nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
54/2016. (XII. 22.) MNB rendelet
az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet módosításáról
2017-01-01
2017-01-02
1

54/2016. (XII. 22.) MNB rendelet

az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet módosításáról1

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A számlavezető a belépési azonosítót a jelentéstől elkülönítve adja át a számlatulajdonosnak. A számlavezető a belépési azonosítót a számlatulajdonos kérésére bármikor, de legalább évente egy alkalommal ismételten átadja a számlatulajdonosnak.”

2. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!