nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
34/2014. (IX. 25.) MNB rendelet
a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról
2014-11-25
infinity
4

34/2014. (IX. 25.) MNB rendelet

a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint (2) bekezdés b) és c) pontjában,

a 3. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) és (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–7. §1

8. §2

9–12. §3

13. § Nem lép hatályba az R. 7. § (3) bekezdése.

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 8. § a rendelet kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

15. § E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés második francia bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!