nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2015 (X.7..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-10-08 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2015 (X.7..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 15/2014. (XI. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:1.§ A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (3) Az önkormányzat hivatalos bélyegzője:

Magyarország címerével ellátott „Önkormányzati Képviselő-testület Gyöngyösoroszi Heves megye” feliratú körpecsét.”


2.§ A rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § (3) A Bizottság munkáját az elnök irányítja, aki a megfelelő fórumokon képviseli a Bizottságot. A bizottság elnökét a polgármester javaslatára a képviselő-testület választja meg. A bizottság elnökét az önkormányzati képviselők közül kell választani.”


3. § A rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„10. § (1) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a bizottság dönt.”


4. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!