nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesterének 7/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-11 - 2020-04-14
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesterének 7/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelete
a húsvéti ünnepekre vonatkozó kijárás korlátozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrend miatt, az Alaptörvény 52. cikk (4) bekezdése értelmében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a Kormány a kijárás korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Sátoraljaújhelyben 2020. április 12. 00.00 órától, 2020. április 13. 24.00 óráig a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.
(2) A kijárás korlátozás tekintetében alapos indok:
a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség teljesítése,
b) magáról gondoskodni nem képes idős, vagy beteg személy, vagy járványügyi megfigyelés (karantén) alatt álló személy részére történő segítségnyújtás,
c) sürgősségi egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele,
d) a sürgősségi gyógyszer vásárlása,
e) az üzemanyag-töltőállomáson történő vásárlás,
f) az egyéni szabadidős sporttevékenység.


2. §


(1) A rendelet 2020. április 11-én lép hatályba.
(2) A rendelet 2020. április 14-én hatályát veszti.dr. Rózsahegyi Ferenc                        Szamosvölgyi Péter
jegyző                                      polgármesterZáradék: a rendeletet 2020. április 10-én kihirdettem.


dr. Rózsahegyi Ferenc

         jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
indokolás
92.68 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!