nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-04-25 - 2012-04-30
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV.23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és a bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról szóló 32/2005.(XII.15.) rendelet módosításáról


Jászapáti Város Önkormányzata az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és a bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról szóló 32/2005.(XII.15.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


                                                                          

2. §


Ez a rendelet 2012. április 25. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!