nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-29 -tól
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által végzendő kaszálás szabályairól

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed a Hosszúvíz község közigazgatási területén lévő ingatlanokra.A kaszálás igénylésére és engedélyezésére vonatkozó rendelkezések


2. § (1) A kaszálásra vonatkozó igényt a polgármesternél kell bejelenteni, a jelen rendelet 1. mellékletét képező igénylő lapon.


(2) A kaszálást a polgármester engedélyezi, amelyre az igénylővel a polgármester által előre egyeztetett időpontban került sor.


(3) A kaszálást legkésőbb a polgármester által kiadott engedélyt követő 5 munkanapon belül el kell végezni, kivétel ez alól a szélsőséges időjárási helyzet (pl. több napon esőzés, tartós kánikula).


(4) A kaszálást az önkormányzat által alkalmazott munkavállaló munkaidőben végzi, aki csak olyan kaszálási feladatot végezhet, amelyet a polgármester írásban engedélyezett.


(5) A kaszáláshoz szükséges eszközöket, védőruhát az önkormányzat biztosítja.A kaszálás díja, és annak megfizetése


3. § (1) A kaszálás díja bruttó 1.700 Ft/óra.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díj összegéből a 60. életévüket betöltött igénylők 50 %-os kedvezményben részesülnek.


(3) A kaszálási díj befizetésére az alábbiak szerint van lehetőség:

            a) készpénzben Hosszúvíz Községi Önkormányzat házipénztárában, vagy

            b) az önkormányzat által biztosított készpénzátutalási megbízáson, vagy

            c) átutalással az önkormányzat költségvetési számlájára.


(4) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott díjat legkésőbb a kaszálás elvégzésétől számított 3 munkanapon belül kell megfizetni.Záró rendelkezések


4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Hosszúvíz, 2017. július 27.
                    Máté-Botos Ivett                                                                       Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                               jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. július 28. napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2017. július 28.                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                              jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
14.07 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!