nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-27 -tól
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők illetményalapjáról

Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.


2. §

A Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében az illetményalap mértéke 2019. évben 46.380,- Ft.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezései 2019. január 1. napjától alkalmazandók.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!