

2.11.1. igen

2.11.2. nem

2.12. cégjegyzési jog:

2.12.1. nincs

2.12.2. van:

2.12.2.1. önálló

2.12.2.2. együttes

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)

1.1. a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 53. § (1) bekezdése alapján a 2. pontban megjelölt személy, személyek biztosító vezető állású személyeként történő foglalkoztatását, megbízását, illetve megválasztását, kinevezését,

1.2. a Bit. 56. § (1) bekezdése alapján a 2. pontban megjelölt személy, személyek biztosító egyéb vezetőjeként történő foglalkoztatását, megbízását, illetve megválasztását, kinevezését

engedélyezze.

III. Nyilatkozatok

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

6. Biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység megkezdésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmező biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok

1. név:

2. rövidített név:

3. székhely:

4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 237. § (1) bekezdés b) pontja és a 40. § (5) bekezdése alapján a biztosító részére alábbi tevékenység biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenységként történő megkezdését engedélyezze:

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

7. Biztosítási állomány átruházásának engedélyezése iránt kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. Átadó biztosítót (a továbbiakban: átadó) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely:

1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. Átvevő biztosítót (a továbbiakban: átvevő) azonosító adatok

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. székhely:

2.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

2.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Kérelem

Kérjük, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 118. § (3) bekezdése és a 237. § (1) bekezdés h) pontja alapján engedélyezze az átadó IV. pont szerinti mellékletekben meghatározott biztosítási állományának átvevő részére történő átruházását.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozunk, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltünk az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

Átadó    

..................................................................

cégszerű aláírás

Átvevő

    

..................................................................

Átadó vezető jogtanácsosának aláírása

..................................................................

Átvevő vezető jogtanácsosának aláírása

8. Biztosító egyesülésének, szétválásának és részvénytársasággá történő átalakulásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező biztosítót azonosító adatok egyesülés esetén

1.1. A befogadó (jogutód) biztosítót azonosító adatok

1.1.1. név:

1.1.2. székhely:

1.1.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

1.1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

1.1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

1.2. A beolvadó, összeolvadó biztosítót, biztosítókat azonosító adatok

1.2.1. név:

1.2.2. székhely:

1.2.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

1.2.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.2.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

1.2.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

1.3. A beolvadó nem biztosítási tevékenységet folytató gazdasági társaság, egyesület azonosító adatai

1.3.1. név:

1.3.2. székhely:

1.3.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

1.3.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2. A kérelmező biztosítót azonosító adatok szétválás esetén

2.1. A jogelőd biztosítót azonosító adatok

2.1.1. név:

2.1.2. székhely:

2.1.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

2.1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

2.1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2.2. A szétválással - különválással vagy kiválással - létrejövő biztosítókat azonosító adatok

2.2.1. név:

2.2.2. idegen nyelvű elnevezés:

2.2.3. székhely:

2.2.4. jegyzett tőke:

2.2.5. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):

2.2.6. képviseletre jogosultak neve, beosztása:

2.2.7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2.3. A szétválással - különválással vagy kiválással - létrejövő nem biztosítási tevékenységet folytató gazdasági társaság, egyesület azonosító adatai

2.3.1. név:

2.3.2. székhely:

2.3.3. jegyzett tőke:

2.3.4. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):

2.3.5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

3. A kérelmező biztosítót azonosító adatok kölcsönös biztosító egyesület részvénytársasággá alakulása esetén

3.1. A jogelőd kölcsönös biztosító egyesületet azonosító adatok

3.1.1. név:

3.1.2. székhely:

3.1.3. nyilvántartási szám:

3.1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

3.1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

3.1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

3.2. A jogutód részvénytársaságot azonosító adatok

3.2.1. név:

3.2.2. rövidített név:

3.2.3. idegen nyelvű elnevezés:

3.2.4. székhely:

3.2.5. alaptőke összege:

3.2.6. kibocsátandó részvények száma:

3.2.7. kibocsátandó részvények névértéke:

3.2.8. kibocsátandó részvények kibocsátási értéke:

3.2.9. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 237. § (1) bekezdés i) pontja alapján az I. pontban megjelölt biztosító vagy biztosítók részére engedélyezze a(z)

1.1. egyesülést,

1.2. szétválást,

1.3. részvénytársasággá történő átalakulást.

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a társaság(ok) a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült(ek).

2. Az egyesülés, szétválás, átalakulás tervezett napja: .............. (év) ................. (hónap) ....... (nap).

3. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

9. Harmadik országban működő biztosító alapításának, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítóban történő részesedés megszerzésének, harmadik országban fióktelep létesítésének engedélyezése iránt kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmezőt (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. Az alapítással, minősített befolyásszerzéssel érintett biztosítót, fióktelepet azonosító adatok

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. alapítás vagy részesedésszerzés helye szerinti harmadik ország megnevezése:

2.4. székhely:

2.5. harmadik országbeli cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

2.6. harmadik országbeli nyilvántartó hatóság megnevezése:

2.7. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

2.8. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

2.9. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

2.10. megszerezni kívánt értékpapír mennyiség (db):

2.11. minősített befolyás fajtája (közvetlen, közvetett):

2.11.1. közvetett befolyás esetén

2.11.1.1. köztes vállalkozás neve:

2.11.1.2. köztes vállalkozás székhelye:

2.11.1.3. részesedés a köztes vállalkozásban (százalék):

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 237. § (1) bekezdés j) pontja alapján a biztosító részére engedélyezze

1.1. harmadik országban működő biztosító alapítását,

1.2. harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítóban részesedés megszerzését,

1.3. harmadik országban fióktelep létesítését.

III. Nyilatkozat

1. Nyilatkozom, hogy a II.1.1. pontban meghatározott engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

2. Nyilatkozom, hogy a II.1.3. pontban meghatározott engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

10. Biztosító szavatoló tőkehiánya másik biztosítási ágból történő pótlásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmezőt (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 237. § (1) bekezdés l) pontja alapján engedélyezze a biztosító részére

1.1. a nem-élet biztosítási ágban

1.2. az életbiztosítási ágban

adódó/adódott szavatoló tőkehiánynak a másik biztosítási ágból történő pótlását ....................................................... összegben.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

11. A kisbiztosító számviteli biztosítástechnikai tartalékai törvényben meghatározott mértéket meghaladó befektetésének, az eszközkategóriáktól való eltérés engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmezőt (a továbbiakban: kisbiztosító) azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 237. § (2) bekezdés b) pontja és 227. § (4) bekezdése alapján a kisbiztosító részére

1.1. a számviteli biztosítástechnikai tartalékainak törvényben meghatározott mértéket meghaladó befektetését,

1.2. a törvényben meghatározott eszközkategóriáktól való eltérést

ideiglenes jelleggel .........(év)......... (hónap .........(nap) napjáig, az alábbi kivételes körülmények fennállására tekintettel) engedélyezze:

2. A kérelemmel érintett eszközkategória:

3. A kérelemmel érintett tartalék: matematikai tartalék /egyéb tartalék.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

12. Biztosítóban történő minősített befolyás megszerzésének és növelésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. Minősített befolyásszerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek azonosító adatai

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely:

1.4. telephely:

1.5. fióktelep:

1.6. tevékenység végzésének helye:

1.7. cégjegyzékszám:

1.8. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.9. képviseletre jogosultak neve:

1.10. képviseletre jogosultak beosztása:

1.11. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

1.12. a kérelem benyújtásának időpontjában tulajdonolt részesedés (százalék):

1.13. részesedés változása:

1.13.1. megszerzés

1.13.2. növelés

1.14. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

1.15. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

1.16. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

1.17. megszerezni kívánt értékpapír mennyiség (db):

1.18. minősített befolyás fajtája (közvetlen/közvetett):

1.18.1. közvetett befolyás esetén

1.18.1.1. köztes vállalkozás neve:

1.18.1.2. köztes vállalkozás székhelye:

1.18.1.3. részesedés a köztes vállalkozásban (százalék)

2. Minősített befolyásszerzés engedélyezését kérő természetes személyek azonosító adatai

2.1. név:

2.2. születési név:

2.3. anyja neve:

2.4. születési hely:

2.5. születési idő:

2.6. állampolgárság

2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.9. a kérelem benyújtásának időpontjában tulajdonolt részesedés (százalék):

2.10. részesedés változása:

2.10.1. megszerzés

2.10.2. növelés

2.11. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

2.12. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

2.13. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

2.14. megszerezni kívánt értékpapír mennyiség (db):

2.15. minősített befolyás fajtája (közvetlen/közvetett):

2.15.1. közvetett befolyás esetén

2.15.1.1. köztes vállalkozás neve:

2.15.1.2. köztes vállalkozás székhelye:

2.15.1.3. részesedés a köztes vállalkozásban (százalék)

3. Minősített befolyásszerzéssel érintett biztosító (a továbbiakban: biztosító) adatai

3.1. név:

3.2. székhely:

3.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 237. § (1) bekezdés k) pontja alapján az I.3. pontban megjelölt biztosítóban minősített befolyás megszerzését vagy növelését engedélyezze.

III. Nyilatkozatok

1. A kérelmező nyilatkozatai

1.1. Mint külföldi székhelyű kérelmező nyilatkozom, hogy a kézbesítési megbízottam az alábbi, Magyarországon be-jegyzett ügyvéd, ügyvédi iroda, vagy magyarországi biztosító, biztosításközvetítő, biztosítási szaktanácsadó:

1.2. Nyilatkozom, hogy egyéb tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti az I.3. pontban megjelölt biztosító működését.

1.3. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

1.4. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

1.5. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2. A biztosítóban minősített befolyást szerző nem természetes személy kérelmező további nyilatkozatai

2.1. Nyilatkozom, hogy nem állok csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

2.2. Nyilatkozom, hogy a nálam vezető állású tisztségeket betöltő személyekkel szemben kizáró ok nem áll fenn.

2.3. Nyilatkozom, hogy az alábbi, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti függő és jövőbeni kötelezettségeim vannak:

2.4. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

aláírás/cégszerű aláírás

13. Vezérügynök foglalkoztatásának vagy megbízásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező biztosító (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely:

1.4. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.6. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

1.7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. A vezérügynökként foglalkoztatni vagy megbízni kívánt személy, illetve a vezérügynöki tevékenységet irányító személy azonosító adatai

2.1. Vezérügynökként megbízni kívánt nem természetes személy azonosító adatai

2.1.1. név:

2.1.2. rövidített név:

2.1.3. székhely:

2.1.4. telephely:

2.1.5. fióktelep:

2.1.6. tevékenység végzésének helye(i):

2.1.7. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

2.1.8. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.1.9. képviseletre jogosultak neve:

2.1.10. képviseletre jogosultak beosztása:

2.2. Vezérügynökként foglalkoztatni vagy megbízni kívánt természetes személy és vezérügynöki tevékenységet irányító személy azonosító adatai

2.2.1. név:

2.2.2. születési név:

2.2.3. anyja neve:

2.2.4. születési hely:

2.2.5. születési idő:

2.2.6. állampolgárság:

2.2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 237. § (1) bekezdés n) pontja alapján az I.2. pontban meghatározott személy vezérügynökként történő foglalkoztatását vagy megbízását engedélyezze.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

14. Biztosítóban történő, öt százalékot meghaladó, de engedélykötelesnek nem minősülő részesedésszerzés bejelentésének formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:

1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. A részesedésszerzőt azonosító adatok

2.1. Nem természetes személy részesedésszerző azonosító adatai

2.1.1. név:

2.1.2. rövidített név:

2.1.3. székhely:

2.1.4. telephely:

2.1.5. fióktelep:

2.1.6. tevékenység végzésének helye(i):

2.1.7. cégjegyzékszám:

2.1.8. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.1.9. képviseletre jogosultak neve:

2.1.10. képviseletre jogosultak beosztása:

2.1.11. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2.2. Természetes személy részesedésszerző azonosító adatai

2.2.1. név:

2.2.2. születési név:

2.2.3. anyja neve:

2.2.4. születési hely:

2.2.5. születési idő:

2.2.6. állampolgárság:

2.2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.2.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

II. Bejelentés

1. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 268. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank részére bejelentem, hogy a biztosítóban az I.2. pontban meghatározott személy öt százalékot meghaladó, de engedélykötelesnek nem minősülő – tíz százalékot el nem érő mértékű – részesedést szerzett az alábbiak szerint:

1.1. részesedés megszerzésének időpontja: .........év ..........hónap .... nap

1.2. megszerzett tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

1.3. megszerzett tulajdoni rész (Ft):

1.4. megszerzett szavazati jog (százalék):

1.5. megszerezett értékpapír mennyiség (db):

1.6. befolyás fajtája (közvetlen/közvetett):

1.6.1. közvetett befolyás esetén

1.6.1.1. köztes vállalkozás neve:

1.6.1.2. köztes vállalkozás székhelye:

1.6.1.3. részesedés a köztes vállalkozásban (százalék)

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

15. Biztosító alapszabálya módosítására vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:

1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Bejelentés

1. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 268. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank részére bejelentem, hogy a biztosító módosította alapszabályát.

1.1. a módosítás időpontja: .........(év) ...................... (hónap) .... (nap)

1.2. a módosítással érintett adatok:

1.3. név:

1.4. székhely:

1.5. tevékenységi kör:

1.6. képviseletre jogosultak:

1.7. egyéb (a módosított adat típusát kell megjelölni):

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

16. Biztosító kárrendezési megbízottjával kapcsolatos bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:

1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. Kárrendezési megbízott azonosító adatai

2.1. Természetes személy kárrendezési megbízott azonosító adatai

2.1.1. név:

2.1.2. születési név:

2.1.3. anyja neve:

2.1.4. születési hely:

2.1.5. születési idő:

2.1.6. állampolgárság:

2.1.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.1.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.2. Jogi személy kárrendezési megbízott azonosító adatai

2.2.1. név:

2.2.2. rövidített név:

2.2.3. székhely:

2.2.4. cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

2.2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.2.6. képviseletre jogosult neve:

2.2.7. képviseletre jogosult beosztása:

II. Bejelentés

1. Kárrendezési megbízott megbízása

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 268. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére bejelentem, hogy a biztosító az I.2. pontban meghatározott személyt kárrendezési megbízotti feladatok ellátásával bízta meg.

1.1. A megbízás kezdete: ......... év .......... hónap .... nap

2. Kárrendezési megbízás megszűnése

A Bit. 268. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító az I.2. pontban megjelölt kárrendezési megbízottjával a megbízási jogviszonyt megszüntette.

