nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-01-20 - 2012-01-20
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I.19.) önkormányzati rendelete
Rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) 2012. január 01. napján hatályát veszti Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő – testületének 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 23/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.


(2) 2012. január 01. napján hatályát veszti Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő – testületének 32/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 27/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról.

           

2.§ Ez a rendelet  2012. január 20. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!