nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (VIII.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-26 -tól
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (VIII.25.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Csesznek Községi Önkomrányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai pogári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Helyi népszavazást a cseszneki választópolgárok legalább 20 %-a kezdeményezhet. 


2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

                     Trieblné Stanka Éva Renáta sk.                                          Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                               polgármester                                                                                   jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!