nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
35/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
a hitelintézetek likviditásfedezeti rátájának minimum szintjéről
2018-01-01
infinity
4

35/2015. (IX. 24.) MNB rendelet

a hitelintézetek likviditásfedezeti rátájának minimum szintjéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–3. §1

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1–3. és az 5. § 2016. április 1-jén lép hatályba és 2018. január 1-jén hatályát veszti.

5. §2

6. §3

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!