nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
6/2017 (IV.28..)
Hatályos:2017-04-28 -tól
6/2017 (IV.28..)
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2017. (IV.28.) rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.28.) rendelete módosításáról


Gilvánfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete

6/2017. (IV.28.) rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló

4/2015. (II.28.) rendelete módosításárólGilvánfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. és 8/a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdésében,  48.§.(4) bekezdésében, 62.§.(2) bekezdésében, 92.§ (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési támogatásról valamint egyéb szociális ellátásokról alkotott 4/2015. (II.28.)  rendeletét – a továbbiakban R – a következők szerint módosítja:


1.§


 „R” 13/A. §-a (3) bekezdése az alábbira módosul:


 (3) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.


2. §


„R” 13/A. §-a (4)-(9) bekezdése törlésre kerül3.§


„R” 13/A. §-a (10) bekezdése az alábbira módosul:


Az egy hónapra megállapítható települési lakásfenntartási támogatás összege egységesen 3.000,- Ft.


4.§


Az önkormányzat rendelete 2017.  április 28. napján lép hatályba.


Gilvánfa , 2017. április 21.

                        Tóth László                                                               Bogdán László

                          jegyző                                                                      polgármesterRendelet kihirdetve:

Gilvánfa , 2017. április 28.


                                                                                                          Tóth László

                                                                                                             jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Szocális rendelet Gilvánfa
17.13 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!