nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-04-01 - 2014-10-29
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011.(VI.1.) rendelet módosításáról

Jászapáti Városi önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésben meghatározott jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1.§Hatályát veszti Jászapáti Városi Önkormányzat Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 12/2011.(VI.1.) rendelet 21.§ (3) bekezdése.2.§


A rendelet 2012.  április 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!