2.1. A megbízás megszűnésének időpontja: ......... év .......... hónap .... nap

3. Kárrendezési megbízott adatainak változása

A Bit. 268. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító I.2. pontban megjelölt kárrendezési megbízottjának adataiban változások álltak be.

3.1. Változással érintett adat típusa:

3.2. Új adat:

3.3. A változás időpontja: ......... év .......... hónap .... nap

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

17. Hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban, befektetési vállalkozásban vagy befektetési alapkezelőben tíz százalékot el nem érő mértékű részesedésszerzésre vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:

1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. A részesedésszerzéssel érintett pénzügyi szervezetet azonosító adatok

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. székhely:

2.4. cégjegyzékszám:

2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

II. Bejelentés

1. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 268. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank részére bejelentem, hogy a biztosító az I.2. pontban meghatározott hitelintézetben/pénzügyi vállalkozásban/befektetési vállalkozásban/befektetési alapkezelőben tíz százalékot el nem érő mértékű részesedést szerzett az alábbiak szerint:

1.1. részesedés megszerzésének időpontja: ......... év .......... hónap .... nap

1.2. megszerzett tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

1.3. megszerzett tulajdoni rész (Ft):

1.4. megszerzett szavazati jog (százalék):

1.5. megszerezett értékpapír mennyiség (db):

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

18. Biztosító saját jegyzett tőkéjének tíz százalékát meghaladó mértékben történő részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:

1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. A részesedésszerzéssel érintett vállalkozást azonosító adatok

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. székhely:

2.4. cégjegyzékszám:

2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

II. Bejelentés

1. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXXVIII. törvény 267. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében a Magyar Nemzeti Bank részére bejelentem, hogy a biztosító saját jegyzett tőkéjének tíz százalékát meghaladó mértékben részesedést szerzett az I.2. pontban meghatározott vállalkozásban az alábbiak szerint.

1.1. részesedés megszerzésének időpontja: .........év ..........hónap .... nap

1.2. megszerzett tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

1.3. megszerzett tulajdoni rész (Ft):

1.4. megszerzett szavazati jog (százalék):

1.5. megszerezett értékpapír mennyiség (db):

1.6. a megszerzett részesedés aránya a biztosító jegyzett tőkéjében (százalék):

1.7. a vállalkozás tevékenysége:

1.7.1. a biztosító kiszervezett tevékenysége

1.7.2. a biztosító biztosítási üzemét szolgáló tevékenység

1.7.3. egyéb tevékenység.

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

19. Biztosító tagállami fióktelep létesítésére, megszüntetésére vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:

1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. A tagállami fióktelepet azonosító adatok

2.1. Tagállam megnevezése:

2.2. A fióktelep elnevezése:

2.3. A fióktelep címe:

3. A tagállami fióktelep irányítását ellátó felelős személy, meghatalmazott képviselő (vezető) azonosító adatai

3.1. név:

3.2. születési név:

3.3. anyja neve:

3.4. születési hely:

3.5. születési idő:

3.6. állampolgárság:

3.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

3.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

II. Bejelentés

1. A biztosító tagállami fióktelep létesítésére vonatkozó bejelentése

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 279. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére bejelentem, hogy a biztosító tagállami fióktelepet kíván létesíteni az I. 2. pontban meghatározott elnevezéssel és címen, az I. 3. pontban megjelölt személy vezetésével. A biztosító a fióktelep útján az alább megjelölt biztosítási ágazatokban kíván biztosítási tevékenységet végezni:

1.1. Nem-életbiztosítási ágon belül

1.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket)

1.1.1.1. meghatározott összegű szolgáltatások,

1.1.1.2. kártérítési jellegű szolgáltatások,

1.1.1.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások,

1.1.1.4. utasok sérülése esetén nyújtott szolgáltatások.

1.1.2. Betegség

1.1.2.1. meghatározott összegű szolgáltatások,

1.1.2.2. kártérítési jellegű szolgáltatások,

1.1.2.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások.

1.1.3. Szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével) minden károsodása vagy vesztesége

1.1.3.1. szárazföldi járművek,

1.1.3.2. nem gépi meghajtású szárazföldi járművek.

1.1.4. Sínpályához kötött járművek minden károsodása vagy vesztesége.

1.1.5. Légi járművek minden károsodása vagy vesztesége.

1.1.6. Hajók (tengeri, tavi, folyami vagy csatornán használt járművek minden károsodása vagy vesztesége

1.1.6.1. folyami és csatornán használt hajók,

1.1.6.2. tavi hajók,

1.1.6.3. tengeri hajók.

1.1.7. Szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat) minden károsodása vagy vesztesége, tekintet nélkül a szállítás módjára.

1.1.8. Tűz- és elemi károk – ide nem értve a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatokban szereplő vagyontárgyakat – minden károsodása vagy vesztesége a következők miatt:

1.1.8.1. tűz,

1.1.8.2. robbanás,

1.1.8.3. vihar,

1.1.8.4. viharon kívüli egyéb elemi kár,

1.1.8.5. atomenergia,

1.1.8.6. földcsuszamlás, talajsüllyedés és földrengés.

1.1.9. Egyéb vagyoni károk – a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatba nem tartozó vagyontárgyban bekövetkezett olyan kár vagy veszteség, amelyet jégeső vagy fagy, valamint bármilyen más, a Bit. 1. melléklet A) rész 8. ágazatba nem tartozó esemény okozott (pl. lopás).

1.1.10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást.

1.1.11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét.

1.1.12. Hajókkal kapcsolatos felelősség (tengeri, tavi, folyami és csatornán használt vízi járművek), beleértve a fuvarozó felelősségét.

1.1.13. Általános felelősség (minden egyéb felelősség a Bit. 1. melléklet A) rész 10-12. ágazatban említetteken kívül).

1.1.14. Hitel

1.1.14.1. általános fizetésképtelenség,

1.1.14.2. exporthitel,

1.1.14.3. részletfizetési hitel,

1.1.14.4. jelzáloghitel,

1.1.14.5. mezőgazdasági hitel.

1.1.15. Kezesség és garancia

1.1.15.1. közvetlen kezesség, garancia,

1.1.15.2. közvetett kezesség, garancia.

1.1.16. Különböző pénzügyi veszteségek

1.1.16.1. foglalkoztatással összefüggő kockázatok,

1.1.16.2. a jövedelem elégtelensége (általános),

1.1.16.3. rossz időjárás,

1.1.16.4. nyereségkiesés,

1.1.16.5. folyó általános költségek,

1.1.16.6. előre nem látható üzleti többletköltségek,

1.1.16.7. piaci érték vesztesége,

1.1.16.8. bérleti díj- vagy bevételkiesés,

1.1.16.9. egyéb – eddig említettektől eltérő – közvetett üzleti veszteségek,

1.1.16.10. egyéb nem üzleti pénzügyi veszteségek,

1.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek.

1.1.17. Jogvédelem

1.1.18. Segítségnyújtás

1.2. Több ágazatra kiterjedően

1.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. ágazatok],

1.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 3., 7. és 10. ágazatok],

1.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 4., 6., 7. és 12. ágazatok],

1.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. a), 5., 7. és 11. ágazatok],

1.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. ágazatok],

1.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. ágazatok],

1.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. ágazatok].

1.3. Életbiztosítási ágban

1.3.1. Életbiztosítási tevékenységek (kivéve a Bit. 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott tevékenységeket)

1.3.1.1. életbiztosítás, azaz a meghatározott tartam elérésére szóló biztosítás, a halál esetére szóló biztosítás, a meghatározott tartam elérésére vagy az azt megelőző elhalálozás esetére szóló biztosítás, a díj-visszatérítéses életbiztosítás,

1.3.1.2. életjáradékok,

1.3.1.3. az életbiztosítással kapcsolatban kötött kiegészítő biztosítás, különösen a személyi sérülés esetére szóló, a munkaképtelenséget is magában foglaló biztosítás, a baleset miatti elhalálozás esetére szóló biztosítás, valamint a balesetből vagy betegségből származó rokkantság esetére szóló biztosítás.

1.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás

1.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok

1.3.4.Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások)

1.3.5. Csoportos nyugdíjalapok kezelése

1.3.5.1. Csoportos nyugdíjalapok kezelése, amelybe a befektetések kezelése is beletartozik, különösen olyan szervezet tartalékokat képviselő eszközeinek kezelése, amelyek elhalálozás vagy túlélés, illetve valamely tevékenységgel való felhagyás, vagy annak korlátozása esetén teljesítenek kifizetéseket.

1.3.5.2. A Bit. 2. melléklet 5. pont a) alpontjában említett műveletek, amennyiben ezekhez a tőke értékmegőrzésére vagy egy minimális kamat fizetésére vonatkozó biztosítás kapcsolódik.

1.3.6. Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek, amelyeket a társadalombiztosítási jogszabályok előírnak, vagy amelyekről azok rendelkeznek, amennyiben azokat saját kockázatukra életbiztosítók végzik vagy irányítják az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. A biztosító tagállami fióktelepének megszüntetésére vonatkozó bejelentés

A Bit. 281. §-ában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító az I.2. pontban megjelölt tagállami fióktelepét megszünteti.

2.1. A fióktelep megszüntetésének tervezett időpontja: ......... év .......... hónap .... nap.

2.2. A fióktelepen keresztül végzett biztosítási tevékenységből eredő kötelezettségek teljesítésének módja:

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a biztosító a Bit. 1. melléklet A) része szerinti nem-életbiztosítási ág 10. ágazatán belül kötelező gépjármű felelősségbiztosítást a megjelölt tagállamban

1.1. kíván művelni

1.2. nem kíván művelni.

2. Nyilatkozom, hogy a biztosító a jogvédelmi biztosítási tevékenységet az alábbi módon kívánja végezni a megjelölt tagállamban:

2.1. a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, továbbá az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással foglalkozó alkalmazottai ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet nem folytatnak a biztosító által művelt másik ágazat részére vagy más, a Bit. 1. melléklet A) részében meghatározott bármely ágazatot művelő más biztosító számára, és a biztosítóban az ezen alkalmazottak felett utasítási joggal rendelkező vezető állású személy nem rendelkezhet utasítási joggal más biztosítási ágazatba tartozó károk rendezésével kapcsolatban,

2.2. a biztosító a jogvédelmi biztosítási szerződésben név és székhely szerint megjelölt más vállalkozást bíz meg a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, továbbá az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással,

2.3. a jogvédelmi biztosítási szerződés tartalmazza a biztosított azon jogát, hogy a biztosítási esemény bekövetkezését követően egy általa választott jogi képviselőt bízhat meg érdekei védelmével.

III. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

20. Biztosító tagállami fióktelepe adataiban bekövetkezett változásra vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

1.4. adószám első nyolc számjegye (törzsszám):

1.5. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:

1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. A tagállami fióktelepet azonosító adatok

2.1. A fióktelep elnevezése:

2.2. A fióktelep címe:

2.3. A fióktelep irányítását ellátó felelős személy, meghatalmazott képviselő (vezető) neve:

2.4. A fióktelep irányítását ellátó felelős személy, meghatalmazott képviselő (vezető) anyja neve:

II. Bejelentés

1. A biztosító tagállami fióktelepének névváltozására vonatkozó bejelentés

1.1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 281. §-ában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére bejelentem, hogy a biztosító I.2. pontban megjelölt tagállami fióktelepének elnevezése megváltozik.

1.1.1. Új név:

1.1.2. A változás időpontja: .........év ..........hónap ...... nap

2. A biztosító tagállami fióktelepe címének megváltozására vonatkozó bejelentés

2.1. A Bit. 281. §-ában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító I.2. pontban megjelölt tagállami fióktelepének címe megváltozik.

2.1.1. Új cím:

2.1.2. A változás időpontja: .........év ..........hónap ...... nap

3. A biztosító tagállami fióktelepe vezetőjének megváltozására vonatkozó bejelentés

3.1. A Bit. 281. §-ában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító I.2. pontban megjelölt tagállami fióktelepének vezetője megváltozik.

3.1.1. Az új vezető neve:

3.1.2. Az új vezető anyja neve:

3.1.3. A változás időpontja: .........év ..........hónap ...... nap

4. A biztosító tagállami fióktelepe tevékenységének megváltozására vonatkozó bejelentés

4.1. A Bit. 281. §-ában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító I.2. pontban megjelölt tagállami fióktelepének tevékenysége megváltozik.

4.1.1. A változás időpontja: .........év ..........hónap ...... nap

4.1.2. Ágazatok, amelyekkel a tagállami fióktelep tevékenysége bővül

4.1.2.1. Nem-életbiztosítási ágon belül

4.1.2.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket)

4.1.2.1.1.1. meghatározott összegű szolgáltatások,

4.1.2.1.1.2. kártérítési jellegű szolgáltatások,

4.1.2.1.1.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások,

4.1.2.1.1.4. utasok sérülése esetén nyújtott szolgáltatások.

4.1.2.1.2. Betegség

4.1.2.1.2.1. meghatározott összegű szolgáltatások,

4.1.2.1.2.2. kártérítési jellegű szolgáltatások,

4.1.2.1.2.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások.

4.1.2.1.3. Szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével) minden károsodása vagy vesztesége

4.1.2.1.3.1. szárazföldi járművek,

4.1.2.1.3.2. nem gépi meghajtású szárazföldi járművek.

4.1.2.1.4. Sínpályához kötött járművek minden károsodása vagy vesztesége.

4.1.2.1.5. Légi járművek minden károsodása vagy vesztesége.

4.1.2.1.6. Hajók (tengeri, tavi, folyami vagy csatornán használt járművek minden károsodása vagy vesztesége

4.1.2.1.6.1. folyami és csatornán használt hajók,

4.1.2.1.6.2. tavi hajók,

4.1.2.1.6.3. tengeri hajók.

4.1.2.1.7. Szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat) minden károsodása vagy vesztesége, tekintet nélkül a szállítás módjára.

4.1.2.1.8. Tűz- és elemi károk – ide nem értve a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatokban szereplő vagyontárgyakat – minden károsodása vagy vesztesége a következők miatt:

4.1.2.1.8.1. tűz,

4.1.2.1.8.2. robbanás,

4.1.2.1.8.3. vihar,

4.1.2.1.8.4. viharon kívüli egyéb elemi kár,

4.1.2.1.8.5. atomenergia,

4.1.2.1.8.6. földcsuszamlás, talajsüllyedés és földrengés.

