nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-05-01 - 2012-04-23
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2011.évi költségvetésről szóló 2 /2011./II.08./ rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 68.§ (1), (2), (3) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Jászapáti Városi Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.08.) ÖR 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2.§ (1) A képviselő-testület a Városi önkormányzat 

2011.évi költségvetése bevételi főösszegét

                                                           3.388.287 eFt-ban

2011. évi költségvetése kiadási főösszegét

                                                           3.693.315 eFt-ban

                              tervezett hiányt         305.028 eFt-ban

állapítja meg.”

2.§


A címrendet tartalmazó 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. A bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését tartalmazó 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2 számú melléklete,  3. számú melléklet helyébe rendelet 3 számú melléklete, 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, 4/a. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete,  4/b-2. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete, a 4/e. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete, a 4/f. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete  lép.

A 6. számú melléklet hatályon kívül helyezve.

A 8. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete, 14. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete, 16. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete, a 18. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete, a 19. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.


3.§

E rendelet 2011. május 01. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!