nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-24 - 2018-03-25
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 25/2006. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

 

A talajterhelési díjról szóló 25/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésre, valamint a végrehajtásra az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”


2. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!