4.1.2.1.9. Egyéb vagyoni károk – a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatba nem tartozó vagyontárgyban bekövetkezett olyan kár vagy veszteség, amelyet jégeső vagy fagy, valamint bármilyen más, a Bit. 1. melléklet A) rész 8. ágazatba nem tartozó esemény okozott (pl. lopás).

4.1.2.1.10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást.

4.1.2.1.11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét.

4.1.2.1.12. Hajókkal kapcsolatos felelősség (tengeri, tavi, folyami és csatornán használt vízi járművek), beleértve a fuvarozó felelősségét.

4.1.2.1.13. Általános felelősség (minden egyéb felelősség a Bit. 1. melléklet A) rész 10-12. ágazatban említetteken kívül).

4.1.2.1.14. Hitel

4.1.2.1.14.1. általános fizetésképtelenség,

4.1.2.1.14.2. exporthitel,

4.1.2.1.14.3. részletfizetési hitel,

4.1.2.1.14.4. jelzáloghitel,

4.1.2.1.14.5. mezőgazdasági hitel.

4.1.2.1.15. Kezesség és garancia

4.1.2.1.15.1. közvetlen kezesség, garancia,

4.1.2.1.15.2. közvetett kezesség, garancia.

4.1.2.1.16. Különböző pénzügyi veszteségek

4.1.2.1.16.1. foglalkoztatással összefüggő kockázatok,

4.1.2.1.16.2. a jövedelem elégtelensége (általános),

4.1.2.1.16.3. rossz időjárás,

4.1.2.1.16.4. nyereségkiesés,

4.1.2.1.16.5. folyó általános költségek,

4.1.2.1.16.6. előre nem látható üzleti többletköltségek,

4.1.2.1.16.7. piaci érték vesztesége,

4.1.2.1.16.8. bérleti díj- vagy bevételkiesés,

4.1.2.1.16.9. egyéb – eddig említettektől eltérő – közvetett üzleti veszteségek,

4.1.2.1.16.10. egyéb nem üzleti pénzügyi veszteségek,

4.1.2.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek.

4.1.2.1.17. Jogvédelem

4.1.2.1.18. Segítségnyújtás

4.1.2.2. Több ágazatra kiterjedően

4.1.2.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. ágazatok],

4.1.2.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 3., 7. és 10. ágazatok],

4.1.2.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 4., 6., 7. és 12. ágazatok],

4.1.2.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. a), 5., 7. és 11. ágazatok],

4.1.2.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. ágazatok],

4.1.2.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. ágazatok],

4.1.2.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. ágazatok].

4.1.2.3. Életbiztosítási ágban

4.1.2.3.1. Életbiztosítási tevékenységek (kivéve a Bit. 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott tevékenységeket)

4.1.2.3.1.1. életbiztosítás, azaz a meghatározott tartam elérésére szóló biztosítás, a halál esetére szóló biztosítás, a meghatározott tartam elérésére vagy az azt megelőző elhalálozás esetére szóló biztosítás, a díj-visszatérítéses életbiztosítás,

4.1.2.3.1.2. életjáradékok,

4.1.2.3.1.3. az életbiztosítással kapcsolatban kötött kiegészítő biztosítás, különösen a személyi sérülés esetére szóló, a munkaképtelenséget is magában foglaló biztosítás, a baleset miatti elhalálozás esetére szóló biztosítás, valamint a balesetből vagy betegségből származó rokkantság esetére szóló biztosítás.

4.1.2.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás

4.1.2.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok

4.1.2.3.4.Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások)

4.1.2.3.5. Csoportos nyugdíjalapok kezelése

4.1.2.3.5.1. Csoportos nyugdíjalapok kezelése, amelybe a befektetések kezelése is beletartozik, különösen olyan szervezet tartalékokat képviselő eszközeinek kezelése, amelyek elhalálozás vagy túlélés, illetve valamely tevékenységgel való felhagyás, vagy annak korlátozása esetén teljesítenek kifizetéseket.

4.1.2.3.5.2. A Bit. 2. melléklet 5. pont a) alpontjában említett műveletek, amennyiben ezekhez a tőke értékmegőrzésére vagy egy minimális kamat fizetésére vonatkozó biztosítás kapcsolódik.

4.1.2.3.6. Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek, amelyeket a társadalombiztosítási jogszabályok előírnak, vagy amelyekről azok rendelkeznek, amennyiben azokat saját kockázatukra életbiztosítók végzik vagy irányítják az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

4.1.3. Ágazatok, amelyek művelését a tagállami fióktelep megszünteti

4.1.3.1. Nem-életbiztosítási ágon belül

4.1.3.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket)

4.1.3.1.1.1. meghatározott összegű szolgáltatások,

4.1.3.1.1.2. kártérítési jellegű szolgáltatások,

4.1.3.1.1.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások,

4.1.3.1.1.4. utasok sérülése esetén nyújtott szolgáltatások.

4.1.3.1.2. Betegség

4.1.3.1.2.1. meghatározott összegű szolgáltatások,

4.1.3.1.2.2. kártérítési jellegű szolgáltatások,

4.1.3.1.2.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások.

4.1.3.1.3. Szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével) minden károsodása vagy vesztesége

4.1.3.1.3.1. szárazföldi járművek,

4.1.3.1.3.2. nem gépi meghajtású szárazföldi járművek.

4.1.3.1.4. Sínpályához kötött járművek minden károsodása vagy vesztesége.

4.1.3.1.5. Légi járművek minden károsodása vagy vesztesége.

4.1.3.1.6. Hajók (tengeri, tavi, folyami vagy csatornán használt járművek minden károsodása vagy vesztesége

4.1.3.1.6.1. folyami és csatornán használt hajók,

4.1.3.1.6.2. tavi hajók,

4.1.3.1.6.3. tengeri hajók.

4.1.3.1.7. Szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat) minden károsodása vagy vesztesége, tekintet nélkül a szállítás módjára.

4.1.3.1.8. Tűz- és elemi károk – ide nem értve a Bit. 1. melléklet A) rész 3., 4-7. ágazatokban szereplő vagyontárgyakat – minden károsodása vagy vesztesége a következők miatt:

4.1.3.1.8.1. tűz,

4.1.3.1.8.2. robbanás,

4.1.3.1.8.3. vihar,

4.1.3.1.8.4. viharon kívüli egyéb elemi kár,

4.1.3.1.8.5. atomenergia,

4.1.3.1.8.6. földcsuszamlás, talajsüllyedés és földrengés.

4.1.3.1.9. Egyéb vagyoni károk – a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatba nem tartozó vagyontárgyban bekövetkezett olyan kár vagy veszteség, amelyet jégeső vagy fagy, valamint bármilyen más, a Bit. 1. melléklet A) rész 8. ágazatba nem tartozó esemény okozott (pl. lopás).

4.1.3.1.10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást.

4.1.3.1.11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét.

4.1.3.1.12. Hajókkal kapcsolatos felelősség (tengeri, tavi, folyami és csatornán használt vízi járművek), beleértve a fuvarozó felelősségét.

4.1.3.1.13. Általános felelősség (minden egyéb felelősség a Bit. 1. melléklet A) rész 10-12. ágazatban említetteken kívül).

4.1.3.1.14. Hitel

4.1.3.1.14.1. általános fizetésképtelenség,

4.1.3.1.14.2. exporthitel,

4.1.3.1.14.3. részletfizetési hitel,

4.1.3.1.14.4. jelzáloghitel,

4.1.3.1.14.5. mezőgazdasági hitel.

4.1.3.1.15. Kezesség és garancia

4.1.3.1.15.1. közvetlen kezesség, garancia,

4.1.3.1.15.2. közvetett kezesség, garancia.

4.1.3.1.16. Különböző pénzügyi veszteségek

4.1.3.1.16.1. foglalkoztatással összefüggő kockázatok,

4.1.3.1.16.2. a jövedelem elégtelensége (általános),

4.1.3.1.16.3. rossz időjárás,

4.1.3.1.16.4. nyereségkiesés,

4.1.3.1.16.5. folyó általános költségek,

4.1.3.1.16.6. előre nem látható üzleti többletköltségek,

4.1.3.1.16.7. piaci érték vesztesége,

4.1.3.1.16.8. bérleti díj- vagy bevételkiesés,

4.1.3.1.16.9. egyéb – eddig említettektől eltérő – közvetett üzleti veszteségek,

4.1.3.1.16.10. egyéb nem üzleti pénzügyi veszteségek,

4.1.3.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek.

4.1.3.1.17. Jogvédelem

4.1.3.1.18. Segítségnyújtás

4.1.3.2. Több ágazatra kiterjedően

4.1.3.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. ágazatok],

4.1.3.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 3., 7. és 10. ágazatok],

4.1.3.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 4., 6., 7. és 12. ágazatok],

4.1.3.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. a), 5., 7. és 11. ágazatok],

4.1.3.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. ágazatok],

4.1.3.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. ágazatok],

4.1.3.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. ágazatok].

4.1.3.3. Életbiztosítási ágban

4.1.3.3.1. Életbiztosítási tevékenységek (kivéve a Bit. 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott tevékenységeket)

4.1.3.3.1.1. életbiztosítás, azaz a meghatározott tartam elérésére szóló biztosítás, a halál esetére szóló biztosítás, a meghatározott tartam elérésére vagy az azt megelőző elhalálozás esetére szóló biztosítás, a díj-visszatérítéses életbiztosítás,

4.1.3.3.1.2. életjáradékok,

4.1.3.3.1.3. az életbiztosítással kapcsolatban kötött kiegészítő biztosítás, különösen a személyi sérülés esetére szóló, a munkaképtelenséget is magában foglaló biztosítás, a baleset miatti elhalálozás esetére szóló biztosítás, valamint a balesetből vagy betegségből származó rokkantság esetére szóló biztosítás.

4.1.3.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás

4.1.3.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok

4.1.3.3.4.Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások)

4.1.3.3.5. Csoportos nyugdíjalapok kezelése

4.1.3.3.5.1. Csoportos nyugdíjalapok kezelése, amelybe a befektetések kezelése is beletartozik, különösen olyan szervezet tartalékokat képviselő eszközeinek kezelése, amelyek elhalálozás vagy túlélés, illetve valamely tevékenységgel való felhagyás, vagy annak korlátozása esetén teljesítenek kifizetéseket.

4.1.3.3.5.2. A Bit. 2. melléklet 5. pont a) alpontjában említett műveletek, amennyiben ezekhez a tőke értékmegőrzésére vagy egy minimális kamat fizetésére vonatkozó biztosítás kapcsolódik.

4.1.3.3.6. Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek, amelyeket a társadalombiztosítási jogszabályok előírnak, vagy amelyekről azok rendelkeznek, amennyiben azokat saját kockázatukra életbiztosítók végzik vagy irányítják az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

5. A biztosító tagállami fióktelepe egyéb adatváltozására vonatkozó bejelentés

5.1. A Bit. 281. §-ában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem a biztosító I.2. pontban megjelölt tagállami fióktelepe egyéb adatának megváltozását.

5.1.1. A változás időpontja: .........év ..........hónap ...... nap

5.1.2. A változással érintett egyéb adatkör (a fióktelep szervezeti felépítése, irányítása, ellenőrzési rendje, az üzleti terv):

5.1.3. Új adat:

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a biztosító a Bit. 1. melléklet A) része szerinti nem-életbiztosítási ág 10. ágazatán belül kötelező gépjármű felelősségbiztosítást a megjelölt tagállamban

1.1. kíván művelni

1.2. nem kíván művelni.

2. Nyilatkozom, hogy a biztosító a jogvédelmi biztosítási tevékenységet az alábbi módon kívánja végezni a megjelölt tagállamban:

2.1. a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, továbbá az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással foglalkozó alkalmazottai ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet nem folytatnak a biztosító által művelt másik ágazat részére vagy más, a Bit. 1. melléklet A) részében meghatározott bármely ágazatot művelő más biztosító számára, és a biztosítóban az ezen alkalmazottak felett utasítási joggal rendelkező vezető állású személy nem rendelkezhet utasítási joggal más biztosítási ágazatba tartozó károk rendezésével kapcsolatban,

2.2. a biztosító a jogvédelmi biztosítási szerződésben név és székhely szerint megjelölt más vállalkozást bíz meg a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, továbbá az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással,

2.3. a jogvédelmi biztosítási szerződés tartalmazza a biztosított azon jogát, hogy a biztosítási esemény bekövetkezését követően egy általa választott jogi képviselőt bízhat meg érdekei védelmével.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

21. Biztosító határon átnyúló tevékenységével kapcsolatos bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:

1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Bejelentés

1. Határon átnyúló tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentés

1.1. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 284. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére bejelentem, hogy a biztosító határon átnyúló tevékenységet kíván végezni az Európai Unió alábbi tagállamában.

1.1.1. Tagállam:

1.1.2. A biztosítási ágazat, melyet a biztosító a fenti tagállamban művelni kíván:

1.1.2.1. Nem-életbiztosítási ágon belül

1.1.2.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket)

1.1.2.1.1.1. meghatározott összegű szolgáltatások,

1.1.2.1.1.2. kártérítési jellegű szolgáltatások,

1.1.2.1.1.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások,

1.1.2.1.1.4. utasok sérülése esetén nyújtott szolgáltatások.

1.1.2.1.2. Betegség

1.1.2.1.2.1. meghatározott összegű szolgáltatások,

1.1.2.1.2.2. kártérítési jellegű szolgáltatások,

1.1.2.1.2.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások.

1.1.2.1.3. Szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével) minden károsodása vagy vesztesége

1.1.2.1.3.1. szárazföldi járművek,

1.1.2.1.3.2. nem gépi meghajtású szárazföldi járművek.

1.1.2.1.4. Sínpályához kötött járművek minden károsodása vagy vesztesége.

1.1.2.1.5. Légi járművek minden károsodása vagy vesztesége.

1.1.2.1.6. Hajók (tengeri, tavi, folyami vagy csatornán használt járművek minden károsodása vagy vesztesége

1.1.2.1.6.1. folyami és csatornán használt hajók,

1.1.2.1.6.2. tavi hajók,

1.1.2.1.6.3. tengeri hajók.

1.1.2.1.7. Szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat) minden károsodása vagy vesztesége, tekintet nélkül a szállítás módjára.

