nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 8/2019 (III.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-28 - 2019-03-29
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 8/2019 (III.28.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2004. (IV.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdésében és 92.§ (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

  1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet 9. § (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

9.§

(1) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátási formaként a következő önköltség díjak kerültek megállapításra:

a, idősek otthona ellátás:                                                                  6 104  Ft/fő/nap

                                                                                                          183 120  Ft/fő/hó

b, idősek nappali ellátása:                                                                4 980  Ft/fő/nap              

c, étkeztetés:                                                                                      483  Ft/fő/nap

d, házi gondozás:                                                                               1 965 Ft/óra


(2) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátásokért – figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 117. § rendelkezéseire is – a következő, ellátott által fizetendő intézményi térítési díjak kerültek megállapításra:

a, idősek otthona ellátás:                                                                    93 000 Ft/hó                                     

    az ellátott jövedelmének 80%-a, legfeljebb azonban:                    3 100 Ft/nap

b, idősek nappali ellátása étkeztetés nélkül:                                           0 Ft

                    étkeztetés igénybevételével:                                           460 Ft/ebéd

c, étkeztetés:                                                                                       460 Ft/ebéd

     a kiszállítás díja:                                                                            130 Ft/nap

d, házi gondozás:                                                                                520 Ft/óra


  1. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az ezt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. 03. 27.-én tartott ülésén.


  

Győriné dr. Czeglédi Márta                                                             Dr. Voller Erika

             polgármester                                                                                  jegyző


Záradék:

Kihirdetve: 2019. 03. 28.

                                                                                                           Dr. Voller Erika

                                                                                                                    jegyző         
Csatolmányok

Megnevezés méret
1
11.92 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!