nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-07-31 -tól
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.15.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díjáról szóló 4/2009. (IV.01.)önkormányzati rendeletének módosításáról

MERNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


5/2014.(V.15.)

önkormányzati rendelete


a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díjáról szóló 4/2009. (IV.01.)önkormányzati rendeletének módosításáról


Mernye község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 62. §. (2) bekezdésében, a 92. §. (1) bekezdésében, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és szakellátások térítési díjáról, és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Kormány rendelet 2. §. (1) bekezdésébenkapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


  1. A Rendelet 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

      Az intézményi térítés díj összegét a fenntartó 2014. május 15. napjától az önköltség figyelembe vételével 355 Ft/adag/nap összegben állapítja meg.


  1. A Rendelet 4.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A nappali ellátás igénybevétele esetén az intézményi térítési díj

a) étkezéssel: 355 Ft/nap

b) étkezés nélkül, csak intézményben tartózkodással: 285.- Ft/nap.


2.§

                                           

  1. A rendelet 2014. május 15. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépését megelőzően a szolgáltatást igénybe vevők esetén felülvizsgálatot követően 2014. május 15. napjától kell a rendeletben foglaltakat alkalmazni. A rendelet hatálybalépését követően új igénybe vevők esetén e rendeletben megállapított díjat kell alkalmazni.


Mernye, 2014. április 29.


                       Kisfalusi András                                                           Göndöcs Edina

                       polgármester                                                             jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!