1.1.2.1.8. Tűz- és elemi károk – ide nem értve a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatokban szereplő vagyontárgyakat – minden károsodása vagy vesztesége a következők miatt:

1.1.2.1.8.1. tűz,

1.1.2.1.8.2. robbanás,

1.1.2.1.8.3. vihar,

1.1.2.1.8.4. viharon kívüli egyéb elemi kár,

1.1.2.1.8.5. atomenergia,

1.1.2.1.8.6. földcsuszamlás, talajsüllyedés és földrengés.

1.1.2.1.9. Egyéb vagyoni károk – a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatba nem tartozó vagyontárgyban bekövetkezett olyan kár vagy veszteség, amelyet jégeső vagy fagy, valamint bármilyen más, a Bit. 1. melléklet A) rész 8. ágazatba nem tartozó esemény okozott (pl. lopás).

1.1.2.1.10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást.

1.1.2.1.11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét.

1.1.2.1.12. Hajókkal kapcsolatos felelősség (tengeri, tavi, folyami és csatornán használt vízi járművek), beleértve a fuvarozó felelősségét.

1.1.2.1.13. Általános felelősség (minden egyéb felelősség a Bit. 1. melléklet A) rész 10-12. ágazatban említetteken kívül).

1.1.2.1.14. Hitel

1.1.2.1.14.1. általános fizetésképtelenség,

1.1.2.1.14.2. exporthitel,

1.1.2.1.14.3. részletfizetési hitel,

1.1.2.1.14.4. jelzáloghitel,

1.1.2.1.14.5. mezőgazdasági hitel.

1.1.2.1.15. Kezesség és garancia

1.1.2.1.15.1. közvetlen kezesség, garancia,

1.1.2.1.15.2. közvetett kezesség, garancia.

1.1.2.1.16. Különböző pénzügyi veszteségek

1.1.2.1.16.1. foglalkoztatással összefüggő kockázatok,

1.1.2.1.16.2. a jövedelem elégtelensége (általános),

1.1.2.1.16.3. rossz időjárás,

1.1.2.1.16.4. nyereségkiesés,

1.1.2.1.16.5. folyó általános költségek,

1.1.2.1.16.6. előre nem látható üzleti többletköltségek,

1.1.2.1.16.7. piaci érték vesztesége,

1.1.2.1.16.8. bérleti díj- vagy bevételkiesés,

1.1.2.1.16.9. egyéb – eddig említettektől eltérő – közvetett üzleti veszteségek,

1.1.2.1.16.10. egyéb nem üzleti pénzügyi veszteségek,

1.1.2.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek.

1.1.2.1.17. Jogvédelem

1.1.2.1.18. Segítségnyújtás

1.1.2.2. Több ágazatra kiterjedően

1.1.2.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. ágazatok],

1.1.2.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 3., 7. és 10. ágazatok],

1.1.2.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 4., 6., 7. és 12. ágazatok],

1.1.2.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. a), 5., 7. és 11. ágazatok],

1.1.2.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. ágazatok],

1.1.2.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. ágazatok],

1.1.2.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. ágazatok].

1.1.2.3. Életbiztosítási ágban

1.1.2.3.1. Életbiztosítási tevékenységek (kivéve a Bit. 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott tevékenységeket)

1.1.2.3.1.1. életbiztosítás, azaz a meghatározott tartam elérésére szóló biztosítás, a halál esetére szóló biztosítás, a meghatározott tartam elérésére vagy az azt megelőző elhalálozás esetére szóló biztosítás, a díj-visszatérítéses életbiztosítás,

1.1.2.3.1.2. életjáradékok,

1.1.2.3.1.3. az életbiztosítással kapcsolatban kötött kiegészítő biztosítás, különösen a személyi sérülés esetére szóló, a munkaképtelenséget is magában foglaló biztosítás, a baleset miatti elhalálozás esetére szóló biztosítás, valamint a balesetből vagy betegségből származó rokkantság esetére szóló biztosítás.

1.1.2.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás

1.1.2.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok

1.1.2.3.4.Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások)

1.1.2.3.5. Csoportos nyugdíjalapok kezelése

1.1.2.3.5.1. Csoportos nyugdíjalapok kezelése, amelybe a befektetések kezelése is beletartozik, különösen olyan szervezet tartalékokat képviselő eszközeinek kezelése, amelyek elhalálozás vagy túlélés, illetve valamely tevékenységgel való felhagyás, vagy annak korlátozása esetén teljesítenek kifizetéseket.

1.1.2.3.5.2. A Bit. 2. melléklet 5. pont a) alpontjában említett műveletek, amennyiben ezekhez a tőke értékmegőrzésére vagy egy minimális kamat fizetésére vonatkozó biztosítás kapcsolódik.

1.1.2.3.6. Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek, amelyeket a társadalombiztosítási jogszabályok előírnak, vagy amelyekről azok rendelkeznek, amennyiben azokat saját kockázatukra életbiztosítók végzik vagy irányítják az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. Határon átnyúló tevékenység módosítására vonatkozó bejelentés

2.1. A Bit. 285. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító az Európai Unió alábbi tagállamában végzett határon átnyúló tevékenységét módosítani kívánja.

2.1.1. Tagállam:

2.1.2. A biztosító az alábbi ágazatok művelését megszünteti; a biztosító az alábbi ágazatokkal kívánja bővíteni határon átnyúló tevékenységét:

2.1.2.1. Nem-életbiztosítási ágon belül

2.1.2.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket)

2.1.2.1.1.1. meghatározott összegű szolgáltatások,

2.1.2.1.1.2. kártérítési jellegű szolgáltatások,

2.1.2.1.1.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások,

2.1.2.1.1.4. utasok sérülése esetén nyújtott szolgáltatások.

2.1.2.1.2. Betegség

2.1.2.1.2.1. meghatározott összegű szolgáltatások,

2.1.2.1.2.2. kártérítési jellegű szolgáltatások,

2.1.2.1.2.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások.

2.1.2.1.3. Szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével) minden károsodása vagy vesztesége

2.1.2.1.3.1. szárazföldi járművek,

2.1.2.1.3.2. nem gépi meghajtású szárazföldi járművek.

2.1.2.1.4. Sínpályához kötött járművek minden károsodása vagy vesztesége.

2.1.2.1.5. Légi járművek minden károsodása vagy vesztesége.

2.1.2.1.6. Hajók (tengeri, tavi, folyami vagy csatornán használt járművek minden károsodása vagy vesztesége

2.1.2.1.6.1. folyami és csatornán használt hajók,

2.1.2.1.6.2. tavi hajók,

2.1.2.1.6.3. tengeri hajók.

2.1.2.1.7. Szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat) minden károsodása vagy vesztesége, tekintet nélkül a szállítás módjára.

2.1.2.1.8. Tűz- és elemi károk – ide nem értve a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatokban szereplő vagyontárgyakat – minden károsodása vagy vesztesége a következők miatt:

2.1.2.1.8.1. tűz,

2.1.2.1.8.2. robbanás,

2.1.2.1.8.3. vihar,

2.1.2.1.8.4. viharon kívüli egyéb elemi kár,

2.1.2.1.8.5. atomenergia,

2.1.2.1.8.6. földcsuszamlás, talajsüllyedés és földrengés.

2.1.2.1.9. Egyéb vagyoni károk – a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatba nem tartozó vagyontárgyban bekövetkezett olyan kár vagy veszteség, amelyet jégeső vagy fagy, valamint bármilyen más, a Bit. 1. melléklet A) rész 8. ágazatba nem tartozó esemény okozott (pl. lopás).

2.1.2.1.10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást.

2.1.2.1.11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét.

2.1.2.1.12. Hajókkal kapcsolatos felelősség (tengeri, tavi, folyami és csatornán használt vízi járművek), beleértve a fuvarozó felelősségét.

2.1.2.1.13. Általános felelősség (minden egyéb felelősség a Bit. 1. melléklet A) rész 10-12. ágazatban említetteken kívül).

2.1.2.1.14. Hitel

2.1.2.1.14.1. általános fizetésképtelenség,

2.1.2.1.14.2. exporthitel,

2.1.2.1.14.3. részletfizetési hitel,

2.1.2.1.14.4. jelzáloghitel,

2.1.2.1.14.5. mezőgazdasági hitel.

2.1.2.1.15. Kezesség és garancia

2.1.2.1.15.1. közvetlen kezesség, garancia,

2.1.2.1.15.2. közvetett kezesség, garancia.

2.1.2.1.16. Különböző pénzügyi veszteségek

2.1.2.1.16.1. foglalkoztatással összefüggő kockázatok,

2.1.2.1.16.2. a jövedelem elégtelensége (általános),

2.1.2.1.16.3. rossz időjárás,

2.1.2.1.16.4. nyereségkiesés,

2.1.2.1.16.5. folyó általános költségek,

2.1.2.1.16.6. előre nem látható üzleti többletköltségek,

2.1.2.1.16.7. piaci érték vesztesége,

2.1.2.1.16.8. bérleti díj- vagy bevételkiesés,

2.1.2.1.16.9. egyéb – eddig említettektől eltérő – közvetett üzleti veszteségek,

2.1.2.1.16.10. egyéb nem üzleti pénzügyi veszteségek,

2.1.2.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek.

2.1.2.1.17. Jogvédelem

2.1.2.1.18. Segítségnyújtás

2.1.2.2. Több ágazatra kiterjedően

2.1.2.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. ágazatok],

2.1.2.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 3., 7. és 10. ágazatok],

2.1.2.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 4., 6., 7. és 12. ágazatok],

2.1.2.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. a), 5., 7. és 11. ágazatok],

2.1.2.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. ágazatok],

2.1.2.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. ágazatok],

2.1.2.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. ágazatok].

2.1.2.3. Életbiztosítási ágban

2.1.2.3.1. Életbiztosítási tevékenységek (kivéve a Bit. 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott tevékenységeket)

2.1.2.3.1.1. életbiztosítás, azaz a meghatározott tartam elérésére szóló biztosítás, a halál esetére szóló biztosítás, a meghatározott tartam elérésére vagy az azt megelőző elhalálozás esetére szóló biztosítás, a díj-visszatérítéses életbiztosítás,

2.1.2.3.1.2. életjáradékok,

2.1.2.3.1.3. az életbiztosítással kapcsolatban kötött kiegészítő biztosítás, különösen a személyi sérülés esetére szóló, a munkaképtelenséget is magában foglaló biztosítás, a baleset miatti elhalálozás esetére szóló biztosítás, valamint a balesetből vagy betegségből származó rokkantság esetére szóló biztosítás.

2.1.2.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás

2.1.2.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok

2.1.2.3.4. Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások)

2.1.2.3.5. Csoportos nyugdíjalapok kezelése

2.1.2.3.5.1. Csoportos nyugdíjalapok kezelése, amelybe a befektetések kezelése is beletartozik, különösen olyan szervezet tartalékokat képviselő eszközeinek kezelése, amelyek elhalálozás vagy túlélés, illetve valamely tevékenységgel való felhagyás, vagy annak korlátozása esetén teljesítenek kifizetéseket.

2.1.2.3.5.2. A Bit. 2. melléklet 5. pont a) alpontjában említett műveletek, amennyiben ezekhez a tőke értékmegőrzésére vagy egy minimális kamat fizetésére vonatkozó biztosítás kapcsolódik.

2.1.2.3.6. Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek, amelyeket a társadalombiztosítási jogszabályok előírnak, vagy amelyekről azok rendelkeznek, amennyiben azokat saját kockázatukra életbiztosítók végzik vagy irányítják az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

3. Határon átnyúló tevékenység megszüntetésére vonatkozó bejelentés

3.1. A Bit. 285. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító az Európai Unió alábbi tagállamában végzett határon átnyúló tevékenységét valamennyi korábban bejelentett ágazatban megszünteti.

3.1.1. Tagállam:

3.1.2. A határon átnyúló tevékenység megszüntetésének tervezett időpontja: ......... év .......... hónap .... nap.

3.1.3. A határon átnyúló tevékenység keretében végzett biztosítási tevékenységből eredő kötelezettségek teljesítésének módja:

III. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a biztosító a Bit. 1. melléklet A) része szerinti nem-életbiztosítási ág 10. ágazatán belül kötelező gépjármű felelősségbiztosítást a megjelölt tagállamban

1.1. kíván művelni

1.2. nem kíván művelni.

2. Nyilatkozom, hogy a biztosító a jogvédelmi biztosítási tevékenységet az alábbi módon kívánja végezni a megjelölt tagállamban:

2.1. a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, továbbá az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással foglalkozó alkalmazottai ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet nem folytatnak a biztosító által művelt másik ágazat részére vagy más, a Bit. 1. melléklet A) részében meghatározott bármely ágazatot művelő más biztosító számára, és a biztosítóban az ezen alkalmazottak felett utasítási joggal rendelkező vezető állású személy nem rendelkezhet utasítási joggal más biztosítási ágazatba tartozó károk rendezésével kapcsolatban,

2.2. a biztosító a jogvédelmi biztosítási szerződésben név és székhely szerint megjelölt más vállalkozást bíz meg a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, továbbá az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással,

2.3. a jogvédelmi biztosítási szerződés tartalmazza a biztosított azon jogát, hogy a biztosítási esemény bekövetkezését követően egy általa választott jogi képviselőt bízhat meg érdekei védelmével.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

22. Biztosító részvénytársaságban fennálló minősített befolyással kapcsolatos bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentőt azonosító adatok

1.1. Nem természetes személy bejelentő azonosító adatai

1.1.1. név:

1.1.2. rövidített név:

1.1.3. székhely:

1.1.4. telephely:

1.1.5. fióktelep:

1.1.6. tevékenység végzésének helye(i):

1.1.7. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

1.1.8. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.1.9. képviseletre jogosultak neve:

1.1.10. képviseletre jogosultak beosztása:

1.1.11. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

1.2. Természetes személy bejelentő azonosító adatai

1.2.1. név:

1.2.2. születési név:

1.2.3. anyja neve:

1.2.4. születési hely:

1.2.5. születési idő:

1.2.6. állampolgárság:

1.2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

1.2.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

1.3. Az érintett biztosító részvénytársaságot azonosító adatok:

1.3.1. név:

1.3.2. székhely:

1.3.3. cégjegyzékszám:

1.3.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

II. Bejelentés

1. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 273. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére bejelentem, hogy az I.1.3. pontban meghatározott biztosító részvénytársaságban fennálló minősített befolyásomat teljes egészében meg kívánom szüntetni.

