nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-30 -tól
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Mernye község Önkormányzat

Képviselő-testületének


3/2014. (IV.30)


r e n d e l e t e


Önkormányzat 2013. évi zárszámadásról


                  

Mernye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:              I. fejezet.


Bevételek és kiadások teljesítése


 1. §.


 1. A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 257.484 eFt bevétellel és 231.424 eFt kiadással, ezen belül 217.618 eFt működési bevétellel, 210.557 eFt működési kiadással, 39.866 eFt felhalmozási bevétellel 20.867 eFt felhalmozási kiadással az 1.  sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
 2. A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2.sz. melléklet tartalmazza.
 3. A bevételek részletes megbontását a 3. sz. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
 4. A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 5., 6. sz. melléklet tartalmazza.
 5. Mernye község intézményei 2013. évi bevételeit és kiadásait a képviselő-testület a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


                                                    

II. fejezet


Az önkormányzat vagyona


2. §


 1. A képviselő-testület az  önkormányzat  2013. december 31-i mérleg  főösszegét 1.044.844   eFt-ban állapítja meg, melyből befektetett eszközök: 990.592 eFt.

       (költségvetési beszámoló 01.űrlap)

 1. A vagyon forgalomképesség szerinti megbontását a 8.sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret

                                        

3.§.


Az önkormányzat és intézményei 2013. évi létszám alakulását a 9. sz. melléklet tartalmazza.


III. fejezet


Pénzmaradvány megállapítása


4. §


 1. Az önkormányzatnak 2013. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál eltérés 1.424 eFt befizetési kötelezettség keletkezett.
 2. A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 25.761 eFt.


A pénzmaradványt a 1.424 eFt befizetési kötelezettség módosítja, így a módosított   pénzmaradvány  24.337 eFt.

      Ebből:

              Hivatal:                      3.365 eft, szabad működési maradvány,

              Önkormányzat:        20.972 eft,

                                       melyből: 5.982 eFt feladattal terhelt felhalmozási,

                                                     1.754 eFt szabad működési maradvány,

                                                   13.236 eFt szabad felhalmozási maradvány.

             

        ( költségvetési beszámoló 29.űrlap)


5. §.


Áht. 118.§-a alapján előírt tájékoztatások

 1. Az  önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

         b.) Többéves kihatással járó döntés nincs. 


6.§.


Az önkormányzatnál adóelengedés nem történt, adókedvezmény adása helyi adóknál komm.adó), egyedülálló nyugdíjas esetében: 50 %.

          

7. §.


Az önkormányzatnak 2013.évben uniós programmal megvalósuló beruházása nem volt. 

        

8.§


Az Önkormányzat által működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközöket a 10. számú melléklet részletezi.


IV. fejezet


Záró rendelkezések


9. §


 1. A rendelet 2014.április 30. napján lép hatályba.
 2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Mernye, 2014. április 29.                    Kisfalusi András                                                            Göndöcs Edina 

                                        polgármester                                                                     jegyzőRendelet kihirdetve.


Mernye, 2014. április 30.                                                                                              Göndöcs Edina

                                                                                                       jegyző Csatolmányok

Megnevezés méret
3.2014 rendelet mellékletei
626.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!