nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 8/2018 (V.25..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-26 -tól
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 8/2018 (V.25..) önkormányzati rendelete
a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése módosul:


„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


                          a) 2018.  eredeti bevételi előirányzata                                281.199.000 Ft

                                     bevételi előirányzat növekedés                             18.696.083 Ft

                                     módosított bevételi előirányzat:                       299.085.893 Ft


                          b) 2018. eredeti kiadási előirányzata                                   281.199.000 Ft

                                    kiadási előirányzat növekedés                                 18.696.083 Ft

                                    módosított kiadási előirányzat:                          299.085.893 Ft2. §


A Költségvetési rendelet:


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. módosítás
109.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!