1.1. részesedés megszűnésének időpontja: .........év ..........hónap .... nap

1.2. a megszűnt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

2. A Bit. 273. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy az I.1.3. pontban meghatározott biztosító részvénytársaságban fennálló tulajdoni részesedésem, szavazati jogom vagy jelentős előnyt biztosító szerződésem úgy kívánom módosítani, hogy

2.1. a tulajdoni részesedésem már nem éri el a

2.1.1. húsz,

2.1.2. harminchárom

2.1.3. ötven

százalékos határértéket.

2.2. a szavazati jogom már nem éri el a

2.2.1. húsz,

2.2.2. harminchárom,

2.2.3. ötven

százalékos határértéket.

2.3. a módosítás időpontja: .........év ..........hónap .... nap

2.4. a változást követően a bejelentő fennmaradó tulajdoni részesedésének mértéke (százalék):

2.5. a változást követően a bejelentő fennmaradó tulajdoni része (Ft):

2.6. a változást követően a bejelentő fennmaradó szavazati joga (százalék):

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

23. Biztosító részvénytársaságban fennálló tulajdoni részesedéshez, szavazati joghoz kapcsolódó, előnyöket biztosító megállapodással kapcsolatos bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentőt azonosító adatok

1.1. Nem természetes személy bejelentő azonosító adatai

1.1.1. név:

1.1.2. rövidített név:

1.1.3. székhely:

1.1.4. telephely:

1.1.5. fióktelep:

1.1.6. tevékenység végzésének helye(i):

1.1.7. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:

1.1.8. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.1.9. képviseletre jogosultak neve:

1.1.10. képviseletre jogosultak beosztása:

1.1.11. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

1.2. Természetes személy bejelentő azonosító adatai

1.2.1. név:

1.2.2. születési név:

1.2.3. anyja neve:

1.2.4. születési hely:

1.2.5. születési idő:

1.2.6. állampolgárság

1.2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

1.2.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2. Az érintett biztosító részvénytársaságot azonosító adatok:

2.1. név:

2.2. székhely:

2.3. cégjegyzékszám:

2.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

II. Bejelentés

1. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 274. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére bejelentem, hogy az I.2. pontban meghatározott biztosító részvénytársaságban a bejelentő minősített befolyást szerzett az alábbiak szerint:

1.1. a bejelentő minősített befolyást szerzett

1.1.1. részesedés megszerzésének időpontja: .........év ..........hónap .... nap

1.1.2. megszerzett tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

1.1.3. megszerzett tulajdoni rész (Ft):

1.1.4. megszerzett szavazati jog (százalék):

1.1.5. megszerezett értékpapír mennyiség (db):

1.1.6. befolyás fajtája (közvetlen/közvetett):

1.1.6.1. közvetett befolyás esetén

1.1.1.1.1. köztes vállalkozás neve:

1.1.1.1.2. köztes vállalkozás székhelye:

1.1.1.1.3. részesedés a köztes vállalkozásban (százalék):

2. A Bit. 274. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy az I.2. pontban meghatározott biztosító részvénytársaságban fennálló minősített befolyását a bejelentő megszüntette az alábbiak szerint:

2.1. részesedés megszűnésének időpontja: .........év ..........hónap .... nap

2.2. a megszűnt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

3. A Bit. 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy az I.2. pontban meghatározott biztosító részvénytársaságban a bejelentő befolyását úgy módosította, hogy

3.1. a tulajdoni részesedése vagy szavazati joga eléri a

3.1.1. húsz,

3.1.2. harminchárom,

3.1.3. ötven

százalékos határértéket, vagy

3.2. tulajdoni részesedése vagy szavazati joga már nem éri el a

3.2.1. húsz,

3.2.2. harminchárom,

3.2.3. ötven százalékos határértéket,

3.3. a befolyás módosításának időpontja: .........év ..........hónap .... nap

3.4. a változást követően a bejelentő fennmaradó tulajdoni részesedésének mértéke (százalék):

3.5. a változást követően a bejelentő fennmaradó tulajdoni része (Ft):

3.6. a változást követően a bejelentő fennmaradó szavazati joga (százalék):

4. A Bit. 274. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy az I.2. pontban megha-tározott biztosító részvénytársaságban tulajdoni részesedéshez, szavazati joghoz kapcsolódó, előnyöket biztosító megállapodás került megkötésre, módosításra, az alábbiak szerint:

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.................................................................

cégszerű aláírás

..................................................................

vezető jogtanácsos aláírása

7. melléklet a 4/2016. (III. 1.) MNB rendelethez

A Bit. hatálya alá tartozó, a többes ügynököt és az alkuszt érintő, a rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott engedélyezési kérelmek formanyomtatványa

1. Többes ügynöki és alkuszi tevékenység engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. Kérelmező cég (a továbbiakban: Társaság) azonosító adatai

1.1. cégnév:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.4. cégjegyzékszám:

1.5. a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat kelte:

1.6. nyilvántartási száma:

1.7. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.8. képviseletre jogosultak neve és beosztása:

1.9. kapcsolat (telefonszám, e-mail, faxszám):

2. A Társaság tevékenység irányításáért felelős természetes személy jelöltjének azonosító adatai

2.1. név:

2.2. születési név:

2.3. anyja neve:

2.4. születési hely:

2.5. születési idő:

2.6. állampolgárság:

2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.8. cégjegyzési jog:

2.8.1. nincs

2.8.2. van:

2.8.2.1. önálló

2.8.2.2. együttes

III. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 413. § a) és b) pontja alapján a Társaság részére a biztosításközvetítői tevékenység

1.1. alkuszként vagy

1.2. többes ügynökként

történő végzését, valamint

1.3. az I.2. pontban meghatározott személy többes ügynöki/alkuszi tevékenység irányításáért felelős természetes személyként történő foglalkoztatását engedélyezze.

IV. Nyilatkozatok

1. A Társaság nyilatkozata

1.1. Nyilatkozom, hogy a Társaság rendelkezik a végzett tevékenység egyedi azonosítására alkalmas, folyamatos nyilvántartással.

1.2. Nyilatkozom, hogy a Társaság rendelkezik az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges tárgyi feltételekkel.

1.3. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

1.4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

V. Mellékletek

VI. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

2. Többes ügynöki és alkuszi tevékenység felfüggesztésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmező biztosításközvetítő társaságot azonosító adatok

1. név:

2. rövidített név:

3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

4. cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

6. tevékenység végzésének helye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

7. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

8. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 413. § e) pontja és 421. § (1) bekezdése alapján a többes ügynöki/az alkuszi tevékenység legfeljebb 6 (hat) hónapra, ...........(év)............(hónap)......(nap) napjáig történő felfüggesztését engedélyezze.

III. Nyilatkozat:

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

3. Többes ügynöki és alkuszi tevékenység irányításáért felelős természetes személy foglalkoztatásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. Kérelmező cég (a továbbiakban: Társaság) azonosító adatai

1.1. cégnév:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. cégjegyzékszám:

1.6. nyilvántartási száma:

1.7. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

1.8. kapcsolat (telefonszám, e-mail, faxszám):

2. A Társaság tevékenység irányításáért felelős természetes személy jelöltjének azonosító adatai

2.1. név:

2.2. születési név:

2.3. anyja neve:

2.4. születési hely:

2.5. születési idő:

2.6. állampolgárság:

2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.8. cégjegyzési jog:

2.8.1. nincs

2.8.2. van:

2.8.2.1. önálló

2.8.2.2. együttes

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXXV. törvény

413. § b) pontja alapján a Társaság részére az I. 2. pontban meghatározott személy többes ügynöki/alkuszi tevékenység irányításáért felelős természetes személyként történő foglalkoztatását engedélyezze.

III. Nyilatkozatok

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

..................................................................

cégszerű aláírás

8. melléklet a 4/2016. (III. 1.) MNB rendelethez

Az Öpt. hatálya alá tartozó, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat érintő, a rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyezési és jóváhagyási kérelmek, valamint bejelentések formanyomtatványa

1. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tevékenységének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó pénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely:

1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. A Pénztár tisztségviselőinek azonosító adatai

2.1. tisztség pontos megjelölése: igazgatótanács elnöke/igazgatótanács tagja/ellenőrző bizottság elnöke/ellenőrző bizottság tagja/ügyvezető/helyettes ügyvezető/könyvelő/könyvvizsgáló/biztosításmatematikus/vagyonkezelési tevékenység irányítója (befektetési szakértő)

2.2. név:

2.3. születési név:

2.4. anyja neve:

2.5. születési hely:

2.6. születési idő:

2.7. állampolgárság:

2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.10. személyi igazolvány száma/ útlevél száma/egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

2.11. tisztség alapja:

2.11.1. megválasztás

2.11.2. kinevezés

2.12. alkalmazott:

2.12.1. igen

2.12.2. nem

2.13. képviseleti jog:

2.13.1. nincs

2.13.2. van:

2.13.2.1. önálló

2.13.2.2. együttes

2.13.2.3. adatszolgáltatásban jelentem

II. A pénztár megalakulására vonatkozó adatok

1. az alakuló közgyűlés helye:

2. az alakuló közgyűlés időpontja:

3. a résztvevő személyek száma:

4. a pénztártagok száma a kérelem beadásának napján:

5. a pénztár tervezett alapképzési elvei:

III. Kérelem

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 60-62. §-a alapján a Pénztár részére

1.1. önkéntes egészségpénztári

1.2. önkéntes kölcsönös önsegélyező

1.3. önkéntes nyugdíjpénztári

tevékenység végzését engedélyezze.

III. Nyilatkozat

1. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

......................................
képviseletre jogosult aláírása

2. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár átalakulásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó jogutód pénztár) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely:

1.4. nyilvántartási szám:

1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.6. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

1.7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. A Jogelőd Pénztár azonosító adatai

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. székhely:

2.4. nyilvántartási szám:

2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

3. A Jogutód Pénztár tisztségviselőinek azonosító adatai

3.1. tisztség pontos megjelölése: igazgatótanács elnöke/igazgatótanács tagja/ellenőrző bizottság elnöke/ellenőrző bizottság tagja/ügyvezető/helyettes ügyvezető/könyvelő/biztosításmatematikus/vagyonkezelési tevékenység irányítója/könyvvizsgáló

3.2. név:

3.3. születési név:

3.4. anyja neve:

3.5. születési hely:

3.6. születési idő:

3.7. állampolgárság:

3.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

3.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

3.10. személyi igazolvány száma/ útlevél száma/egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

3.11. tisztség alapja:

3.11.1. megválasztás

3.11.2. kinevezés

3.12. alkalmazott:

3.11.1. igen

3.11.2. nem

3.13. képviseleti jog:

3.13.1. nincs

3.13.2. van:

3.13.2.1. önálló

3.13.2.2. együttes

3.13.2.3. adatszolgáltatásban jelentem

II. Az átalakulásra vonatkozó adatok

1. az átalakulás módja:

1.1. egyesülés:

1.1.1. összeolvadás

1.1.2. beolvadás

1.2. szétválás:

1.2.1. különválás

1.2.2. kiválás

1.3. vegyes pénztárak ágazatainak szétválása

2. a vagyonmérleg-, vagyonleltár-tervezetek fordulónapja: ................. év ............ hónap .............. nap

3. az átalakulás napja: ................. év ............ hónap .............. nap

4. a vagyonmérleg-, vagyonleltár-tervezeteket hitelesítő könyvvizsgáló neve:

5. a végleges vagyonmérleget, vagyonleltárt hitelesítő könyvvizsgáló neve:

III. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 41. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Jogutód Pénztár tevékenységének végzését engedélyezze.

IV. Nyilatkozat

1. Nyilatkozom, hogy a pénztártevékenység folytatásának tárgyi és személyi feltételei fennállnak.

2. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

V. Mellékletek

VI. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.....................................
képviseletre jogosult aláírása

3. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tevékenysége lezárásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó pénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely:

1.4. nyilvántartási szám:

1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.6. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

1.7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. A végelszámoló azonosító adatai

2.1. név:

2.2. székhely:

2.3. adószám:

2.4. cégjegyzékszám/ nyilvántartási szám:

3. Végelszámolási feladatok ellátására kijelölt természetes személy, természetes személy végelszámoló adatai

3.1. név:

3.2. születési név:

3.3. anyja neve:

3.4. születési hely:

3.5. születési idő:

3.6. állampolgárság:

3.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

3.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

3.9. személyi igazolvány száma/ útlevél száma/ egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 45/A. § (1) bekezdése alapján a Pénztár részére a tevékenység lezárását engedélyezze.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

VI. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

................................
végelszámoló

4. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmet benyújtó pénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai

1. név:

2. rövidített név:

3. székhely:

4. nyilvántartási szám:

5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

6. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 31. § (1) bekezdése alapján a Pénztár részére az alábbi tevékenység kiegészítő vállalkozási tevékenység keretében történő végzését engedélyezze:

1. szolgáltatásszervezési tevékenység,

2. egyéb, azaz...................................................................................................................................................

..........................................

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

........................................
képviseletre jogosult aláírása

5. Önkéntes nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszere bevezetésének, módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmet benyújtó önkéntes nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai

1. név:

2. rövidített név:

3. székhely:

4. nyilvántartási szám:

5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

6. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 49/D. § (1) bekezdése alapján a Pénztár részére a választható portfóliós rendszer működtetésének

1. megkezdését

2. módosítását engedélyezze.

