nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-03-23 - 2013-03-28
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2012.(IX.14.) számú rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés i) pontjában, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:1. §


Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2012.(IX.20.) rendelet 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:


3.§ (1) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen vagyonelemeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó korlátozottan forgalomképes vagyonelemeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket a 3. számú melléklet tartalmazza.                                                                          


2. §


A 4.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


4.§ (3) Törzsvagyonból az üzleti vagyonba történő átminősítés akkor lehetséges, ha

a.), az a továbbiakban kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgálja, és a feladatkör ellátása, vagy a  hatáskör gyakorlása az átminősítést követően az átminősítéssel érintett vagyontárgy nélkül is megoldható,


és


b.) Jászapáti város településrendezési eszközeivel nem ellentétes.


3.§


Az 1. számú függelék helyébe az 1. számú melléklet lép.


4.§


A 2. számú függelék helyébe a 2. számú melléklet lép.


5.§


A 3. számú függelék helyébe a 3. számú melléklet lép.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!