nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-26 -tól
Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 43 601 ezer Ft-ban,

            ezen belül:

- Személyi jellegű kiadások                                       17 536 ezer Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                      3 311 ezer Ft

- Dologi és egyéb folyó kiadások                                15 328 ezer Ft

- Támogatásértékű működési kiadások                         1 307 ezer Ft

- Működési célú pénze. átad. ÁH-n kívülre                           588 e Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      3 943 ezer Ft

- Támogatási kölcsönök                                                 145 ezer Ft

- Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.                         800 ezer Ft

- Beruházások                                                               623 ezer Ft

- Befektetési célú részesedés vásárlás                             20 ezer Ft


b) bevételi főösszegét 54 460 ezer Ft-ban

            ezen belül:      

- Intézményi működési bevételek                                 3 943 ezer Ft

- Közhatalmi bevételek                                                3 423 ezer Ft

- Működési célú költségvetési támogatás                    24 817 ezer Ft

- Támogatásértékű működési bevételek                      15 365 ezer Ft

- Működési célú pénzeszközök átvétele                            75 ezer Ft

- Támogatási kölcsön visszatérülése                                46 ezer Ft

- Előző évek pénzm. működési célú igénybev.              5 799 ezer Ft

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                      820 ezer Ft

- Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                          172 ezer Ft

állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési bevételeit és működési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felhalmozási célú bevételeit és felhalmozási célú kiadásait (felújítások, beruházások) e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § A képviselőtestület az önkormányzat és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 10. mellékletben foglalt részletezés alapján 128 752 ezer Ft-ban állapítja meg.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések


16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2016. május 24.           

              Ősz János                                                                             Hajdu Szabina

             polgármester                                                                                jegyzőZáradék:


A rendelet 2016. május 25. napján kihirdetésre került.
Gadány, 2016. május 25.                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
37 KB
2. melléklet
28 KB
3. melléklet
37.5 KB
4. melléklet
23.5 KB
5. melléklet
21 KB
6. melléklet
23.5 KB
7. melléklet
30 KB
8. melléklet
10.29 KB
9. meléklet
13.54 KB
10. melléklet
12.92 KB
11. melléklet
13.03 KB
12. melléklet
9.99 KB
13. melléklet
11.83 KB
14. melléklet
12.52 KB
15. melléklet
11.95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!