III. Nyilatkozat

1. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.........................................
képviseletre jogosult aláírása

6. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár ingatlanértékelővel kötött szerződésének jóváhagyása iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó pénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely:

1.4. nyilvántartási szám:

1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

1.7. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2. Ingatlanértékelő társaság adatai:

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. székhely:

2.4. cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

3. Ingatlanértékelő természetes személy adatai:

3.1. név:

3.2. anyja neve:

3.3. születési hely, idő:

3.4. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

3.5. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 38/B. § (3) bekezdése alapján a Pénztár részére az I. 2. és I. 3. pontban meghatározott ingatlanértékelő megbízását hagyja jóvá.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.....................................
képviseletre jogosult aláírása

7. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár ügyvezetőjének a felsőfokú végzettség és szakmai gyakorlat követelménye alóli felmentésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó pénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely:

1.4. nyilvántartási szám:

1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.6. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

1.7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. Az ügyvezetőnek jelölt személy azonosító adatai

3.5. név:

3.6. születési név:

3.7. anyja neve:

3.8. születési hely:

3.9. születési idő:

3.10. állampolgárság:

3.11. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

3.12. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

3.13. személyi igazolvány száma/ útlevél száma/egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 28. § (3) bekezdése alapján

1. a felsőfokú végzettség

2. a pénztári tevékenységben hasznosítható szakmai gyakorlat követelménye

alól ...........(év)...................(hónap)............(nap). napjáig, az ügyvezetőnek jelölt ................................................................ részére adjon felmentést.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.....................................
képviseletre jogosult aláírása

8. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár vezető tisztségviselőre, ügyvezetőre, helyettes ügyvezetőre, kötelező alkalmazottra vonatkozó bejelentésének formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. székhely:

1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4. jelen bejelentés teljesítése során a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:

1.5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. A vezető tisztségviselőként/ügyvezetőként/helyettes ügyvezetőként/kötelező alkalmazottként bejelentett személy azonosító adatai

2.1. tisztség pontos megjelölése: igazgatótanács elnöke/igazgatótanács tagja/ellenőrző bizottság elnöke/ellenőrző bizottság tagja/ügyvezető/helyettes ügyvezető/könyvelő/vagyonkezelési tevékenység irányítója (befektetési szakértő)

2.2. név:

2.3. születési név:

2.4. anyja neve:

2.5. születési hely:

2.6. születési idő:

2.7. állampolgárság:

2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.10. személyi igazolvány száma/ útlevél száma/egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

II. Bejelentés

1. A Magyar Nemzeti Bank részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 28. § (3) bekezdése és 20/A. § (1) bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár ............ év ................. hónap ........ napjától kezdődően az I.2. pontban megjelölt személyt ügyvezetőként/helyettes ügyvezetőként alkalmazza.

2. A Magyar Nemzeti Bank részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár ............ év ................. hónap ........ napjától kezdődően az I.2. pontban megjelölt személyt a 2.1. pontban megjelölt tisztségre ............ év .................. hónap ........ napjáig megválasztotta/újraválasztotta.

3. A Magyar Nemzeti Bank részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 64. § (4) bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár ............ év ................. hónap ........ napjától kezdődően az I.2. pontban megjelölt személyt a 2.1. pontban megjelölt kötelező alkalmazottként alkalmazza.

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.....................................
képviseletre jogosult aláírása

9. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár megszüntetésére irányuló szándékra vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. jelen bejelentés teljesítése során a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:

5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Bejelentés

1. A Magyar Nemzeti Bank részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 45/A. § (3) bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár ........... év ................. hónap ..... napján tartott (küldött)közgyűlésén elhatározta megszüntetését:

1.1. A végelszámolás kezdő időpontja:

1.2. A tevékenységet lezáró beszámoló fordulónapja:

III. Nyilatkozat

A végelszámoló nyilatkozatai

1. A Pénztár végelszámolójaként nyilatkozom, hogy velem szemben jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

2. A Pénztár végelszámolójaként nyilatkozom, hogy végelszámolóvá történt megválasztásomat elfogadom.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.....................................
képviseletre jogosult aláírása

10. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által az Öpt. 37. § (5) bekezdése szerinti tulajdoni részesedés átmeneti megszerzésére vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. jelen bejelentés teljesítése során a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:

4. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

II. Bejelentés

1. A Magyar Nemzeti Bank részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 37. § (5) bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár a 1.1. pontban megjelölt vállalkozásban annak jegyzett-, illetve törzstőkéje 10 százalékát meghaladó, ...... százalék mértékű közvetlen tulajdoni részesedést szerzett ......... év .............. hónap ....... napján.

1.1. A vállalkozás adatai, melyben a Pénztár tulajdoni részesedést szerzett:

1.1.1. név:

1.1.2. rövidített név:

1.1.3. székhely:

1.1.4. cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

1.1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.1.6. jegyzett tőke/törzstőke összege:

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.....................................
képviseletre jogosult aláírása

11. Önkéntes nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszere működtetésének megszüntetésére vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. jelen bejelentés teljesítése során a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:

5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Bejelentés

A Magyar Nemzeti Bank részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 49/D. § (5) bekezdés d) pontja alapján bejelentem, hogy a Pénztár ......... év ................. hónap ....... napján a választható portfóliós rendszere működtetését megszünteti.

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.....................................
képviseletre jogosult aláírása

12. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tárgyi feltételeiben bekövetkezett változásra vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. nyilvántartási szám:

4. jelen bejelentés teljesítése során a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:

5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

6. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

II. Bejelentés

1. A Magyar Nemzeti Bank részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 20/A. § (1) bekezdése / 64. § (4) bekezdése alapján bejelentem, hogy a pénztár székhelyében, illetve a pénztártevékenység folytatásának tárgyi feltételeiben (a pénztártevékenység biztonságos folytatására alkalmas irodahelyiség, adószám, elnevezés) az alábbi változás történt:

1.1. székhely/irodahelyiség/adószám változása/megszűnése

1.2. változás időpontja: ........... év .............. hónap ......... nap

1.3. új székhely/irodahelyiség címe:

1.4. új adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. egyéb:

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.....................................
képviseletre jogosult aláírása

13. Önkéntes nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszerének működtetése szüneteltetésére, folytatására vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:

5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Bejelentés

1. A Magyar Nemzeti Bank részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 49/D. § (1) bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár ................... év .................. hó ......... napján tartott közgyűlése a választható portfóliós rendszer működtetésének szüneteltetéséről/folytatásáról határozott.

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.....................................
képviseletre jogosult aláírása

9. melléklet a 4/2016. (III. 1.) MNB rendelethez

Az Mpt. hatálya alá tartozó, a magánnyugdíjpénztárat érintő, a rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott engedélyezési és jóváhagyási kérelmek, valamint bejelentések formanyomtatványa

1. Magánnyugdíjpénztár átalakulásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó jogutód pénztár azonosító adatai

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely:

1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. A jogelőd pénztár(ak) azonosító adatai

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. székhely:

2.4. nyilvántartási szám:

2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.6. kapcsolattartó (telefonszám, faxszám, e-mail):

3. A Jogutód Pénztár tisztségviselőinek jelölt személyek azonosító adatai

3.1. tisztség pontos megjelölése: igazgatótanács elnöke/igazgatótanács tagja/ellenőrző bizottság elnöke/ellenőrző bizottság tagja/ügyvezető/helyettes ügyvezető/számviteli rendért felelős vezető/befektetésekért felelős vezető/biztosításmatematikus/könyvvizsgáló/ jogász/belső ellenőr

3.2. név:

3.3. születési név:

3.4. anyja neve:

3.5. születési hely:

3.6. születési idő:

3.7. állampolgárság:

3.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

3.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

3.10. személyi igazolvány száma/ útlevél száma/egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

3.11. tisztség alapja:

3.11.1. megválasztás

3.11.2. kinevezés

3.12. alkalmazott:

3.12.1. igen

3.12.2. nem

3.13. képviseleti jog:

3.13.1. nincs

3.13.2. van:

3.13.2.1. önálló

3.13.2.2. együttes

3.13.2.3. adatszolgáltatásban jelentem

II. Az átalakulásra vonatkozó adatok

1. az átalakulás módja:

1.1. egyesülés:

1.1.1. összeolvadás

1.1.2. beolvadás

1.2. szétválás:

1.2.3. különválás

1.2.4. kiválás

1.3 vegyes pénztárak ágazatainak szétválása

2. a vagyonmérleg-, vagyonleltár-tervezetek fordulónapja: ................. év ............ hónap .............. nap

3. az átalakulás napja: ................. év ............ hónap .............. nap

4. a vagyonmérleg-, vagyonleltár-tervezeteket hitelesítő könyvvizsgáló neve:

5. a végleges vagyonmérleget, vagyonleltárt hitelesítő könyvvizsgáló neve:

III. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 79/A. § (2) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze a Jogutód Pénztár tevékenységének végzését.

IV. Nyilatkozatok

A kérelmező nyilatkozatai

1. Nyilatkozom, hogy a tevékenységi engedély feltételei fennállnak.

2. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

3. Az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

V. Mellékletek

VI. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.....................................
képviseletre jogosult aláírása

2. Magánnyugdíjpénztár tevékenysége lezárásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó pénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely:

1.4. nyilvántartási szám:

1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. A végelszámoló azonosító adatai

2.1. név:

2.2. székhely:

2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.4. cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

3. Végelszámolási feladatok ellátására kijelölt természetes személy, természetes személy végelszámoló adatai

3.1. név:

3.2. születési név:

3.3. anyja neve:

3.4. születési hely:

3.5. születési idő:

3.6. állampolgárság:

3.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

3.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

3.9. személyi igazolvány száma/ útlevél száma/egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 83. § (2) bekezdése alapján engedélyezze a Pénztár részére a magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárását.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

........................
végelszámoló

3. Magánnyugdíjpénztár ingatlanértékelővel kötött szerződésének jóváhagyása iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó pénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely:

1.4. nyilvántartási szám:

1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

1.7. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2. Ingatlanértékelő társaság adatai:

2.1. név:

2.2. rövidített név:

2.3. székhely:

2.4. cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

3. Ingatlanértékelő természetes személy adatai:

3.1. név:

3.2. anyja neve:

3.3. születési hely, idő:

3.4. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

3.5. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 66/A. § (3) bekezdése alapján az I. 2. és I. 3. pontban meghatározott ingatlanértékelő megbízását hagyja jóvá.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.....................................
képviseletre jogosult aláírása

4. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusának a szakképesítés és a gyakorlati idő követelménye alóli felmentés iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmet benyújtó pénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. székhely:

1.4. nyilvántartási szám:

1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.6. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:

1.7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. Az aktuáriusnak jelölt személy azonosító adatai

2.1. név:

2.2. születési név:

2.3. anyja neve:

2.4. születési hely:

2.5. születési idő:

2.6. állampolgárság:

2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.9. személyi igazolvány száma/ útlevél száma/ egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 47. § (4) bekezdése alapján

1. az aktuáriusi szakképesítés,

2. a gyakorlati idő követelménye

alól a Pénztár biztosításmatematikusának jelölt .................................................. részére a jogszabályban meghatározott legfeljebb 3 éves felmentési időn belül ........... (év) ............. (hónap) .......... (nap) napjáig adjon felmentést.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.....................................
képviseletre jogosult aláírása

5. Magánnyugdíjpénztár vezető tisztségviselőre, ügyvezetőre, helyettes ügyvezetőre, kötelező alkalmazottra, megbízottra vonatkozó bejelentésének formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. jelen bejelentés teljesítése során a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:

5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2. A vezető tisztségviselőként/ügyvezetőként/helyettes ügyvezetőként/kötelező alkalmazottként/megbízottként bejelentett személy azonosító adatai

2.1. tisztség pontos megjelölése: igazgatótanács elnöke/igazgatótanács tagja/ellenőrző bizottság elnöke/ellenőrző bizottság tagja/ügyvezető/helyettes ügyvezető/számviteli rendért felelős vezető/befektetésekért felelős vezető/ biztosításmatematikus/könyvvizsgáló/jogász/belső ellenőr

2.2. név:

2.3. születési név:

2.4. anyja neve:

2.5. születési hely:

2.6. születési idő:

2.7. állampolgárság:

2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.10. személyi igazolvány száma/ útlevél száma/egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

II. Bejelentés

3. A Magyar Nemzeti Bank részére a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 44. § (5) bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár ............ év ................. hónap ........ napjától kezdődően az I.2. pontban megjelölt személyt a 2.1. pontban megjelölt tisztségre ............ év ................. hónap ........ napjáig megválasztotta/újraválasztotta/alkalmazza/megbízza.

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.....................................
képviseletre jogosult aláírása

6. Magánnyugdíjpénztár által az Mpt. 67. § (1) bekezdése szerinti tulajdoni részesedés átmeneti megszerzésére vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. jelen bejelentés teljesítése során a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:

5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Bejelentés

1. A Magyar Nemzeti Bank részére a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 67. § (2) bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár az I.1. pontban megjelölt gazdálkodó szervezetben annak jegyzett tőkéje 10 százalékát meghaladó, ...... százalék mértékű közvetlen tulajdoni részesedést szerzett ............. év .............. hónap ....... napján.

1.1. A gazdálkodó szervezet adatai, melyben a Pénztár tulajdoni részesedést szerzett:

1.1.1. név:

1.1.2. rövidített név:

1.1.3. székhely:

1.1.4. cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

1.1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.1.6. jegyzett tőke összege:

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.....................................
képviseletre jogosult aláírása

7. Magánnyugdíjpénztár számára letétkezelői szolgáltatást végző hitelintézet nevére és befektetési számlaszámára vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4. a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:

5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

II. Bejelentés

1. A Magyar Nemzeti Bank részére a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár ................ év ................. hó .............. napján a(z) .................................................... hitelintézettel letétkezelői szerződést kötött és a hitelintézetnél befektetési számlát nyitott.

1.1. Befektetési számlaszám: ............................................................

III. Mellékletek

IV. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.....................................
képviseletre jogosult aláírása

8. Magánnyugdíjpénztár megszüntetésére irányuló szándékra vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok

1. név:

2. székhely:

3. jelen bejelentés teljesítése során a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:

4. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

II. Bejelentés

A Magyar Nemzeti Bank részére a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 82. §-a alapján bejelentem, hogy a Pénztár ......... év .......... hónap .... napján tartott (küldött)közgyűlésén elhatározta megszüntetését.

