nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 3.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                          

1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési bevételeket 284.458 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                    217.479 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                           21.360 ezer Ft

- működési bevételek                                                                            39.431 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                          2.500 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                        216 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   600 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási összegét

326 826 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                  

          - felhalmozási kiadások                                                                           34.441 ezer Ft

beruházási kiadások                                                          2.521 ezer Ft

felújítási kiadások                                                           22.996 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                        800 ezer Ft

felhalmozási célú tartalék                                                  8.124 ezer Ft

     - működési kiadások összege                                                              292.385 ezer Ft

személyi juttatások                                                            73.417 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        15.035 ezer Ft

dologi kiadások                                                                 73.853 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai                                               4.460 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                       121.140 ezer Ft

működési célú tartalék                                                        4.480 ezer Ft

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 48.997 ezer Ft-ban, ebből felhalmozási hiányt 28.266 ezer Ft-ban, működési hiányt 20.731 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

                  Felhalmozási célra                                      28.266 ezer Ft

                  Működési célra:                                          20.731 ezer Ft

                  Maradvány igénybevétele összesen:          48.997 ezer Ft


2.§.


A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 45.173 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                44.513 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                   270 ezer Ft

Kiadások:

Beruházási kiadás                                                                           200 ezer Ft

Személyi juttatások                                                        31.338 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó      7.104 ezer Ft

Dologi kiadások                                                                6.531 ezer Ft


3.§.


A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási főösszegét 48.145 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                14.714 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                2.306 ezer Ft

Kiadások:

          -    Felhalmozási kiadás

               Beruházási kiadás                                                                    146 ezer Ft

                      -    Működési kiadás                                                            

               Személyi juttatások                                                           13.293 ezer Ft

                            Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        2.877 ezer Ft

                            Dologi kiadások                                                               31.829 ezer Ft

Záró rendelkezések


3.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Lovászi, 2017. május 29.
Léránt Ferenc                                                                        dr. Novák Anett

polgármester                                                                                  jegyző

                                                                                    

                                  

Kihirdetve: Lovászi, 2017. május 30.

                                                                                                          dr. Novák Anett

                                                                                                                 jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
226.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!