nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(I.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-31 - 2020-12-31
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(I.30.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselői illetményalapról

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §


A rendelet hatálya a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.2. §


A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2020. évben 46.380,- Ft.3. §


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.


  1. Ez a rendelet 2020. december 31. napján hatályát veszti.


Csatolmányok

Megnevezés méret
2_2020.(I.30.) Ök. rendelet
281.16 KB
Előzetes hatásvizsgálat
643.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!