III. Nyilatkozat

1. A végelszámoló nyilatkozatai

1.1. A Pénztár végelszámolójaként nyilatkozom, hogy velem szemben jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

1.2. A Pénztár végelszámolójaként nyilatkozom, hogy végelszámolóvá történt megválasztásomat elfogadom.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

.....................................
képviseletre jogosult aláírása

10. melléklet a 4/2016. (III. 1.) MNB rendelethez

Az Fszt. hatálya alá tartozó, a pénzforgalmi intézményt érintő, a rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyezési kérelmek, valamint bejelentések formanyomtatványa

1. Pénzforgalmi intézmény tevékenységének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező pénzforgalmi intézményt (a továbbiakban: Pénzforgalmi Intézmény) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. idegen nyelvű elnevezés:

1.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.6. cégjegyzékszám:

1.7. jegyzett tőke:

1.8. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):

1.9. cégbírósági bejegyzés kelte:

1.10. alapítás dátuma (év, hónap, nap):

1.11. működési terület:

1.12. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.12.1. neve:

1.12.2. telefonszáma:

2. A Pénzforgalmi Intézményben befolyásoló részesedéssel rendelkező nem természetes személyek azonosító adatai

2.1.    név:

2.2.    rövidített név:

2.3.    székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.4.    adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.5.    cégjegyzékszám:

2.6.    megszerezni kívánt közvetlen tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

2.7.    megszerezni kívánt közvetlen tulajdoni rész (Ft):

2.8.    megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

2.9.    befolyás fajtája:

3.9.1.    közvetlen:

3.9.2.    közvetett:

3. A Pénzforgalmi Intézményben befolyásoló részesedéssel rendelkező természetes személyek azonosító adatai

3.1.    név:

3.2.    születési név:

3.3.    anyja neve:

3.4.    születési hely:

3.5.    születési idő:

3.6.    állampolgárság:

3.7.    lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.8.    levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.9.    személyi igazolvány száma:

3.10.    útlevél száma:

3.11.    egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

3.12.    egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

3.13.    megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

3.14.    megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

3.15.    megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

3.16.    befolyás fajtája:

3.16.3.    közvetlen

3.16.4.    közvetett

4.    A Pénzforgalmi Intézmény tevékenységi köre

4.1.    a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzforgalmi szolgáltatás, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pontjában meghatározott tevékenységek közül

4.1.1. a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység,

4.1.2. a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység,

4.1.3. a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése,

4.1.4. a 4.1.3. pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik,

4.1.5. a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt – kibocsátása, valamint elfogadása,

4.1.6. a készpénzátutalás,

4.1.7. az olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a fizetési művelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz üzemeltetőjénél történik, aki kizárólag közvetítőként jár el az ügyfele és az ügyfele részére árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között.

4.2. fizetési rendszer működtetése tevékenység,

4.3. a pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a pénzforgalmi szolgáltatás működtetésével összefüggő és egyéb, szorosan kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtása, ideértve

4.3.1. a fizetési műveletek teljesítésének biztosítását,

4.3.2. a fizetési művelet tárgyát képező pénz átváltását,

4.3.3. letéti szolgáltatást, valamint

4.3.4. az adatok tárolását és feldolgozását is.

4.4. Hitel és pénzkölcsön nyújtása a következő pénzügyi szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódóan:

4.4.1. fizetési műveletek fizetési számlák közötti, az ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretből történő teljesítése,

4.4.2. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt – kibocsátása,

4.4.3. olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a fizetési művelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz üzemeltetőjénél történik, aki kizárólag közvetítőként jár el az ügyfele és az ügyfele részére árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között.

5. Vezető állású személy jelöltet azonosító adatok

5.1.    tisztség megjelölése: ügyvezető/a pénzforgalmi szolgáltatási üzletág irányításáért felelős személy/a pénzforgalmi szolgáltatási üzletág irányításáért felelős személy helyettese

5.2.    név:

5.3.    születési név:

5.4.    anyja neve:

5.5.    születési hely:

5.6.    születési idő:

5.7.    állampolgárság:

5.8.    lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

5.9.    levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

5.10.    személyi igazolvány száma:

5.11.    útlevél száma:

5.12.    egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

5.13.    egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

5.14.    első számú vezető:

5.14.1. igen

5.14.2. nem

5.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem

5.15. tisztség alapja:

5.15.1. megválasztás

5.15.2. kinevezés

5.16. munkavállaló:

5.16.1. igen

5.16.2. nem

5.17. cégjegyzési jog:

5.17.1. nincs

5.17.2. van:

5.17.2.1. önálló

5.17.2.2. együttes

5.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem

6. A Pénzforgalmi Intézmény könyvvizsgálóját azonosító adatok

6.1. A könyvvizsgáló társaság azonosító adatai

6.1.1.    könyvvizsgáló társaság neve (elnevezés):

6.1.2.    könyvvizsgáló társaság neve (rövidített elnevezés):

6.1.3.    székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6.1.4.    adószám első 8 számjegye (törzsszám):

6.1.5.    kamarai tagsági száma:

6.1.6.    megbízás kezdete:

6.1.7.    megbízás vége:

6.1.8.    könyvvizsgáló személy neve:

6.1.9.    kamarai tagság száma:

6.1.10.    pénzügyi intézményi minősítés:

6.1.11.    anyja neve:

6.1.12.    születési helye:

6.1.13.    születési ideje:

6.1.14.    lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6.2. Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló azonosító adatai

6.2.1.    könyvvizsgáló neve:

6.2.2.    székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6.2.3.    adószám első 8 számjegye (törzsszám):

6.2.4.    vállalkozói tevékenység kezdete:

6.2.5.    nyilvántartási szám:

6.2.6.    kamarai tagsági száma:

6.2.7.    pénzügyi intézményi minősítés:

6.2.8.    megbízás kezdete:

6.2.9.    megbízás vége:

7. A Pénzforgalmi Intézmény fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó személyének azonosító adatai

7.1. név:

7.2. telefonszám:

7.3. e-mail cím:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fszt.) 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján engedélyezze a Pénzforgalmi Intézmény 4. pontban megjelölt tevékenységének végzését.

III. Nyilatkozatok

1. A kérelmező nyilatkozatai

1.1.    Nyilatkozom, hogy egyéb üzleti tevékenységem nem veszélyezteti a Pénzforgalmi Intézmény működését.

1.2.    Hitel- és pénzkölcsön nyújtására, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására vonatkozó kérelem esetén

Nyilatkozom, hogy a Pénzforgalmi Intézmény a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerhez csatlakozni kíván, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.

1.3.    Nyilatkozom, hogy a Pénzforgalmi Intézmény vagyonbiztosítással rendelkezik, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

1.4.    Nyilatkozom, hogy a Pénzforgalmi Intézménynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) szerint a következő függő és jövőbeni kötelezettségei vannak:

1.5.    Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

1.6.    Nyilatkozom, hogy a Pénzforgalmi Intézmény irányítása Magyarország területén létesített főirodában történik.

1.7.    Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

1.8.    Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

1.9.    Nyilatkozom fizetési rendszerhez történő csatlakozásról, a fizetési rendszerben való részvétel leírásáról külön dokumentumot mellékelek.

2. A Pénzforgalmi Intézményben befolyásoló részesedéssel rendelkező személyek nyilatkozatai

2.1. A Pénzforgalmi Intézményben befolyásoló részesedéssel rendelkező nem természetes személyek nyilatkozatai

2.1.1. Nyilatkozom, hogy a Pénzforgalmi Intézményben befolyásoló részesedéssel rendelkező nem természetes személy tulajdonosi érdekeltsége és tevékenysége nem veszélyezteti a pénzforgalmi intézmény működését.

2.1.2. Nyilatkozom, hogy a Pénzforgalmi Intézményben befolyásoló részesedéssel rendelkezőnek az alábbi, a Számv. tv. szerinti kötelezettségei vannak:

2.1.3. Nyilatkozom, hogy a Pénzforgalmi Intézményben befolyásoló részesedést szerző hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

2.1.4. Nyilatkozom, hogy a Pénzforgalmi Intézményben befolyásoló részesedést szerző alapító vezető állású személyével szemben az Fszt. 29. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

2.2. A Pénzforgalmi Intézményben befolyásoló részesedést szerző természetes személyek nyilatkozata

Nyilatkozom, hogy tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti a Pénzforgalmi Intézmény működését.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap)

................................................

alapító aláírása/cégszerű aláírása

2. Pénzforgalmi intézmény tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A kérelmet benyújtó pénzforgalmi intézményt (a továbbiakban: pénzforgalmi intézmény) azonosító adatok

1.    név:

2.    székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.    adószám első 8 számjegye (törzsszám):

4.    jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

4.1.    neve:

4.2.    telefonszáma:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze a pénzforgalmi intézmény tevékenységi körének módosítását az alábbiak szerint:

III. Nyilatkozatok

1.    Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

2.    Tevékenységi kör bővítése esetén szükséges nyilatkozatok

2.1.    Nyilatkozom, hogy a pénzforgalmi intézmény az új tevékenységének végzésével kapcsolatos személyi, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik.

2.2.    Nyilatkozom, hogy a pénzforgalmi intézmény az új tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:

2.3.    Nyilatkozom, hogy a pénzforgalmi intézmény az új tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

3. Tevékenységi kör szűkítése esetén szükséges nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a pénzforgalmi intézménynek a megszüntetésre kerülő tevékenységéből származó kötelezettsége nincs.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap)

………………………………

aláírás/cégszerű aláírás

3. Pénzforgalmi intézmény fióktelepe vezető állású személye megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának és ismételt kinevezésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező intézményt (a továbbiakban: pénzforgalmi intézmény vagy fióktelep) azonosító adatok

1.1-    név:

1.2.    székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3.    adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4.    jelen kérelemben kapcsolattartó

1.4.1.    neve:

1.4.2.    telefonszáma:

2. A vezető állású személy jelölteket azonosító adatok

2.1. A vezető állású személy jelölteket azonosító adatok

2.1.1.    tisztség pontos megnevezése:

ügyvezető/a pénzforgalmi szolgáltatási üzletág irányításáért felelős személy/a pénzforgalmi szolgáltatási üzletág irányításáért felelős személy helyettese

2.1.2.    név:

 

2.1.3.    születési név:

 

2.1.4.    anyja neve:

 

2.1.5.    születési hely:

 

2.1.6.    születési idő:

 

2.1.7.    állampolgárság:

 

2.1.8.    lakcím (po.ai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

 

2.1.9.    levelezési cím (po.ai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

 

2.1.10.    személyi igazolvány száma:

 

2.1.11.    útlevél száma:

 

2.1.12.    egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

2.1.13.    egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

 

2.1.14.    első számú vezető:

2.1.14.1.    igen

2.1.14.2.    nem

2.1.14.3.    adatszolgáltatásban később jelentem

 

2.1.15.    tisztség alapja:

2.1.15.1.     megválasztás:

2.1.15.1.1.    első megválasztás

2.1.15.1.2.    újraválasztás

2.1.16.    kinevezés:

2.1.16.2.1.    első kinevezés

2.1.16.2.2.    ismételt kinevezés

2.1.17.    munkavállaló:

2.1.17.1.    igen

2.1.17.2.    nem

 

2.1.18.    cégjegyzési jog:

2.1.18.1.    nincs

2.1.18.2.    van:

2.1.18.2.1.    önálló

2.1.18.2.2.    együttes

2.1.18.3.    adatszolgáltatásban később jelentem

 

2.1.19.    első számú vezető esetében

 

2.1.19.1.    e-mail cím (munkahelyi):

 

2.1.19.2.    telefon (munkahelyi):

 

II. Kérelem

1.    Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fszt.) 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján engedélyezze a pénzforgalmi intézménynél vezető állású személy megválasztását, kinevezését, újraválasztását, ismételt kinevezését.

2.    Kérem, hogy az MNB az Fszt. 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján engedélyezze a fióktelep vezető állású személye megválasztását, kinevezését, újraválasztását, ismételt kinevezését.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap)

…………………………………………

aláírás/cégszerű aláírás

4. Pénzforgalmi intézmény fizetési művelet érdekében átvett pénzeszköz szerződéses állománya átruházásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező intézményeket azonosító adatok

1.1. Átadó pénzforgalmi intézményt vagy fióktelepet (a továbbiakban: Átadó) azonosító adatok

1.1.1.    név:

1.1.2.    székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.1.3.    adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.1.4.    jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.1.4.1.    neve:

1.1.4.2.    telefonszáma:

1.2. Átvevő pénzforgalmi intézményt, fióktelepet (a továbbiakban: Átvevő) azonosító adatok

1.2.1.    név:

1.2.2.    székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.2.3.    jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.2.3.1.    neve:

1.2.3.2.    telefonszáma:

2. Az átadásra kerülő állományra vonatkozó adatok

2.1.    az Átadó és az Átvevő kötött létrejött megállapodás megkötésének időpontja:

2.2.    az átadás-átvétel határnapja:

2.3.    az állomány-átruházás ellenértéke:

2.4.    az átadásra kerülő állományhoz kapcsolódó eszközök, fedezetek megjelölése:

II. Kérelem

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fszt.) 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján, az Fszt. 81. §-ában foglaltaknak megfelelően engedélyezze az Átadó által fizetési művelet érdekében átvett pénzeszköz szerződéses állományának átruházását.

III. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap)

.......……………………………

………………………………………..

aláírás/cégszerű aláírás

aláírás/cégszerű aláírás

Átadó

Átvevő

5. Pénzforgalmi intézmény kiszervezésének bejelentése formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő pénzforgalmi intézményt (a továbbiakban: pénzforgalmi intézmény) azonosító adatok

1.1.    név:

1.2.    székhely:

1.3.    adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4.    jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

1.3.1.    neve:

1.3.2.    telefonszáma:

2. A kiszervezést végző társaság (a továbbiakban: társaság) azonosító adatai

2.1.    név:

2.2.    rövidített név:

2.3.    székhely:

2.4.    adószám:

2.5.    cégjegyzékszám:

2.6.    levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):

2.7.    jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

2.7.1.    neve:

2.7.2.    telefonszáma:

II. Bejelentés

A pénzforgalmi intézmény bejelenti a Magyar Nemzeti Bank részére az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 14. § (1) bekezdése alapján, hogy a társasággal a III. pontban foglalt tartalommal kiszervezés tárgyában szerződést kötött.

