nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 5/2020(VII.13.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-14 -tól
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 5/2020(VII.13.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról


Görcsönydoboka Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:


ELSŐ RÉSZ


A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása.


1.§ (1) Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet szerint

            164.327.896 Ft    bevétellel,

            137.184.349 Ft     kiadással

              27.143.547 Ft    alaptevékenység szabad maradványával

              27.372.687 Ft    szabad pénzkészlettel jóváhagyja.

                   571.795 Ft    kötött felhasználású pénzkészlettel jóváhagyja.

              83.557.010 Ft    kincstárjeggyel jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.


2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 15.115.230 forint összegben, valamint annak részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak alapján elfogadja.MÁSODIK RÉSZ


A pénzmaradvány és a vagyonmérleg elfogadása


3.§. Az önkormányzat és intézményei 2019. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 11. számú mellékletben állapítja meg.


4.§ Az önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetési pénzmaradványát 47.143.547 forint összegben a 12. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.                        HARMADIK RÉSZ


5.§ Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait 2019. évben a 5.sz. melléklet tartalmazza.


6.§ A 6. sz. melléklet támogatásokat célonként tartalmazza, és a költségvetési szervek finanszírozása e szerint történt, illetve a Társulási hozzájárulás is e szerint történik.


7.§ Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, Kincstárjegy vásárlása a 7. a.sz. melléklet szerint történt.


8.§ Az önkormányzat közvetett kiadásait a 8. sz. melléklet tartalmazza, részletezi.


9.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza rendelet 9.sz. melléklete.      

                               

           

              Záró rendelkezés


10.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba...............................................

..........................................................

Dr Majorné dr. Szabó Zsuzsanna

jegyző

Troszt József

polgármester


Jelen rendelet Görcsönydoboka Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.gorcsonydoboka.hu honlapon 2020. július 13-án kihirdetésre került.


Somberek, 2020. július 13.                                             Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1_ melléklet
298.04 KB
2_melléklet
336.65 KB
3_melléklet
368.14 KB
4_melléklet
146.18 KB
5_melléklet
130.88 KB
6_melléklet
149.92 KB
7_melléklet
137.03 KB
8_melléklet
191.75 KB
9_melléklet
130.07 KB
10_melléklet
242.97 KB
11_melléklet
136.77 KB
12_melléklet
108.31 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!