nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-06-26 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételét 142788654 Ft, 2019. évi kiadását 95704244 Ft összeggel jóváhagyja.


2.§ (1) A bevételekből 116369758 Ft alaptevékenység bevétele, 26418896 Ft finanszírozási bevétel.

(2) A kiadásokból 94887328 Ft alaptevékenység kiadása, 816916 Ft a finanszírozási kiadás.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásának részletezését a 1. és 2. melléklet a feladatok szerinti teljesítését a 3. és 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.


3.§ (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 13104138 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2372526 Ft, a dologi kiadások teljesítését 20393411 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 2. melléklet szerint 422565568 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből  beruházás  42256568 Ft, felújítás 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. és 4. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését  12751201  Ft, a szociális ellátások teljesítését  4826400 Ft összeggel állapítja meg.


4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint 846479204 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2019. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 7. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület a 2019. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint elfogadja.


5.§ (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 9. melléklet szerint 7 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 5 fő, közfoglalkoztatott 2 fő.

(2)  A 2019. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet szerint elfogadja, a 2019. évi maradványt 47084410 Ft-ban hagyja jóvá.


6.§ (1) A helyi adóbevételek teljesítése 35527801  Ft, amelyből építményadó 5812000 Ft, magánszemélyek kommunális adója 7223932 Ft, iparűzési adó 22491869 Ft.

(2) Az önkormányzatot a beszedett gépjárműadóból 2463825 Ft bevétel illette meg.

(3) Az önkormányzat 2019. évi egyéb adójellegű bevételei 291954 Ft.

(4) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.


7.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                   Dr. Prótár Henrietta                                              Prótár Richárd Krisztián

                            jegyző                                                                   polgármester

            

Kihirdetve: Felsőpáhok,  2020. június 25.                            Dr. Prótár Henrietta

                                                                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-12 melléklet
127.81 KB
indokolás
24.48 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!