III. A kiszervezés adatai

1.    a kiszervezés tárgya:

2.    a kiszervezés kezdő időpontja:

3.    a kiszervezés vége:

3.1.    dátum:

3.2.    a szerződés határozatlan idejű

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap)

……………………………

aláírás/cégszerű aláírás

6. Pénzforgalmi intézményben történő befolyásoló részesedés megszerzésére, elidegenítésére, módosulására vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. Befolyásoló részesedésszerzést bejelentő nem természetes személyek (a továbbiakban: bejelentő) azonosító adatai

1.1.    név:

1.2.    rövidített név:

1.3.    székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.4.    adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.5.    cégjegyzékszám:

1.6.    a bejelentés megtételének időpontjában tulajdonolt részesedés:

1.6.1. tulajdoni rész (Ft)

1.6.2. szavazati jog (százalék):

1.6.3. fajtája:

1.6.3.1. közvetlen

1.6.3.2. közvetett

1.6.3.2.1. köztes vállalkozás esetén:

1.6.3.2.1.1. köztes vállalkozás neve:

1.6.3.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.6.3.2.1.3. bejelentő részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

1.7.    részesedés változása:

1.7.1.    megszerzés

1.7.2.    növelés

1.8.    megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

 

1.9.    megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

 

1.10.    megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

 

1.11.    befolyás fajtája:

1.11.1.    közvetlen

1.11.2.    közvetett

 

1.12.    közvetett szerzés esetén

1.13.    köztes vállalkozás neve:

1.14.    köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.15.    bejelentő részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

1.16.    jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

1.16.1.    neve:

1.16.2.    telefonszáma:

2. Befolyásoló részesedésszerzést bejelentő természetes személyek (a továbbiakban: bejelentő) azonosító adatai

2.1.    név:

 

2.2.    születési név:

 

2.3.    anyja neve:

 

2.4.    születési hely:

 

2.5.    születési idő:

 

2.6.    állampolgárság:

 

2.7.    lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

 

2.8.    levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

 

2.9.    személyi igazolvány száma:

 

2.10.    útlevél száma:

 

2.11.    egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

2.12.    egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

 

2.13.    a bejelentés megtételének időpontjában tulajdonolt részesedés:

2.13.1. tulajdoni rész (Ft)

2.13.2. szavazati jog (százalék):

2.13.3. fajtája:

2.13.3.1. közvetlen

2.13.3.2. közvetett

2.13.3.2.1. köztes vállalkozás esetén:

2.13.3.2.1.1. köztes vállalkozás neve:

2.13.3.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.13.3.2.1.3. bejelentő részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

 

2.14.    részesedés változása:

2.14.1.    megszerzés

2.14.2.    növelés

 

2.15.    befolyás fajtája:

2.15.1.    közvetlen

2.15.2.    közvetett

 

2.16.    megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

 

2.17.    megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

 

2.18.    megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

 

2.19.    közvetett szerzés esetén

2.20.    köztes vállalkozás neve:

2.21.    köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.22.    bejelentő részesedése köztes vállalkozásban (százalék):

2.23.    jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

2.23.1.    neve:

2.23.2.    telefonszáma:

3. Befolyásoló részesedésszerzéssel érintett pénzforgalmi intézmény (a továbbiakban: pénzforgalmi intézmény) adatai

3.1.    név:

 

3.2.    székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.3.    adószám első 8 számjegye (törzsszám):

 

4. Adásvétel esetén azon nem természetes személyek/természetes személyek azonosító adatai, amely(ek)től a részesedés megvásárlásra kerül

4.1.    név:

 

4.2.    székhely/lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

 

4.3.    bejelentés benyújtásának időpontjában a tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

 

4.4.    bejelentés benyújtásának időpontjában a tulajdoni rész (Ft):

 

4.5.    bejelentés megtételének időpontjában a szavazati jog (százalék)

 

4.6.    bejelentés eladását követően megmaradó tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

 

4.7.    részesedés eladását követően megmaradó tulajdoni rész (Ft):

 

4.8.    részesedés eladását követően megmaradó szavazati jog (százalék)

 

II. Bejelentés

1.    Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fszt.) 28. § (1) bekezdése a) pontja alapján előzetesen bejelentem a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére pénzforgalmi intézményben történő befolyásoló részesedés megszerzését.

2.    Az Fszt. 28. § (2) bekezdés a) pontja alapján előzetesen bejelentem az MNB részére a pénzforgalmi intézményben lévő befolyásoló részesedésem megszüntetését.

3.    Előzetesen bejelentem az MNB részére a pénzforgalmi intézményben lévő befolyásoló részesedésem mértékének az Fszt. 28. § (1) bekezdés b) pontja szerinti módosítását.

4.    Előzetesen bejelentem az MNB részére a pénzforgalmi intézményben lévő befolyásoló részesedésem mértékének az Fszt. 28. § (2) bekezdés b) pontja szerinti módosítását.

III. Nyilatkozatok

1.    Befolyásoló részesedést szerző nem természetes személyek nyilatkozatai

1.1.    Nyilatkozom, hogy a pénzforgalmi intézményben befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy egyéb tulajdonosi érdekeltsége és tevékenysége nem veszélyezteti a pénzforgalmi intézmény működését.

1.2.    Nyilatkozom, hogy a pénzforgalmi intézményben befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

2. Befolyásoló részesedést szerző természetes személyek további nyilatkozata

Nyilatkozom, hogy egyéb tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti a pénzforgalmi intézmény működését.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap)

………………………………

aláírás/cégszerű aláírás

7. Pénzforgalmi intézmény által pénzforgalmi közvetítő igénybevétele, a pénzforgalmi közvetítővel kötött megbízási szerződés módosítása bejelentésének formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A bejelentő pénzforgalmi intézményt (a továbbiakban: Pénzforgalmi Intézmény) azonosító adatok

1.1.    név:

1.2.    székhely (po.ai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.3.    adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.4.    jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó

1.4.1.    neve:

1.4.2.    telefonszáma:

2. A pénzforgalmi közvetítőt (a továbbiakban: Pénzforgalmi Közvetítő) azonosító adatok

2.1. Természetes személy esetén

2.1.1.    név:

2.1.2.    születési név:

2.1.3.    anyja neve:

2.1.4.    születési hely, idő:

2.1.5.    állampolgárság:

2.1.6.    lakcím:

2.1.7.    lakcím (po.ai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.1.8.    személyi igazolvány (útlevél) száma:

2.1.9.    egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

2.1.10.    kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail):

2.2. Nem természetes személy esetén

2.2.1.    név:

2.2.2.    rövidített név:

2.2.3.    székhely (po.ai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.2.4.    telephely és fióktelep címe (po.ai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.2.5.    adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.2.6.    képviseletre jogosultak

2.2.6.1.    neve:

2.2.6.2.    beosztása:

2.2.6.3.    telefonszám:

II. Pénzügyi szolgáltatások felsorolása, melyeket a Pénzforgalmi Intézmény a Pénzforgalmi Közvetítő igénybevételével kíván végezni

1. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzforgalmi szolgáltatás, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pontjában meghatározott tevékenységek közül

1.1.    a fizetési számlára történő készpénzbefizeté. lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység,

1.2.    a fizetési számláról történő készpénzkifizeté. lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység,

1.3.    a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése,

1.4.    az 1.3. pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatá. igénybe vevő ügyfél re.elkezésére álló hitelkeretéből történik,

1.5.    a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt – kibocsátása, valamint elfogadása,

1.6.    a készpénzátutalás,

1.7.    az olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízá., és ahol a fizetési művelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz üzemeltetőjénél történik, aki kizárólag közvetítőként jár el az ügyfele és az ügyfele részére árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között.

III. Bejelentés

1.    Bejelentem a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fszt.) 55. § (1) bekezdése alapján a Pénzforgalmi Közvetítő Pénzforgalmi Intézmény általi igénybevételét.

2.    Bejelentem az MNB részére az Fszt. 55. § (6) bekezdése alapján a Pénzforgalmi Intézmény és a Pénzforgalmi Közvetítő közötti megbízási szerződés alábbi módosítását.

Szerződésmódosítás tárgya

IV. Nyilatkozatok

1.1.    Nyilatkozom, hogy a Pénzforgalmi Közvetítő rendelkezik a pénzügyi szolgáltatási tevékenység, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

1.2.    Nyilatkozom, hogy a Pénzforgalmi Intézmény a pénzmosási szabályzatát a Pénzforgalmi Közvetítő rendelkezésére bocsátotta és saját tevékenységére vonatkozó szabályokkal kiegészítve használja azt.

1.3.    Nyilatkozom, hogy a pénzforgalmi közvetítő igénybevételéhez szükséges igazgatási szolgáltatási díjat a bejelentés megtételével egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap)

…………………………………

aláírás/cégszerű aláírás

8. Pénzforgalmi intézmény egyes adataiban történt változás bejelentésének formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

A bejelentő pénzforgalmi intézményt (a továbbiakban: Pénzforgalmi Intézmény) azonosító adatok

1.    név:

2.    székhely:

3.    kapcsolattartó

3.1.    neve:

3.2.    telefonszáma:

II. Bejelentés

1.    Bejelentem a Magyar Nemzeti Bank az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fszt.) 84. § (2) bekezdés i) pontja alapján a Pénzforgalmi Intézmény:

1.1.    székhelyváltozását,

1.2.    jegyzett tőkéjének változását.

2.    Székhelyváltozás

3.1.    régi székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.2.    új székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.3.    változás időpontja (hatályos):

3.    Jegyzett tőke változása

5.1.    a Pénzforgalmi Intézmény jegyzett tőkéje:

5.2.    a Pénzforgalmi Intézmény jegyzett tőkéje (betűvel kiírva):

5.3.    a változás időpontja (hatályos):

5.4.    jegyzett tőke változásának módja:

III. Nyilatkozat

Székhelyváltozás esetén

A Pénzforgalmi Intézmény székhelyváltozásának bejelentése kapcsán nyilatkozom, hogy a Pénzforgalmi Intézmény új székhelye az Fszt. 12. §-ában foglaltaknak megfelel.

IV. Mellékletek

V. Megjegyzés

Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap)

…………………………………..

aláírás/cégszerű aláírás

11. melléklet a 4/2016. (III. 1.) MNB rendelethez

Az Fszt. hatálya alá tartozó, az elektronikuspénz-kibocsátó intézményt érintő, a rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi kérelmek, valamint bejelentések formanyomtatványa

1. Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tevékenységének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

I. Azonosító adatok

1. A kérelmező elektronikuspénz-kibocsátó intézményt (a továbbiakban: Elektronikuspénz-kibocsátó Intézmény) azonosító adatok

1.1. név:

1.2. rövidített név:

1.3. idegen nyelvű elnevezés:

1.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):

1.6. cégjegyzékszám:

1.7. jegyzett tőke:

1.8. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):

1.9. cégbírósági bejegyzés kelte:

1.10. alapítás dátuma (év, hónap, nap):

1.11. működési terület:

1.12. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó

1.12.1. neve:

1.12.2. telefonszáma:

2. Az Elektronikuspénz-kibocsátó Intézményben befolyásoló részesedéssel rendelkező nem természetes személyek azonosító adatai

2.1.    név:

2.2.    rövidített név:

2.3.    székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

2.4.    adószám első 8 számjegye (törzsszám):

2.5.    cégjegyzékszám:

2.6.    megszerezni kívánt közvetlen tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

2.7.    megszerezni kívánt közvetlen tulajdoni rész (Ft):

2.8.    megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

2.9.    befolyás fajtája:

3.9.1.    közvetlen:

3.9.2.    közvetett:

3. Az Elektronikuspénz-kibocsátó Intézményben befolyásoló részesedéssel rendelkező természetes személyek azonosító adatai

3.1.    név:

3.2.    születési név:

3.3.    anyja neve:

3.4.    születési hely:

3.5.    születési idő:

3.6.    állampolgárság:

3.7.    lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.8.    levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

3.9.    személyi igazolvány száma:

3.10.    útlevél száma:

3.11.    egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

3.12.    egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

3.13.    megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):

3.14.    megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):

3.15.    megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):

3.16.    befolyás fajtája:

3.16.1.    közvetlen

3.16.2.    közvetett

4. Az Elektronikuspénz-kibocsátó Intézmény tevékenységi köre

4.1. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti elektronikuspénz-kibocsátási tevékenység.

4.2. A Hpt. 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzforgalmi szolgáltatás, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pontjában meghatározott tevékenységek közül

4.2.1. a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység,

4.2.2. a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység,

4.2.3. a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése,

4.2.4. a 4.1.3. pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik,

4.2.5. a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt – kibocsátása, valamint elfogadása,

4.2.6. a készpénzátutalás,

4.2.7. az olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a fizetési művelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz üzemeltetőjénél történik, aki kizárólag közvetítőként jár el az ügyfele és az ügyfele részére árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között.

4.3. elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységhez vagy pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a pénzforgalmi szolgáltatás működtetésével összefüggő és egyéb, szorosan kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtása, ideértve

4.3.1. a fizetési műveletek teljesítésének biztosítását,

4.3.2. a fizetési művelet tárgyát képező pénz átváltását,

4.3.3. letéti szolgáltatást, valamint

4.3.4. az adatok tárolását és feldolgozását is.

4.4. fizetési rendszer működtetése tevékenység.

4.5. Hitel és pénzkölcsön nyújtása a következő pénzügyi szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódóan:

4.5.1. fizetési műveletek fizetési számlák közötti, az ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretből történő teljesítése,

4.5.2. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt – kibocsátása,

4.5.3. olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a fizetési művelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz üzemeltetőjénél történik, aki kizárólag közvetítőként jár el az ügyfele és az ügyfele részére árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között.

5. Vezető állású személy jelöltet azonosító adatok

5.1.    tisztség megjelölése: ügyvezető/a pénzforgalmi szolgáltatási üzletág irányításáért felelős személy/a pénzforgalmi szolgáltatási üzletág irányításáért felelős személy helyettese

5.2.    név:

5.3.    születési név:

5.4.    anyja neve:

5.5.    születési hely:

5.6.    születési idő:

5.7.    állampolgárság:

5.8.    lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

5.9.    levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

5.10.    személyi igazolvány száma:

5.11.    útlevél száma:

5.12.    egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa):

5.13.    egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:

5.14.    első számú vezető:

5.14.1. igen

5.14.2. nem

5.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem

5.15. tisztség alapja:

5.15.1. megválasztás

5.15.2. kinevezés

5.16. munkavállaló:

5.16.1. igen

5.16.2. nem

5.17. cégjegyzési jog:

5.17.1. nincs

5.17.2. van:

5.17.2.1. önálló

5.17.2.2. együttes

5.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem

6. Az Elektronikuspénz-kibocsátó Intézmény könyvvizsgálóját azonosító adatok

6.1. A könyvvizsgáló társaság azonosító adatai

6.1.1.    könyvvizsgáló társaság neve (elnevezés):

6.1.2.    könyvvizsgáló társaság neve (rövidített elnevezés):

6.1.3.    székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6.1.4.    adószám első 8 számjegye (törzsszám):

6.1.5.    kamarai tagsági száma:

6.1.6.    megbízás kezdete:

6.1.7.    megbízás vége:

6.1.8.    könyvvizsgáló személy neve:

6.1.9.    kamarai tagság száma:

6.1.10.    pénzügyi intézményi minősítés:

6.1.11.    anyja neve:

6.1.12.    születési helye:

6.1.13.    születési ideje:

6.1.14.    lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6.2. Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló azonosító adatai

6.2.1.    könyvvizsgáló neve:

6.2.2.    székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):

6